Fanafohanana Fisoratam-panambadiana, mila hevitra

1. Rizaho ( 15/04/2016 09:21)
Salama daholo,

Sarotra de sarotra ny fisaraham-panambadiana eto amintsika, fa mba misy ve lalàna manafoana ny fanambadiana? Tsy mbola noconsummerna alory ny fanambadiana fa tsy miara-mipetraka akory ny mpivady, vao taminy paka no vita ny soratra.
Mba mila toro-hevitra,

Misaotra mialoha
2. tranokwly ( 23/06/2016 07:21)
bjr
annulation zan no angatahinao,azo atao ar mis fepotoan azo anaovan az( prescription),ny anton (ra tsy tafiditr ao anatin anton volazan' lalana io d ts afa manao an'io ianao oh: ef nanambad l vadinao teo aloha er bol ts vofaf io mariazy io cas ef nitrang izan d mangatak annulation z victim,bdb n anton ,n mariage non consommé rts matanjak tsar n argument sarotsarotr n annulation
3. Rizaho ( 23/06/2016 08:27)
Bonjour,

Misaotra aminy valiteny, zay mihintsy ko manko ny olana, sarotra be ilay izy, ilay tsy fahalalana ny lalana mihintsy no tena olana. Mila vola be ko ve vao vita izany, sns, eny aminy firaisana ihany ve de mahazo ny valiny, ary raha mametraka olana ny lafiny iray, tsy manaiky ny annolation, mety ho tafavoaka ihany ve?
4. tranokwly ( 23/06/2016 11:32)
azfd f ts oe miditr lalin amin fiainanao f met hanampy anao bbkoko n falalako ny anton angatahinao annulation n mariazinao,ninatra droit privé ao ar nampiantr ten amn université privé mismis ,penal alo no ten nataoko kanef kos met mis azoko omen anao ian
5. Rizaho ( 23/06/2016 11:54)
Tsy maninona ka, za ko no mangataka fanampiana, ohatr'izao ny fandehany tantara. Ohatry ny natao maimaika fotsiny ilay soratra fa hoe misy zaza nefa rehefa nodinihana tsy mbola vonona mihintsy rangah, izy rahateo ko manana olon-tiana hafa, vita ihany ny soratra, saingy tsy nipetraka tao antrano mihintsy rangahy hatraminy nahavitana ny soratra fa any amin'ny sipany foana, tsy mody mihintsy mo zany hatramin'izay, mito-jaza ko mo ilay sipa, te hampakatra io sipany io ilay rangah saingy tsy hainy izay atao hanafohanana ny teo aloha, raha divorce ko tsy hay izay ho tohiny. Ohatrohatr'izay ilay izy ka asa raha mba misy azona atoro na hazavaina.

Misaotra mialoha
6. tranokwly ( 23/06/2016 12:26)
ra toa enao angatak annulation d tandremo f 6-mbolan ian n fepotoan anovanao an'izan , nanombok tamn mariaz no anisana an'ion fotoana io, ny lalan 2007 -022 no miresak n annulation ,ar en amn TPI (tribunal de première instance )enao no manao izan f n firaisan ts mavit manapak izan,r mieritrerit n haka avocat d tsar ,r ts d tandremo tsar ny valiteninao f met anemotr ny raharaha
7. tranokwly ( 23/06/2016 12:38)
azfd f mis adinoko , r io cas anao io d divorce no ten met saing mis fepotoana nanambadian (6 mois de mariage )zay vo afk mano anio sad procédure el b io n mandrerak , noho izan tenteo ian alo n annulation ,d aon kay n positionao amnio situation io s ref tafasark fotsn d zay
8. Rizaho ( 23/06/2016 12:46)
Misaotra aminy renseignement,
Raha ny positionko indray, Izay aloha no hitako mety atao voalohany satria mampikorontana zavatra be io, afaka mitory manko ilay tompom-bady raha ny fahalalako azy ka sao misy fiatraikany be aminy hafa na aminy ankizy aza ilay izy, de aleo aloha izay no atao voalohany, avy eo, manarina ny tsy mety rehetra. Mbola ezaka be ny ahy fa mila mihetsika amin'izao zava-misy izao
9. tranokwly ( 23/06/2016 12:55)
f tsy ianao angah no tompombady ten ts azoko l tantar
las sod torohevitr diso no omeko anao
10. Rizaho ( 23/06/2016 13:03)
Izaho ilay rangah, de izaho no mangataka ny annulation satria hitako fa tena tsy ho tafavoaka ny fiarahako amin'ilay vadiko, sady aleoko ko miaraka amin'ny sipako. Ilay zaza mo no tena antony nanaovako soratra tamin'izany, izy rahateo ko mo efa niteraka tamin'olon-kafa ka izany no tena nampikorontana ahy, za ko tena be problèmena alcool be mihintsy tamin'izany. Mety ho tafavoaka amin'izao ihany ve za?
11. tranokwly ( 24/06/2016 05:29)
naona ianao no manao hoe izy rehef iten ny tenanao ?tsy aiko oe ten mil torohevitr marin ianao s fitiavan t iresadresak fotsin ,
ts vonona mints rangah.................fanga enao norahonany ,rato ka ts manambad azy ?
iz rateo ef nite...........ra zanany taloan niarahan taminao sad nampifatariny anao d tsy itako ny olana
ny blem amn alcool tokon o anatra amn sisa
aleoko miarak amn sipako.................fitiavanten b nenao ,tokon tamn voloan enao def ts niark tamn
l zaza ange afak nanaovanao reconnaissance fotsn d vit f ts tokon nisoratr izan r ts sitraponao ,manjar manome alahelo n vadinao enao,
raza l vadinao d toriko enao ,(ts nipetrak tao tokantrano,mijangjanga,pamitak),
12. Rizaho ( 24/06/2016 06:21)
Atao hoe menatra ihany za angah matoa no nanao ny tenanko ho izy, nefa mo iza no ahita a ato ambadika ato.
Manaika za fa misy ny hadisoana nataoko betsaka, saingy zao kosa, za sy ny sipako efa ho telo taona no niaraka, nisaraka za sy io renin-janako io tamin'izany, niverina izy fa hoe bevokako, za mba mihevitra ny tenako ho olona tsy manary zanaka, ary tiako de tiko ny zanako saingy io foana no ampifilafilany ahy. Niaraka taminy sipako foana aho nandritra izany ary niara-nipetraka izahay, izy tsy nanisy olana taminy zanako rahateo raha sendrra mba mijery azy a. Tamin'ny voalohany taona, nisy olana za sy io sipako io, za mo tsy niasa, ny fianakaviako tsy nisy nandray ahy noho ny adalana be efa nataoko, toaka sy gafigafy isan-karazany, ny reniko rahateo efa maty ary ny raiko nanambady olon-kafa izay tsy tia ahy no tsy tiko rahateo ko, tsy nisy aleha aho ary nanao mokon-doha fotsiny hijery ny zanako, mamomamo mo ka tafajanona tao amindry zareo, tsy miara-matory aminy renin-janako za fa teo aminy canapé, tsy fantatry ny ray aman-drenin'io renin-janako io ny tsy fiarahanay matory, za ko mo ohatry ny novelomina ka rehefa niteny izy hoe ataovy ny raharaha de tsy nahateny aho, nohenohenoko teny ihany ary nanohy ny nirécuperer ny sipako aho saingy izy mo nametraka fa ny fihovako tanteraka no tadiaviny nifamerina izahay saingy tsy haiko ny hialana tao amin'ilay renin-janako, nanohinohy ny mandaingalainga teny ihany aloha a. Nandritra izany anefa nalain'ilay renin-janako ny karapanondroko ary nokarakarainy tany ny taratasy rehetra, tsy nisy resaka tamin'ny RAR ny roa tonta mo ny raiko ko nisy olana tamin'io maman'i renin-janako io ka tsy nanome ny bokim-pianakaviana izay nangatahindry zareo. ny tena olan'ny raiko de ny hoe tsy misy fifanajana teo aminy RAR fa tsy nisy na vodiondry na fangatahana sy fisehoana. Nomen'ireo fianakaviana ireo ahy ny daty, tsy hitako izay navaly, ka de vita ilay izy. Za anefa tena tia an'io olon-tiako amin'izao io ary faly tokoa fa hanan-janaka izahay. Niezaka ny niala ihany aho, tsy mody ao matetika, ao amin'ny renin-janako io fa tsy nisy nirarahiny an'izany, fa vitany avokoa ny taratasy. Talohany raharaha mo, de nitomany ny renin'ilay renin-janako noho ny vola efa nolaniany raha tsy vonona a. Nalahelo ihany ny tenako ary mba nieritreritra ny volan'olona lany ka de natao ny raharaha ny hafa-kapitson'iny. Avy eo anefa tena tsy foiko ilay olon-tiako nisotro no nataoko nandritry ny roa andro nanambadiako, avy eo tapa-kevitra aho ny hiverina any amin'ilay olon-tiako, izy ko mo efa nisy fifamaliana tamin'ireo fianakavian'ny reninjanako ireo ary nasehon'izy mianakavy fa tsy misy ilain'izy ireo ahy, ary ny renin-janako nanao vava fa tsy te handray a intsony indrindra ny RARny, izy mo nipetraka tao aminy RARny, ka de niverina tamin'ilay olon-tiako aho. Nalahelo ahy izy ka de nandray a, efa nazavaiko azy ny rehetra, somary sarotra taminy ilay izy saingy efa nisy mo ilay zaza mo nalahelo ny tenako tsy misy aleha ka de nanaiky ny hitoerako ao aminy saingy fantatro fa izy no tena tiako.
Be ny hadisoako sy ny tsy fisainako ary ny fitiavan-tenako, fa atao angamba fa mba mety misy azoko atao hanarenana izany.
13. tranokwly ( 24/06/2016 06:52)
tsitako izay hotenenina, tsizany mants f malaelo an'ilay zaza aho (ohny oe las soron iz),ataov ar zan n annulation ref zay no mapadripadry ny sainao sad ny reninjanakao zan ef ts tianao intson enao ko torak'izany,afak manor anao amn procédur za f miangav anao aloha mba ieritrerita tsar zay vao manapakevitr (l ZAZA zan aon???????????????)
14. Rizaho ( 24/06/2016 07:02)
Misy zaza 2 ne zany zao e, ny 1 any aminy ilay vady vita soratra, ny 1 any aminy vadiko miaraka amiko amin'izao, nandritry ny telo taona za anie teo foana na tsy niaraka taminy aza, ka inona mo ny olana raha ny misaraka izahay de mijery ny zanako ihany za. Zany foana anie no heritreretina rehefa misy zaza e, ny zaza foana, nefa tsoriko aloha fa raha tsy mifankatia ary ny mpivady, inona no mba tombotsoan'ilay zaza amin'izany? Tsy ho gitraka sy ady foana no ao antrano na tsy misy mifampiteny? Tiko aloha ny mba mahalala ny lalana na izany aza, marina fa tsy hitako izay atao no mahatonga ahy mitady vonjy, hoy ianao ve hoe ny fahendrena de miverina any amin'ilay vady soratar? de ahoana ilay renin-janako iray zany? avela amin'izao fotsiny ko, mba vehivahy tsotra ihany ary tsy nanao ratsy a izy, de ho fitahiko ve? eny e, samy manana ny ao anatiny mo ny tsirairay fa raha tsy manapa-kevitra za mety hampisy olana misimisy kokoa aza
15. Rizaho ( 24/06/2016 07:22)
Ohatry ny hoe misy valiteninao ato ry tranokwel nefa toa tsy hitako
16. tranokwly ( 24/06/2016 07:22)
nandritry ny telo taona zany ianareo no nivad f ts vo tamin paka ? divorce no ataonao mants ra izay ,ohny mikorontan kel l anganonao an hihihihihi,za tsy niteny oe miverena na tsy amin vadinao taloha f oe l zaza tandremo sode lasa sorona (voilikilika) ataov mitov amin'ny fitondranao ny zanakao sasany izy,d mafinaritra l mandan lera miresak hihihihi,soa ian za f ts b asa lotra
17. tranokwly ( 24/06/2016 07:28)
ie nofafako f nis zvtr nifangaro ,zay ref lozan mamaky angano fotsin d mifangaro vorak amnzay n zvtr rehtr ,ten las miomeh rer ony adal za ato f azafady e
18. Rizaho ( 24/06/2016 07:33)
Misaotra aloha mandany lera aminy anganoko e ;) zao ny fandehany, tsy niaraka za sy le renin-janako nadritra io telo taona io fa niaraka tamin'ilay olon-tiako vaovao za, niara-nipetraka izahay, ilay renin-janako anefa noteneniko fa ssumerko io zaza io, tsy haiko hoe tsy nahay nanazava tsara taminy za hoe tsy midika izany fa hovadiko ianao, fa noheritreretiny hatramin'izay fa anazy hono a, zay no nolazany tamiko, nefa efa hitany izao fa miaraka amin'olon-kafa a. Nilany vaniny io sipako io ary nanisy olana be taminay aza izy fa somary mangingina indraindray ramatoa mo indraindray manao ny ataony ka de iznay ko angamba
19. tranokwly ( 24/06/2016 07:40)
tena tsy azonao mihintsy ny tiko iavina , l fotoana nanambadianao no tiko ho fantatra satria miankina amizay n fandeany (divorce ou annulation),ataov milamin tsar n fitantaranao f ra ts t andany ler ianao (hihihihihi)izany oe matotr d ten hanampy anao amze aiko aho ,
20. Rizaho ( 24/06/2016 07:45)
Vao taminy 26 mars teo no vita ny raharaha
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.3364