Isara-bady aho

1. Mi-tiana ( 28/04/2015 19:12)
Miarahaba daholo,

Vaovao eto amin'ity forum ity aho, nahita ny toro-hevitra maro izay nomenareo teto aho ka voasarika ny mba izara ny olana mianjady amiko sao lahy mba misy mety amiko ny toro-hevitrareo.

Vehivavy 26 taona aho, mbola mianatra ary manovo fianarana aty ivelany, manambady (nandritra ny roa taona ary mpisipa nandritra ny 5taona) ary manan-janaka vavy iray zay efa 2 taona. efa niaraka 5 taona izahay vao tapakevitra fa haka vady ahy izy izay marihiko fa tsisy fanerena avy aty amiko na dia kely monja aza.
Ny niandohany tantara dia tsotra, tamin'ny 5taona lasa dia niaraka zay , lasa mission izy ka nandritra izay dia nisy lehilahy (zay tsy niaraka tamiko velively fa nangataka sopapa am fikotiana ilay namako fotsiny) izay efa niaranikôty ahy taminy (concurrent zany zareo 2 lahy ka ilay vadiko no safidiko tamzany) no niverina indray niresaka tamiko. Nolazaiko azy io hue niresaka izahay ary tonga de tezitra izy ka niteny ihany koa hoe niaraka tam vehivavy niaraniasa taminy. ny fanapaha-kevitra tamin'izany dia ny hoe hisaraka. tsy tantiko anefa izany ka niangavy sy nitalaho taminy aho. hoy izy omeo fotoana malalaka aho fa mbola te ahita fiainana, omeo 6 taona aho. rehefa natao ny négociation dia tafidina 1mois io 6ans io. tapitra ny 1mois de nisy condition ny fiarahanay toa ny hoe: afaka miaraka amin'ny vevavy hafa izy (koaitra: basé sexuel fotsiny ihany zany) raha toa ka miera mialoha amiko ary manaiky izaho. Izaho dia tokony hanaiky, nefa afaka mandà ihany koa. avelako miaramirevy amin'ny namany izy isakzay te hande satria izy tsy dia nanana namana firy. sns. nekeko daholo zay fangatahany reetra satria za jamban'ny fitiavana. taty aoriana dia raikitra amin'nizay ny fierana iaraka am sipa hafa. naharary ahy izany tamin'ny voalohany nefa dia ts maints nekeko satria efa nifanarahana. Taty aoriana dia tezitra daholo ireo namany (izay lasa namako daholo ny ankamaroany) satria tsy mety hono ny fifampitondranay. Nisy fotoana tsinona niaraka nirevy tam namany izahay ka ny niafarany dia tonga teny tsaralalana . hany ka nangataka ihany koa izy mba hanao passage am koaitra. tezitra ny namany ka hoy ireo hoe "ny vadinlah ve lty eo de elah mbola sahy mipeka koaitra ihany". Navelako nande nefa izy tamzay ary dia tena nande tokoa izy.
betsaka ankoatrzay ny maltraitance sy violence verbale fataony ahy: tsy tafita toy izaho ny tenako raha tsy noho izy vadiko (indrindra ny resaka fianarana izay tsy marina velively satria izaho dia lohandohany matetika tany ampianarana),
nanovo fianarana taty ivelany nefa izy dia niandrasako na dia efa niangaviako ijanona aza. naka rivotra tany dago izy ary nitoejaza aho. niverina nanohy fianarana tany ivelany ndray izy nandritra ny fotoana nitondrako vohoka ka nipetraka tam RADko aho. rehefa teraka aho dia tonga izy. ary tsy navelany hifana tan am reniko aho sady nanaovany toetra tsy zaka izaho sy ny reniko zay tonga mampifana ahy any antokatranonay ka nahatonga ny reniko tsy niverina nampifana ahy intsony sady nitomany latsadranomaso nalahelo ity zanany. vao herinandro monja avy niteraka aho dia nolazainy fa kamo vavy ts mahavita na dia mitsangana isakafo any ambany rihana akory aza fa mivoretaka ao ampandriana fotsiny. efa tapakevitra izahay tamin'izany fa hisaraka nefa hoy ny RADny mantsy ahy hoe "ny tokantrano fandeferana sy fihafiana" koa noho izany dia nijanona izahay mianaka. rehefa nifampiresaka tsara nefa izahay dia nifamerina ary nifanaraka tsara. niverina nanovo fianarana taty ivelany indray ary izy. izaho kosa notereny ankolaka hiasa hampidibola hivelomanay mianaka satria izy mpianatra antany lavitra tsisy vola afaka alefa aminay mianaka hamelomana anay. koa dia nosarahako nono ny zanako vao 4mois ary niasa tany ambanivohitra aho. isaky ny weekend aho miakatra mijery ny zanako ary miverina ambanivohitra indray rehefa manomboka ny herinandro. nandritra izay fotoana izay indrindra dia lasa tafaraka tamin'ny lehilahy izaho: tsy noho ny hatsarany, tsy noho ny volany, tsy noho ny fahatsorany.... fa noho izy lehilahy afaka hanaovana firaisana ara-nofo. raha toa ka nisy ny koaitra lehilahy dia tany izaho no nifatratra, saingy tsy nahafantatra aho dia izy no safidiko. tsy tiako izy, ary efa notsongaiko mits fa olona tsy ho tiako mandrakizay no iarahako. fa resaka sexe fotsiny ny anay ka rehefa tonga ny vadiko dia mijanona hatreo ny fiarahanay.
tonga indray ny vadiko ary nafeniko mafy azy io tantara io. nefa toa manontany ahy foana izy oue naditra ve aho sa tsia. nandainga taminy foana aho.
amin'izao anio izao nefa dia toa tapakevitra aho nilaza taminy ny zavaniseho. ary dia tezitra izy ka tapakevitra ny isaraka amiko fa tsy vitany mihitsy ny memela heloka ahy.
niangavy azy aho, izy any dago, izaho aty ivelany. saingy tsy nanaiky izy sady nampiany hoe: "eritrereto ny momba ny hitaizana ny zaza fa raha ny amitsika tsisy fika intsony". amin'izao izy milaza amiko fa tsy nitia ahy izy atramin'izay niarahanay afatsy ny fotoana kely mba nitokananay trano (raha atambatra dia 2 volana). fitserana ftsn ian no nanekeny hiaraka tamiko tamin'ilay adinay tamin'ny 5 taona lasa izay. zany oue 2mois sur 7ans zany izy no mba nahatsiaro fahasambarana teo amin'ny fiarahanay.
rotika tanteraka aho amin'izao fotoana izao, ny hany heriko dia ny zanako.
Manahy nefa aho hoe ho lasany ny garde ny zanako ka vitsy ihany sisa fotoana ahafahako mitsidika azy.
Izy zany amitsika miresaka zao dia mikôty sipa hafa izay mpivavaka be hono raha ny filazany ary raha tsisy ny vavaka nataon'io sipa io dia mety efa lasa adala ilay vadiko amin'izao.
Manaiky aho, diso tanteraka aho nanao an'ireny fihetsika ireny. saingy nanana ny antony aho nanaovako ireny. marihiko fa izay no lehilahy fanin-droany fantatro miaraka am vadiko.
Tsy manome tsiny azy nefa aho ra isaraka amiko izy, efa nanao zay faraheriko aho itazonana azy, saingy indrisy. efa nitsodrano azy aho hahaleo hahalasana ary hahita ny soa sahaza azy.

Ny fanontaniako dia inona avy no azoko atao mba ahafahako mahazo ny garde ny zanako. afaka 6mois izaho nefa vao tonga any dago ka rehefa tonga any aho vao hanao ny hetsika rehetra. misy olona manokana ve tokony hatoniko afaka hanoro hevitra ahy resaka lalàna. ny olana ihany koa dia betsaka mits ny havany ao am tribunal ao ka manahy aho sao lasa ho mora aminy ny mahazo garde ny zanakay.

PS: ny RADko sy ny fianakaviako dia efa samy mankato izay safidiko na hisaraka aza izahay satria ny antony dia niharany (ankolaka) ny toetra tsy zaka nataony sady efa nahita no nahare. Manaiky ihany koa zareo satria vao nahita ialy vadiko io tam voalohany ny RADko dia efa niahiahy hoe tsy matotra ity lehilahy ity fa mbola zaza saina loatra, mbola miantehitra be loatra am RADny.
izy indray dia isaka ny misy olana ka hoe izaho no diso dia mailaka be itatara am reniny, fa raha toa ka izy no diso dia anay mivady lo iny ka ra tsy voavahanay zay vao miakatra am RAD.
raha fintinina zany dia ny tsy nifanaraka tam sainy rehetra momba ahy nandritra zay ftoana niarahanay izay dia tapitra voalazany any RADny daholo, fa ny hadisoany kosa nefa zara raha tantaraiko ny RADko satria noho ny antony tsotra oue ny tokatrano tsy ahahaka.

Izay ry reto a, miala tsiny indrindra fa tena lava tena lava ilay tataram-piainana e, mankasitraka amin'ny fanosohana hevitra
2. booboo ( 29/04/2015 18:25)
- Mifampiresaka @ ex-nao ny @ fanaovana dossier @ fisarahana dieny izao, efa samy d'accord aby nareo tsinona.
- Miresaka aminy ny momba ny zanakareo. Raha afaka mindrana izay havanao akaikin'ny fonao indridndra hijery² ny démarches hatao sy hihaza izay avocat matanjaka² raha matahotra ny tsy hahita marimaritra iraisana @ ex-nao ianao.

Aza hadino ny miresaka @ zanakao ny @ fisarahanareo sy ny ex-nao. Betsaka izay fisarahana niainany izay hatr@ fahakeliny, fiainana aby izany, fa rehefa bien accompagné(e) izy mahay mihoitra foana.

Bon courage.
3. Mi-tiana ( 30/04/2015 16:04)
Miarahaba
Misaotra indrindra amin'ny torohevitra, hiezaka ijery fianakaviana mba hanontany ny mombamomba ny taratasy ilaina sy ny procédures ts maints andalovana amin'ny fisaraham-panambadiana
Mankasitraka indrindra
4. krik ( 04/05/2015 17:43)
Tsara ny hevitry boboo, Tsy zakantsika malagasy ny toetsaina malalaka, ny tsirairay samy manana ny fahalemeny avy, ianao nahazaka fa izy no.... zara raha misy hararaotina. Tsy dia ho lasa lavitra akory izy dia ho tsapany fa olona koa no heveriny anjely. Ny vadiko manana io toetra io, ary tena matoky tena ery. Iaretako ihany noho ny amn ireo zanakay, izay ilay hoe tay fanta pofona. Tandremo sao ny marina rehetra tsy filaza. hafahafa anefa zay no izy. Maheteza e
5. Mi-tiana ( 06/05/2015 17:38)
Misaotra indrindra,

Niresaka tamin'ny fianakaviana aho dia hoy ireo tozoy atramin'ny farany aloha ny fianaranao fa rehefa tonga ianao karakaraitsika izany. Tsy nahandry anefa aho satria dia ranomaso lalandava rehefa mieritreritra ny zavabita sy rehefa misaina ny mety haratsin'ny tantara. Nijery lalàna momba ny fisarahana ary aho ary nahita fa mbola misy an'ilay tentative de réconciliation mandritra ny 6 mois izay vao afaka miroso amin'ny tena fisarahana. raha efa tena nifanaraka ve zany izahay fa tena hisaraka dia tsmaints miharitra an'io fepotoana io sa afaka tonga dia miroso amin'ny tena vaindohan-draharaha? Naheno ihany koa mantsy izaho hoe hatramin'ny faha 6 taonany ny zaza dia tokony hijanona any amin'ny reniny foana raha sendra fisarahampanambadiana. Mety hisy chance ve ahazoako ny garde ny zanako sa ve hoe mère indigne za dia tsy mendrika ny hitaiza ilay zaza?

Mbola mamerina ny fisaorana amin'ny fanohanana fa tena zava-dehibe amiko zao torohevitrareo izao
6. tiris8786 ( 26/05/2015 15:44)
dia raharaha be zany tantaranareo izany, atao hoe tia nefa tsy tia nefa miverimberimberina eo nefa koa samy manao izay tiany. aza manongo tena hoe izy no nahatafitanao ny fianaranao, vadinao izy ka tokony hanao izay hampisondrotra anao koa. tsy mety koa ilay hoe tereny hiasa ianao hamelona ilay zaza. mba lehilahy inona loatra ? naninona no naka vady rehefa tsy afaka hamelona ? na farafaharatsiny manao négociation amin'ny fianakaviana koa (ray amandreny io) hoe iza no mba afaka manampy mandrapaha fa tsy ilay vehivavy no terena toy izany. aza misalasala misaraka fa manahirana ny ho avinareo. mijereva asa dia aza miaraka aman'olona aloha fa raha tsy mampidibola ianao dia mety ho sarotra ny ahazoanao garde saingy any Dago moa tany tsy misy lalàna loatra ka izay mahavita risoriso no mahazo azy
7. mpilaza444 ( 22/08/2016 02:56)
Tsiambaratelo: Eksiteo am latany izy (smary kitihina am bonga de avy eo tsentsafina) fa rehefa mahita fafiny be zahay lehilahy dia voafatotra. Izaho lehilahy te hisara-bady nefa mahay milely ny vadiko de voafatotra tanteraka. Meteza ianao milely aminy . Ataovy am antoandro hahitany ny forinao s ny nononao. malemy ny lehilahy rehefa azo eo
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 1.3022