Manao ahoana daholo misy mpianatra maromaro m...

1. razafyaina2o15 ( 10/06/2016 11:49)
Manao ahoana daholo
misy mpianatra maromaro mianatra ny serasera dia mba nametraka fanontaniana kely tamiko ary amintsika rehetra ko momb ny fahaiza miaina na eny an- dalambe eny na eny @ zay toerana misy antsika ohatra ny eny an dalam - be rahasendrareny olona mandrorareny ianao ka lasa any aminao lay rorany dia inona no ataonao : ny navaliko reo nkizy aloh voalohany dia antsoiko lay olona dia asehoko azy ny zavatra nataony dia miteny tsotra aho hoe mb fantatrao ny vokatry ny zavayttra nataonao any @ olona no mande ny rora nataonao faharoa maloto ny avy hatrany ny toeranazay nasianao io ary mbo hitsahan ny olona zay mandalo fahatelo sady tsy manajany tenanao ianao no tsy manaja ny olona manodidin anao no tsy manaja ny toerana lalovanao ihany koa diaeo lay olona mamaly hoe ten diso aho ary tsy hamerinaintsony nahamaly boraingonaihany koa ny mombany fananana iombonona ndray toy ny zaridainasy ny wc public sns dia tokony diatokony samy hanajazany satriavoalohany aloh finaritr ny maso mahit ireny dia mavitrik hatrany madio ny rvotra iainana koa dia mado toy zany koa n saina amam panahy karaha misy tsy manajana na manimbaireo diatokony hazavainaaminy ny antony mety ho sarotrfa ezahina aloh resaen lahatr eo ie ny manam -panahy aloh dia manaiky avy harany fany sasany koamety vao maik tsy hivaky loh fany tsara@ izy ireny dia ampandoavina dina diamanarak zay daholo ny hafa misaotra indrindra
2. endriny ( 08/03/2017 14:43)
Mahafinaritra ilay toro-hevitra, saingy sarotra be ny mifampiteny eny an-dalambe ankehitriny. Indrindra efa samy vesaran'ny adin-tsaina amin'ny fiainana daholo ny olona tsirairay. Tsy midika akory izany hoe rehefa mahantra dia tokony haloto.

Tany Mahanoro fahiny dia Tanana nadio, tsy nisy olona sahy nanipy hoditr'akondro tamin'ny lalana akory, noho ny tahotra ny hasin'ny tany. Saingy tsy izany intsony ankehitriny. Ny mpila ravinahitra niha nitombo isa, ny fifamoivoizana mankany Antananarivo sy Toamasina efa niha betsaka. Dia niova ny sain'ny olona ka dia manjary maloto ny Tanana ankehitrio.

Eo koa ilay tsy finoana ny fomban-drazana intsony satria efa kristianina.

Sady any am-pianarana raha teo tsy misy fampianarana ny fomba amam-panaon'ny tany niaviana intsony.
3. endriny ( 08/03/2017 14:43)
Mahafinaritra ilay toro-hevitra, saingy sarotra be ny mifampiteny eny an-dalambe ankehitriny. Indrindra efa samy vesaran'ny adin-tsaina amin'ny fiainana daholo ny olona tsirairay. Tsy midika akory izany hoe rehefa mahantra dia tokony haloto.

Tany Mahanoro fahiny dia Tanana nadio, tsy nisy olona sahy nanipy hoditr'akondro tamin'ny lalana akory, noho ny tahotra ny hasin'ny tany. Saingy tsy izany intsony ankehitriny. Ny mpila ravinahitra niha nitombo isa, ny fifamoivoizana mankany Antananarivo sy Toamasina efa niha betsaka. Dia niova ny sain'ny olona ka dia manjary maloto ny Tanana ankehitrio.

Eo koa ilay tsy finoana ny fomban-drazana intsony satria efa kristianina.

Sady any am-pianarana raha teo tsy misy fampianarana ny fomba amam-panaon'ny tany niaviana intsony.
4. razafyaina2o15 ( 03/04/2017 11:45)
MANAO AHOANA DAHOLO . ELA ELA IZAY . EH ! marinany teninao hoe niovany toe- tsaintsika ataoko hoe isika satria samy malagasy daholo ; vao resako tamin ' ny mpianatraanio mitsy io teninao io hoe efa kristianina isika dia adino ny fomba amam- panao malagasy satria koa ny vahiny no efa betsaka eto no koa efa ara tekinologia hono zao e! : taloha mahintsy ny saina tsy mba manana saina maloto zany raha misy zavatra mipetraka na adino eny an - dalana eny toy ny tain ' omby mivadika dia efa manan- tompo reny fa izao ny any an tananao aza ataon ry zalahy sinto mahery ; tsy hita e! ngamba tsy voaverina intsony reny kolontsaina malagasy ireny raha tsy olona maro no mikaon -doha mamerinaazy ireny asa tokony hiara- hientana ve sa ahoana : mijery ny sary madagasikara taloha zany e! nahafinaritra ery hita hoe milamina sy madio fa izao ; mandehana anie ianao eny anosibe tsena eny na anosibe iny e tena tsy mety e! faran ' izay tena maloto mihintsy ; e! mety ho isika ihany koa no mampahantra ny firenen-tsika satria omena vahiny daholo zao rehetra zao : isika mba manana ny asa- tanantsika nefa dia ny an' ny vahiny ihany no andrandraintsika maro reo asa tanana malagasy fa diaasa re an! isika koa tsy mahay mifanavotra e! ny karana zao mananasosialy dia ampiany ny azy reo tsy tafita dia sarona eny fa isika ve samy manavotra ny tenany io ka ; dia ny manana eny ihany ny tsy manana dia eny ihany koa e! mety mivoana ny resako sady hevitra tiako ampitaina ihany koa resaka mpianatra mametrkafanontaniana manko dia lasa tongaamin ' izao resaka izao fa tsy maninona fa hevitra tokony aposaka ihany koa io ; asarahoviana isika no mba hitsinjo reo tsy manana ny tsy an' asa be anie ny mitady asa fa tsy mahita e! na misy fa mila vola ny sasany dia rehefa tsy manana dia eo ; ka inonaary o atao volaaza tsy misy nefa matoa mitady asa dia noh ianao tsy manana zay vola zay ; ny vady aman - janaka nefa mila karakakaraina ; tsy hita intsony izy ity ; eo amin ny any antsekoly koa tsy mba misy ny fampianarana ny ankizy hahalala fomba eny e ! miaingaavy any an trano kosa aloha ohatra ny famerenana ny zavatra no raisin ' ny tanana dia tokony haverinaamin ' izay toerana nangalana na nakana azy , ny fonon- javatraavy nohanina sns dia tokony atao amin' ny toerana natokana asiana izany sns faany an sekoly raha mandehaany ianao mba misy ankizy manao zany ve satria tsy nampianarina tany an tsekoly koa izany na hoe nampianarina fa efa zatra ny tany antrano dia tsy mety intsony sns e! miainga amin ' zany daholo manko ny fanabeazana sy ny fahadiovana indrindra dia zay aloha ary fa mametraka ny mandrampihaona indray mety amin ' fotoana malalaka no tokony velabelarany io loha hevitra iray io
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3563