kristiana pratiquant sy kristiana tsy pratiquant

101. RBNIR ( 20/08/2019 05:02)
ilay endrika nolazaina dia mitovy Aminy saingy misy tsy sahala ....izay ihany koa no manamarina fa "image" ilay izy fa tsy tena ilay original akory....
102. NytenakoIhany ( 20/08/2019 05:35)
Mampihomehy ahy icé ity ri rhajO ka, ita mihintsy isé hoe manampahaizana, :) miseho azy ho mahay be mihintsy anefa kay tsy mahatakatra zavatra akory, ny eo ambani'ny maso hitan'isé ihany no fatantr'isé...dia Andriamanitra no ifandaharana.

Atomboko @ izao izy ti, Andriamanitra no anarany.
- Lalintsaina lavitra noho ny olona Izy
- Mahay lavitra noho ny olona Izy
- Tsara lavitra noho ny olona Izy
- Manankarena lavitra noho ny olona Izy
- Manampahafena @ olona Izy
- Ary Izy no namorona izao rehetra izao, Izy no ihafaran'izao rehetra izao

Noho izany, andriamanitra koa i rhajO raha mahavita ny vitany. Aleo azavaiko tsara fa sao ndray tsy azon'isé, Andriamanitra mpafantatra olona Izy fa tsy fantarina olona, izany hoe, misy zavatra tsy ho azon'isé nahoviana nahoviana @ Andriamanitra sy ny zava-bitany, fa ra azon'isé ny zavatra ataony sy Izy manokana. Dia tsy Andriamanitra Izy.

Fa raha tena te ahafantatra isé dia izao, miandrasa maty dia anontanio Azy any daholo izay tsy azon'isé (maniry mafy aho ary mivavaka mafy mba ahita Azy isé rahatrizay) dia anontanio koa hoe fa maninona Ianao no tahaka izao dia ri NytenakoIhany ihany sady ngita volo no mainty kely no ratsy tarehy no sady vendrana tsy mahay inona mora ambakai'ny Andriamanitry ny vazaha, sns.....

Izao no voasoratra ao @ Baibolinay kristiana rhajO (Ianareo mantsy fantatro fa na avy @ rajako na avy @ vazimba na tsy aiko hoe extraterrestre ve sa inona?)

Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Genesisy 1:26
Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy. Genesisy 1:27

Efa fantatro ndray zao no ao antsain'ise hoe: dia lahy izany sa vavy ilay Andriamanitra? haha

Tsisy mbola nahita an'Andriamanitra angamba isika, fa ny tarehy aloha eto no tena nofaritany hoe mitovy. Endrika no nanontaniany rhajO, dia eny koa ny valiny, nosoratany tsara eto hoe mitovy.

Fa alefaso lavitra ny saina hoe, raha olombelona mitovy vatana @ tsika izao ve ilay Andriamanitra dia avita izao tany lehibe izao...noho izany, miverina @ ilay tetsy ambony aho oe, misy zavatra tsy ho azontsika mihintsy, maha Andriamanitra azy izay. Nen'ny zareo manampahaizana moa tsy dia arako loatra hoe avy aiza ny taniny.

Dia fantatro fa anontany indray rhajO hoe dia maninona no samihafa (misy endrika sinoa, karana, sns)

Ilay fototra niorenan'ilay tarehy sy bika tompoko nitovy fa tsy nataony samihafa, azon'ise ve???
Aleo indray azavaiko tsara, nataony samy teo @ tarehy daolo ny maso, orona, vava, sofina...
samy nataony tany ambany ny tongotra fa tsy natoany teo @ kibo akory
Azon'ise tsara ve???

Dia amaly indray ise hoe koa maninona Izy no tsy mahay fiteny hafa, dia averiko indray ito valinteny ito:

ASAN'NY APOSTOLY 2
7 Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: Indreo, tsy Galiliana va ireo rehetra miteny ireo?
8 Koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika -
9 dia Partiana sy Mediana sy Elamita, ary mponina any Mesopotamia, sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Asia
10 sy Frygia sy Pamfylia, sy Egypta sy ny tany Libya izay manodidina an'i Kyrena, ary vahiny avy any Roma, na Jiosy na proselyta.
11 Kretana sy Arabo - koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra?

Noho izany, efa voakajin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra....tsy takatr'isé nahoviana izany ri rhaj0 kely

103. RBNIR ( 20/08/2019 05:54)
NytenakoIhany:

Ilay fototra niorenan'ilay tarehy sy bika tompoko nitovy fa tsy nataony samihafa, azon'ise ve???
Aleo indray azavaiko tsara, nataony samy teo @ tarehy daolo ny maso, orona, vava, sofina...
samy nataony tany ambany ny tongotra fa tsy natoany teo @ kibo akory
Azon'ise tsara ve???

Izay ilay hoe race humaine hoy ny siantiste izay tsy mitovy amin'ny rajako sns...fa raha vao mahita azy ianao dia hoe olona iny.........

mitovy (race iray ihany) fa tsy sahala......
104. RBNIR ( 20/08/2019 06:12)
Ny tena marina dia Andriamanitra mihitsy no nanova ny fiteny ho samihafa (teny iray ihany no niaingana tany aloha)....

« [Ny nanaovan'ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan'Andriamanitra ny fitenin'ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. » (Genesisy 11:1)


105. rhaj0 ( 20/08/2019 11:06)
NytenakoIhany:
Ilay fototra niorenan'ilay tarehy sy bika tompoko nitovy fa tsy nataony samihafa, azon'ise ve???
Aleo indray azavaiko tsara, nataony samy teo @ tarehy daolo ny maso, orona, vava, sofina...
samy nataony tany ambany ny tongotra fa tsy natoany teo @ kibo akory
Azon'ise tsara ve???
RBNIR:
Izay ilay hoe race humaine hoy ny siantiste izay tsy mitovy amin'ny rajako sns...fa raha vao mahita azy ianao dia hoe olona iny.........

mitovy (race iray ihany) fa tsy sahala......

Hay va re... izany hoe, tena "sahala" @ Andrtr'Israely HONO izany i RBNIR sy NytenakoIhany raha ny ara-tarehy, satria HONO tena eo "daolo ny maso, orona, vava, sofina..."

Eny azany mba tsy ifandirana ee.... :-)

F'izany hoe, TSY SAHALA @ Andrtra gasy, ilay vadin'i Zanahary, izay gasigasy izany izy roaroa ireto eee... ry RBNIR sy NytenakoIhany mantsy (misavika ho) vazahazaha (ara-"endrika")[size=8]
(O Radoko avy any Bordeaux aa... mba toroy kely indray izy roroa ireto sy ny age mental-ny eee... [/size] ;-)
106. NytenakoIhany ( 21/08/2019 04:34)
Nnndrrrriiii,,,,indrisy mantsy ri rhaj0 e

Tena tsy mahazo inona mihintsy kay nareo manampahaizana sy manampahalalana itony rehefa omena zavatra tokony ho takarina

Dia tsy mahita avaly dia ny eo foana no avadibadika :) :)


Mampalahelo ahy isé kely....

ka na iantso vonjy sy fanampiana @ dokotera iza ary isé, na tsy aiko hoe iza aiza, na filoham-pirenena ary :) :)
Tsy ho takatr'isé nahoviana izany hoe Andriamanitra sy ny fahefana sy fahalalana ananany.

Mbola ny zanany ary no miresaka @ ise efa sahirana tsy maita avaly sy mila vonjy etsy sy eroa ise koa maika fa Izy :) :)

Aleo faranako ny teniko fa lava loatra ka sao dia vomay anairana an'ise, mou tsy mitovy ilay fomba toe-tsaina entina miady hevitra r'ise kou...nareo diso manampahalalana loatra :) :)

Ny hafatro fotsiny dia izao rhaj0:
Na tian'ise na tsy tian'ise,,tsy maintsy ho faty ise......Dia ahoana re e???
(dia amaly ahy ise fa araka ny finoana izao dia izao, araka ny boky izao dia izao)

Eny ri rhaj0, eto ise afaka mamaly ahy tsara....tsy maninona fa zo an'ise zany

Fa ny any tsy misy ifandaharanao intsony...mahereza rhaj0
Tianao Andriamanitra raintsika. Tianao Jesosy zoky be fitiavana.
107. RBNIR ( 21/08/2019 05:15)
NytenakoIhany:

Tena tsy mahazo inona mihintsy kay nareo manampahaizana sy manampahalalana itony rehefa omena zavatra tokony ho takarina

Aza dia gaga loatra ianao e!
Izao ange ny zavatra notenenin'i Jesosy indray andro e!

« Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. » (Matio 11:25)

Izay no mahatonga hoe maninona ankehitriny no zaza madinika (olom-bodo hoy i rhajo izay) no tena mivavaka fa ny avara-pi lasa betsaka no manao tsinotsinona an'Andriamanitra....

Tsy voatery ho izay anefa fa raha mahay manetry tena ny manampahaizana dia vao maika aza hamiratra dia hamiratra izireo!

Ireto ohatra porofo azo tsapain-tanana

https://fr.aleteia.org/2014/06/21/quand-25-savants-illustres-confessent-leur-foi-en-dieu/

Averiko ihany mila manetry tena! dia hahita ny marina.....

« Fa izay manandra-tena no haetry; ary izay manetry tena no hasandratra. » (Matio 23:12)
108. NytenakoIhany ( 21/08/2019 05:30)
Ito hira ito rhaj0 kelin'i Jesosy no amaranako tanteraka ny tafako...Mihaino finaritra

Ao anatin'ny tononkira ny hafatra :)

https://www.youtube.com/watch?v=cx0j41NbuD8
109. rhaj0 ( 21/08/2019 10:44)
mouah ha ha... hotsahotsan'ny mamely ny "manampahaizana sy manampahalalana" sy "ny avara-pi lasa betsaka no manao tsinotsinona an'Andriamanitra" izany i NytenakoIhany.

izay ve k'lou ny an'i NytenakoIhany ny toriteninao vaovao.... alohan'ny anohizana azy.. :-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2315