Ahoana no naha-Moslimo na Jiosy na Bodista anao

21. rhaj0 ( 31/05/2018 17:33)
Tsy "hevitro" ny @ Paoly ry Gasy1zay aa...
Avadibadiho ihany i Gogola fa aza dia mihidy ao @ taratasin'i Paoly ao dia mandray am-bolony izay rehetra ao ee..

- Asa raha tsikaritrao ohatra, fa (nisy t@) ireo 12 lahy mpianatr'i Jesosy anie nanohy ny "fampianaran'i Jesosy". Dia tsy manaitra ny sainao ve, fa maninona no tsy rere ny @ izzany?

- i Saoly lasa Paoly ve tsy mampieritreritra anao hoe, nijapy train ilery.. i Paoly k'lou dia malama vava, na malama soratra moa izany eee... Eny, raha tsy i Paoly tsy nisy ireto "fomafomba" @ Kristianisma iao.
Fa Paoly manamarina Paoly daholo ireo taratasin'i Paoly, na Korintiana na Efesiana.. Hafa dia hafa miihintsy ny Matiomarkaliokajaona, izay mitatitra ny asan'i Kristy.

Dia vao mainka koa moa, izao Tertullian izao indray no lolohavinnareo Kristiana an-tampon'ny loha. hheeee... dia mivadibadika ao am-pasany ao mihitnsy angamba i JEsosy.
22. gasy1zay ( 31/05/2018 17:48)
Ny asan'ny Apostoly miresaka an'i Paoly ary tsy i Paoly no nanoratra azy fa Lioka ka, tsy i Paoly ihany araky ny eritreritr'i rhaj0 no manamarina ny nambarany sa dia hofoanan'i rhaj0 koa ny asan'ny Apostoly sy evanjelin'i Lioka?
23. rhaj0 ( 31/05/2018 18:20)
Matiomarkaliokajaona (MMLJ) no mitatitra ny resak'i Jesosy mivantana.
Dia ny Apostoly Jaona no nanoratra ny Apokalipsa, ary i Lioka tokoany no nanoratra ny Asan'ny Apostoly, ary Peter nanoratra ny Petera, i James nanoratra ny Joda.

Fa ny tatarasin'i Paoly kosa dia an'i Paoly, dia ireo Tesaloniana, Korintiana, Filipiana, Romana, Efesiana ets..

Entre-pa fa TSY "manafoana" n'inon'inona aho ry Gasy1zay a... Izaho angaha Hrnrn na Fransisy no manana na amenareo mpino fahefana ny "hanafoana"??? (ça va pas, non?)
Miteny fotsiny aho hoe, ny taratasin'i Paoly, dia "Paoly manamarina Paoly". RAha te-ho Pauliana ianao Gasy1zay, dia reveo ao izany ee.. Raha dikadikainao Gasy1zay ny kabarin'i Jesosy ao @ MMLJ, dia bravo, dikadikao fa zara aza ianao manadikadika :-)

Dia tsy haiko aloha hoe, ahoana azany no lasa "minou fotsy" daholo ny Kristiana, dia manaraka ny resak'i Paoly, nefa
- i Saoly mpamely/mpanenjika an'i Jesosy taloha no io lasa Paoly io (nijapy train)
- dia efa hoe, i Paoly manamarina Paoly ny resak'i Paoly (nanadio tena)
- i Paoly dia TSY mpianatra na isan'ireo Apostoly izay nampianarin'i Jesosy (hita mihintsy ny maha-samy hafa ny fampianarany @ fampianarana orijinalin'i Kristy)
- dia nefa rehefa hozy i Paoly hoe "JE SUIS", dia manaiky daholo tokoany nareo.


ny @ ireo Apostolin'i Jesosy 12, dia ato ange jereo ohatra ee..
https://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1-300/whatever-happened-to-the-twelve-apostles-11629558.html

Dia tsikarokarohy ao na eraky gogola hoe, fa maninona azany, ireo "nianatra mivantana" avy t@ Jesosy no TSY mba voapetraka ao anaty Baiboly DAHOLO ny "asany", fa ity "Paoly manamarina Paoly" ity no mameno ny resaka??

24. gasy1zay ( 31/05/2018 18:32)

rhaj0:

Matiomarkaliokajaona (MMLJ) no mitatitra ny resak'i Jesosy mivantana.
Dia ny Apostoly Jaona no nanoratra ny Apokalipsa, ary i Lioka tokoany no nanoratra ny Asan'ny Apostoly, ary Peter nanoratra ny Petera, i James nanoratra ny Joda.

Fa ny tatarasin'i Paoly kosa dia an'i Paoly, dia ireo Tesaloniana, Korintiana, Filipiana, Romana, Efesiana ets..

Entre-pa fa TSY "manafoana" n'inon'inona aho ry Gasy1zay a... Izaho angaha Hrnrn na Fransisy no manana na amenareo mpino fahefana ny "hanafoana"??? (ça va pas, non?)
Miteny fotsiny aho hoe, ny taratasin'i Paoly, dia "Paoly manamarina Paoly". RAha te-ho Pauliana ianao Gasy1zay, dia reveo ao izany ee.. Raha dikadikainao Gasy1zay ny kabarin'i Jesosy ao @ MMLJ, dia bravo, dikadikao fa zara aza ianao manadikadika :-)

Dia tsy haiko aloha hoe, ahoana azany no lasa "minou fotsy" daholo ny Kristiana, dia manaraka ny resak'i Paoly, nefa
- i Saoly mpamely/mpanenjika an'i Jesosy taloha no io lasa Paoly io (nijapy train)
- dia efa hoe, i Paoly manamarina Paoly ny resak'i Paoly (nanadio tena)
- i Paoly dia TSY mpianatra na isan'ireo Apostoly izay nampianarin'i Jesosy (hita mihintsy ny maha-samy hafa ny fampianarany @ fampianarana orijinalin'i Kristy)
- dia nefa rehefa hozy i Paoly hoe "JE SUIS", dia manaiky daholo tokoany nareo.


ny @ ireo Apostolin'i Jesosy 12, dia ato ange jereo ohatra ee..
https://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1-300/whatever-happened-to-the-twelve-apostles-11629558.html

Dia tsikarokarohy ao na eraky gogola hoe, fa maninona azany, ireo "nianatra mivantana" avy t@ Jesosy no TSY mba voapetraka ao anaty Baiboly DAHOLO ny "asany", fa ity "Paoly manamarina Paoly" ity no mameno ny resaka??
Efa nambarako tao aloha tao hoe Paoly no voatendry ho apostolin'ny "TSY" jiosy ka normal raha ny epistily nosoratany no betsaka noho ny an'ny sasany satria ireo nanoratana dia "TSY" Jiosy


i Lioka hoa nanoratra ny asan'ny Apostoly dia misy milaza ao hoe :

Dieu faisait des miracles extraordinaires par l’intermédiaire de Paul,
12 au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps ; les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient [d’eux].
13 Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais ; ils disaient : « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche ! »
14 Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, un Juif chef des prêtres.
15 L'esprit mauvais leur répondit : « Je connais Jésus et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ? »
16 Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés.

Ka araka io voasoratra io dia na ny devoly aza mahafantatra ny fahefan'ny Paoly ary Andriamanitra no naniraka azy , tsy Paoly no nanoratra hoa fa Lioka.

25. rhaj0 ( 31/05/2018 18:45)
Akanga aloha fa tena vao nobitsihin'Ineny Gogola aho, fa i Lioka dia TSY mpianatr'i Jesosy.
The New Testament mentions Luke briefly a few times, and the Pauline epistle to the Colossians refers to him as a physician (from Greek for 'one who heals'); thus he is thought to have been both a physician and a disciple of Paul.

ka dia iangaviako ianao ry Gasy1zay, ndana hamarino kely hoe io ry Gasy1zay mpamaky Baiboly, raha tsy manahirana anao.


Fa dia mazavabe amiko k'lou, fa dia "Paoly manamarina Paoly" no eraky ny Baiboly, nindrindra ny ao @ Taratasin"i Paoly eee...

Ny mpanaraka an'i Paoly hono dia Pauline no iantsoana azy.
Bonjour RaPauline Gasy1zay :-)
26. gasy1zay ( 31/05/2018 19:17)
Tsy maninona fa rehefa tsy mahatoky ny fampianaran'i Paoly rhaj0 dia tsy misy bedy hoa fa Andriamanitra nanome fahalalahana hoan'ny tsirairay hisafidy izay hinoany na tsia.
27. rhaj0 ( 31/05/2018 19:45)
Tsy maninona koa rahefa manandra-tena ho "Kristiana" i Gasy1zay, nefa manadikadika ny "fampianarana mivantana" amen'i Kristy ao @ MMLJ, fa ilaozany manaraka ny resak'i Paoly (manamarina Paoly)..

Koa raha iverenana kely ilay hoe, na dia TSY niteny mivantana (mihintsy) azany i Kristy hoe, "Izaho Kristy no Andrmntra", dia rehefa hozy Paoly na Tertullian hoe, i Kristy no Andmntra ary Paoly no super-apostle, dia "minou fotsy" izay te-"hinou fotsy", dia .. malalaka ny imazination, ka dia io izany fa dia (TSY) ilaina ny manaja izay "(TSY) notenenin'i KRisty mivantana" eee...

Ka rehefa lasa niova fo ho Moslimo ny Kristiana (sasany), dia ... "hitany fa tsara izany", Izy ilay mpandahatra ny zava-drehetra @ io HONO, ary dia io raikitra io tokoany izany kouh...
bravo!... encore... bis eee... :-)
28. gasy1zay ( 01/06/2018 14:40)
aleo ary omena an'i rhaj0 mpandinika lalina ny baiboly ny fitenenana :

1- Mahita ary ve zany i rhaj0 fampianarana mifanohitra entre ny nosoratana anaty evanjely 4 sy ireo epistily nosoratan'i Paoly?

mba zarao ary hofakafakaintsika
29. rhaj0 ( 01/06/2018 15:20)
Raha ny nolazain'ilay Kristiana niova fo ho moslimo aloha, dia io notsipihany tsara io hoe:
1- i Kristy tenany ihany no nandà (ankolaka) fa, izy Kristy dia TSY Andrmntra fa ilay Rainy (sy Rainareo) ihany no Andmtra (tokana)
2- i Paoly dia "myth maker".. dikany globaloba: i Paoly dia mpamoromporona mythe (resa-kehy).

Izany, hoz'izy, no nampiova fo azy.. raha ny fahazoako azy.

Raha tsy mi-inspirer anao Gasy1zay izany, sady mba mitarika anao koa mba hamahabaha ny "mifanohitra" ao @ MMLJ sy Epistlin'i Paoly ireo, dia ... ao ianao izany ee.. Izaho manokana aloha, raha izaho no andrasanao "hamakafaka" ho anao an'izany, dia .. andraso eo i Paoly :-)
30. gasy1zay ( 01/06/2018 16:00)
hay ve ny hevitr'ilay silamo no tanterin'i rhaj0 eto fa tsy nahita zavatra mifanipaka dradradrainy akory izy e! za mba nanantena discussion
31. rhaj0 ( 01/06/2018 17:27)
Tsy mila "mandalina" mankaiza akory anie ry Gasy1zay dia hahatakatra ianao ny @ Paoly sy Kristy eee.. Ilay Kristiana niova fo (ho moslimo) ho'a izao io ohatra dia efa nahita, mainka fa ianao Gasy1zay mahay mamaky baiboly ao ve ho ambaka an'izany.

Fa raha ambaka an'izany i Gasy1zay izany, kanefa mba te-hivoatra, dia hanontanio Ineny Gogola fa feno ny interinety ee
http://lmgtfy.com/?q=paul+vs.+jesus+ry+gasy1zay+aa

32. gasy1zay ( 01/06/2018 18:12)
Ka ilay ranamana tsy mahafantatra akory hoe Good is not God, niteny Jesoa hoe Only the father is Good dia nadikan'iranamana hono hoe midika zany fa Jesus is not God , izany ve no fahalalana baiboly?

Mba nojereko ny site mba avoakan'i rhaj0 fa dia eh eh eh! tsy fahaizana baiboly tsotra izao, Jesoa hono tsy nitory ny salvation by faith, fa inona no dikan'ny hoe zay mino no hovonjena?

Jesoa hono ny fanjakan'ny lanitra no tena notoriany, zay fotsiny ve no hita anaty 4 évangiles?

Miala tsiny fa tsy novakiako tsony ny tohiny fa ohatrany tsy ampy fandalinana ilay nanoratra article
33. rhaj0 ( 01/06/2018 18:36)
Dia mifanebaha ao izany nareo samy Kristiana ry Gasy1zay aa.. . Samia midoka-tena hoe, ny famakianao Baiboly no "tena izy", fa ny andaniny "tsy mahafntatra akory", araka ny firehak'i Gasy1zay azy eto. Inona moa ny olana @ izany fombanareo Kristiana izany... :-)

Fa saintsainao ao ihany ry Gasy1zay aaa...
- Ilay ranamana izany HONO, hozy Gasy1zay, "tsy mahafantatra akory" ny Good @ God ao @ Jaona 14:7
- Fa i Gasy1zay, sirika be fa dia nodikadikainao Gsy1zay fotsiny ny resak'i Jesosy
Jaona 14:6 Nul ne vient au Père que par moi.

RAha Kristy = God = Pére no inoanao sy fikirinao ao ry Gasy1zay, dia lasa ahoana ny Jaona 14:6?

Sampona eee.... sampona.


Ary ato koa vao mainka pire, ary ity no tena mila dikadikanao indray ry Gasy1zay
Jon 20:17 I ascend unto my father and your father, and to my God and your God.

Hiakatra any @ Rainy hono i Kristy ee.. Fa hiakatra any @ Izy tenany ihany izany Izy amin-dry Gasy1zay kouh...


hi hi hi... telo sy iray ny baolina an???
34. gasy1zay ( 01/06/2018 19:39)
Ka i rhaj0 anie efa nomeko sopapa fa tsy mety mihaino mintsy e! aza eritreretina hoe olombelona intsony hoa Jesoa refa makany amin'ny Ray fa Fanahy, ka efa hoe ny Ray ao aminy ary izy ao amin'ny Ray, dia hoe izy mitoetra eo ankavanan'ny Ray

ka ampifandraiso ireo dia mety ho azonao ihany ( rehefa ela ny ela...)35. rhaj0 ( 02/06/2018 17:15)
Ny fanakianana ataon'ny Moslimo sy ny Jiosy, ny fanakianan-dreo an'ireo Kristiana, izay rahalahy sy rahavaviny ao @ Andmntr'i Abrahama, dia ...

euh.. alohan'ny hitenenako azy, ngo dia misy mahalala ny Kristiana eto @ serasera eto? Gasy1zay? RBNIR? na hoe i Hery akoriny azany?

Inona ny (isan'ny) fanakianana ataon'ny Moslimo sy ny Jiosy an'ireo Kristiana, izay rahalahy sy rahavaviny ao @ Andmntr'i Abrahama??

Raha hainareo hoe ny valiny, dia tena mba iangaviako ianareo hilaza azy, ry Gasy1zay na RBNIR ets..
hafa ihany iilay izy rehefa ianareo no miteny azy :-)
36. rhaj0 ( 04/06/2018 20:04)
Dia tena aleo "tsongontsongoina" ihany ny eto, na ry Gasy1zay na ry RBNIR, ny @ ity "fanakianana" ny Kristiana ataon'ny rahalahy sy rahavavinareo ao @ Andmntr'i Abrahama ity. Ka dia averina ny fiangaviana ny @ ity fanontaniana, fa "hafa ihany ho'a iilay izy rehefa ianareo no miteny azy"

Inona ny (isan'ny) fanakianana ataon'ny Moslimo sy ny Jiosy an'ireo Kristiana, izay rahalahy sy rahavaviny ao @ Andmntr'i Abrahama??


Sa ve hoe, ho anareo, dia izay manakiana sy izay manohitra anareo Kristiana any, dia an'azy ny azy, fa nareo dia hanohy ny saim-pantatrareo eo foana ihany, ary tsy hivilivily noho izay resak'olona hafa any. Itsimanaoafatsynysaimpantany mivady @ Ibaotsimivily??

Dia aza gaga raha misy (politisiana), TSy mandraharaha izay manakiana sy izay manohitra azy koa, fa ny ataony dia toa ny ataonareo (Kristiana) ihany: Itsimanaoafatsynysaimpantany sy Ibaotsimivily no anarany.
37. gasy1zay ( 05/06/2018 16:17)

rhaj0:

Dia tena aleo "tsongontsongoina" ihany ny eto, na ry Gasy1zay na ry RBNIR, ny @ ity "fanakianana" ny Kristiana ataon'ny rahalahy sy rahavavinareo ao @ Andmntr'i Abrahama ity. Ka dia averina ny fiangaviana ny @ ity fanontaniana, fa "hafa ihany ho'a iilay izy rehefa ianareo no miteny azy"

Inona ny (isan'ny) fanakianana ataon'ny Moslimo sy ny Jiosy an'ireo Kristiana, izay rahalahy sy rahavaviny ao @ Andmntr'i Abrahama??


Sa ve hoe, ho anareo, dia izay manakiana sy izay manohitra anareo Kristiana any, dia an'azy ny azy, fa nareo dia hanohy ny saim-pantatrareo eo foana ihany, ary tsy hivilivily noho izay resak'olona hafa any. Itsimanaoafatsynysaimpantany mivady @ Ibaotsimivily??

Dia aza gaga raha misy (politisiana), TSy mandraharaha izay manakiana sy izay manohitra azy koa, fa ny ataony dia toa ny ataonareo (Kristiana) ihany: Itsimanaoafatsynysaimpantany sy Ibaotsimivily no anarany.


Tsy hoe tsy mandraharaha ny fanankianana ry rhaj0 fa resy lahatra amin'ny finoany a! aza afangaro hoa ilay izy, i rhaj0 zao resy lahatra amin'ny tsy finoany dia aona? sa rehefa ny kristiana no mitahiry ny finoany dia diso fa rehefa ny athé, jodaisma sy silamo dia tsy maninona?
38. rhaj0 ( 05/06/2018 16:52)
Efa fantatra anie fa "resy lahatra" iana(re)o ry Gasy1zay ee.. fa ny fanontaniana dia hoe, fantatrao azany ve k'lou ry Gays1zay, fara-faharatsiny, hoe Inona ny (isan'ny) fanakianana ataon'ny Moslimo sy ny Jiosy an'ireo Kristiana, izay rahalahy sy rahavaviny ao @ Andmntr'i Abrahama??

Jereo anie ny politisiana @ tany mandroso ee.
- Tsy hitanao ve fa misy ny miezaka ny hahazo tsara ny fanakianana mahazo azy, izay vao mamoaka ny heviny, izay manohitra ny nanakiana azy teo?
- Tsy hitanao ve fa misy koa @ ireo politisiana no Ratsimanaoafatsynysaimpantany Ibaotsimivily no anarany?

Dia iza @ zareo no tiatianao kokoa? Dia mba tahafinao?

39. gasy1zay ( 05/06/2018 19:03)

rhaj0:

Efa fantatra anie fa "resy lahatra" iana(re)o ry Gasy1zay ee.. fa ny fanontaniana dia hoe, fantatrao azany ve k'lou ry Gays1zay, fara-faharatsiny, hoe Inona ny (isan'ny) fanakianana ataon'ny Moslimo sy ny Jiosy an'ireo Kristiana, izay rahalahy sy rahavaviny ao @ Andmntr'i Abrahama??

Jereo anie ny politisiana @ tany mandroso ee.
- Tsy hitanao ve fa misy ny miezaka ny hahazo tsara ny fanakianana mahazo azy, izay vao mamoaka ny heviny, izay manohitra ny nanakiana azy teo?
- Tsy hitanao ve fa misy koa @ ireo politisiana no Ratsimanaoafatsynysaimpantany Ibaotsimivily no anarany?

Dia iza @ zareo no tiatianao kokoa? Dia mba tahafinao?
Oadray, raha misy silamo na jodaisma vonona ny hifanakalo hevitra ami(nay)ko eto dia vonona izahay fa manana avaly tokoa raha manana fanontaniana na fanankianana ry zareo, ny mapme dia olona tsy mino toa an'i rhaj0 hono ny hisolo vava azy reo e
40. rhaj0 ( 05/06/2018 20:18)
ilay Kristiana niova fo (ho Moslimo) teo anie efa nanipika tsara ny "fanakianany an'ireo Kristiana, izay rahalahy sy rahavaviny ao @ Andmntr'i Abrahama", dia hotrahotran'ny mba tiako tsipihin-dry Gasy1zay tsara fotsiny koa, ahitana tsara raha mba azony ihany, na hoe raha mba takany ilay hevitra, satria ho'a "hafa ihany ho'a iilay izy rehefa ianareo no miteny azy" ry Gasy1zay aa....

Efa io ilay "hevitra" ho'a, fa indrisy fa dia toa hotry ny misosa @ lamosin'
Itsymahalalaafatsynysaimpantany fotsiiny izany ilay izy izany, nefa indray HONO, dia efa "vonona" ary mba mitady "hifanakalo hevitra" koa hono ry Gasy1zay..
ahoana koa azany izy izany k'le :-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0963