ny Ho Avy

1. rhaj0 ( 13/04/2019 12:23)
The Rise of NO RELIGION
https://www.nytimes.com/2019/03/27/opinion/is-trump-good-for-trump.html


Ka hijapy ny lamasinin'ny HO AVY sa mbola higoboka ao @ tsy-fahalalana-de-l'an-zero-du-moyen-orient ao foana ee?..

Hihomehezan'ny Ankizy ao rehefa rahatrizay antitra an...
Tsy mbo ilay Antitra Hendry fa ilay Antitra-Kristiana :-)
novalian'i rhaj0 ny 01/08/2019 00:14
2. RBNIR ( 16/04/2019 06:22)

rhaj0:

The Rise of NO RELIGION
https://www.nytimes.com/2019/03/27/opinion/is-trump-good-for-trump.html


Ka hijapy ny lamasinin'ny HO AVY sa mbola higoboka ao @ tsy-fahalalana-de-l'an-zero-du-moyen-orient ao foana ee?..

Hihomehezan'ny Ankizy ao rehefa rahatrizay antitra an...
Tsy mbo ilay Antitra Hendry fa ilay Antitra-Kristiana :-)


Raha tena kristiana tsy tokony ho gaga amin'izany zavatra izany satria efa voasoratra ny hoe

« [Ny amin'ny fihemorana any am-parany,] Fa aoka ho fantatrao izao: fa any am-parany any dia hisy andro mahory. » (2 Timoty 3:1)
« Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy*, tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, [* Gr. manao blasfemia; izahao Mat. 9,3] » (2 Timoty 3:2)

Efa voasoratra fa hihemotra amin'ny finoana ny olona any amparany (lasa tsy mpino no ho betsaka....

Dia tsy maintsy ho tanteraka ity tenin'i Jesosy ity ao aoriana ao ...

« Midira amin'ny vavahady èty ianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. » (Matio 7:13)
« Fa èty ny vavahady, ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. » (Matio 7:14)

Koa dia ankaherezina mafy ny kristiana tsy hihemotra amin'ny finoana fa efa voasoratra izany e!
3. RBNIR ( 16/04/2019 06:22)
« Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako; fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. » (Matio 10:22)
4. RBNIR ( 16/04/2019 08:22)
Rehefa tafatoetra tanteraka izany fihemorana amin'ny finoana izany dia hoy ny teny hoe

« Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy*, tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina,

ka tianao v ry rhajo raha lasa otran'izany daholo ny olona rehetra ambonin'ny tany?

Olona tia tena (égoiste);
tia vola (ny vola no ambonin'ny zavatra rehetra fa ny fihavanana finamanana firahalahiana sns zero.....,
mpandoka tena (aoka fotsiny: tsy misy ohatra ahy raha ny olona ety.....),
mpiavonavona (tsy miray amin'ny olona tahakan'izao na tahakan'izao)
miteny ratsy (io moa dia efa mirarakopana na dia ankehitriny aza)
tsy manoa ray sy reny (indrisy fa dia mizotra amin'izany ange izao ireo zaza ankehitriny e! tsy fantany intsony hoe nivoaka avy taiza ngah izy ireny fa dia mibontsina sy manabe feo daholo rehefa mba adolan-tsento....
tsy misaotra (tsy fantany intsony ny hisaotra an'Andriamantra tsi toha)
Tsy manaja izay masina (tsisy intsony izany Andriamanitra izany e, ompaina mihitsy aza Ilay Anarany raha vao tononina)...

Izay no tsy maintsy hiafarana hoy i Jesosy, ka dia afaka misafidy malalaka isika....
5. rhaj0 ( 16/04/2019 11:14)
mouah ha ha.. efa hoe, ndana mba mitsikaraka @ tenanao sy sainao ao ry RBNIR, fa tsy izao lazain'ny Belazao te-hanazioga anao lava ao no averimberina atao dridra-gilo eto foana.

1- Firy isan-jaton'ny mponina ao Etazonia no mpivavaka, miolotra @ TSY-mila-fivavahana?
(efa ho 70% izy teo, sa...ahitsio raha diso eee..)

2- Firy isan-jaton'ny mpivavaka ao Etazonia, miolotra @ TSY-mila-fivavahana, no any am-pigadrana? (efa ho 90% izy teo, sa...ahitsio raha diso eee..)

3- Firy isan-jaton'ny mpivavaka ao Etazonia, miolotra @ TSY-mila-fivavahana, no mpikaroka Siantista? (efa ho 20% izy teo, sa...ahitsio raha diso eee..)

(Etazonia no resahina satria ao no vita statistika; fa eraky Eoropa koa, dia vao mainka ho hitanao fa mihilana any @ TSY-mila-fivavahana ny lojika sy gros bon sens)

Fa tohizo ry RBNIR aa... mba misy ihomehezana ho'a :-)
6. RBNIR ( 16/04/2019 11:31)

rhaj0:

mouah ha ha.. efa hoe, ndana mba mitsikaraka @ tenanao sy sainao ao ry RBNIR, fa tsy izao lazain'ny Belazao te-hanazioga anao lava ao no averimberina atao dridra-gilo eto foana.

1- Firy isan-jaton'ny mponina ao Etazonia no mpivavaka, miolotra @ TSY-mila-fivavahana?
(efa ho 70% izy teo, sa...ahitsio raha diso eee..)

2- Firy isan-jaton'ny mpivavaka ao Etazonia, miolotra @ TSY-mila-fivavahana, no any am-pigadrana? (efa ho 90% izy teo, sa...ahitsio raha diso eee..)

3- Firy isan-jaton'ny mpivavaka ao Etazonia, miolotra @ TSY-mila-fivavahana, no mpikaroka Siantista? (efa ho 20% izy teo, sa...ahitsio raha diso eee..)

(Etazonia no resahina satria ao no vita statistika; fa eraky Eoropa koa, dia vao mainka ho hitanao fa mihilana any @ TSY-mila-fivavahana ny lojika sy gros bon sens)

Fa tohizo ry RBNIR aa... mba misy ihomehezana ho'a :-)

Ka tsy manamarina izay nambarako v no ambaranao? isika izao ange hoy aho ny generatio farany e, ianao io izao manaporofo fa efa tanteraka ny voalazan'ny baiboly vitsy dia vitsy sisa no mpino....fa ny tsy mpino no betsaka...
7. rhaj0 ( 17/04/2019 10:54)
Ny lojikan-dRBNIR (Kristiana) angaha moa tsy efa hay..

-- "fa any am-parany any... ny olona ho tia tena, ho tia vola," hozy RBNIR sy Timoty
== 90%-n'ny olona mpigadra dia mpivavaka
-- Tena "manamarina izay nambarako" izany, hozy RBNIR


8. RBNIR ( 17/04/2019 11:03)
rhaj0:

Ny lojikan-dRBNIR (Kristiana) angaha moa tsy efa hay..

-- "fa any am-parany any... ny olona ho tia tena, ho tia vola," hozy RBNIR sy Timoty
== 90%-n'ny olona mpigadra dia mpivavaka
-- Tena "manamarina izay nambarako" izany, hozy RBNIR


Aleo azavaina tsara ary,
I rhajo dia mahita fa efa manomboka tsy tia fivavahana intsony ny olona ankehitriny ary efa mirona amin'izany ny toe-tsain'ny maro...

Dia hoy aho hoe marina izany satria izany no fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra : hihemotra amin'ny finoana (an'Andriamanitra) ny olona any amparany hoy i Jesosy....

Fa ny tsy fantatr'i rhajo kosa dia ity, hiemotra amin'ny finoana ny ankamaroan'ny olona saingy hoekena ny rehetra ao aoriana kely ao fa fivavahana tokana sisa no tokony hitoetra dia ny fivavahana kristiana....

Izany hoe ny fivavahana kristiana sisa no afaka ekena hitoetra ao aoriana ao...

Araho ato

http://forum.serasera.org/forum/message/m5ab26d0d51c04

9. rhaj0 ( 17/04/2019 12:01)
-- hihemotra amin'ny finoana (an'Andriamanitra) ny olona any amparany hoy i Jesosy....
== ny fivavahana kristiana sisa no afaka ekena hitoetra ao aoriana ao... hozy RBNIR

Bravo RBNIR... mahay noho i Jesosy an...
10. RBNIR ( 18/04/2019 09:49)
rhaj0:

-- hihemotra amin'ny finoana (an'Andriamanitra) ny olona any amparany hoy i Jesosy....
== ny fivavahana kristiana sisa no afaka ekena hitoetra ao aoriana ao... hozy RBNIR

Bravo RBNIR... mahay noho i Jesosy an...


F'angah moa raha mihemotra ny olona dia tsy hisy mpivavaka intsony aminao???

Ny mpivavaka tsy maintsy hisy fa ho vitsy ary ireo mpitondra ao amin'ny nation unies dia hifanaiky fa ny fivavahana kristianina sisa no azo ekena ny fijoroany....

Aleo ny ho avy no hitsara azy fa izay faminaniana aloha tsy maintsy ho tanteraka rhajo a!
11. RBNIR ( 19/04/2019 07:02)
Tena efa tena manomboka miasa ihany koa ilay anjely faharoa (MANDRAVA AN I BABYLONA LEHIBE)

Averiko kely ato ny ao amin'ity rohy ity

http://forum.serasera.org/forum/message/m5ab26d0d51c04

Asan'ilay anjely voalohany (Apok.14:6.7)
Hampahafantatra ny olona rehetra ambonin'ny tany (tsy ankanavaka fa ny rehetra rehetra mihitsy) ILAY ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA DIA I JEHOVAH ANDRIAMANITRA NAHARY NY LANITRA SY NY TANY ARY HITAONA NY OLONA HATAHOTRA SY HANOME VONINAHITRA AZY....Ny filazan-tsara nampianarin'i kristy 2000 taona lasa no ampianarina amin'izany ka hampahafantarina amin'ny olona fa raha te hiditra any amin'ilay fiainana mandrakizay ny olona dia mila mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an'i Jesosy Kristy......

Efa manomboka ny asan'io anjely voalohany io ankehitriny satria efa manomboka mifidy olona i JESOSY ampianarany ilay filazantsara nampianariny fahiny.....


Inona kosa no asan'ilay Anjely faharoa hirahina?
« Ary nisy iray koa, dia anjely faharoa, nanaraka ka nanao hoe: Rava! rava Babylona lehibe! izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. » (Apok.14:8)

Ny asany dia hampahafantatra mazava ny olona hoe IZA MARINA ILAY BABYLONA LEHIBE ARY KOA HANDRAVA AZY IO,

Ny foibeny dia miainga avy ao babylona....
Fijangajangana ara-panahy no resahina eto (fampirafesana an'i JEHOVAH ANDRIAMANITRA amin'ny Andriamanitra hafa ary araka ny voasoratra dia ny firenena rehetra voataonany amin'io fijangajangana io......

Efa manomboka tanteraka aminy ankehitriny ity teny manaraka ity....
« Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: Rava! rava Babylona lehibe! ka tonga fonenan'ny demonia sy fieren*'ny fanahy maloto rehetra ary akanin*'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. » (Apok.18:2)

Diniho tsara fa ankehitriny ny EI (NA DAESH) dia lasa tanana fonenan'ny fanahy maloto arak'io teny io ary ireo vorona maloto sy ankahalaina voalazan'ny teny etsy ambony dia tsy iza akory fa ireo mercenaire halan'ny olona any amin'ny fireneny avy any ka lasa mitady vola manao mpikaramanady any ankehitriny.......

Efa manomboka ihany koa araka izany ankehitriny ny asan'io anjely faharoa io dia tsy inona akory fa ny fandravana an'i babylona lehibe, fahampahafantarana ny olona fa tsy io ilay TENA ANDRIAMANITRA FA FIJANGAJANGANA IO......

Ary ankehitriny dia efa taomin'Andriamanitra hiala ao ireo olony araka ny voasoratra hoe...« Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: Mialà aminy ianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. » (Apok.18:4)


Asan'ireo anjely 2 voalohany izay no hitan-tsika teo....
Ny voalohany dia mampahafantatra ny olona ilay ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA DIA I JEHOVAH ANDRIAMANITRA IZAY NAHARY NY LANITRA SY NY TANY....KA MITAONA NY OLONA HATAHOTRA SY HANOME VONINAHITRA AZY....
Ny faharoa kosa dia mampahafantatra ny olona an'ilay Babylona lehibe sy handrava azy ary hitaona ny olona nijangajanga tany hiverina amin'ilay ANDRIAMANITRA TOKANA SADY MARINA.......

MIVAVAHA MAFY, MATAHORA AN'ANDRIMANITRA OMEO VONINAHITRA IZY FA EFA TONGA NY ANDRO FITSARANY...
12. RBNIR ( 19/04/2019 07:17)
Efa BE DIA BE NY OLONA MANOMBOKA MANKAHALA AN'I BABYLONA SY NY ASANY LEHIBE ANKEHITRINY.....

Ny zavatra ratsy rehetra mitranga ankehitriny dia efa atolaky ny olona any daholo (jereo ny tranokala miparitaka eraky ny europa (allemagne, belgique, indrindra la frantsa...)

jereo ato ohatra

https://www.les4verites.com/islam1/contre-lislamisation-la-methode-forte

Notre dame izao dia efa natolaky ny olona any aminy koa (olona maro amin'izao tontolo izao no voakasika tamin'ny fahamaizan'ny notre dame...)

Ny olona tsy mahafantatra fa ny tena marina EFA MIASA NY ANJELY FAHAROA HANDRAVA AN'I BABYLONA LEHIBE......

Ary tsy ho ela dia avoaka ny didy iraisam-pirenena fa ny FIVAVAHANA KRISTIANA SISA NO AZO EKENA NY FIJORONY......

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!13. rhaj0 ( 20/04/2019 12:17)
RBNIR:
Mialà aminy ianareo, ry oloko...

Efa mazavabe koa izao izany, fa feno olona TSY-mila-Finoana-Fivavahana raky ny oniversitia. Ny mpanao fikarohana ao dia efa ho 80% no TSY-mino izy teo.

ka dia ho aviavy koa izany ry RBNIR sy ny Apoakatsymisiny @ hoe, "Mialà aminy ianareo"...


Dia ny erak'i Zapon koa izao TSY-mila-Finoana-Fivavahana-Kristiana. 2% fotsiny no Krist'ane ao Japon. ka dia, maninona maninona indray hoe ry RBNIR hozy ny ONU?


Dia efa surmené ve ho'a ry RBNIR ka miteniteny foana eee.. tena déçu be ve ianao ao izany ry RBNIR fa nofahanan'i HRNRN lalitra, fa mba efa lehilahilehibe io nefa dia mbola manaikinaiky foana @ izao resaka gaigin'i HRNRN rehetra izao, dia eto ianao vao mitsipatsipaka eto io?
14. rhaj0 ( 22/04/2019 11:53)
Diso ilay rohy etsy @ voalohany, fa ity ilay mitondra @ famelabelarana ny Ho Avy:
The Rise of No Religion

https://news.nationalgeographic.com/2016/04/160422-atheism-agnostic-secular-nones-rising-religion/

Santionan'ny fanazavana

1- There are a few theories about why people become atheists in large numbers. Some demographers attribute it to financial security ...
2- Atheism is also tied to education ...
3- Around the world, the Pew Research Center finds that women tend to be more likely to affiliate with a religion and more likely to pray and find religion important in their lives. That changes when women have more opportunities.


Izany hoe, raha fehezina(ko), dia, rahefa tafavoaka @"fahantrana" (mahantra ara-bola, ara-pianarana, ara-opportunite) ny Olona, dia mivoaka @ io Finoana/Fivavahana io.
15. RBNIR ( 23/04/2019 06:34)
rhaj0:

Dia ny erak'i Zapon koa izao TSY-mila-Finoana-Fivavahana-Kristiana. 2% fotsiny no Krist'ane ao Japon. ka dia, maninona maninona indray hoe ry RBNIR hozy ny ONU?

Rehefa hivoaka ilay didy hoe ny kristianina sisa no azo ekena ny fijoroany dia enga anie ianao ka hibebaka amin'izay rhajo.....
16. RBNIR ( 23/04/2019 06:35)

rhaj0:

Diso ilay rohy etsy @ voalohany, fa ity ilay mitondra @ famelabelarana ny Ho Avy:
The Rise of No Religion

:-)
17. RBNIR ( 23/04/2019 06:37)
Tsy dia diso loatra ilay izy fa io angamba no tena tian'i rhajo hotsindrina (saingy efa azoko anie ilay izy rhajo e! ny tianao ahatongavana dia hoe hivadika athée daholo ny ankamaroan'ny olona...
18. RBNIR ( 24/04/2019 07:26)
REHEFA MITOHITOHY NY OTRAN'ITONY DIA TSY HAHAZAKA INTSONY IZAO TONTOLO IZAO NY FARANY....

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/23/les-attentats-au-sri-lanka-sont-les-attaques-contre-les-chretiens-les-plus-meurtrieres-depuis-1970_5453836_3210.html

NY OLONA TSY MAHAFANTATRA FA NY TENA MARINA DIA EFA MIASA NY ANJELY FAHAROA MANDRAVA ILAY BABILONA LEHIBE.....
19. RBNIR ( 24/04/2019 07:31)
Ary nisy iray koa, dia anjely faharoa, nanaraka ka nanao hoe: Rava! rava Babylona lehibe! izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. » (Apok.14:8)
20. RBNIR ( 24/04/2019 07:35)
ARAHO ATO NY HO AVY IZAY HO TONGA TSY HO ELA INTSONY......http://forum.serasera.org/forum/message/m5ab26d0d51c04
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1871