You are here: home > Forum

ILAY FIANGONANA FARANY

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : ILAY FIANGONANA FARANY
Valiny : 6
RBNIR - 04/09/2019 13:55
Araka ny fampianaran'i Jesosy dia hoe...« Ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. » (Matio 24:14)

Izany hoe rehefa hita fa torina amin'izao tontolo izao ilay filazantsara fahiny (ity filazantsara ity hoy i Jesosy fa tsy hoe hisy filazantsara vaovao akory), izany hoe ilay fampianarana tsy misy kilema dia ho tonga ny farany...

Ahoana no fomba nitorina an'io filazan-tsara io??? nifidy apostoly Jesosy dia nampianariny mivantana ireny apostoly ireny....

Ireny indray no manaparitaka ilay fampianarana rehefa avy eo....ary manangana fiangonana hivondronan'ireo ondrin'i Jesosy....

Hoy Jesosy hoe « Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry. » (Jaona 10:16)

Ity vala ity hoy Jesosy (fa tsy hoe ireto vala ireto akory)....dikany 1 ihany no vala natsangan'i Jesosy fahiny...

Fehiny tsy maintsy mbola hanao tahaka izany koa i Jesosy amin'ny andro farany...
1- Hanangana fiangonana tokana Izy (io ilay hoe fiangonana farany)
2- Hifidy sy hampianatra apostoly vaovao indray Izy mba hitory sy hitarika ny olona ao anatin'io fiangonana farany ioe..
3- Ilay filazantsara fahiny ihany no hotorina sy hampianarina ao amin'io vala tokana io....
4- Homban'ny herin'Andriamanitra ireo apostoly ireo ka hahavita ity zavatra manaraka ity...

« Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin'ny Ray. » (Jaona 14:12)


Raha tianao ho fantatra aza ny momba izany fiangonana tokana izany dia jereo indray ireto video ireto...
Valio | Miverina eny ambony
RoseEliade - 25/11/2019 13:31
Misaotra anao nizara.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 25/11/2019 14:28

RoseEliade
Misaotra anao nizara.

Tsy misy fisaorana, ny faniriana dia mba ho voavory ao anatin'io fiangonana farany (vala tokana) io avokoa ireo kristiana rehetra amin'izao fotoana izao....

« Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry. » (Jaona 10:16)
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 04/12/2019 19:39
ny tena fiangonana araka ny voalazan'ny baiboly dia efa ilay voalazan'ny efesiana 1:23, fa diso ianao RBNIR raha mbola miandry fiangonana hafa eo.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2019 13:47

gasy1zay
ny tena fiangonana araka ny voalazan'ny baiboly dia efa ilay voalazan'ny efesiana 1:23, fa diso ianao RBNIR raha mbola miandry fiangonana hafa eo.

Efe.1:23 mba azavao kely hoe fa tsy azoko gasy1zay....?
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 10/12/2019 16:31
Ny fiangonana dia ny tenan'i Kristy ( corps du Christ) na eklezia, ny hidiranao ho membre du corps du christ( tena fiangonana fa tsy ilay trano hiangonana) dia ny fahaterahambaovao, tsisy anarampiangonana ( katolika, protestant, loteriana, sns...), tsy misy filohampiangonana na president fa Jesoa Kristy no lohany:
Tadiavo anaty baiboly frantsay hoe corps du christ dia avoakany anao daoly ny verset rehetra
Dia avereno vakiana ilay efesiana 5:22-23 : ... le Christ est le sauveur de l'Eglise, qui est son corps

Ny fiangonana tena izy dia io fa tsy ilay fiangonana vita tanan'olombelona akory.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/05/2020 08:18
https://www.youtube.com/watch?v=teiMvh0mEJ8

https://www.youtube.com/watch?v=p_bkcaWbOXM

Valio | Miverina eny ambony