Tsy natao ho faty isika.

1. Myno ( 02/04/2016 22:33)
Misy mampianatra fa tetezana iray hiampitana mankany amin'ny fiainana tsara na hafa kokoa ny fahafatesana.Ilaina izy io raha izany.Fahavalo anefa izy io fa tsy namana araka ny Baiboly.(1 Kor 15:26)Nampitandrina an'i Adama Andriamanitra mba tsy ho faty izy sy ny taranany.(Gen 2:16,17)Nahoana moa izy no nampitandrina azy nefa nikasa ny hahafatesany ihany?...Ny fikasany kosa dia hoe hiaina mandrakizay eto an-tany izy ireo.Tsy maintsy ho tanteraka izany na tsy ho eo aza i Adama.(Sal 37:9,29;Mat 5:3;Apok 21:4 ).
novalian'i midrou ny 12/06/2020 19:44
2. Myno ( 02/04/2016 22:43)
For more information:
contact:*lamyjuno@gmail.com
*lamyjuno@hotmail.com
3. fredkwel ( 03/06/2016 04:42)
Mis mahamarin ian
4. irakiraka ( 22/02/2017 13:32)
Hindramiko kely ny hiran'i Rija Rasolondraibe :) "Any an-danitra any, any misy fiainana ee, any ny mino no mbola hody fa tsy maintsy tody e, é é! Ny aty dia mandalo ihany sy miserana, Jesosy any, efa mikarakara ny toerana aa!
1er Cas: 70 na 80 (na miôtra kely) ra tahiny mateza. Fahafatesana no tambin'ny ota (vokatr'ilay fahotan'ny adama sy eva)
Kanefa, aza mataotra, fa na maty aza, raha mino an'i Jesosy dia handova Ilay Fiainana Mandrakizay.
Ny ol maty ao anatin'ny fahotana, tsy nandray an'i JEsosy fony fahavelony, dia mivantana direct any @ helo. Any no misy ny fijaliana mandrakizay, fanenenana mandrakizay, fikotrohanify. ( Tsy ny cérémonie hoe fanamasinana ny fanahin'ny maty any am-piangonana mialoha ny fandevenana no hanova ny efa voasoratra ...TSIA. Aza manaiky ho fitahina: Izay manana ny Zanaka no manana ny Fiainana, izay tsy manana ny Zanaka no tsy manana ny Fiainana"
Araraoty ny andro fahavelomanao. Fa toy izao no nitiavan'Dieu izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny Fiainana Mandrakizay. Tsy matimaty foana nge Jesosy fa nanolotra ny ainy Izy, nataony sorona ny ainy, ahatongantsika ho voavela heloka. Nitsangana t@ maty Izy t@ andro fahatelo. Raha te ho velona mandrakizay ny fanahy dia ndao handray an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainantsika manokana. Hiala tanteraka @ fahotana. Ao @ Tompo ange no misy fiainana e, fiainana be dia be. Ary rehefa voatahy ny ara-panahy dia hambinina sy tahiana @zavatra rehetra. i Paoly Apôstôly tena sahy niteny fa ny fahafatesana no hahazoany tombony: satria azony antoka fa handova ny Fiainana izy, vokatry ny finoany an'i Jesosy.
Ny 2ècas: Raha tonga eny @ rahon'ny lanitra JEsosy dia misy tsy handalo fahafatesana ny mpino mahatratra io fa tonga dia miaina ilay hoe "enlèvement".
5. Myno ( 12/03/2017 19:37)
Tsy mifanaraka amin'ny fampianarana ao amin'ny baiboly ny fampianarana momba ny afobe.Andriamanitra dia fitiavana(Jaona 4:8).Tsy azo sazina noho ny fahotany intsony ny olona iray rehefa maty.(Rom 6:7).Fiainana mandrakizay eto an-TANY no valisoan'izay miezaka manaraka ny fitsipiny.(Salamo 37:29;Mat 5:5)
6. irakiraka ( 13/03/2017 09:20)
Misy fampianaran-diso, mamarina olona any an-davaka, milaza fa tsy misy ny helo, milaza fa tsy misy ny fiainana mandrakizay any an-danitra.
Aza mety ho fitahina ianao. Mivoaha tao ianao. Misy ny helo. Minoa an'i Jesosy Kristy dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Izay manana ny Zanaka no manana ny Fiainana.
Andriamanitra dia Fitiavana. Ary toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Nomeny Jesosy, ilay Zanany Lahitokana, maty teo ambony hazo fijaliana ho famelana ny fahotana, mba ahatonga antsika sy ianao tsy ho very (any @ helo) fa handova ny fiainana mandrakizay. Raha tsy te ho very ianao dia mivoaha tao, mibebaha, atolory an'i Jesosy ny fonao.
Sendra nisy ramatoa 2 témoin de jehovah zay nanakana ahy teo am-bavahady. Tsy navelako hiteny fa ny ahy no nataoko tonga aloha (satria Jesosy efa niteny hoe Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiantrano azy; na miarahaba azy akory...). Dia hoy za t@ zareo: Lazao ahy aloha oa hoe inona no atao mba ahatonga ahy handray famonjena? dia tonga dia ilay boky kely no nataony publicité. Azafady tompoko..., ianao koa mila mahalala fa tsy mila boky kely ahazoana famonjena, tsy mila fampianarana hafa, tsy mila sponsoring fa Jesosy miditra ato am-poko no ahatonga ny fiainako hiova, ahatonga ahy hanam-pitsaharana. Jesosy no manome fiainana, fiainana be dia be. Tonga nofo Izy ahatanteraka ny famonjena: maty Izy: ny rà nalatsany manafaka ahy @ fahotana, manadio ahy @ heloko raha mino azy aho. Ary natsangan'ny Ray t@ maty t@ andro fahatelo. Velona Jesosy. @ zao isika miteny izao Izy mbola mivavaka ho ahy sy ianao eo an-kavanan'ny Ray mba ahatonga antsika handray sy hitazona ny famonjena hatr@ farany ka handova ny fiainana mandrakizay any an-danitra.
7. Myno ( 13/03/2017 19:22)
Izay tena ampianarin'ny baiboly no marina.(Jaona 17:17)Rehefa nisy hevitra nolazaiko dia niorina tamin'ny baiboly foana.Fa ny anao vava be fotsiny.Mandiniha tena fa mbola ttsy tara(Sal 37:9).Fa manan-tsafidy ianao.Ny baiboly fa tsy resabe fotsiny atao rehefa miresaka amiko.Tsy misy "TÉMOIN" mangovitra amin'izany.
8. midrou ( 11/06/2020 17:58)
Myno:


Tsy mifanaraka amin'ny fampianarana ao amin'ny baiboly ny fampianarana momba ny afobe.Andriamanitra dia fitiavana(Jaona 4:8).Tsy azo sazina noho ny fahotany intsony ny olona iray rehefa maty.(Rom 6:7).Fiainana mandrakizay eto an-TANY no valisoan'izay miezaka manaraka ny fitsipiny.(Salamo 37:29;Mat 5:5)


Fampianaram-diso io ry Myno a:-)
Tena misy ny helo/ary koa ny afobe....
Toerana miandry ny mpanota...
Ka saodia……;-)
9. midrou ( 11/06/2020 18:22)
Myno:

Ny baiboly fa tsy resabe fotsiny atao rehefa miresaka amiko.


Moramora moa e...:-)
Ary enao sarotra resahana an……;-)

Otrn'mi…na be :-)
10. midrou ( 11/06/2020 18:29)
>Myno
Ndao fa hoentiko eto (tsy hevitro anefa) ny ten'A/tra manadiso an'io foto-kevitrao io @ manaraka;-)

Myno:

Andriamanitra dia fitiavana(Jaona 4:8).Tsy azo sazina noho ny fahotany intsony ny olona iray rehefa maty.(Rom 6:7).Fiainana mandrakizay eto an-TANY no valisoan'izay miezaka manaraka ny fitsipiny.(Salamo 37:29;Mat 5:5)De aleo izay voasoratra no arahina ……
Sa.??:-)
11. midrou ( 11/06/2020 18:40)
https://www.youtube.com/embed/6zimL9B_su8
12. midrou ( 12/06/2020 19:44)
irakiraka:
[size=8]
Misy fampianaran-diso, mamarina olona any an-davaka, milaza fa tsy misy ny helo, milaza fa tsy misy ny fiainana mandrakizay any an-danitra.
Aza mety ho fitahina ianao. Mivoaha tao ianao. Misy ny helo. Minoa an'i Jesosy Kristy dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Izay manana ny Zanaka no manana ny Fiainana.
Andriamanitra dia Fitiavana. Ary toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Nomeny Jesosy, ilay Zanany Lahitokana, maty teo ambony hazo fijaliana ho famelana ny fahotana, mba ahatonga antsika sy ianao tsy ho very (any @ helo) fa handova ny fiainana mandrakizay. Raha tsy te ho very ianao dia mivoaha tao, mibebaha, atolory an'i Jesosy ny fonao.
Sendra nisy ramatoa 2 témoin de jehovah zay nanakana ahy teo am-bavahady. Tsy navelako hiteny fa ny ahy no nataoko tonga aloha (satria Jesosy efa niteny hoe Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiantrano azy; na miarahaba azy akory...). Dia hoy za t@ zareo: Lazao ahy aloha oa hoe inona no atao mba ahatonga ahy handray famonjena? dia tonga dia ilay boky kely no nataony publicité. Azafady tompoko..., ianao koa mila mahalala fa tsy mila boky kely ahazoana famonjena, tsy mila fampianarana hafa, tsy mila sponsoring fa Jesosy miditra ato am-poko no ahatonga ny fiainako hiova, ahatonga ahy hanam-pitsaharana. Jesosy no manome fiainana, fiainana be dia be. Tonga nofo Izy ahatanteraka ny famonjena: maty Izy: ny rà nalatsany manafaka ahy @ fahotana, manadio ahy @ heloko raha mino azy aho. Ary natsangan'ny Ray t@ maty t@ andro fahatelo. Velona Jesosy. @ zao isika miteny izao Izy mbola mivavaka ho ahy sy ianao eo an-kavanan'ny Ray mba ahatonga antsika handray sy hitazona ny famonjena hatr@ farany ka handova ny fiainana mandrakizay any an-danitra.
[/size]


Marina n'enao!!
Mivoaha tao:-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0807