Ady hevitra seho endrika fanhaizana ny tantara Dago nisy, misy ary hisy, afaka 50 taona hatraiza Taranaka Malagasy, endrika fiadanana ve, sa endrika tsy misy valera

1. saho ( 08/02/2015 13:25)
Efa feno ny kapoaka mangidy e(tondraka ny rano etsy sy eroa, vaky fasana, mpangalatra bois de rose, mpangalatra harena ankibon ny tany sy zavaboary rehetra misy, risoriso, mpamono olona na jiolahy etsy sy eroa, dia ny fanantenana no ho faty farany miaraka ny fofon aina tsy hisy mihitsy ny seho kintana mamirapiratra toa ny fiadanana ohatra voky sakafo tsara ny kibo, salama vatana sy saina ary fanahy, hendry, milamintsaina, manaja ny mpiarambelona, mihaino sy miady hevitra amin ny fomba mendrika na ara politika na eo amin ny fiaraha monina, na ady hevitra fanatsarana endrika rehetra toy ny saina+fo madio, toerana madio, madio teny avoaka ny vava ary ny fanajana lalana misy =loi na justice sns...

Miasa araky ny sokajiny avy miseho endrika karama mahavelona sns...

Misy Malagasy taratra azo alaina tahaka ny fomba fiasa , fomba fijery, fomba vokatra fahatsarana na eo endrika inona na endrika inona

Handao hiaraka hifarimbona, hisendra ny olana misy, samy mandray ny anjara asa sahaza azy eo amin ny ankohonana, fokontany, faritra ary farany ny firenena Malagasy

Ataovy ao antsaina ny fomba filaza taloha ela be, ny mitabe tsy lanin ny mamba, fa kosa lanin ny bala sy poleta sy lakrimozena io mitabe io tamin ny 7 fevrier 2009, hifamono ve , omena sehatra vahiny sinoa karana sns,,,ve ny mamin ny toekarenan i Gasikara, ahoana no ho avin ny taranaka malagasy afaka 50 taona, raha tsy androany no sedraina ny olana rehetra miseho ankehitriny...tsy hisy intsony ny mponina malagasy vanona, zavaboary sy zavamaniry sy ireo biby sarobidy vanona, fa dia omena ny fahaverezana ve izany valera tokony tsara seho sy endrika tsy hanambaka ny hafa, tiavo aloha ny misy eo aminao, dia ho tian ny hafa sy tsiriritin ny hafa ny maha Malagasy ny Malagasy , dia ny Firenena Madagasikara

Ohatrany nofinofy na koa angano angano arirarira, manontania tena avy na iza na iza, na Malagasy na tsy Malagasy monina ao Madagasikara. Raha ny tena izy dia ny teratany Malagasy aloha izay vao ny hafa.....
Apetraho ny fanontaniana? Inona no antony izao zavamisy any Mada izao?

Mahay miady hevitra sy afaka hanatsarana ny zavamisy ve ny ady hevitra mahatakatra lavitra sy hisian ny vahaolana, izany dia miainga ankohonanao, ary raha tsy te hihaino ireo Ray amandreny manana traikefa, dia ilaina koa ny mahay tantara ny momba ny firenenao dia i Madagasikara....Mipetraka ara tantara daholo ny tranga rehetra nisy, misy ary hisy....anjaranao no manadiady izany rehetra izany

Tsara raha any ampianarana ny ankizy dia mahay miady hevitra fa tsy manaiky sy mankato fotsiny ara bakiteny,na manaikinaiky foana ny fahaizana miady hevitra dia efa vahaolana lehibe entina miady amin ny fiainana na sarotra na tsy sarotra

Mahereza daholo!!!!
novalian'i saho ny 07/07/2018 12:45
2. saho ( 07/07/2018 12:45)
Aiza ho aiza ny repère zao na koa ny zavabita hatreto fa efa 2018 izao

Aiza ho aiza ny farimpiainana misy anao zao na aiza ho aiza zao no zavatra mivaingana milay

Mbola hisy foana ny fanatsarana ary tanisao hoe ny vita rehetra

Asa momba ny fahasalamana, misy ve sa tsy misy ny fanatsarana sa mbola ny eo ihany no eo, sa efa nahavita hopitaly sahaza ny sarambabe vahoaka marary....inona avy ny tsy ampy, inona avy no aretina vaovao inona avy no fanamboarana fanafody manarapenitra mahasitrana ao antoerana

Ampy ve ny asa etsy sy eroa, inona no fivoarana misy


Aiza ho aiza isika izao raha ny momba ny asa rehetra no ho tanisaina

Asa fampidirana mazava ny fifidianana mangarahara ohatra. mahaiza misafidy ny tsara...
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2023 - page load 0.4303