Mitady tovovavy tena kristianina, virjiny, madio fitondratena.

41. hafahafa ( 22/10/2014 11:27)

Randri87:

hafahafa:


Randri87:

Belakely, zay tianao ihany io. Rah-lay ,lay ondry manana tongotra dimy aloha sur fa tsy misy fa lay hoe tadiaviko io ndray dia efa Nisy ka mety mbola misy sy hisy na perle rare ary.

salama namana a!
Mbola bobaka be reo e! Isangy kely aminao za raha tsy de manahirana anao:
Fa rehefa virijiny ve de mety sa mbola mifantina aminy tarehy sy toetra iany ko enao?
1-Ny tiko lazaina de zao ra ohatra fotsiny oe le tena hendry sy madio no tadiavinao de tsara ra mba oe mande manao maka rivotra kely any ambanivohatra enao fa any mbola tena bobaka, izay sady hendry no madio no mbola mataotra ny fiarahamonina ary afaka taizana arampi-vavahana tsara iany koa.
2-Raha ny aty aminy andrenivohatra ndray de ny ao ampiangonana mba mijerijery fa any iany no itako sur!
3-Tsara ko nge no mba mamandrika e! fa ny elanelan-taona tsy de mampaninona lotra.
Avoitrako amin'izany ny eo aminy lafiny fiarahamonina na any ampiangonana na any aminy toerampiasana(raha efa miasa) any ampianarana(raha mbola mianatra) de mba mifandray tsara amin'olona de atsipy any iany ny teny fa sur za fa ra itany olona oe tena mendrika anao ny zanany na ny zandriny dia mety tsy mahamenatra an'azy ny miteny aminao.

Fa ity no tena mba tiko eritreretinao:
Raha mivavaka enao de tokony mahay manaiky fa ny fomba Itondran'Atra anao mety lalana hafa zay mety ahatsara kokoa ny fiananao arampitiavana satria ny fiheviny tsy mba fihevin-tsika.(Raha misy vehivavy iray ohatra oe solafaka in1 mandeha ka niova izy ary efa nibebaka t@ zay efa naha voa azy ary mba mangataka sy mitalaho @Atra iany ko izy mba ahazo ny tena faniriany sy ahatsara ny fianany satria oz ny SM oe: Izay manatona ahy tsy mba olaviko. Ary tsy tonga iantso ny marina aho fa ny mpanota mba ibebaka.Mba manampanirina toa anao iany ko izy ary mety mitomany andro aman'alina t@ zavabitany sy ny tsy mety izay navoafitaka azy.)
Mino aho angamba fa azonao ny tiko olazaina.
courage e!


Miarahaba ny namana hafahafa dia misaotra anao nizara hevitra sy torohevitra. Miombon-kevitra tanteraka aminao aho amin'ny points maromaro sasany voalazanao.Za araka ny efa voalazako teo aloha (raha tena vakiana tsara ny efa voalazako ) dia tsy manenjika na manaratsy be fahatany ireo solafaka fa milaza fotsiny hoe tsy nety lay nataony ka tokony hibebahana : fitondratena maloto dia ratsy ary ratsy mbola azo sy tokony hibebahana dieny mbola omen'Atra ocasion hibebahana. Midera ireo manana courage mibebaka sy miarina aho dia Andriamanitra anie hanampy azy ireo.

Raha resaka fanambadiana ndray dia mazava fa raha mbola manan-tsafidy aho aloha dia aleoko misafidy tsara ary tsy misy tsara noho lay hoe olona mbola madio fitondratena angamba raha alaina vady. Tsy voatery hoe alainao vady koa anie ny olona iray vao hoe fanehoam-pitiavana azy izay eh , Ny kristianina rehetra dia nantsoina hifankatia toy ny mpianakavy ao amin'ny Tompo fa ny fanambadiana dia lalana iray manokana hifandraisan'olon-droa ary misy ny torolalana napetrak'Andriamanitra hoe tena mety indrindra raha te hanorina tokantrano mari-pototra tsara dia aleo miezaka manaraka an'izay faran'izay azo atao. Fa en tous cas miaiky za hoe Andriamanitra no mandahatra sy mahalala zay mahasoa ny tsirairay. Ankinina aminy ny fiainana dia ampiny ianao ho tojo amin'izay fantany fa mahasoa anao.

Miarahaba anao namana!
Zay mitsiny no tiko atongavana oe ny Kristianina tokony mahay manaiky ny fandaharan'Atra eo aminy fianana satria efa napetraka teo aminy zany dia izy no mahafatatra izay mahasoa rehetra.
Mirary soa e!
42. hantsafidy ( 23/10/2014 15:05)
Tena tsara ny fifanakalozan-kevitra eto, namaky ireo rehetra teo taloha za dia tena variana. Fa izao no mba hevitro, kristina ianao Randria ary lehilahy mbola virijiny, tena ezaka mafy be daholo nitazomanao ireo casquette entinao ireo. Izao anefa, par expérience no ifampizarako an'ity fa raha mitompo teny fantatra amin'ny zavatra anankiray dia ohatry ny mifanohitra amin'iny no tonga eo amin'ny fiainana. Koa mivavavaha mafy, angataho aminy hoe mba zazavavy virijiny no handravaka ny tokantranonao, fa raha mahasoa anao io dia omeny anao. tsy ny zazavavy efa tsy virijiny rehetra de efa tsy fanambady intsony. Ary mino ve ianao fa ilay zazavavy virijiny, mivavaka dia fanambady sy ahasoa ny tokantranonao ny toetra mety ananany? fampieritreretana fotsiny io fa ny vady anjara efa voatokana ho anao, ny vady koa jerijery hoy ny fitenintsika malagasy ka sao dia lany andro amin'ny fiandrasana ilay virijiny sy mpivavaka ka handalo fotsiny ihany ilay anjara voatokana ho anao.
43. Randri87 ( 29/10/2014 11:43)
Miarahaba ny namana hantsasafidy dia misaotra anao naneho hevitra.

hantsafidy:

Izao anefa, par expérience no ifampizarako an'ity fa raha mitompo teny fantatra amin'ny zavatra anankiray dia ohatry ny mifanohitra amin'iny no tonga eo amin'ny fiainana.


Tsy dia miombo-kevitra tanteraka aminao za eto amin'ity voalazanao ity fa ilay hoe Izay mahasoa antaon'Adriamanitra no tena inoako araka ny efa voalazako tany aloha ihany. Ilay izy koa moa tsy dia hoe fitompoan-teny fantatra fa fomba fijery ihany fa miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra rehetra Izy no manome anao izay mahasoa anao rehefa tena ankininao aminy ny zavatra rehetra.

hantsafidy:

Koa mivavavaha mafy, angataho aminy hoe mba zazavavy virijiny no handravaka ny tokantranonao, fa raha mahasoa anao io dia omeny anao.


Miombo-kevitra aminao za eto araka ny voalazako tetsy ambony izy tokoa mahalala izay mahasoa omena rehefa tena ankinina ny zavatra rehetra. Tsy amin'ny resaka hoe vady ihany moa zay fa amin'ny fiainana rehetra mihitsy.

hantsafidy:

tsy ny zazavavy efa tsy virijiny rehetra de efa tsy fanambady intsony. Ary mino ve ianao fa ilay zazavavy virijiny, mivavaka dia fanambady sy ahasoa ny tokantranonao ny toetra mety ananany?


Marina aloha fa tsy dia tena hoe tsy fanambady ny efa tsy virjiny rehetra fa angamba aleho manambady virjiny raha mbola possible aloha zay. Raha jerenao ary anie ny lojika ara-baiboly dia tokony efa mandeha ho azy hoe tokony mbola madio fitondratena ny olona mialoha ny fanambadiana. Mino aho fa matoa napetrak'Andriamanitra hoe izay no tena tokony ho izy dia izay no tena tsara indrindra . Raha ohatra hoe vehivavy virjiny "Tena Mpivavaka" dia angamba efa mahalaza zavatra betsaka momba ny toetrany ihany izay (Fanajana tena, fanajana ny hafa, fanajana an'Andriamanitra, ...).
44. Solo14 ( 14/11/2014 09:41)
Namaky ny ankamaroan'ny zay voalaza teto aho dia te handray anjara kely :
Randria ::: Tsara be ny fanirianao @ hoe mba hazahoanao vady virijiny nefa zaho manokana mahita fa raha tena ho vady mandrakizay no tadiavinao dia mba te hanoro hevitra anao ihany aho hoe aleo miara-mipetraka ao anatin'ny fotoana vitsy2 ianareo roa ary mba manao firaisana na indray mande fotsiny aza mialoha ny hanambadiana. Tsy hadalan'ny Ntaolo Malagasy anie ny nanao ny fifampizahan-toetra mandritra ny andro maro2 vao tena miroso satria ao anatin'io fotoana io no ahafataranao @ ambangovangony ny toetran'ny olona kasainao hovadinao, @ io ihany koa no mety ahafataranao na momba izy na sao dia misy olana hafa ihany koa. Raha raisiko @ fiainana an-davan'andro fotsiny ohatra oe hividy fitaovana anakiray ve ianao, na dia mbola vaovao aza ve iny dia tsy mba hataonao fanandramana ve aloha zay vao manapakevitry ny hividy ianao ? Raha tsy hoe "sous garanti" angaha ka azo averina refa tsy mandeha ! Miala tsiny fa mety "brute" be lay ohatra saiko fa mety azo raisina hanazana ny hevitra tiko ahatongavana.
45. Randri87 ( 18/11/2014 07:42)
Miarahaba ny namana Solo14 dia misaotra anao naneho hevitra. Miombokevitra aminao za amin’ny voalazanao sasany. Raha jerena am kajikajy mahaolombelona fotsiny ary moa dia tena ngamba azolazaina hoe mety presque marina daholo reo voalazanao reo. Tiako ahitsy kely fotsiny aloha hoe vady mandrapahafaty angamba lay izy no tena marina fa tsy hoe mandrakizay satria hafa ndray lay tena fianana mandrakizay …

Za tena manaiky hoe tsara lay hoe fifampizahan-toetra fa lay hoe resaka firaisana ara-nofo no hitako tsy mety satria mifanohitra am fampianarana Kristianina izay manambara ny sitrapon’Andriamanitra. Eto no mipetraka lay hoe fifampitokisana sy fahatokisana an’Andriamanitra mihoatra ny tokony hoe kajikajy sasany am maha-olombelona.

Na hividy zavatra ary ianao dia “voafetra ihany” ny karazana fanandramana azonao atao … mazava ho azy ko angamba eto fa mila tsy hadinoina ihany fa “olombelona manana ny hasiny” lay resahina fa tsy zavatra akory ka dia hoe azo atao anaovana zay karazana fanandramana …Fa raha tena ilaina koa anie dia ankehitriny efa betsaka ny moyen ahafahana manao test samihafa (medicale sns…) …fa tsy dia voatery handeha am lay resaka firaisana ara-nofo izay mety manimba zavatra betsaka ara-nofo, ara-moraly, ara-psikolojia, ara-panahy sy ny sisa…sady rehefa vita koa ry lay firaisana ara-nofo ka hisy hilaza indray hoe tsy mety dia tsy vao maika ve tena ratsy satria efa nosimbainao koa lay zanak'olona ?
Tiako tenenina zany en Bref dia hoe miombon-kevitra aminao aho am’ ilay hoe ilaina lay resaka fifampihazan-toetra sy ny sisa . Fa misy fetra kosa ny zavatra azo atao ary ao anatin’zay ny tsy tokony hanaovana firaisana ara-nofo mialoha ny mariazy.
46. Jock ( 19/12/2014 04:53)
Salut salut salut. tara kely aho saingy zaraiko ihany ilay hevitro e. Za zanaka ambanivohitra, fa ilay hoe any ambanivohitra mijery fa ny any mbola hendry tsara. Tena diso zany an. Ny aty aminay sy ny manodidina anay aza 13 ans na lahy na vavy dia couple kely etsy sy eroa daholo ary saika 14 ans dia bevohoka nefa ts lasa vady akory. Ny hoe raha aty @ Ville dia any am-piangonana no sur. Tsy possible satria saika ny fiainana any am-piangonana anie ka zary lasa anafenana ny ratsy atao e! tsy mitsara aho fa mahita ny zava-misy.
Raha @zao vanin'andro izao dia sarotra ihany no ahitana izany satria ny tovolahy @ zao mihintsy no tsy maharitra izany rapport sexuel izany fa rah miezak ny ho be saina aza ilay vehivavy dia tsy maintsy azon ry zalahy @ ady an-kafetrena ary rehef tsy azony dia zay no mahatonga ny fanolanana isan'karazany. Enga anie ianao ry Randria87 mba ahita zay tadiavinao. Ahiako hono hoe mahita virjiny ianao fa ny toetrany indray no toetran... rehefa ao an-tokantrano. Za miteny aminao fa matetika aza anie ny vehivavy efa voadoana @ sain'ny sasany no matotra e, no miha-hendry, be fitiavana e! satria te i-recuperer ny efa nahazo azy izy. Mazotoa e
47. Randri87 ( 24/12/2014 07:23)
Miarahaba ny namana Jock dia misaotra anao am fanehoana hevitra. Manaiky aho oe betsaka ny marina amin’ireo voalazanao reo , tsy manda za hoe mety tena misy tsara toetra tokoa ny vehivavy na dia efa tsy virjiny tsony ary , ary sur fa misy ireo miezaka miarina sy manarina ny fianany ary mendri-piderana amin’ny ezaka ataony na dia nisy ary ny tsy nety teo aloha ary tsy hoe tsy fanambady izy ireo sanatria fa miankina amin’ny tsirairay zay handroso amin’izay ihany. Kanefa ra ny fijeriko dia tsy misy ohatra ny vehivavy virjiny sady tsara toetra sy tena mpivavaka kosa angamba ary matoa izay no statut ideal napetrak’Atra ho an’ny olona hiroso amin’ny tokantrano dia izay no tena tsara indrindra. Fa raha feheziko ny voalazanao sy ny namana sasany dia eo ihany izany lay critère hoe virjiny fa tsy tokony atao ambanin-javatra koa ny eo amin’ny toetra amin’ny ankapobeny. Fa zany hoe raha vehivavy virjiny “Tena Kristianina” kosa angamba efa azo lazaina hoe efa tokony ho tsara toetra iany . Misy mantsy ny mety “mody kristianina” fa misy ny “Tena Kristianina” ary ny tena Kristinina dia lay Fiainany sy ny Toetrany manontolo Mihitsy no tena maha-kristiniana azy fa tsy hoe anarana na fomba fijery fotsiny.

Jock:

Ny hoe raha aty @ Ville dia any am-piangonana no sur. Tsy possible satria saika ny fiainana any am-piangonana anie ka zary lasa anafenana ny ratsy atao e! tsy mitsara aho fa mahita ny zava-misy.


Singaniko manokana ity voalazanao ity. Azo lazaina hoe marina io satria amin’zao dia efa tena hiaraha-mahita fa tena maro ny Mpiatsaravelatsihy ary filazana zava-misy tokoa zany (fa tsy dia ho raisina hoe mpitsaratsara foana akory zay miteny ny marina ka zay ndray no ampiasaina ho fanakonana ny ratsy sy ampitombona ny fiatsarambelatsihy )…Saingy mino kosa aho fa misy foana ny Tsara na dia be aza ny ratsy ka tsy azo atao kosa angamba ny manao generalization am zay resaka zay.
48. Strong3 ( 20/01/2015 09:56)
impiry nanao rs ny lhl iray vao nanambady ny vadiny?

firy izany no vhv tsy hisy haka vady raha toa anao daholo ny lhl,

midika ve izany koa fa izay no mahamaro ny vhv mangala-bady satria tsy mahazo vady izy noho ireo fanimbana nataon'ny lhl.

ary ny vhv moa tsy afaka ny hanana heri-tsaina hanakatona ny feany mihitsy ve izy ireo rehefa angatahin'ireo lhl tsy afa-t.im-b..y sy bôgôsy tsy mahaleo tena fa mbola miankina amin'ny ray amandreniny ka tsy mbola hafaka hapakatra ho vady?

hotoraka amin'iza aza ny tsiny e?

ny vhv tsy mafehi-tena sa ho an'i lhl mpanary ny mavetra ka tsy manantsaina afatsy ny hanindrona ny vhv mora langoina ???

sarotra izany fa izao dia hita fa ny lhl dia lhl foana fa ny vhv no tokony hitandrina...

izao nareo alainy baraka eto fotsiny hoe tsy mendrika halaina vady fa efa no vetavetain'ny lhl tany ve no entina eo ambony alitara

grrrrrrrrrrr cruel ny lhl eh? hihih __ mampalahelo
49. Jock ( 26/01/2015 05:48)
Salut!
Averiko ihany ry M. Randri87 fa ny fiainantsika @zao dia miha-mivoatra tsy hay hoe miha-mivoatra makany @ tsara ve sa makaiza. Fa za mahita ihany fa raha ny ety @ fiaraha-moninanay aloha dia mino aho fa vitsy ny vehivavy Vierge e. Ary ny lehilahy koa anie mba tokony ho azo atao hoe lehilahy vierge ihany koa raha ny tokony ho izy fa saingy ny azy moa tsy fantatra dia tsy lazaina izany hoe vierge izany.
Fa zao. Za mahita fa manantena be @ le ahita vehivavy mbola vierge sy kristianina ianao, ary tiako fa betsaka le finoanao ka hoy aho hoe: raha manam-pinoana ianao dia ho valin'Andriamanitra ny hetahetanao ka aza mitsahatra mivavaka, mangataka fa ho azonao izany. Ilazao vaovao ihany zahay rehefa tonga lay nandrasanao hatry ny ela e.
50. Jock ( 26/01/2015 06:15)
Salut Strong3
Hita mihintsy ianao fa Bandy a!
Amiko diso be mihintsy ilay hoe : Ny lehilahy lehilahy foana fa ny vehivavy no tokony hitandrina.
Raha mino ny fisian'Andriamanitra isika dia tokony samy hitandrina fa tsy hoe ny vehivavy no asaina mitandrina. Fanomezana rariny ny lehilahy hanao2 foana izany ary fanomezana vahana azy ihany koa hanoy ny toetra ratsiny ary fanoroana diso ireo tovolahy vao miditra @ sehatry ny fitiavana izany izany teninao izany.
51. Strong3 ( 10/02/2015 09:26)

Jock:

Salut Strong3
Hita mihintsy ianao fa Bandy a!
Amiko diso be mihintsy ilay hoe : Ny lehilahy lehilahy foana fa ny vehivavy no tokony hitandrina.
Raha mino ny fisian'Andriamanitra isika dia tokony samy hitandrina fa tsy hoe ny vehivavy no asaina mitandrina. Fanomezana rariny ny lehilahy hanao2 foana izany ary fanomezana vahana azy ihany koa hanoy ny toetra ratsiny ary fanoroana diso ireo tovolahy vao miditra @ sehatry ny fitiavana izany izany teninao izany.


hahaha...!!!

ny anongotsongoina ny maty hono , tahotrin'ny handevim-belona...

nga dia izay tianao raisina amin'ny teniko ihany no raisinao???

izany ve ny vontoatin-dresako??? maha mdr ahy ianao

lhl 1 amin'ny 100 no afaka hilaza fa tsy hanandrana HIRAY AMIN'NY VHV raha tsy vita mariage...

hifampitsara ve isika hoe za ilay iray fa tsy ao anatin'ilay 99 ??
__ Tsy hainao za ra namana ka aza dia haingam-bava hilaza ahy ho "bandy" grrrr

FAMPITANDREMANA IREO VHV no ilazako izany teny noraisinao ambolony izany.
averiko: NY LHL LEHILAHY FOANA FA NY VHV NO MILA MAILO SY MITENDRINA...

tsy izay lhl bôgôsy sy be sôsy akory dia mety haka vady daholo... ka hamelarana ny fé

ny fanaovana ny fomba rehetra no ahitana fa lhl vonona sy mahaleo tena ho matotra amin'ny fanambadiana mendrika ho tolorana ny tena sy ny fananahana. Fa zaza no vokan'ny atao na ho elana na ho aingana.

fa ny olana dia tsy ho hitan'ireo zaza vao misondrotra izao resaka izao ka lany rora sy andro eto fotsiny isika miresaka ; olona efa efa nandalo rs daholo ny eto à 99,9% siora amin'izany aho hihih

raha tsy hoe angaha samy hananatra ny zazany vavy avy ny be anaka rehetra :p

azo lazaina fa diso adiresy ihany ingahy mitady virijiny eto io hihihi
52. ora ( 06/03/2015 07:31)
slt, izao randri87 an, ianao milaza fa kristianina dia ento amin'izay casquette isaloranao izay ny fiainanao: MIVAVAHA MAFY DIA APETRAHO AMIN'Andriamanitra ny fanirianao sy ny fikasanao HO TOJO ILAY VEHIVAVY VIRJINY fa HOMENY ANAO IZANY. Izaho mino fa mbola misy any ho any na dia maro aza ireo namana teo aloha no miteny hoe tsy hahita intsony an'izany amin'izao toetr'andro izao , ny vahivavy tsirairay dia samy manana ny fomba fitondrany ny tenany ary samy manana ny personnalité-ny. Mirary soa indrindra !
53. Jock ( 09/03/2015 11:38)
Mbola misy fanantenana ho an'i azy kosa zany ny 1 % e! dia mirary soa ry Randri87 a
54. Strong3 ( 09/03/2015 11:53)
kkkkkk.... tsy maintsy hanan-tandrify ihany isé izany eh! raha tsy efa nahita na niaritra tamin'ny tsy tiana sy tsy niriana
55. tiris8786 ( 30/04/2015 16:39)
efa 2015 izao e. Adinoy ny resaka hoe virijiny raha tsy izany dia ataovy ny réservation dieny mbola folo taona ilay zaza. ny olona koa ve hiandry an'izay tena hoe ho vadiny sarotra be satria tsy misy mahalala an'izay ho vadiny any aoriana ary araka ny voalazan'ny namana eo ambony, virijiny mitady virijiny ve ianao ? sa ianao tsy virijiny fa mitady ny virijiny fa tia tena.
56. Tsaraendrika ( 25/05/2015 14:13)
Ts n oe virjiny sy ts virjiny n vadina ri c an. refa tianao io o io ninine2 nàhazo azy de tianao fona. mety ts fidiny oazy ne n nahatonga anzany. sad ra anotany anzan enao mety omenatr izy n iteny oe tsiz tson a. aza jerena amzan f ze fadresendahatra nao iany io. de anotanio an tompo ze mandrika ho anao.
57. fanantenanaFitiavana ( 23/10/2015 09:19)
Somary tara aho vô niditra tamty resaka ity fa ataoko angamba fa ts maninona izany. Izaho manokana aloha de tena miombon-kevitra tanteraka amin'i Randria mitsy e! Raha toa anao daholo ange ny lehilahy de milamina ny tokatrano! Toy izany ko ny vehivavy, rehefa tsara taiza ny vehivavy, manaja ny vatany, dia ataoko fa mahay mitondra tokatrano! Amiko alo, ts adala mits A/tra nametraka ny maha zava-dehibe ny maha-virjiny ny lahy sy ny vavy, alohan'ny idirana ao am tokatrano! Hevitra ts mipetraka daholo ny ankôtra izany! Isika olombelona mantsy mitady handidy alohan'A/tra foana! Aza kivy Randri fa misy anjaranao foana any an! Inona mo no hivavahana raha toa ka ts hino fa hanambady vehivavy tena kristianina, virjiny sy madio fitondratena? L'impossible est possible, rehefa miaraka amin'A/tra! Aza manaiky rebireben'ny ola amin'ny hevitra ts mitombona rehetra zao.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.5552