Fa nahoana no mila Andriamanitra vao mahalala manao ny tsara?

1. endriny ( 05/06/2018 12:49)
Fanontaniana mba tena manitikitika ahy io hoe: Nahoana kay raha mba manao ny tsara fotsiny dia samy milamina? Fa maninona no mila Atra vao hoe afaka manao ny tsara?
novalian'i rhaj0 ny 01/07/2018 16:04
2. rhaj0 ( 06/06/2018 00:56)
endriny:
Fa maninona no mila Atra vao hoe afaka manao ny tsara?

io aloha dia TSY ny rehetra no manao an'io. Ny Atheista na ny Bodista izao dia "TSY mila Atra", satria tsotra fotsiny: TSY mino izany Atra Atra izany zareo. Izaho anisany.

Izaho izao, dia rehefa samy "hino" ihany ohatra, dia tena aleoko "mino" ny fahendren'ny Razana, @ ilay hoe "Ny Tody Tsy Misy Fa Ny Atao No Miverina". Ka mba hahazoako ny Tsara, dia "hanao ny tsara" aho, satria "hiverina amiko" HONO izany.

Fa raha ny marina, dia TSY mino izany "Tody" izany akoriny aho, fa efa vita vaksiny nony nivoaka ny garabola, ary validé fa hoe "apte à vivre en société". Fantatro fa, mila manao ny tsara aho satria miaina anaty Société. Teboka.


Fa marina ny anao, misy dia misy tokoany no "mila Atra vao afaka, na hoe, mahalala manao ny tsara". Dia fa maninona tokoany? Aleo zareo "mino an'Atra" no hizara ny fijeriny sy traikefany.
3. RBNIR ( 06/06/2018 05:41)
Satria na ny atao hoe tsara aza tsy fantatry ny olona akory.....

Fahafinaretana ara-nofo ohatra dia lazain'ny ankamaroan'ny olona hoe tsara nefa raha eo anatrehan'Andriamanitra dia ratsy izany....

Misy tsara maro tokony ho fantarina raha tsy izany dia manjary manaonao foana ny olona...

Izay no nahatonga an'Andriamanitra niteny ireto teny ireto...

« Ringana ny oloko noho ny tsi-fisian'ny fahalalana. Satria ianao efa nandà ny fahalalana, dia mba holaviko kosa tsy ho mpisoroko intsony; Ary efa nanadino ny lalan'Andriamanitrao ianao, ka dia mba hohadinoiko kosa ny zanakao. » (Hosea 4:6)

« Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. » (Matio 22:29)

4. RBNIR ( 06/06/2018 08:25)
Manaova tahaka ity tandapa ity....

« Fa hoy izy: Hataoko ahoana no fahay, raha tsy misy mampianatra* ahy? Ary izy nangataka an'i Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. [* Gr. mitari-dalana] » (Asan'ny Apostoly 8:31)

Aza miseho mahafantatra na mahiratra fa meteza hanetry tena sy hampianarina...

« Hoy Jesosy taminy: Raha jamba ianareo, dia tsy ho nanan-keloka; nefa hoy ianareo ankehitriny: Mahiratra izahay; dia tsy afaka ny helokareo. » (Jaona 9:41)
5. rhaj0 ( 06/06/2018 10:45)
RBNIR:
Fahafinaretana ara-nofo ohatra dia lazain'ny ankamaroan'ny olona hoe tsara nefa raha eo anatrehan'Andriamanitra dia ratsy izany....

hi hi hi.. f'ianao ange ry RBNIR, araka ny finoanao, dia "eo anatrehan'Andriamanitra" 24h/24 sy 7jr/7 ee... Ka TSy hanao firaisana ara-nofo mihintsy izany i RBNIR??

Dia sahala @ i Jesosy marina ianao ry RBNIR. Efa noresahiina teto ihany ity, fa jerreo anie Jesosy ohatra rehefa ilay manao azy iny ee...

Lioka 22:41 Dia nihataka tamin'izy ireo tokony ho tra-toraka izy ka nandohalika, dia nivavaka... 44 Dia voan'ny fiadiana aina izy, fa vao mainka nivavaka mafimafy kokoa. Ary nanjary toy ny rà ny hatsembohany sady nipotrapotraka tamin'ny tany.


ka io "hatsembohany nipotrapotraka tamin'ny tany" an'i Jesosy io ho'a ry RBNIR, ngo dia avy ni-se matsirobe ho'a izy, mba naka "Fahafinaretana ara-nofo", satria anie Izy dia io nandeha niafina dia "nihataka tamin'ny namany" io eee... Tena "mino" aho fa tena izay ilay izy.


Fa mihevitra ANGAMBA i JEsosy sy RBNIR fa hoe, TSISY mahita rehefa "mihatakataka", dia haka "Fahafinaretana ara-nofo" kely ao, fa eee... "eo anatrehan'Andriamanitra" daholo HONO izany ee :-)
6. endriny ( 06/06/2018 12:19)

RBNIR:

Satria na ny atao hoe tsara aza tsy fantatry ny olona akory.....


Olona iza io tsy mahalala ny atao hoe tsara io?

Ireo olona any anaty ala mikitroka aza mahalala hoe: "Ity no voakazo tsara azo hanina, iry ny biby tsara be nofony, ary tsara ny andro rehefa tsy avy ny orana ary tsy midanika ny hafanana"

Fa sao dia tsy haintsika kosa ny dikan'ny hoe tsara?

Anisan'ny zavatra tsara ohatra ny manampy ny namana, ary ratsy ny mampitahotra ny namana

Fa tsy haiku moa izay dikan'ny hoe tsara amin'ny kristianina, efa adinoko
7. endriny ( 06/06/2018 13:18)

rhaj0:

RBNIR:
Fahafinaretana ara-nofo ohatra dia lazain'ny ankamaroan'ny olona hoe tsara nefa raha eo anatrehan'Andriamanitra dia ratsy izany....

hi hi hi.. f'ianao ange ry RBNIR, araka ny finoanao, dia "eo anatrehan'Andriamanitra" 24h/24 sy 7jr/7 ee... Ka TSy hanao firaisana ara-nofo mihintsy izany i RBNIR??

Dia sahala @ i Jesosy marina ianao ry RBNIR. Efa noresahiina teto ihany ity, fa jerreo anie Jesosy ohatra rehefa ilay manao azy iny ee...

Fa mihevitra ANGAMBA i JEsosy sy RBNIR fa hoe, TSISY mahita rehefa "mihatakataka", dia haka "Fahafinaretana ara-nofo" kely ao, fa eee... "eo anatrehan'Andriamanitra" daholo HONO izany ee :-)


Ary adinonao sy adin'i Jesosy fa I Jesosy tamin'ny andron'ny Jenezy dia nitsiriritra ny zanaka vavin'ny olona tsara tarehy. Ary tsy vitan'ny hoe nitsiriritra fotsiny, fa tsy nanaiky raha tsy novadiany ny zanaka vavin'ny olona tsara tarehy. Ary tsy voaisa hoe firy ireo zanaka vavin'ny olona novadian'i Jesosy fony faha Jenezy ireo a.

Koa raha raha ratsy ny filan'ny nofo, nahoana Atra no namela an'i Jesosy tany amin'ny jenezy hitsiriritra sy hivady amin'ny zanaka vavin'ny olona tsara tarehy.

Fa ho an'i RBNIR ve izany, mila Atra miteny aminy koa hoe: "Tsara ny voninkazo" izay vao fantatr'i RBNIR fa tsara ny voninkazo?
8. rhaj0 ( 06/06/2018 15:10)
RBNIR:
Satria na ny atao hoe tsara aza tsy fantatry ny olona akory.....
endriny:
Olona iza io tsy mahalala ny atao hoe tsara io?

Ny olona Kristiana no manana io reflexe io ry Endriny aa... Mody hoe manana "humilité" na "modestie' hoe "TSY mahalala" n'inon'inona HONO izy Kristiana izany. Dia mihevitra izy fa dia "qualité" HONO izany eee...

Efa lehilahilehibe sy vehivavilehibe ao ve ry Kristiana, dia efa be ny fahalalana voaangona sy izay zavatra fantatrao, @ ity taona efa mandroso, dia fa maninona no mialahoala toa io foana?

Fa mety marina tokoany anefany ity hoe "na ny tsara aza tsy fantany" @ ireo Kristiana. Dia io ho'a, averiko indray, fa raha évaluer-na zareo (Kristiana sasany) izany, dia tena TSY "apte à vivre en société" tokoany, toa ny zaza eny @ garabola ee...

Koa mbola TSY fantany foana HONO ny tokony ho fantany, ary izy ihany @ io no milaza an'zany eee..

9. gasy1zay ( 06/06/2018 16:03)
tsy azon'i rhaj0 mintsy anie ny resaky ny tsy mitovy hevitra aminy e!

manao ny tsara amin'ny Kristiana tsy mitovy amin'ny manao ny tsara hoan'ny tsy mpino, raisiko fotsiny ireto ohatra vitsy ireto :

1- Hoan'ny kristiana manao ny tsara = manao ny sitrapon'Andriamanitra
2- Hoan'ny tsy mpino manao ny tsara = manao ny sitraky ny fiarahamonina

ka ohatra hoe : ny kristiana milaza hoe manao ny tsara dia tsy mandainga satria fahotana, ny tsy mpino indray dia ny azy hoe "toute vérité n'est pas bonne à dire" = mandainga

ny kristiana dia tokony hankahala "Ota" ary tsy mankasitraka "ota", fa ny tsy mpino dia tsara aminy ny manohana ireo fiérté gay "mirehareha amin'ny fahotany.

ka raha tsy fantatrao ry rhaj0 ny hoe tsara araka an'Andriamanitra dia aza lazaina fa manao ny tsara ianao fa io dia samy manana ny tsara aminy.
10. rhaj0 ( 06/06/2018 19:03)
RBNIR:
Satria na ny atao hoe tsara aza tsy fantatry ny olona akory....
gasy1zay:
manao ny tsara amin'ny Kristiana dia...

Raha ampivadiana izany (ny hevitr'i) Gasy1zay sy RBNIR, dia..
"ny manao ny tsara @ Kristiana, dia ny manao ny zavatra tsy fantany akoriny".

hi hi hi.. manja kosa nareo roaroa izany ry Gasy1zay sy RBNIR rehefa mira-midola fa Kristiana an... :-)
11. RBNIR ( 07/06/2018 07:47)
Betsaka ny tsara voalazan'ny soratra masina tsy voasainan'ny olona...

Ohatra iray fotsiny, betsaka no mbola mijangajanga ny olona na dia miseho ho mpanao ny tsara aza eny fa na dia efa mpivavaka aza......

Betsaka ihany koa no lasa LGBT na dia olona jerena fa mpanao ny tsara aza....ny antony tsy fantany fa tsy tian'Andriamanitra ny manao toy izany satria RATSY EO IMASONY....
12. RBNIR ( 07/06/2018 07:49)
Ka izay no mahatonga ahy hiteny hoe ny tsara aza ange mbola tsy fantatry ny olona e! (mety hoe fantany ihany fa ratsy ny mamono olona nefa mahavita mamono ihany izy rehefa misy mamely na manafika azy....

13. endriny ( 07/06/2018 12:04)

RBNIR:

Ka izay no mahatonga ahy hiteny hoe ny tsara aza ange mbola tsy fantatry ny olona e! (mety hoe fantany ihany fa ratsy ny mamono olona nefa mahavita mamono ihany izy rehefa misy mamely na manafika azy....
Izany ve?

Kanefa amin'Atra toa tsara ny mamono olona koa

Na zavatra tsy misy dikany aza dia amonoana olona ho an'Atra

Firy firy ny olona novonoin'Atra mba anomezana ny zank'Israely an'ilay tany nampanantenaina?

Aoka marina e

Tsy nila olona misoratena ho irak'Atra miteny hoe Tsara ny voninkazo, dia efa fantatry ny olona hoe tsara ny voninkazo.
14. rhaj0 ( 07/06/2018 17:54)
ity azany ankamantatra ho an'ny Kristiana mahay Baiboly: Iza moa
1- i Uzzah
2- i Sapphira

indice: (tsy) mahalala manao ny tsara zareo.
15. RBNIR ( 08/06/2018 08:56)

endriny:


RBNIR:

Ka izay no mahatonga ahy hiteny hoe ny tsara aza ange mbola tsy fantatry ny olona e! (mety hoe fantany ihany fa ratsy ny mamono olona nefa mahavita mamono ihany izy rehefa misy mamely na manafika azy....
Izany ve?

Kanefa amin'Atra toa tsara ny mamono olona koa

Na zavatra tsy misy dikany aza dia amonoana olona ho an'Atra

Firy firy ny olona novonoin'Atra mba anomezana ny zank'Israely an'ilay tany nampanantenaina?

Aoka marina e

Tsy nila olona misoratena ho irak'Atra miteny hoe Tsara ny voninkazo, dia efa fantatry ny olona hoe tsara ny voninkazo.

Ahoana tokoa re raha ohatra ka tsy valin'Andriamanitra mihitsy ny mpanao ratsy e?

1 Tsy maty antoka be ve ireo mpanao ny tsara (satria matetika dia ny mpanao ny tsara ihany no vonoin'ny mpanao ratsy)?

2 Inona no mampiavaka an'Andriamanitra sy ny olona raha toa ka avela hanao izay tiany ny olona tsy asiana fepetra?
16. endriny ( 08/06/2018 12:24)

RBNIR:

Ahoana tokoa re raha ohatra ka tsy valin'Andriamanitra mihitsy ny mpanao ratsy e?

1 Tsy maty antoka be ve ireo mpanao ny tsara (satria matetika dia ny mpanao ny tsara ihany no vonoin'ny mpanao ratsy)?

2 Inona no mampiavaka an'Andriamanitra sy ny olona raha toa ka avela hanao izay tiany ny olona tsy asiana fepetra?


Fa angaha indray tsy hoe Atra dia fitiavana ary mandrakizay tsy manam-petra ny fitiavany? (sa tsianjery fotsiny io)

Rehefa naka ireo tany nampanantenaina ny Israelita Atra, dia novonoina daholo ireo tompon-tany teo aloha. Dia Tsara ve izany aminao sa Tsar?

Rehefa nanely ny filazan-Tsar taty amin'ny tany tsy eraopeanina ireto mpianatr'i Paoly, dia novonoina daholo izay nanohitra sy ireo nitana ny fomban-drazana ary ireo nanohitra ny vahiny Eraopeanina. Ka Tsar ve izany aminao?

Tsy nilana Atra vao fantatry ny olona fa raha misy olona niharam-boina dia ampiana.

Saingy ho an'ny Kristianina dia hoe: "Iza ilay niharam-boina, inona ny finoany... izay vao hoe aleo ampiana angamba?"

Misy finoana iray izay tsy azo amindrana Ra hono ry zareo fa ran'ny olona mpanota sy feno satana ireny...
17. rhaj0 ( 08/06/2018 14:43)
RBNIR:
Ahoana tokoa re raha ohatra ka tsy valin'Andriamanitra mihitsy ny mpanao ratsy e?

Hono ho'a ry RBNIR, "m(p)anao ratsy" ve ny toa izao, ohatra:
1- manolana + sodomisation + an-keriny + ankizy tsy ampy taona + ilay mpanolana @ io en position d'autorité ???
2- mandrebireby @ resaka matavy, dia maka ny vola hatsembohan-kandrin'olona, 1/10 be izao?? nefa @ io ny zanany azany tsy mihinana ramanonaka akoriny?? Sady @ izay nefa, ny ampiasaina ilay vola dia "amboarana terrasse" @ tranon'ilay m(p)anao resaka matavy??

(mila lazaina aminao ve ry RBNIR hoe, iza ireo olona 1- sy 2- ireo??)

Raha hoz'i RBNIR hoe, tsy "m(p)anao ratsy" ireo 1- sy 2- ireo, satria ireo ataony ireo tokoany no lazain'ny Baiboly, dia ... eny azany ry RBNIR, fa dia "voninahitra ho anao" (sy ny Andmntrao).


Fa raha hoz'i RBNR kosa hoe, tena "m(p)anao ratsy" ireo 1- sy 2- ireo, dia nefa anie, @ ireo olona manao ireo 1- sy 2- ireo, dia ampolony na anjatony akoriny aza, ary olona "akaikin'Andmntra" zareo ireo, nefa dia toa vitavita @ izao, afa-maina @ ratsy nataony ireo olona ireo???

Ahoana tokoa re???

18. gasy1zay ( 08/06/2018 16:55)
Mba mijerijery traduction biblique aho ka nahita fa ny traduction française ny bible en version Parole de vie dia mazava be hoe fahotana ny pédophilie ary izay manao izany dia tsy handova ny lanitra:


1 Cor 6 : 9 " Ceux qui font le mal n’auront pas de place dans le Royaume de Dieu. Vous ne savez donc pas cela ? Attention, comprenez bien ceci : ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes qui couchent avec des jeunes gens "
19. rhaj0 ( 08/06/2018 17:38)
gasy1zay:
Ceux qui font le mal...les hommes qui couchent avec des jeunes gens

.. dia be dia be anefa ireny pretra (sasany) nanolana ankizy ireny no mbola mandehandeha any, satria nafenin'i Vatican ny "otany".

ka dia ... ahoana tokoa re ry RBNIR sy Gasy1zay?
1-- i Andrmntra ve no tsy mahavita azy, satria "tsy mamaly ny mpanao ratsy", araka ny fanirian'i RBNIR
2-- sa, ny Korintiana ao @ Baiboly no DISO, satria TSY "immoral" no nataon'ireo pretra, raha tsy izany ve zareo tsy efa nataon'Andmntra vita matavy efa elabe; izao azany efa sirika io, nefa dia mbola "avelan'izao Andmntra izao" miriaria foana; fa nody hoe, izao "fanjakan'ny lanitra" izao fotsiny HONO no tsy ho ameny an-dreo.
3-- sa, izao Andmntra izao mihintsy no TSY misy, fa faniriana sy redirevy no betsaka ny an'i Paoly ao @ Korintiana eee???

Ka 1- sa 2- sa 3- ry RBNIR sy Gasy1zay a???
20. gasy1zay ( 08/06/2018 18:20)
Andriamanitra mamaly ny ratsy anie rhaj0 tsy voatery amin'izao andro hahavelomanao izao e! ianao tsinona tsy mino fa misy ny fiainana aorian'ny fahafatesana ary handalo fitsarana isika aorian'ny fahafatesana ka mihevitra ianao hoe tsy novalian'Andriamanitra ny ratsy nataon'ireo nanao ny tsy mety?

vakio tsara ilay verset nozaraiko io fa ny dikan'ny hoe tsy handova ny fanjakan'ny lanitra dia midika fa very any amin'ny afobe raha tsy hain'i rhaj0 ary io no sazy faratampony satria ny gadra mandrapahafaty dia voafetran'ny fotoana fahavelomanao fa ny hoe lasa any amin'ny afobe dia mandrakizay
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2106