TSY HO ELA INTSONY DIA TSY MAINTSY HIVOAKA NY MARINA MOMBA ILAY TROU NOIR SAGITTARIUS A

1. RBNIR ( 20/11/2018 06:47)
TSY HO ELA INTSONY DIA TSY MAINTSY HIVOAKA NY MARINA MOMBA ILAY TROU NOIR SAGITTARIUS A

ARY HO TOY NY BAOMBA NY HANDRENESAN'IZAO TONTOLO IZAO NY VAOVAO AMIN'IZAY FOTOANA IZAY.....

https://phys.org/news/2018-11-virtual-reality-simulation-supermassive-black.html
novalian'i RBNIR ny 30/01/2019 11:58
2. RBNIR ( 20/11/2018 13:30)
Enga anie mba tsy hanafina ny marina ireo siantifika dia mba hibebaka malaky ny olona rehetra...
3. rhaj0 ( 21/11/2018 15:37)
Asa mihintsy ho'a mba ahoana no famakin-dry RBNIR lahatsoratra ee.. ha zalahy... sampona ee...

Hozy ilay artikla :The authors also suggest that the virtual reality simulation could help encourage the general public, including children, to take an interest in astrophysics.

Read more at: https://phys.org/news/2018-11-virtual-reality-simulation-supermassive-black.html#jCp


hi hi hi.. i RBNIR ve kaontin'ny "general public, including children" ???
4. RBNIR ( 22/11/2018 12:58)
Ny mahafinaritra dia ity, efa manomboka hitan'ny olona fa Afo Be marina ny trou noir fa tsy "lava-mainty" ara-bakiteny....

Aoriana ao dia "tsy maintsy" hahita découvert ry zareo fa menace ho an'ny tany ny fisian'io "trou noir" io....

Enga anie hoy aho ka hizara izay marina izay ry zareo fa tsy hanafina....Amin'izay mba ho betsaka ny hibebaka ka ho voavonjy.....
5. rhaj0 ( 23/11/2018 00:25)
da midelira mihitnsy ry RBNIR zany. Mampalahelo. Ao @ ilay lahatsoratra, dia tsisy miteny mihintsy hoe, misy ho avy aty na hoe hankany @ tiroha nohara isikana, fa hoz'izy hoe, o ry vahoana, halalino ny asitiraofizika, satria dia tena manana androm-piainana lava isika rehetra ny handalina izany.

Fa ny an-dry RBNIR, dia asa mihintsy ny nasesik'i HRNRN ao @ coco-ny ao izao, fa vao mahita resaka tiroha nohara izy eny @ gazety, dia midelira RaRBNIR. Mampalahelo.
6. RBNIR ( 23/11/2018 07:01)

rhaj0:

da midelira mihitnsy ry RBNIR zany. Mampalahelo. Ao @ ilay lahatsoratra, dia tsisy miteny mihintsy hoe, misy ho avy aty na hoe hankany @ tiroha nohara isikana, fa hoz'izy hoe, o ry vahoana, halalino ny asitiraofizika, satria dia tena manana androm-piainana lava isika rehetra ny handalina izany.

Fa ny an-dry RBNIR, dia asa mihintsy ny nasesik'i HRNRN ao @ coco-ny ao izao, fa vao mahita resaka tiroha nohara izy eny @ gazety, dia midelira RaRBNIR. Mampalahelo.

Tsy mamaky tsara ange i rhajo izany e! raha mamaky tsara ianao dia izao no tiako ambara...

Efa manomboka mahatakatra ny tena marina momba ny trou noir ny olona (1 Afo kay ilay izy fa tsy trou noir araka ny voalaza) dia aoriana kely ao (fa tsy mbola izao) ho hitan'izireo tsara amin'izay ny direction halehan'io trou noir io sy ny vitesse de déplacement marina ....Amin'izay fotoana izay dia hahita izreo fa tena menace marina ity trou noir ity fa tsy hoe....

Enga anie hoy aho mba tsy ho tara loatra vao hita izany ary enga anie ka hilaza amin'ny olona rehetra koa ry zareo fa tsy hanafina.....
7. rhaj0 ( 24/11/2018 15:08)
midelira mihintsy ry RBNIR eee... i RBNIR no tsy mahalala ny @ tiroha nohara, fa notsindrohany teny @ gazety, sahala ny fitsindritsindrohiny resa-mBaiboly ihany, dia ilay voambolana no akapokapok'i RBNIR @ lohan'i RBNIR ao, ary dia midelira i RBNIR eee...

Ny trou noir manodidina antsika re ry RBNIR efa fantatra aa... ary efa fantatra ny ho fivoarany sy fandehany... TSY mahakitika ny volon'orontsika tsirairay akoriny izany.

Aok'izay ity delira ity ry RBNIR, fa ndana halalino comme il faut ny asitiraofizika. Dia fantaro ary aza hadino mandrakizay, fa TSY asitirolozia sahala @ resa-mBaiboly ny asitiraofizika.
- Ny asitiraolozia (sy ny M'Baiboly) dia finoana(-noam-poana)
- Ny asitiraofizika dia Siansa
8. RBNIR ( 26/11/2018 04:49)

« Ary tahaka ny tamin'ny andron'i Noa, dia hisy toy izany koa amin'ny andron'ny Zanak'olona: » (Lioka 17:26)

Dia mitovy amin'izao lazainao izao mihitsy no nolazain'ny olona tamin'i Noa,
Manonofy ianao Noa hoy izireo fa tsy hisy izany safodrano izany sns.....

Noa nefa niteny hoe "tsy izaho ange no namorona an'izany fa misy Andriamanitra niresaka tamiko e"...

Dia takona tanteraka ny mason'ny olona e! na dia efa nahavita sambo be aza i Noa dia mbola tsy nisy tonga saina ihany hoe sao dia mba avy amin'Andriamanitra marina aza ity....
9. rhaj0 ( 26/11/2018 11:47)
vao mainka mitombo ny deliran-dRBNIR

1- mampitaha ny tenany @ Noah i RBNIR, hoe, samy "nobitsihin'izao Atra Atra" izao HONO izy rBNIr sy Noah.
Io ve ry RBNIR tsy efa hoe, taloha tsy nipataloha no nisy (nampinoana) an'izany Atra mibitsibitsika izany, fa izao, efa tonga saina, eny h@ Papa voalohany, fa kay "inspiration" iliay izy fa tsy bitsibitsika izany

2- Dia mbola mino an'izao Noah sy ny sambo de guerre-ny izao foana ve ianao ry RBNIR? Fa firy taona (age mental) ho'a ianao ao eee?.. Ny olombe kristiana toa an'i Pat Robertson efa niteny foana hoe, let's not make a fool or ourselves, ka minomino ara-baki-teny an'ity sambo de guerre ity


esy ee... dia hilanjalanja orona indray izany ianao ry RBNIR, ka hoe, tena ny anao ny marina, fa ry Papa sy ry Pat Roberston, izay sefoben'ny kristiana an-tapitrisany, ny Papa sy RObertson dia gaigy (noho ianao RBNIR)

10. endriny ( 28/11/2018 11:47)
Manafina ny Marina indray hono ny siantifika. O rey olona e, ka inona no antony isian’ireo sehatra samy hafa anaovan’ny Siantifika publication ireo asa vitany raha manafina izy?

Sao dia mpitondra fivavahana no manafina ny marina amin’izay minomino foana an’ity atsanga tsy aman’orana ity daholo ny olona

Noho ny fahatezeran’Atra hono no mampahantra ny Malagasy
11. Strong3 ( 30/11/2018 05:58)
nga tontolo hita maso intsony izany afo be izany ry RBNIR ??
12. RBNIR ( 17/12/2018 11:19)

Strong3:

nga tontolo hita maso intsony izany afo be izany ry RBNIR ??


Strong3

Mino an'ity teny ity v ianao...?

« Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra*, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. [* Na: ny masoandro sy ny volana ary ny kintana] » (2 Petera 3:10)

Raha araka io teny io mantsy dia hoe ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra....
Ilay zavatra rehetra dia voalaza hoe (ny masoandro sy ny volana ary ny kintana sy ny tany ...

Ka inoanao v hoe hotanteraka ara-bakiteny izany sa tsia?

Hoy mantsy i Jesosy namerimberina hoe
Hi Air freight cost is too much,

« Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. » (Matio 24:35)
« Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. » (Marka 13:31)



13. rhaj0 ( 17/12/2018 11:48)
RBNIR:
« Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny ...

Raha tiroha nohara aloha no eritreretin'i RBNIR fa hanao an'io, dia amboary ny angano ry RBNIR, fa ny Tiroha nohara raha "ho avy", dia sirika be mialoha fa ho avy, toa ny tafika andrefan-tanana.

Dia mba toa izany ny fanoharana rahefa mba manao poezia ee... Tafika fa tsy Mpangalatra. Hoe, maninona ho'a raha natao hoe, ho avy tahaka ny voalavo na tahaka ny voay, fa dia natao hoe ... "ho avy tahaka ny mpangalatra ny..." Tompo.

Dia resaka gaigy toa io dia mbola averimberin-dry RBNIR foana, nefa tokony afenina fa arak'ilay filazan'i Debabe Robertson azy hoe, don't make a fool of ourselves (christians)
14. RBNIR ( 17/12/2018 12:08)
Koa maninona no mbola tsy hitan'ny manampahaizana ihany hatramin'izao fa mankaty amin'ny tany ny directiony rhajo????
15. rhaj0 ( 19/12/2018 11:58)
TSY ny manampahaizna no "mahita", fa ... ndana mba manao devoara dia mampiasa coco ry RBNIR a... Hanontanio i google hoe, how to detect a black hole ohatra..

ry RBNIR ho'a tena eto foana, mitady toatoa ny hoe, araka ny ao @ Macchabées IV dia "nahita black hole" i Sophonie
Izay ilay reflexe-na kristiana ee.. i dia hita mihintsy ho'a fa kristiana i RBNIR eee...
16. RBNIR ( 21/12/2018 07:14)

rhaj0:

TSY ny manampahaizna no "mahita", fa ... ndana mba manao devoara dia mampiasa coco ry RBNIR a... Hanontanio i google hoe, how to detect a black hole ohatra..

ry RBNIR ho'a tena eto foana, mitady toatoa ny hoe, araka ny ao @ Macchabées IV dia "nahita black hole" i Sophonie
Izay ilay reflexe-na kristiana ee.. i dia hita mihintsy ho'a fa kristiana i RBNIR eee...

Raha mba rohy manambara hoe ou va la direction du trou noir actif SAGITTARIUS A au centre de notre galaxie no natoronao dia tsara.....satria mahavaly ny hetahetan'ny rehetra rhajo!
17. rhaj0 ( 13/01/2019 23:38)
Ito indray vakiana ry RBNIR aa...

https://www.cnn.com/2019/01/12/world/galactic-collision-milky-way/index.html
18. rhaj0 ( 29/01/2019 20:36)
hi hi hi ... efa hierina ihany ity ny taona, fa mbola tsy vita ihany ny famakafakana lahatsoratra ataon-dRBNIR. Kofona ao angamba ny anao lahy, ary tsy hitany telomina na haloany intsony ny nikotabatabain-dRBNIR teto :-)
19. RBNIR ( 30/01/2019 07:34)
rhaj0:

hi hi hi ... efa hierina ihany ity ny taona, fa mbola tsy vita ihany ny famakafakana lahatsoratra ataon-dRBNIR. Kofona ao angamba ny anao lahy, ary tsy hitany telomina na haloany intsony ny nikotabatabain-dRBNIR teto :-)

Hi Hi Hi
Tandremo koa anefa rhajo fa hoy ny ntaolo hoe:
izay mangina volamena

Ary ny Soratra Masina ihany koa dia nampianatra hoe : « Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina. » (Eksodosy 14:14)

Koa raha mangina aho! mety tsy voatery araka ilay noeritreretinao ilay izy...
20. rhaj0 ( 30/01/2019 11:55)
Maro ny ohabolana ny @ io ry RBNIR aa...

Io izany mety koa hoe,

nahoana ny tsy miteny eee...
satria mandevi-tay an-tsalaka aa...


Dia io izao nohitarinay fony zahay zatovo hoe..

Tsy miteny satria feno ny vava aa...
satria nandevi-tsalaka any am-bava aa..


hi hi hi... aza tezitr'ianao fa somonga ny ahy..
hheeeee... mandry ve ny salanitra ooo o.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.7659