INONA NO ANTONY?

1. Topher ( 16/07/2017 12:03)
Manahoana daholo tompoko!Tsy zakako ny mahazo ahy ka mba mila torohevitra avy aminareo rehetra!
Mis anabavin'ny namako izay ten tiko indrindr.Ts misy zavatra vitako mihints fa any amin foana ny saiko.Tsara ho marihina anefa fa avy tamin'ny fihetsiny no nahatonga ahy ho lasa tena tia azy.Isakin'ny mankany amdry zareo aho dia tsy andriny ny tsy hahita ahy,tsy maintsy miseho eo foana izy na tsy misy atony aza.Aty antokotany aho dia tsy maintsy miseho eny andavarangana izy.Vao iresahako izy dia ohatrin'ny tsy haharay lamba.Ny fijeriny ahy no tena nahababo ahy tanteraka.Toa fijerin'olona mitad fitiavan no fjeriko azy.Nanomboka nahasahy niresak taminy aho.Nangatahak fotoan izy tamin'ny voalohan ary nanaik tsy mis fisalasalan,fa saingy tsy tanterak satria niarak tamko ny anadahiny.Nitad fotoan hiresahana taminy foana aho fa tsy nahita satria hitak fa tery tokoa ny fotoanany ary miaraka amin'ny zokiny foana izy.Taty aoriana dia nahita hevitr aho fa handefasako taratasy fa iz moa tsy manana phone.(mbola hotohizako)
novalian'i SINCER7 ny 08/02/2018 06:55
2. Topher ( 16/07/2017 13:19)
(tohny)noraisny avy hatran koa ilay taratas ary tampitsikina.Ny afak'ampitson'iny dia hitako nivarotr iz sy ny rahavaviny(zanakin'ny mpirahalah)tao amin'ny fivarotandry rahvaviny.Nisalasal ihan aho nampiants azy.Nangatahako ftoana iz fa ten tery hono raha tsy tonga ny nenitoany.Nangatahak koa ny valin'lay taratasy ary akor ny hagagako fa mbola ts namaky hono izy nef efa ho 2 andro.Ampitson'iny no niangaviako hamaliany azy ary nanaik izy.Tong ny ampitso fa tsy niseho tamko mintsy izy.Ny ampitson'io izy vao hitako tao idray ary nampanatsoik.Nanotaniako amin'izay ny tena heviny ary saika izay no izy fa ny lohany no nahodikodiny.Niangaviako hatrany izy fa ny lohany ihany no nahodikodiny.Toy ny nilatsaham-baratra aho ary tena nitomany mihintsy aza tonga tany aminay.Amin'izao dia mihodina mihintsy izy raha vao mahita ahy.Kivy tanteraka aho.Ketraka ny fanahiko.Fa maninona anefa izy no nampiseho fitiavana tamiko nefa avy eo manda?Tsy zakako ny tsy hahita az na dia tsy tia ahy aza izy.Ny torhevitrareo no antenaiko.
3. hery ( 18/07/2017 14:29)
1. Tsy izay mampiseho fitiavana aminao dia mila fitiavana avy aminao

Mety hoe mahafinaritra azy fotsiny izany fa tsy midika hoe te hiaraka aminao izy. Mifalia amin'izay zavatra azonao avy aminy... na dia tsiky sy topi-maso fotsiny aza

2. Indray mandeha manta vary ka aza mandevin-tsotro be

Aza variana loatra amin'ny vehivavy anakiray fa mitadiava hafa... mety misy olona miandry anao koa any :-)
4. Topher ( 22/07/2017 09:05)
Tena misaotra ra namana.Tena izay mihintsy angamba no izy!Fa na dia izany ve dia tsy hisy hevitra intsony ny mety hahazoako azy?Tsy mety intsony ve ny mbola hisisihako hiresaka aminy?Izaho mants tena efa tia azy tanteraka.
5. mirananirina ( 16/09/2017 15:38)
Izay maharitra vadin'andriana. Raha mbola tsy manana sipa izy dia andramo matetika ihany, sao ary kosa mbola zazakely izany resahanao izany?
6. SINCER7 ( 08/02/2018 06:40)
Miarahaba anao;
Tadidio fa ny fitiavana dia avy amin' Andriamanitra; raha izy no anjaranao dia tsy hisy afaka haka azy fa ny ataonao dia ny mivavaka ho azy sy ny hiarovan'Andriamanitra azy amin'ny ratsy raha tean tianao tokoa izy satria ny fitiavana tsy mitady ny azy fa mitady izay hahasoa azy; ny ataonao voalohany dia ny mivavaka sy mamaky Baiboly ary mandray an'i Jesosy ho tompo sy Mpamonjy ao anatinao (Jaona 1:12-13). Izy no namorona ny fitiavana ary izy no mahalala ny ao am-ponao lalina mihoatra noho ny hafa (Romana 10:9-10). Manaova toy ny mahazatra ihany miarak amin'ny anadahiny ary aza taitra fa ataovy normale ny fihetsikao; tarito @ tsar izy ary aza miresaka momba ny fitiavanao sy ny sentimenao aloha miaraka aminy fa ny vehivavy mbola tsy tonga dia mamaly mivantana; ; ataovy ohatran'ny teo aloha; tsy taitra; dia aza variana amin'izany aloha fa raha izy no anjaranao dia homen'Andriamanitra anao foana ary tsy misy maka fa mila mifankazatra amin'ny Tsitoha ianao dia hiadana izany hoe mila mivavaka sy mamaky Baiboly isana'andro. Raha tsy iny no anjaranao dia misy tsaratsara kokoa noho iny homen' Andriamanitra anao raha mivavaka sy miankimpo amin' Andriamanitra ianao. raha mila fanampiana dia mamonje ny Mpiara mamaky ny Baiboly ao Antaninarenina na hidiro ny siten'ny http://llb-madagascar.com/ na mana isan'andro fa misy fampianarana momba izany ary misy fotoan momba izany koa moa ao @ mpiara-mamaky ny Baiboly.
dia miezaha mamaky ny I kor 13:1-13 momba ny fitiavana ohabolana 31.
tahian'i Jesoa Tompo ianareo rehetra.

7. SINCER7 ( 08/02/2018 06:55)
ampiako kely fanampiny :
Aza manaitra na mamoha ny fitiavana raha tsy efa sitrapony ( Tononkiran'i Solomona 3:5b)
misy fotoanany.
NY SECRET N'NY FITIAVANA IZANY DIA ao @ Baiboly ihany
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.381