Future

1. saho ( 08/11/2018 04:48)
Inona no tena tanjonareo aty ivelany aty ry zareo?

Mondialisation, miteny fiteny inona ianao en fr de mg us sa inona

aiza ho aiza no misy anao dia misy traikefa ve azonao enao mbola vao tonga taty ivelany?
2. mirananirina ( 24/11/2018 18:24)
Inona moa no tanjona fa dia miaina sy mivelona ary mitady ohatra rehetra ihany isika.
3. Dreamlover14 ( 11/12/2018 21:32)
Ilay fifindrana monina aty ivelany dia safidy, toy ny safidy rehetra hoe aiza no toerana honenantsika na hoe sekoly aiza no handefasana ny ankizy.

Ato an-trano izahay miteny malagasy, frantsay, anglisy arakaraka ny aingam-panahy eo.

rehefa any am-piasana miteny @ izay fiteny misy eo, arakaraka ny orinasa iasanao, ny ahy manokana miteny frantsay sy anglisy ny mpiara-miasa dia manaraka izany koa aho. Rehefa izaho no miteny irery na tezitra irery dia mahavita miteny ratsy irery ao am-piasana ao.

Ny traikefa dia maro be ho anay :

Taona vitsy monja izahay izao no tonga teto amin'ity vohitra ity raha nilaozana daholo ny namana, havana, asa, statut social, fiainana antonontonony efa nahazatra ny ankohonana tany Madagasikara.

Valizy 8 (2 isan'olona) miampy ny bagages à main vitsivitsy ary vola hahafahanay miaina tsy misy karama mandritra ny 3 volana ary hividianana equipements (fandriana, kojakojan-dakozia, etc...) no nentina niditra tao @ ilay trano efa nomanin'ny namana iray efa teto talohanay. Hofaina io trano io.

Ny niainanay t@ izany fahatongavana izany:
- alina voalohany : natory nanao ladina an-tany, ary natory t@ matelas gonflable ny hafa raha teo ambony canapé kely mbola tavela tao ny sasany. Nisakafo teo @ ilay canapé t@ ireo fitaovana novidian'ilay namana (ary naverina ny vidiny) mba hivantananay. Tsy nisy télé, tsy nisy téléphone, tsy nisy radio, tsy nisy internet

- Herinandro voalohany: Vita daholo ny fikarakarana ny taratasy hahafahanay mitady asa, manao fiofanana maimaim-poana izay tokony hataon'ny mpifindra monina rehetra, tonga koa ny fandriana vao novidiana. Ilay namanay ihany no mba natao taxi nahafahana nikarakara ireo rehetra ireo satria ny fivezivezena eto dia lavitra be daholo raha atao tongotra, moa ny bus lafo raha (mbola) oharina @ taxi be any an-tanindrazana.

- Herinandro faharoa : efa nifidy ny fomba fivezivezena ka carte electronique no ampiasaina @ fitaterana rehetra ary haloa vola isam-bolanab ary tsy manana limite ny fampiasana azy na in-100 isan'andro aza ianao handray bus na metro dia afaka, tsy mandoa vola fanampiny.

- efa nandeha koa ny fiofanana isan-karazany hahafahana mamantatra ny zavatra tokony hatao sy tsy tokony hatao, fiofanana izay maimaim-poana omen'ny fikambanana mikarakara manokana ny mpifindra monina

- efa nandeha koa ny fitadiavana asa ka na inona asa nipoitra teo dia nekena, nanomboka niasa nikarama farany ambany @ ora tsy eritreretinao hiasana satria indraindray miditra @ 4 hariva mirava sasak'alina, misy miditra @ 7:30 maraina mirava 15:30

- efa tafiditra koa ny internet sy telephone ary ny televiziona. Ny Internet dia tena fitaovana tsy azo ialana (Indispensable) raha tena te-handroso haingana aty fa tsy rendrarendra

- nanana option hiverina hianatra ihany koa hameno ny diplome efa nananana avy tany ivelan'ity firenena ity (madagasikara moa iznay ny anay) ka raha te hianatra dia afaka mangataka bourse sy/na mindram-bola handoavana ny saram-pianarana toy ny mponina teratany eto ihany noho ilay statut hoe mpifindra monina maharitra sy nahazo alalana hiasa eto. Misy conditions be ny fahazoana io Bourse io fa raha 1 matieres fotsiny no hataonao dia tsy mahazo azy ianao kanefa raha 4 ohatra ny isan'ny matiere hataonao dia misy impact be eo @ rythme de vie- anao raha sady miasa no mianatra satria ny fianarana aty dia tena msady lafo no tena mafy dia mafy, tena mianatra tokoa fa tsy mianatranatra.

- 1 volana mahery kely dia efa niasa ary noho ilay statut efa miasa, 5 volana dia afaka nividy fiara vaovao any @ concessionnaire ka averina tsikelikely any @ banque izay efa nandoa manontolo ny vidin'ny fiara

- Ny ankizy aty dia obligatoire ny fianarana mandrapahatongan'ny kilasy famaranana @ ambaratonga faharoa (Fin d'etudes secondaires) ka vao nisokatra ny fisoratana anarana dia nalefa tnay ny antontan-taratasy rehetra, nahazo fiantsoana hanao test de niveau na ho @ Classe normale na Classe d'accueil, isaorana ny Tompo fa tafiditra classe normale daholo ary nanana niveau avo be noho rizareo efa nianatra ela teto teo @ taranja teny frantsay sy taranja mathematiques.

Amin'izao fotoana izao dia efa mikasa hividy trano izahay satria izay olon-dehibe niverina nianatra efa nahavita ny fianarany ka efa nahita asa mifanaraka @ izany. Ny tsy niverina nianatra, noho ny traik'efa nananany dia afaka nitady asa mifanaraka @ traikefa efa nananany tany madagasikara. Fepetra hahafahana mividy trano ny fidiram-bola mila antonony farafahakeliny, ny fahatsarana eo @ historique de crédit (ity farany ity tsy mba nitaizana antsika malagasy satria lafo be ny carte de crédit tany an-tanindrazana).

Fehiny: Mila saina vonona, mila moral tsy mora kivy ary mila fanentren-tena raha hifindra monina, indrindra moa any @ firenena tsy ananano havana satria ny malagasy efa ela teto dia efa manana ilay individualisme izay kolontsainan'ny firenena lehibe, tsy hanontany anao mikasika izay mety ho fahasahirananao izy fa rehefa mangataka fanampiana kosa ianao dia homeny torohevitra arakaraka izay efa niainany na niainan'olona fantany, tsy voatery ho ara-bola foana akory ny fanampiana fa omeny fomba fanao ianao hahafahanao mahita asa, mahita reseau hahitanao asa.

Misy ny olona directeur ny poste-ny tany madagasikara fa rehefa tonga taty dia nandalo asa sokajiantsika ho ratsy toy ny fanaovana triage-na fako recyclable, manadio hopital (mpamafa trano hoy isika), livreur, miasa @ café, vendeur na vendeuse, centres d'appel, etc.... fa rehefa mikiry ianao hitady dia hitanao hatrany ny làlana hiverenana farafaharatsiny ao @ domaine nisy anao na tsy voatery ho directeur aza kanefa possible tsara ny hiverenana ho directeur raha miezaka sy tsaraq fitondran-tena ao anaty orinasa satria tian'ny mpampiasa aty ny olona sociable (savoir être) ankoatran'ny qualification au poste. Tsy tian-dry zareo ny olona hautain sy be geste @ diplome sy experience. Raha eto @ firenena misy anay dia rare be izany mpiasa manao "vous" ny DG izany fa tout le monde se tutoie ary matetika ianao mahita Directeur général na Vice president miara-mihosina @ subordonnée na mamafa faritra maloto ao anaty birao miaraka @ serpillière. Izany humilité izany no tian'ny fiaraha-monina aty

Ireo rehetra ireo mitambatra, miaraka @ antony voalohany nifindranay monina aty, dia ny hahitan'ny zanakay fianarana mirindra, misokatra @ sehatry ny asa nifanaraka @ faniriany, fiainanapolitika milamina, sécurité tena azo antoka satria na mody @ sasakalina aza ianao ka milalao telephone cellulaire any anaty bus, metro, na mandeha tongotra, tsy matahotra ny ho voaendaka izany, miampy ny dégradation continuelle ny foto-pisainana ao madagasikara @ ankapobeny izay inoana fa tsy ho tafarina ao anatin'ny 20 taona, ireo no tena nanosika anay nankaty. nandaozanay ray aman-dreny ny tsara efa niainanay tany madagasikara.

Tsy nanenenana ny nankaty satria na ny fanomanana ny dia, na ny niainana teto tany am-boalohany dia tena ni-forger anay hahay hioitra nisedra ny mafy kanefa nahitana vokany tsy araka ny noeritreretina akory azay tao anatin'ny fotoana fohy, tsy misy magie fa ny fiezahanao miampy ny fiaraha-monina iainanao mamela anao hivelatra no mahatonga izany
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3147