TAKIANA HO AN'IZA NY ILES EPARSES ?

1. RUZ9 ( 09/12/2015 13:38)
Vonona ny hitaky an' Iles Eparses tokoa ve ireo mpanao politika mitarika an'izany min'izao fotoana izao ?
Ruz9 aloha tsy mino,
Raha hanaiky ary ny frantsay ka homeny avy hatrany ireo, ho faly ve ireo mpitarika ny fitakiana ? Tsia,
Tsy anisan'ny tompon'andraikitra tamin'ny fahazoan'ny frantsay an'ireo nosy ireo koa ve izy ? Ny frantsay aloha tsy ho nanohana fotsiny ny fakana fitondrana tsy ara-dalana sy tamin-kerisetra t@ 2009 raha tsy nisy antony tao, ary mazava izao fa ny Iles Eparses no anisan'ny takalon'ny fanohanany.
Anisan'ny tao anatin'izany fitondrana izany ny sasany @ ireo mpitarika ireo, ka aoka tsy hanao tena indray @ io sarintsarina fitakiana io.
Sao kosa te hamerina indray ny 26 janvier sy ny 07 fevrier ? Mandroba sy manao sorona olona dia mahazo fitondrana ?
Raha hanao fitakiana, ny tanin'ny vahoaka madinika lasan'ny orinasa vahiny matanjaka aloha takiana ; mila omena tany koa aloha ny vahoaka madinika te hanajary, raha tsy izany, tsy ny malagasy no hahazo tombony @ fahazoana ny Iles Eparses.
2. rhaj0 ( 09/12/2015 18:56)
Ilay iles eparses anie efa hoe an'ny Madagasikara, hozy ny Nations-Unis eee... Dia tsy arakao koa ve ilay in-1 mandeha hoe, mpanjono gasy kely mba nihaodihaody takaikin'ireo iles eparses, zavatra izay efa fanaony, nefa dia noroahin'ny miaramila frantsay?

Sa rahefa dongian'i Monloup ao koa ny taninao ao, misy ilay laka kely fanjonoanao, dia hoz'ianao koa hoe, ilay tanimbary lasan'i Colas aloha takiana. Na anaovanao adisaina kely hoe, ny politisiana sefon'ny fokon-tany mankatsy mankaroa...


Zavatra misy petrole ao ambany tany ao, ary izany no mahamendy an'i Lafrantsa. Efa misy kompania mizaha ny petrole ao, ary efa mandoa ny taxes sy frais any @ Lafrantsa zareo @ izao isika miteny izao.


Mampieritreritra mafy ahy ilay izy, fa toa mi-s'identifier ho frantsay, dia mahazo tombony @ fananan'ny Lafrantsa ny iles eparses @ maha-frantsay azy ny sasany... i TGV voalohany... ry Beatrice koa ngaha moa tsy citoyen francais???
3. tovorandria ( 09/12/2015 21:08)
raha nanaraka vao2 tao tvplus nareo, d nahita tsara ny cinéma nataon´i Atallah béatrice taorian´ny resaka nifanaovany tamin´ny ministre des outres mer moa izy izay?

ireo panao pôlitika malagasy (indrindra ireo ao amin´ny fitondrana amin´izao, eo iany koa ireo mody mitaona ny malagasy amin´izao ireo), ireo tompoko d olona tsy mazava saina fa manafina ny malagasy ny zava-misy marina nohon´ny tombotsoany manokana (tena olona ratsy loha)

ny frantsay koa etsy an-daniny amin´ny maha ratsy saina azy, dia manao izay tiany atao, manjakazaka ny an´ny tsy an´ny tena, raha ny zava-misy nefa no jerena ny malagasy d manana olona avara-pianarana, izay afaka ny hitaky ireo nosy ireo madagasikara, fa mety hoe mbola tsy izao ngah oe.
4. rhaj0 ( 09/12/2015 21:57)
i RAnjeva anie efa namboatra tsara ny dossier t@ io eee. Toa hoe efa saika hiroso ny gasy, fa ny an'ny frantsay no tonga aloha eee (coup d'etat). I Ranjeva koa no nilaza mazava fa efa an'ny gasy io tsisy adi-hevitra, fa ny ijoroan'ny gasy no sisa
5. tovorandria ( 11/12/2015 18:25)
ahitsiko kely ilay teniko tetsy ambony, tsy dia vara-pianarana loatra no tiako lazaina fa olona manan- tsaina, nefa na izany aza dia ilaina ihany ny fahaizana sy fahalalana mba tsy hanaonaovana fôna. Mba valio aho hoe: fa maninona ireo mpitondra ankehitriny ireo no mody tsy miraika amin ireo îles éparses ireo?
efa hainareo tsara ny antony. Fitiavan-tena tafahoatra no hamonoana gasy maherin´ny 22 tapitrisa.
6. endriny ( 12/12/2015 09:04)
Isika Malagasy aloha mbola ambany lavitra noho ny kaomaorianina e. Jereo ny lalaon'ny Nosy farany teo
7. RUZ9 ( 14/12/2015 11:36)
Misaotra anareo izay namaly ny hafatra aloha.
Manaraka an'izay, hamaly an'izay tsy mahazo tsara ny tiako ambara aho,
Tsy ny Iles Eparses-ntsika akory no tsy tokony hotakina,
fa misy amin'ireo mitarika ireo tsy manam-piniavana ny haka an'ireo Nosy ireo mihitsy,
Mety hivily lalana ny tolona rehefa maromaro no manaraka azy , ary dia ho latsaaka anaty fandrika indray isika, 2009 vaovao.
Mila mahay manavaka ny vary sy ny tsimparifarifary aloha isika, ...
8. krik ( 16/12/2015 18:41)
:-o omeny maimaimpoana ho anao ireo, dia omeny repoblika vaovao gratuite koa isika dia :-D , dia mbola hanankarena mahantra, :@:@, satria isika te ho tony, mahay mifidy ny mahay....
9. tovorandria ( 17/12/2015 19:42)
azoko tsara ny tian´i RUZ9 ambara,

ny olana d izao no tsy fantatry ny be sy ny maro, ilay mivily lalana eo iany, fa ny tena mahavoa antsika dia toa mangina tampoka le mpitarika ny tolona refa sisihan´ny frantsay vola kely, dia iny no entina hamadihana ny tanindrazana, io no tena olana goavana entin´ny fitiavan-tena tafahoatra d ny be sy ny maro fôna no mizaka ny tsy eran´ny aina. Diniho tsara io voalazako io fa io fôna ny olana misy eo amintsika gasy.
10. nilex ( 26/12/2015 13:05)
matoa nge izany misy resaka fanisihina vola ity resaka ity dia hita mazava tsara fa tsy tompony izany ny frantsay e,ianareo ve mihevitra fa raha tena manana ny rariny amin'io ry zareo ary tena anazy marina io tsy efa nanao fanambarana ampahibemaso izy ireo fa azy ny tany ka tsy tokony hisy hidiran'ny malagasy.Matoa tsy misy izay resaka izay fa ny sisibola indray no mandeha dia tena midika marina fa tsy tompony izany ireo fa mpangalatra.Raha ny hoe ho an'iza indray aloha dia efa fantatra fa ho toy ny resaka bois de rose ihany io ka ny mpitondra no hahazo tombotsoa lehibe amin'io fa tsy ny vahoaka malagasy akory fa na izany aza dia tokony haverina amin'ny malagasy ireo tany ireo na inona na inona no mety ho tohiny e.Alana amin'ny frantsay fotsiny izao fa tsy tokony havela hanjakazaka amin'ny tanintsika ireo.
11. tovorandria ( 26/12/2015 14:59)
ka ny fepetra takiana mba hiverenan´ireo nosy ireo ho an´ny malagasy in1 dia ny fahatongavan´ny mpitondra saina voalohany indrindra, manarak´izay mila miray hina ny malagasy rehetra, fa io oa ra mbola misy ny gasy tia kely de tsy maintsy taraiky foana tsika.
ny pitondra ary tsy mivaky loha mody adala be fotsiny koa vahoaka iza no ahasahy hirona amin´ny fitakiana an´zany eo, sady zao vo misy olona mitangorona kely d n pôlisy no tonga aloha, aleony mandrava ny olona mitangorona mitaky ny fahafahany toy izay hiaro ny olona voaroba isan´andro eo, sy maty ny fanafihan-jiolahy. Tsy ireo pitondra ireo ve zany no tena fototry ny olana ??
12. rhaj0 ( 02/01/2016 15:46)
napetrako eto ity mba ho mora iverenana.. Ny resak'i Ranjeva ny @ nosikely gasy

13. RUZ9 ( 05/01/2016 14:00)
Ataoko fa azontsika rehetra ny tian-dRuz9 hambara. Tsy mifanohitra ny hevintsika raha ny fahazoako ny hafatrareo rehetra. Ity kosa no anampiako azy.
- Matoa azon'i Lafrantsa ireo Nosy Malagasy ireo, satria tia tena ary tsy niady ho antsika ireo " mpitondra " nahazoany an'ireo.
Marina fa matanjaka i Lafrantsa ary havanana amin'ny diplaomasia, nefa raha misy tia tanindrazana ireo miara-miasa akaiky aminy, hirona any amin'ny tombontsoantsika indray ny tanjany sy ny fahaizany.
Ohatra amin'izany ny dingana lehibe vitany teo amin'ny tena fampitambarana an'i Madagasikara sy ny fanavaozany ny fitantanana azy ara-politika, ]azonao jerena ato izany.
14. RUZ9 ( 05/01/2016 14:02)
Ataoko fa azontsika rehetra ny tian-dRuz9 hambara. Tsy mifanohitra ny hevintsika raha ny fahazoako ny hafatrareo rehetra. Ity kosa no anampiako azy.
- Matoa azon'i Lafrantsa ireo Nosy Malagasy ireo, satria tia tena ary tsy niady ho antsika ireo " mpitondra " nahazoany an'ireo.
Marina fa matanjaka i Lafrantsa ary havanana amin'ny diplaomasia, nefa raha misy tia tanindrazana ireo miara-miasa akaiky aminy, hirona any amin'ny tombontsoantsika indray ny tanjany sy ny fahaizany.
Ohatra amin'izany ny dingana lehibe vitany teo amin'ny tena fampitambarana an'i Madagasikara sy ny fanavaozany ny fitantanana azy ara-politika, azonao jerena ato izany
15. RUZ9 ( 05/01/2016 14:02)
Ataoko fa azontsika rehetra ny tian-dRuz9 hambara. Tsy mifanohitra ny hevintsika raha ny fahazoako ny hafatrareo rehetra. Ity kosa no anampiako azy.
- Matoa azon'i Lafrantsa ireo Nosy Malagasy ireo, satria tia tena ary tsy niady ho antsika ireo " mpitondra " nahazoany an'ireo.
Marina fa matanjaka i Lafrantsa ary havanana amin'ny diplaomasia, nefa raha misy tia tanindrazana ireo miara-miasa akaiky aminy, hirona any amin'ny tombontsoantsika indray ny tanjany sy ny fahaizany.
Ohatra amin'izany ny dingana lehibe vitany teo amin'ny tena fampitambarana an'i Madagasikara sy ny fanavaozany ny fitantanana azy ara-politika, azonao jerena ato izany
16. RUZ9 ( 05/01/2016 14:05)
IO farany io raisina azafady indrindra fa tsy misokatra ny rohy @ ilay voalohany sy faharoa. Miasaotra
17. tovorandria ( 07/01/2016 21:23)
ka le mpitondratsika matimbola tambazan´ny frantsay euro kely dia manampi-bava ny olona te haneho ny heviny mba hakana ireo nosy ireo. marikoriko ahy mintsy le maheno isaky ny mihetsika fa tany demokraty madagasikara nefa izy no champion du monde amin´ny resaka kolikoly, halatra(na harem-pirenena io na hala-botry sns), izay misoka-bava maneho ny heviny d anirahana emmoreg mba handrava azy ireo,
izany tokoa ve ny famaritany ny atao hoe demokrasia???
tsia, didijadon´ny HVM (tsy sanatria tsy fitiavana antoko fa izay no zava-misy iaraha-mahita), sy ireo mpitondra nahazo fahefana kely no misy amin´izao.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2023 - page load 0.5086