Resaka vaky fasana, hita fa misy olona vazaha ambadika ao, manakarama gasy tsiss saina, tsiss fanahy, tsiss valera, tsiss fa poakaty loha tsiss ny sns....

1. saho ( 05/12/2014 21:28)
Raha voizina ny fanadiadiana na ny momba ny vaky fasana na ao faritra Antananarivo na any faritra hafa indrindra manerana ao Gasikara ao
Voalohany aloha dia any faritra Afrikana toa Cameroun no efa nisy ary mbola misy itony fangalarana taolampaty itony.

Vazaha hoy aho no ambadika manankarama satria raha atao ny fandinihina, dia misy fatra toa ny halavan ny taolampaty, fatra toa ny taolampaty tsy feno formole na koa taolampaty taloha, izany hoe ireo razana efa taloha no ilaina satria tsy mbola feno produit chimique toa formole loatra. Izany hoe raha ny tena izy dia hahodina hanaovana na hanamboarana fanafody ivelan i Gasikara ilay zavatra satria bio, hahavitana sy hamonjena ireo taolambazaha mora vaky sy tsy amy dôzy fahasalamana, tena mino za ary tena mahatakatra fa ambadika vazaha daholo, tsy fantatro aloha hoe vazaha inona na vazaha inona, fa ny fantatro fotsiny tsy mbola nisy seho toy izao tany Gasikara tany, fa kosa noho ny nalalaka ny fidiran ny vazaha jiolahy sns...dia tafiditra koa ny fomba ratsy hafa rehetra tsy zakan ny tompontany malagasy

Fandraisana andraikitra akaiky dia akaiky anefa no tena hialana izao fomba ratsy izao, ka manao antso avo ireo ministeran ny ati tany, raha tena miasa izany any antoerana, ireo tompompahefana manome didy sy lalana amin ny firenena malagasy, manao antso avo ireo tompon andraikitra polisy sy gendarme sy ireo manana fiarovana ny tany malagasy izany

Moa ve misy amin ireo tompon andraikitra ireo indrindra koa ny mpiasan ny tribonaly na procureur na avocat na iza na iza mpitsara ary mahay lalana mahafantatra tsara izany atao hoe lalana (justice) izany mba tena mandray andraikitra miaro ny atao hoe "fiarovana ny tany sy fanjakana malagasy sy ny momba ny ao amin ny toerana misy ny malagasy rehetra"

Matoa miely etsy sy eroa ny fangalarana taolampaty dia "ao raha", misy ny mpividy amin ny kilao, misy ny mpivarotra ilay atao hoe tsiss fanahy tsiss ninoninona ao aminy, misy ny manome fahefana izany, manao varotra maizina, manome halalana sns...

Misy tokoa olona tena voavidin ny vola raha dinihina, dia varotana amin ny vola ny fahendrena satria ve hoe tsy misy sakafo hohanina sa tsy misy vola

Lany ny fahendrena tena maha malagasy, ary efa mety tsy hita intsony izany, hita amin ireto mpitondra ireto.
Raha izao no mitohy dia lasa toa "Firenena dahalo i Gasikara" izay efa miseho amin ny endriny maro samihafa, adin ny be sandry, adin ny be fitaovampiadiana sns....efa mby ho feno ny fasana vaky, fa tsy rano vaky intsony hoy ny filaza

Aiza ny lalana (loi, droit sns...) ho fiarovana ny malagasy rehetra, ohatrany tany tsy misy fanjakana, tsiss lohany sy vodiny, tena psychose be ve no hampidirin ireo vahiny vazaha any amintsika, aleo tsy misy toy izay izao no mitranga, toa nofinofy ihany le fampiharana lalana sy fahaizana mampiasa izany sy ny vokany ho tsara

Marihana fa tsy tokony asiana resaka fivavahana sy finoana ity vaky fasana ity, fa samy manana ny maha izy azy ny firenena rehetra eto antany, firenena rehetra erantany. Izay tsy tia ny azy no adala, samy manana ny maha izy azy ka anjaran ny tompon andraikitra momba ny ministeran ny aty tany na hoe ministre interieur no mandray ny andraikitrany, sa ny miaramila no tena manapoizina ny firenena ao Gasikara ao

Ny vola mandalo, ary mbola ho lasa taolampaty koa enao io, raha tsy hoe hafa angamba no irianao ny fatinao (dorana, na alefa anaty ocean ranomasina be sns....)

Mamaky ato Google za hoe "vaky fasana" fa tena ontsa, vao aingana kely misy vaky fasana foana. Tena vahiny no mividy ireny e, 100%, aiza ho aiza no fipetraky ny Tantara Malagasy ka hoe taloha nisy mpamaky fasana.....

Raha resaka rongony sns...efa nisy foana fa ity taolampaty lavabe ireo razana elabe voarefy ity tena vahiny no nampiditra ity

novalian'i endriny ny 08/12/2014 06:36
2. endriny ( 08/12/2014 06:36)
Ireny kristianina tsy mino ny angatra ireny, fa milaza ny angatra ho devoly ka azo esorina amin'ny lakroa sy ny baiboly ary ny vavaka no mamaky fasana
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1616