Fa nahoana no mila Andriamanitra vao mahalala manao ny tsara?

41. rhaj0 ( 14/06/2018 15:18)
Efa in-10 kely ity naverina teto fa hheeee.... Fa tsy maninona fa averina ihany fa mety hi-click ihany ny coco-ngasy1zay. Ka rehefa takatrao ity sary ity ry Gasy1zay, dia ... tena ho arianao any @ izay izao Boky tonta miteniteny foana izao..


Dia rehefa takatrao koa ny @ ity sary iray ity, dia ... tena ho arianao any @ izay mihintsy koa izao pensée mazika @ izao "petra-tanana+constipé-mikimpy" (manasitrana vertigo) izao..



Fa raha mbola TSY mety takatrao moa ohatra ireo ry Gasy1zay, dia ...
ao izany ianao hihomehezan'ny akoho toka-nify ao ee :-)
42. gasy1zay ( 14/06/2018 15:34)
mba avelao koa zay mba hihomehy e! hoaviana no hitan'ny mpikaroka hoe boribory ny tany? tsy efa nohomezan'ny akoho ve ireo mpikaroka nihevitra fa fisaka ny tany? soa ihany fa efa tsy teo tsony ry zareo t@ voaporofo fa boribory ny tany e? Io zao mety ihomezan'ny olona nareo rhaj0 any aoriana any hoe nahoana koa ary no ninoan'ndry zalahy hoe gidro hono nievolue ho olona :D
43. rhaj0 ( 14/06/2018 15:58)
Hono ho'a ry Gasy1zay, ianao moa nilaza-tena fa hoe, "bitsihin'i Jesoa" ao foana (rahefa mivavaka).. Ka mba (efa) toroin'i Jesosy ve ianao ry Gasy1zay, hoe, mba ampiasao ilay coco, dia mba mikarokaroka sy mandalindalina? Ohatra hoe, avadibadiho ny histoire de la science ohatra, fa tsy hoe, izao boky tonta tokana izao foana no hiaraha-matory ao??..

Mahavariana ahy mihintsy mantsy hoe, fa maninona azany i Jesosy no tsy mba mibitsika anao an'izany ry Gasy1zay.. nefa anie marobe ireo olombe Kristiana no efa nibitsihin'i Jesosy koa HONO ho'a, dia nibaradaka beuh ee.. Ohatra:

Pat Robertson : "Let's Not Make A Joke Of Ourselves"

Raha tsy hain'i Gasy1zay, dia i Pat Robertson dia televanzelistra manana mpanaraka mihoatra ny millions ao Zamerika ao.

Fa ataovy hoe ny devoaranao ry Gasy1zay: inona ny contexte nampibaradaka an'i Pat toa io??
44. gasy1zay ( 14/06/2018 16:10)
hay ve e! nasainy nianatra ny zavatra rehetra aloha iza(ho)hay dia hozy hoe tazomy ny tsara, ka raha mahita verset ndrat nareo sy Pat hoe vakio ny boky siansa sy histoire dia zarao aminay fa zay zany tsy namaky tsara e!

amiko aloha rehefa mifanimpaka amin'ny hinoako dia hoy aho hoe fampianaran'olombelona io , ka dia hoe ekena mba tsy hifandirana e!

Farany, afaka manana ny heviny ny olombelona na mpino na tsia fa tsy maninona ka, misy zao mino E.T sy OVNI, misy mino astrologie, misy mino zay voaporofo, misy tsy mino hoe misy SIDA, misy mino matotoa, mpamosavy, père noel, licorne, sirène, etc...... fa tsy midika zany hoe ndeha hikaroka ny zay hinoan'izy rehetra aho satria izaho efa mahafantatra ny inoako, mazotoa manao devoara ise raha mazoto amin'zany fa tandremo nefa sao tratra antitra eo an!
45. rhaj0 ( 14/06/2018 17:23)
Eka rô... Dia tena aleon'i Gasy1zay izany manohy ny mihidy ao an-tranon'ny finoany ao HONO, fa izay ihany no fantany dia iizay ihany no fahalalana lolohaviny. Koa na i Pat Robertson sy ny fahalalany (toavin'ny Kristiana amina millions) azany dia tsy asian'i Gasy1zay sira, fa ny an'i Gasy1zay HONO efa mafy orina, ary dia tsy mivily intsony ny bao. Sa tsy izany ry Gasy1zay?


Fa iverenana ny loha-hevitra:
- tena "mila an'Andrmntra" ve ianao ry Gasy1zay vao "manao ny tsara"?
- sa, na misy na tsisy izany Andmntra izany, dia (hiezaka) hanao ny tsara foana ianao?
46. gasy1zay ( 14/06/2018 17:57)
:) ka i Jesoa anie no làlana sy fahamarinana ary fiainana fa tsy ny mpitondra fivavahana na dia amina millions aza no mpanaradia azy e!
47. gasy1zay ( 14/06/2018 18:07)
sarotra amiko ny hamaly ilay fanontaniana satria zaho tsy mbola niaina tsy nisy Andriamanitra :) fa raha ny hevitro dia tsy misy olona tonga lafatra izany ka hoe manao ny tsara 100% fa manana ny fahalemeny daoly ( Lainga, fitiavantena, fitiavana voninahitra, penchant pour l'alcool, drogue, sexe, corruption, tricherie, piratage, ...) mety manao ny tsara ianao fa misy ratsy ataonao fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao no vonona hiala amin'ny tsy mety rehetra satria te hanao ny sitrapon'Andriamanitra ianao.

48. rhaj0 ( 14/06/2018 18:47)
Eny azany fa @ Gasy1zay dia "misy" foana HONO izao Andmntra izao, ka dia tsy mitombona ilay hoe, "mila an'Atra", na misy Izy na tsisy :-)

Izao indray azany eee...

Efa fantatr'i Gasy1zay izao HONO hoe, inona no TSY tsara na "fahalemena", nefa, indrisy ry tava-tsosisy hozy ny fiteny gasy, f dia mbola manao foana i Gasy1zay:
izany no mahatonga an'i Gasy1zay manao ity "mibebaka" isan'andro isan'ora ary mandava-taona ao ity.


Ka izao.. ovaiko kely ny fanontanian'i Endriny :

tena "mila an'Andrmntra" mibitsika direkta sy en permanence eo tokoany ve ianao (Gasy1zay) vao "mahalala manao ny tsara"??

49. gasy1zay ( 14/06/2018 20:31)
zaza kely any amin'ny sekoly alahady na katesizy dia efa mahay hoe inona no didy folon'Andriamanitra koa mila bitsihana ahoana ary, rehefa manomboka mamaky baiboly ianao zay vao mitombo tsikelikely ny fahalalanao hoe hay kay fahotana ny mitsiriritra maso, fimamoana, fankasitrahana ota, ny firaisan'ny L+L, ... ka mety raha kristiana niova fo vao omaly ianao dia mety mila bitsika fa raha efa ela no nahalala ny sitrapon'Andriamanitra t@ fampianarana, toroteny, famakiana teny, sy ny bitsiky ny Fanahy dia efa mandeha hoazy ny hoe inona no tsara tokony ho atao fa misy fotsiny be marenina na mody tsy te hahalala ka hoe mino hono izy dia ampy zay
50. rhaj0 ( 15/06/2018 11:10)
gasy1zay:
misy fotsiny be marenina na mody tsy te hahalala ka hoe mino hono izy dia ampy zay

hi hi hi... tsara rahefa mahasahy mi-contredire an'i Jesoa i Gasy1zy kah...
Izay "mino Azy (fotsiny)" izay no fampianarana direkta an'i Jesosy, ary naravin'ny teolojiana @ ilay hoe "SOLA FIDE", na "faith alone". Teboka.

Bravo Gasy1zay... tsara fa tohizo ee ... :-)
51. gasy1zay ( 15/06/2018 13:42)

rhaj0:

gasy1zay:
misy fotsiny be marenina na mody tsy te hahalala ka hoe mino hono izy dia ampy zay

hi hi hi... tsara rahefa mahasahy mi-contredire an'i Jesoa i Gasy1zy kah...
Izay "mino Azy (fotsiny)" izay no fampianarana direkta an'i Jesosy, ary naravin'ny teolojiana @ ilay hoe "SOLA FIDE", na "faith alone". Teboka.

Bravo Gasy1zay... tsara fa tohizo ee ... :-)


Fa i rhaj0 zany mahita tenin'i Jesoa milaza hoe mbola afaka manota ireo mino sy voavonjy? Tsy nilaza aza ve izy hoe amin'izao sisa izao aza manota intsony?
52. rhaj0 ( 15/06/2018 14:58)
Ka i Jesoa anie koa toa mivadibadi-dela ee.. miovaova hevitra izany.. Ohatra hoe, teo izy tsy mivavaka raha tsy any Sinagaoga, satria hoe, any HONO no (hany) tranon'Atra. Dia avy eo izy, nanorina ny azy indray; f'angaha nifindra-trano izao Atra izao rey olona aaa?

Ka io SOLA FIDE io no "tena izy" aminy, hozy ny teoloziana, ary voalohany @ izany i Luther, raha Loterana i Gasy1zay, ary farany teo azany, dia toa mba nirevy an'io koa ny Katolika.

ka raha "minou fotsy" (sola fide) izany ilay Kristiana, dia (tokony) mandeha ho azy daholl ny sisa ee... Izay ilay izy.

Raha tsy mandeha ho azy, dia mahatatesa ny vavan'i Jesoa, toatoa ny inona moa izy teo, hoe: Ry Tsy Mino Sy Ratsy Fanahy...
53. gasy1zay ( 15/06/2018 15:25)

rhaj0:

Ka i Jesoa anie koa toa mivadibadi-dela ee.. miovaova hevitra izany.. Ohatra hoe, teo izy tsy mivavaka raha tsy any Sinagaoga, satria hoe, any HONO no (hany) tranon'Atra. Dia avy eo izy, nanorina ny azy indray; f'angaha nifindra-trano izao Atra izao rey olona aaa?

Ka io SOLA FIDE io no "tena izy" aminy, hozy ny teoloziana, ary voalohany @ izany i Luther, raha Loterana i Gasy1zay, ary farany teo azany, dia toa mba nirevy an'io koa ny Katolika.

ka raha "minou fotsy" (sola fide) izany ilay Kristiana, dia (tokony) mandeha ho azy daholl ny sisa ee... Izay ilay izy.

Raha tsy mandeha ho azy, dia mahatatesa ny vavan'i Jesoa, toatoa ny inona moa izy teo, hoe: Ry Tsy Mino Sy Ratsy Fanahy...



Ny baiboly anie rhaj0 ka boky 66 fa tsy ny evanjely ihany e! Raha tena kristiana ianao dia zay no izy, sinon efa ao anatin'itsy tsy mino itsy ianao zany.

Ka finoana fotsiny ve no nambaran'I jesoa?

1- Tsy nilaza ve izy fa mila ateraka indray ny olona ( nouvelle naissance)
Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’ Andriamanitra

2- Tsy nilaza ve izy hoe mibebaha :
Mat 4:17 Ary tamin’ izany andro izany dia nanomboka nitori-teny Jesosy ka nanao hoe: Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ ny lanitra.

3- Tsy nilaza ve izy hoe tokony hitandrina ny didiny ny kristiana raha milaza fa tia azy :

Jaona 14: 21 zay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian’ ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy.
Jao 15:10 Raha mitandrina ny didiko hianareo, dia hitoetra amin’ ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didin’ ny Raiko sy ny itoerako amin’ ny fitiavany.

ka mifanipaka ve izany ry rhaj0? sao dia tsy azonao aloha ilay hoe mino resahina eto e?

io tsy hoe mino fa misy Andriamanitra fa hoe mino fa i Jesoa Kristy no ilay mpamonjy, maty hisolo voina anao , hanaisotra ny fahotanao.

Dia tadidio hoe voasoratra koa hoe Mar 16:16 Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina

ilay batisa no mariky ny fahaterahambaovao : ny dikany rhaj0 dia hoe maty ianao ilay mpanota fahiny iny fa lasa olombaovao ao amin'i Jesoa Kristy ianao

Rom 6:4 Koa niara-nalevina taminy tamin’ ny batisa ho amin’ ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an’ i Kristy tamin’ ny maty tamin’ ny voninahitry ny Ray no handehanantsika kosa amin’ ny fiainam-baovao.

tsy mifanipaka io fa mifameno rhaj0
54. rhaj0 ( 15/06/2018 19:28)
Eny ho'a ee.. Mahay noho i Luther sy ireo Teoloziana rezatra be sy ny SOLA FIDE izany i Gasy1zay.
Tsara rahefa mijoro toa io i Gasy1zay kah..

Raha izay Luther fototry ny Leglizy Loterana, na akory aza, fototry ny Legilzy protestanta ve moa no contrediser-nao ry Gasy1zay, bravo fa mahery ilay gasy iray izay eee..
Izaho kosa aloha maka gasy @ io eee... :-)

Fa mahavita mi-contredire ny fampianarana iray an'i Jesosy, iray @ resaka hafa mivadibadika taony ao koa i Gasy1zay.

Izaho indray ve ho'a hanakana anao tsy hivelabelatra dia hanao an'izany ry Gasy1zay ... :-)
55. endriny ( 27/06/2018 12:06)
Andriamanitra aza no nanampina ny mason’ny olona tsy ahalala ny ratsy sy ny tsara. Soa fa nandalo ilay bibilava nampianatra an’i Eva.

Ka mety izay koa no mbola mahatampina ny mason’ny sasany hatramin’izao. Hany ka na feno habibiana aza no nanafahan’Atra ny zanak’Israely dia tsara ihany izany hoy ny mpitory
56. rhaj0 ( 27/06/2018 14:11)
endriny:
Andriamanitra aza no nanampina ny mason’ny olona tsy ahalala ny ratsy sy ny tsara. Soa fa nandalo ilay bibilava nampianatra an’i Eva.

Marina tokoany an.. raha tena manaja ny resak'i Genesisy izany ny Kristiana, ka tena tia hanarina ny "tsy mety" vitan'i Eva, dia tena tokony "manampina ny masony" tokoany ny Kristiana, "tsy ahalala ny ratsy sy ny tsara", satria izay no "planina" voalohan'Andmtnra.


endriny:
..na feno habibiana aza no nanafahan’Atra ny zanak’Israely dia tsara ihany izany hoy ny mpitory

Sady @ izay, dia tena IZY Andrmntra mihitnsy anie no mirehareha ao anaty Baiboly ny habibiana ataoNY ee.. Ilay "habibiana" @ io mihatra hatramin'ny zazakely tsy manan-tsiny sy ny antitra efa osa.

(tsy mahay ny principe-n'ny Croix-Rouge na koa ny soatoavin'ny Amnesty International ilay Andrmntry ny Kristiana)

Fa mbola "tsara" foana izany @ Kristiana eee...
57. endriny ( 28/06/2018 12:31)
Izay ilay fiainana: Izay nahafaty maro sy nahababo maro ihany no malaza sy andrianina.

Faha-Farao: nobaboin'ny Farao daholo ny tany manodidina
Faha Jiosy: Nobaboin'ny Israelita daholo ny tany manodidina
Fanjanahana (Faha Eraopa): Nobaboiny daholo izay tany mbola tsy nisy eraopeanina
Faha Rainiboto: Nobaboiny Eraopa manontolo
Faha Amerikanina; Nobaboiny daholo izay tany tsy mifanaraka aminy.
Faha kristianina: naripany daholo izay tsy mitovy finoana aminy na manelingelina ny fanitarany ny fanjakan'Atra.
58. rhaj0 ( 01/07/2018 16:04)
Izao izao resy indray ny Ejipsiana t@ coupe du monde.. Dia voahozona mihintsy angamba izany zareo ireo, fa efa hatrany @ andron'i Moizy sy ny Farao no tsy mba ampazahoan'izao Andrmntra izao mihitnsy eee...

mba maka ny Ejipsiana ve nefa ny Kristiana gasy?
Mba mahavariana an.. aleon-dreo mi-s'identifier @ Israeliana.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2179