Mitady tovovavy tena kristianina, virjiny, madio fitondratena.

1. Randri87 ( 03/09/2014 10:14)
Miarahaba antsika rehetra,

Mety misy mahita somary hafahafa kely ihany ngamba ity lohahevitra ity fa apetrako mba ahitana ny hevitry ny tsirairay koa, mipetraka ny fanontaniana hoe : mba firy isan-jaton’ny vehivavy ampy taona nefa mbola tsy manambady no mbola virjiny amin’izao ? na amin’ny Kristianina ary ? tsy misy fiatraikany ratsy eo amin’ny fianan-tokatrano ve ra tsy virjiny intsony ny vehivavy hanambady ? sa mety tsy dia mampaninona ve na virjiny na tsy virjiny intsony lay hovadiana ?

Izaho manokana dia tovolahy mikasa hanambady, efa manana situation stable ihany, maromaro ihany ny tovovavy mifanerasera amiko, somary mampalahelo anefa fa izay tovovavy tena efa nifandray lalindalina tamiko dia efa tsy virjiny intsony daholo... Araka ny hevitro sy ny torohevitra azoko anefa dia ny ideal amin’ny fanambadiana kristianina dia olona mbola madio arapitondratena no mivady. Ity lohahevitra apetrako ity araka ny lohateny dia sady karazana annonce kely ihany raha mba misy tovovavy mety mis’intéréssé dia manasa azy aho hanoratra message amiko , afaka miresaka tsara sy mifankalala bebe kokoa : raha sanatria moa tsy misy affinité dia afaka mijanona mpinamana sy mpianadahy ao amin’ny Tompo, raha sitrapon’Andriamanitra kosa ka misy affinité dia mety afaka alefa lavidavitra kokoa ny fifandraisana.

Mirary soa antsika rehetra
2. hery ( 03/09/2014 11:00)
Mahaliana kely ahy fotsiny hoe enao koa ve (eo anatrehan'Andriamanitra aza mandainga :-p) virjiny?

Matetika mantsy ny lehilahy mitady vehivavy virjiny nefa izy tsy virjiny fa efa nandrava hafa... miala tsiny amin'ilay fitenenana.

Raha toa moa ianao virjiny dia midera anao aho ary mirary soa mba hahitanao izay irinao.
3. Noue ( 03/09/2014 12:20)
Randri87:mipetraka ny fanontaniana hoe : mba firy isan-jaton’ny vehivavy ampy taona nefa mbola tsy manambady no mbola virjiny amin’izao ? na amin’ny Kristianina ary ?
ary raha avadika indray ny fanontaniana eee ??


mipetraka ny fanontaniana hoe : mba firy isan-jaton’ny LEHILAHY ampy taona nefa mbola tsy manambady no mbola virjiny amin’izao ? na amin’ny Kristianina ary ?


4. Randri87 ( 05/09/2014 07:21)
Misaotra an' i Hery sy Noue tamin’ny reactions nataonareo. Momba an’ilay fanontanian’i Hery, mitombina lay remarque. Zaho manokana aloha isaorako an’Andriamanitra fa na dia efa nisinisy ihany ary ny fakam-panahy sy ny occasion ratsiratsy dia mbola tsy nandrava izay mety ho anjaran’ny hafa eh. Ny tena marina ary mbola tsy tafalatsaka tamina relation sexuel aho aloha hatreto dia mieritreritra aho zao hoe angamba andrasako mihitsy zay anjarako mba ho fanajako azy koa raha izy mbola virjiny sy mba manokana ho an’izay tena vadiny an izany zava-dehibe zany. Mba mampalahelo ihany tokoa anie hoe efa nomenao an’olonkafa zay mba anisan’ny zavatra tsara sy tokana tokony mba nifampizaranao amin’ilay tena ho vadinao eh. Raha reciproque tokoa lay izy no tena tsara. Dia misaotra an’i Hery amin’lay souhait. Noue, Afaka apetraka tsara koa lay fanontanianao io ka, Asa raha mba efa nisy nanao etude akaiky momba ireo questions ireo tokoa…
5. mirananirina ( 05/09/2014 09:40)
"Mitady tovovavy tena kristianina, virjiny, madio fitondratena"
Ho tadiavina atao inona moa io tovovavy virjiny io? Ho pehana atao tsy virjiny??? Raha mitady olona vadiana ianao tsy eto mihitsy fa jereo ny manodidina anao. Raha tsy zefa izy ka hety ho vakianao izay efa nandalo vhv maromaro io araka ny filazanao. Dia ho ataonao tahaka ireo koa.
6. hery ( 05/09/2014 10:07)
mirananirina> virjiny koa hono i Randri87 ka :-)

Randri87> Fifampitokisana izany no tena zava-dehibe. Ny vehivavy amin'ny taonan'ny manambady, na dia virjiny aza, dia mety tsy hisy fomba hahafantaranao an'izany. Toa izany koa, izy tsy mahalala na mbola virjiny tokoa ianao na tsia.

Koa raha misy olona virjiny tokoa miteny hoe virjiny dia mino aho fa hino izay lazainy ianao fa tsy hiteny hoe "toa tsy nisy rà" :-)
7. Randri87 ( 05/09/2014 12:58)
mirananirina, Ra vakianao tsara le volazako dia hitanao fa efa nijery manodidina ihany aho. Nisy sasany efa nifandray lalindalina tamiko avy eo nisy fomba nahalalako (à travers resaka sns…) hoe tsy virjiny intsony izy dia nanahirana mihitsy lay hisaraka aminy avy eo raha holazaina direct aminy lay antony dia ohatra ny hoe tena mety somary hahatezitra azy ihany dia tena ohatra ny hoe olona loza be mihitsy ianao. Lay eto aloha tonga dia efa mazava dieny mialoha lay resaka raha misy mety ho liana…tentative ohatra ny tentative rehetra ny ahy eto. Avy eo afaka mifankalala raha mety azo tohizana na tsia. Miom-bokevitra amin’ilay tenen’I Hery aho fa afaka atao fifampitokisana tokoa lay izy fa tsy voatery miandry an lay hoe "toa tsy nisy rà" ary. Fa za aloha naheno hoe nisy tantara ohatra an’izany dia tena nosarahin’ilay bandy lay vehivavy rehefa hitany avy eo hoe "toa tsy nisy rà" na dia efa vita ary ny raharaha satria aminy dia mpamitaka lay vehivavy… Fa entre olona tena kristianina ve dia hifandainga amin’ny zavatra toy izany sady misy moyen ahafantarana azy foana anie rehefa mandeha eo ny resaka sns eh. Fa ra am ankapobeny aloha fijeriko azy dia resaka honneur ho an’lay vehivavy sy ny fianakaviany aloha lay izy hoe tena mahay manaja tena izy sady olom-banona sy mahatandritena indrindra hoe raha mba Kristianina ihany dia honneur ho an’ilay vadiny koa. Zay angamba no anisan’ny important ny reste azo atao hoe question materiel ihany ny sasany
8. Noue ( 05/09/2014 19:39)
mahaliana ihany aloha ilay resaka eee !

2014 zao isika , ny fotoana mandeha

aiza ary tena misy ve aloha hoe ilay lahy mbola virjina mitady vavy virjiny tahaka azy eee ?

ah an ! mampiheritreritra ihany zany eee !

raha t@ taona 1980 tany ho any angamba dia tena mbola tena mbola be dia be no ...

saingy @ zao vanin'andro ihaninana izao ah an ! mampiheritreritra ihany

indrindra hoe tovolahy mitady vady zany efa mino aho fa efa ao ny taona ,

ilay fomba honohono , resaka etsy sy eroa lazainao fa henonao, ah an ! dia mino ianao ????@ fomba marina ahoana moa no asahianao milaza fa tsy virjiny intsony i .... sy i ????
9. Noue ( 06/09/2014 06:59)

mirananirina:

"Mitady tovovavy tena kristianina, virjiny, madio fitondratena"
Ho tadiavina atao inona moa io tovovavy virjiny io? Ho pehana atao tsy virjiny??? Raha tsy zefa izy ka hety ho vakianao izay efa nandalo vhv maromaro io araka ny filazanao. Dia ho ataonao tahaka ireo koa.


ah an ! milay mirananirina aaa ! tiako beee io voalazanao io
10. Meva-Anja ( 06/09/2014 08:29)
Sambany nahita lohahevitra toa izao, mahafinaritra raha toa ka ny tena marina io lazainao io na dia fitiavana hampisy ny ady hevitra fotsiny ihany.
Amiko aloha na tena misy na sondage fotsiny ilay izy dia zava-dehibe satria tsy fahita ny toa izao, farafahakeliny mba mampiverina sy mampatsiahy ny toe-panahy sy ny kolon-tsaina miha-very "VEHIVAVY MADIO MIDITRA NY TOKANTRANO".
Misaotra anao manana finiavana mamerina izay efa miha adino, dia faly miarahaba anao ihany koa tamin'ny ezaka vitanao sy ny mbola ho ataonao eo ampiandrasana izay ho andefimandrinao, mahereza fa tsy mora ny lalana ho diavina dia mirary soa hahita izay tadiavina ho tahian'i Tompo ianao sy iza ho vadinao.
Randri87:

Miarahaba antsika rehetra,

Mety misy mahita somary hafahafa kely ihany ngamba ity lohahevitra ity fa apetrako mba ahitana ny hevitry ny tsirairay koa, mipetraka ny fanontaniana hoe : mba firy isan-jaton’ny vehivavy ampy taona nefa mbola tsy manambady no mbola virjiny amin’izao ? na amin’ny Kristianina ary ? tsy misy fiatraikany ratsy eo amin’ny fianan-tokatrano ve ra tsy virjiny intsony ny vehivavy hanambady ? sa mety tsy dia mampaninona ve na virjiny na tsy virjiny intsony lay hovadiana ?

Izaho manokana dia tovolahy mikasa hanambady, efa manana situation stable ihany, maromaro ihany ny tovovavy mifanerasera amiko, somary mampalahelo anefa fa izay tovovavy tena efa nifandray lalindalina tamiko dia efa tsy virjiny intsony daholo... Araka ny hevitro sy ny torohevitra azoko anefa dia ny ideal amin’ny fanambadiana kristianina dia olona mbola madio arapitondratena no mivady. Ity lohahevitra apetrako ity araka ny lohateny dia sady karazana annonce kely ihany raha mba misy tovovavy mety mis’intéréssé dia manasa azy aho hanoratra message amiko , afaka miresaka tsara sy mifankalala bebe kokoa : raha sanatria moa tsy misy affinité dia afaka mijanona mpinamana sy mpianadahy ao amin’ny Tompo, raha sitrapon’Andriamanitra kosa ka misy affinité dia mety afaka alefa lavidavitra kokoa ny fifandraisana.

Mirary soa antsika rehetra

11. Randri87 ( 08/09/2014 08:37)
Noue, ra mbola olonkafa aloha no manao honohono dia mety tsy dia azo atao tokoa ny minomino foana fa ny ahy ndray aloha resaka mivantana amin'ilay olona concerné lay resahako fa tsy hoe honohono fotsiny. Misy marina lay voalazanao fa efa betsaka ny zavatra niova am'zao lasa ny ratsy no betsaka angamba fa tsy azo atao nefa ny manao generalisation satria misy foana ny cas particulier sady arakaraka ny mahavitsy azy koa no ma-interessant an lay izy indrindra koa moa zavatra tsara rahateo: olona mbola madio miditra ny tokantrano zany na vavy na lahy tena mety efa vitsy tokoa amzao ,perle rare mihitsy ngamba. ra ny ara-moraly sy fanahy aloha dia tena ohatra mihemotra lay fiaraha-monina amzao fa tsy mandroso eh : mandroso am ratsy fa mihemotra am tsara. Momba an lay voalazanao sasany, raha za manokana aloha mbola tsy hoe mahazohazo taona ary tsy voatery ho izay foana vao hoe hitady vady fa rehefa mieritreritra ianao hoe tokony efa mila an'zay dia mitady zay mety aminao fa tsy izay hita rehetra koa akory dia mendrika ho vady fa fomban'ny hendry ny manadihady hoy ny hira. Fa ny vady hendry koa aloaha hoy ny baiboly fanomezana avy am Andriamanitra . Raha tena kristianina marina koa ianao dia matoa ianao ohatra miaraka am olona ray dia efa tokony mazava lay tanjona fa tsy hoe miarakarapoana fotsiny, ra mbola hoe mifampitsapa fotsiny dia mba mifanaja aloha fa tsy mifanimba sy mifandany zara.
12. Randri87 ( 08/09/2014 09:12)
Meva-Anja, misaotra anao koa am lay zavatra voalazanao reo fa tena mahafinaritra koa lay fomba fijerinao, dia misaotra betsaka anao indrindra koa am lay encouragement sy firariana soa , mino aho fa zay mahasoa ataon ‘Andriamanitra. Ny ahy io cas tena marina fa sady ocasion koa mba hanokafana an ilay ady hevitra. Mahafinaritra tokoa ny mahita hoe misy olona tena mbola manana fijery ohatra ny anao izay koa amin’zao fotoana zao mikasika an’ity resaka ity. Mahavariana tokoa anie hoe ohatran lay ratsy ndray no lasa ataon’ny olona tena fanao nefa indrindra hoe raha olona tena kristianina zany dia tena tokony efa mahatsapa ny hasin’ny hoe vatana tempolin'Andriamanitra, ny fanambadiana sy ny mariazy. Satria anie raha tena somary manao comparaison extreme kely ary dia ohatra ny hoe gateau efa avy notsaingotsaigoan’ny olona no andeha mbola ataonao gateau mariazy…nefa dia somary ohatraohatran’izay lay resaka io raha tena dinihina . Za aloha nefa tsy dia tena te hanome tsiny betsaka an’ireo tanora namana fa matetika dia lay fitaizana sy situation hianan’ilay fiaraha-monina mihitsy koa no tena ratsy am’zao . Na izany ary nefa mba ohatra ny maro ihany lay olona mankany am-piangonana isak’alahady ka mahavariana ihany hoe fahazarana fotsiny tokoa ve ? zavatra ohatra an’izany ohatra hoe tena mitaky fifanajana eo amin’ny tanora lahy sy vavy dia tsy misy ilay izy , ny sasany ary mieritreritra fa fanehoam-pitiavana ny fanaovana relation sexuel mialoha ny mariazy : dia fitiavana tokoa ve raha tsy ho vadinao akory iny olona iny ohatra , ilay iray moa manimba an’ilay ho vadin’ny hafa ilay iray indray manimba tena sy manome ny hafa izay mba tokony ho an’ilay tena ho vadiny. Ny tena mampalahelo aloha raha kristianina lay olona satria toa misy miteny ao am baiboly hoe : fanasin’ny tany sy fahazavanizao tontolo zao ny kristianina nefa toa le contraire mihitsy ngamba raha izy ireo ndray no manome ohatra ratsy : lasa mpanatsatso sy mpanamaiziny sanatria. Fomba fijery iray izay ahy izay, mety tena mitombina ihany. Fa na izany na tsy izany aloha mankahery ny tsirairay rehetra koa aho am zay situation misy azy dia mba samy hampian’Andriamanitra hizotra am’zay lalana mahasoa azy.
13. booboo ( 08/09/2014 18:27)
Hum... na Jesoa aza tsy nanameloka ilay vhv saika ho lapider-na an. Nahita ilay vidéo n'ilay vhv notifirina sy notoraham-bato aho fa tena kivy hoe hatr@ izao mbola misy an'izany. ny an'ny kristiana sasany mety tsy bala sy vato beee no atoran'ny vhv " maloto fitondrantena " fa ny teny ampiasaina hi-juger-na ilay vhv satria tsy ny zizi-ny no niditra tany @ vagin-n'ilay vhv voalohany. Fa maninona no manan-danja be kokoa io noho ny hadisoina hafa atao isan'andro, sa misy ota kely dia misy ota be ? Fomba fijeriko manokana anefa izay a...Mahità izay iriana na izany aza ô.
14. Randri87 ( 09/09/2014 08:02)
Misaotra anao tamin’ny fandraisana anjara amin’ilay ady hevitra dia mbola misaotra ireo rehetra efa nadray anjara teo aloha koa. Misaotra anao indrindra koa tamin’ilay firariantsoanao farany io.

Somary nampandinika tokoa ilay voalazanao io, rehefa nangataka fanampina kely tamina olona mahalala bebe koa ny baiboly koa aho dia izao no azo avaly anao amin'ny fomba fijery kristianina:

Ny Filazana sy fanakianana ny zavatra ratsy, ny tsy mety, ny heloka dia tsy midika hoe fanamelohana be fahatany foana akory fa fiatsarambelatsihy indray ary ra mody atao hoe tsy maninona. Tokony ho sahy milaza hoe ratsy rehefa ratsy ary ratsy azo ialana , izay ary no tsy ampy indraindray noho ilay resaka hoe matikena-maso. Filazana ny marina aloha mba hanitsina ny tsy mety , na mankany amin’ny dokotera ary ianao dia efa mila miaky aloha hoe marary , avy eo mila fantarina marina tsara lay aretina zay vao afaka tsaboina fa tsy hoe tambatambazana fotsiny. Ny fijanganjangana (tafiditra ao ny relation sexuel mialoha ny mariazy sns) dia ratsy ary fahalotom-pitondratena izay dia Fahamarinana : izay olona manao anio dia maloto fitondratena, izay no marina kanefa kosa azo sorohina io zavatra ratsy io ary azo hibebahana.

Ny Testamenta taloha dia nilaza ny atao hoe tsy mety : izay rehetra mifanohitra tamin’ny lalàna izay no nitenenan’i Paoly hoe ny lalàna dia natao hampafantatra antsika ny fahotana. I Jesoa avy eo tonga hanasitrana izay lavo rehefa, nazava ilay aretiny ary hitarika azy ireo tsy hanao izany intsony : izay mbola tsy lavo tamina heloka lehibe moa dia efa ampaherezina rahateo mba tsy hanaonao foana satria aleo misoroka toy izay mitsabo. Marina fa tsara koa lay mpanota mibebaka toa an’i Maria Madelena fa manana ny mahakanto azy kokoa angamba i Masina Maria ohatra…na dia azolazaina ihany ary hoe samy manana ny hanitra ho azy...

I Jesoa tsy te-hanameloka be fahatany an’ilay vehivavy iny fa hamonjy azy , teo koa moa fantany tsara fa ireo olona saika hitora-bato ilay vehivavy ary ratsy lavitra kokoa noho io vehivavy io : izay no anisan'ny nahatonga azy niteny hoe izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato .... Ny voasoratra ao amin’ny lalan’i Moizy momba ny fijangajangana moa dia toy izao

« Raha misy lehilahy azo mandry amim-behivavy manam-bady dia hovonoina, ho faty avokoa izy roa, na ralehilahy nandry tamin-dravehivavy, na ravehivavy. Izany no hamongoranao ny ratsy ao afovoan'Israely.
Raha misy zazavavy virjiny efa fofombadin'olona, ary misy lehilahy mifanehitra aminy ao an-tanàna ka mandry aminy, 24dia ento mivoaka ho eo ambavahadin'ny tanàna izy roa, ka torahy vato ho faty: razazavavy moa noho izy niantso tao an-tanàna, ralehilahy kosa noho izy nametaveta ny vadin'ny namany. Izany no hamongoranao ny ratsy eo afovoanao. Fa raha any an-tsaha kosa ralehilahy no mifanehatra amin-drazazavavy fofombadin'olona ka manao an-keriny mandry aminy, dia ralehilahy nandry taminy ihany no hatao maty, 26aza manino-maninona an-drazazavavy, satria tsy manan-keloka tokony hahafaty azy izy, sahala amin'ny raha misy olona namely ny namany ka mamono azy izany, zavatra iray ihany ireo; any an-tsaha izy no nifanehatra taminy, ary niantso ihany razazavavy fofombadin'olona, fa tsy nisy namonjy azy.
Raha misy lehilahy mifanehatra amin-jazavavy virjiny tsy mbola voafofo, ka misavika azy sy mandry aminy, ary tratra izy roa; 29dia hanome volafotsy dimampolo sikla an-drain-drazazavavy ity lehilahy nandry taminy, ary ho vadiny razazavavy, satria efa nanala baraka azy izy, ka tsy azony isaorana raha mbola velona koa izy » (
Deteronomy 22, 22-28)

Raha jerenao ny sazy mifanaraka amin’ny fahotana tsirairay tamin’ny lalan’i Moizy dia samy hafa ny sazy noho izany dia midika fa misy lanjany samihafa koa ny fahotana arakaraky ny Korontana entiny : misy fahotana lehibe tena miteraka korontana be amin’ny fiaraha-monina eo amin’ny samy olona sy amin’Andriamanitra ary misy fahotana azo leferina kokoa. Izany angamba mazava ho azy : misy ny ota kely dia misy ny ota be.

Noho i Jesoa efa nanaiky hisolo voina moa dia efa nalefaka kokoa ny fampiharana ny lalàna ho an’ny Kristianina fa ny sacrifice nataon’i Jesoa dia fanomezana « n ème chance ho an’izay lavo » ary izy no nisolo vaika ka dia ho atao tsinontsinona ve sanatria ny rany satria hoe azo atao fisasana gratuit ? hoy ny voasoratr’i Paoly Apostoly :

Ny Lalàna dia nisisika nahabe ny fahadisoana; nefa tao amin'izay nahabe ny fahadisoana indrindra no nihoaran'ny fahasoavana ho ambony lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny fahotana hahafaty no hanjakan'ny fahasoavana amin'ny fahamarinana hahavelona mandrakizay kosa, amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy Tompontsika.” (Romanina 5,20)

Saingy hoy kosa izy avy eo

Ka Inona àry no holazaintsika: mbola hitoetra amin'ny fahotana ihany va isika, hitomboan'ny fahasoavana?” (Romanina 6,1)

Dia mbola hoy koa izy :

Moa tsy fantatrareo va fa tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona tsy marina? Aza diso hevitra hianareo, fa na mpinjangajanga, na mpanompo sampy, na mpaka vadin'olona, 10na mpanao asam-pijangajangana amin'ny tenany samy irery, na mpiray samy lehilahy, na mpangalatra, na kahihitra, na mpimamo, na mpifosa, na mpanao an-keriny, dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany koa hianareo, na ny sasany aminareo saingy efa nosasana, efa nohamasinina, efa nohamarinina tamin'ny anaran'i Jesoa-Kristy Tompo, sy tamin'ny Fanahin'Andriamanitra hianareo.” (1 Korintianina 6,9-11).

Koa aoka àry hanahaka an'Andriamanitra, toy ny zanaka malala hianareo. 2Ary mandehana amin'ny fitiavana tahaka ny Kristy, izay nanolo-tena tamin'Andriamanitra noho ny fitiavany antsika mba ho sorona amam-panatitra mani-pofona hamonjy antsika. 3Araka ny manendrika ny olo-masina, dia aoka tsy ho re eo aminareo na dia izay hoe lazam-pijangajangana fotsiny aza, sy rahefa mety ho fahalotoana amam-pilan-dratsin'ny nofo. 4Fadio ny teny vetaveta, resaka valavala, voso-dratsy, mbamin'ny teny tsy mendrika rehetra, fa aleo aza manao teny fisaorana. 5Satria fantatro tsara fa rahefa mety ho olona mpijangajanga, na vetaveta, na mpanarana filan-dratsin'ny nofo (mpanompo sampy izany), dia tsy handova ny fanjakan'ny Kristy sy Andriamanitra. 6Koa aza mety hofitahin'olona amin'izay lainga tsara lahatra foana, fa ireo zava-dratsy ireo no nianjeran'ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny zanaky ny tsy finoana. 7Aza miombona amin'ireny hianareo.
(Efezianina 5, 1-7)


Dia mbola hamafisin’ny Aposotoly Paoly manokana fa ny fijangajangana dia fahotana anisan’ny ratsy indrindra

“Halaviro ny fijangajangana. Ny fahotana hafa rehetra dia ataon'ny olona any ivelan'ny tenany avokoa; fa ny fijangajangana ihany no ataony amin'ny tenany indrindra. 19Tsy fantatrareo va fa ny vatanareo dia tempolin'ny Fanahy Masina, izay mitoetra ao anatinareo, sy noraisinareo tamin'Andriamanitra, ka tsy anareo ny vatanareo? 20Fa olom-boavidy lafo hianareo. Andriamanitra àry no omeo voninahitra amin'ny vatanareo” ( 1 Korintianina 6, 18-20)

Noho izany mazava fa tsy ny mpanota rehetra no mahazo ny Famindrapon’Andriamanitra sy miditra ny Fanjakan’ny lanitra fa ny Mpanota tena Nibebaka. Ny mpanota rehetra no antsoina ho voavonjy fa izay manaiky tena mibebaka no voavonjy :izay ilay hoe maro no antsoina fa vitsy ny voafidy : arakarak'ilay olona hoe tena nibebaka marina ve izy.Ary hoy koa ary Jesoa tamin’ilay vehivavy nolazainao teo : "Mandehana ary aza manota intsony" fa tsy hoe mandehana fotsiny. Ho an’ireo lavo tamin’ny ota be mbola homen’iAndrimanitra chance izy raha mbola velona tena hibebaka marina. Ho an’ireo zay lavo rehetra (ny olombelona rehetra) na ota be na ota kely moa dia tokony hibebaka tsaratsara kokoa hatrany. Ary ho an’ireo Kristianina dia antsoina izy ireo ho tena fanasina sy fahazavana fa tsy sanatria ho matikena-maso sy mpihatsaravelatsihy na vao maika ho mpanatsatso sy mpanamaizina indray ary. Ny filazana ny Marina sy ny fitakiana ny Rariny dia tsy midika fanamelohana be fahatany akory fa natao ho lalana mankany amin’ny fanarenana tena marina ho an’ireo zay mbola tokony afaka harenina koa. Izay angamba lay hoe tena Fitiavana fa tsy lay kitranoatrano amin'ny ratsy akory : avy eo lay olona simba sy tsy voavonjy raha kenakenainao amin’ny ratsy eo fotsiny fa tsy tena lazainao ny marina sy hatoronao ny lalana tena marina ohatra. izay angamba no tena anisan'ny fomba fijery kristianina momba io resaka hoe fanamelohana sy famindrapo io.
15. mpisotrtoaka ( 09/09/2014 08:42)

Noue:

Randri87:mipetraka ny fanontaniana hoe : mba firy isan-jaton’ny vehivavy ampy taona nefa mbola tsy manambady no mbola virjiny amin’izao ? na amin’ny Kristianina ary ?Aza miady vintana amin'ny lehilahy re a ! Io ihany anio no hanindrian'ny lehilahy ny vehivavy tahaka ny any Inde sy any amin'ireo firenena Arabo ireo e ! Te hitovy zo nefa ts afaka hipipi mitsangana ! Miala tsiny fa marina io fanamarihako io !
ary raha avadika indray ny fanontaniana eee ??


mipetraka ny fanontaniana hoe : mba firy isan-jaton’ny LEHILAHY ampy taona nefa mbola tsy manambady no mbola virjiny amin’izao ? na amin’ny Kristianina ary ?16. mesi ( 09/09/2014 13:38)
@ izao fotoana izao alo dia tena mahonena , satry henatra ho an'ny sipa mbola virijiny ny miteny hoe mbola tsy vohadona izy , any ka manenjika ho amboharin'ny lhl ny ankamaron'ny sipa kely mboal sty nanao an'io , indrisy diso be anefa ny sipa miheritreritra an'io manimba tena @ sty misy dikany akory , satrin'ny lhl aza manambohatra sipa mboal virijiny aveo enoa hadinony fotsiny .Ka tokony mba miheritreritra ny sipa mbola virijiny , mba tsy hanaiky ho domina , raha sty hoe tonga ny fotoana , ny fotoana mantsy tonga ho azy , ary rehefa mba vohadona dia mba mife tena fa sty manao hoe za aza tsy virijiny intsoy ka aleo anao eo izahy te hanao eh! asiho hanjany ihany ny vatana rakizy vavy an!ny an'ny lehilahy , any tsara ny mandambolambo eh!
aveo hadinony eo enao !
17. Randri87 ( 10/09/2014 06:30)
mpisotrtoaka, raha ny fijeriko azy dia tsy dia tsara loatra ihany lay resaka hoe mifanidrinindry sy mifaninanina indrindra moa raha amin’ny zavatra ratsy fa zay koa lay tena miteraka korontana . Ny lehilahy sy ny vehivavy dia samy noharian’Andriamanitra ho amin’ny toerany sy ny hajany avy ary nataony hifanampy sy hifameno mba hifampitaraky amin’ny tsara ka tokony hifanaja sy hifanome hasina ary hanao ny adidiny fotsiny satria raha samy mifanaja sy mahavita ny adidiny dia angamba tsy hisy mila hitaky zo sy ny sisa akory fa hirindra am-pifanajana sy fitiavana ny zavatra rehetra. Raha ny resaka fijangajanga sy ny fahalotom-pitondratena ndray dia ratsy foana na lahy na vavy manao an’io ary samy tokony hanaja tena sy hifanaja eo anatrehan’Andriamanitra.
18. Randri87 ( 10/09/2014 06:56)
Mesi, raha ny hevitro dia lay kolontsiana ratsy sasany voizina amin’ny filma, serie, sns sasany ndraindray koa no tena manimba ny fisainan’lay ankizy ao koa moa lay olona tena mivoy direct fampianarana ratsy amin’ny resaka sns mihitsy. Nefa ry zareo reny dia manao ohatra’ lay fosa tapa-drambo tamin’ny anganon’ny Ntaolo : fosa mpangalatra akoho ka tapa-drambo dia izy ndray avy eo no mody nampirisika ny namany hoe ndao tsika rehetra hanao tapa-drambo daholo… ohatran’izay koa lay ataon’ny devoly : izy ilay anjely nivadika ka nohozonin’Andriamanitra hijaly mandrakizay sns dia be fialonana ny olombelona ka ataony zay hanaovan’ny olombelona ratsy koa mba ho very miaraka aminy any amin’ny fahoriana mandrakizay dia ohatr’izay foana matetika ny zava-miseho amin’ny fialonan’ny mpanao ratsy fa dia ireo voarebireby no taraiky. Za aloha dia miombo-kevitra amin’ny lay nolazanao sasany mesi. Raha ho an’ny Kristianina koa indrindra indrindra dia efa mazava ny tena torohevitra omenan’Andriamanitra eh : Aza mijangajanga, mahaiza miandry ny fotoana mety matoa izy niteny an'izay izy lay mahalala ny zava-drehetra dia zay no tena mety sy mahasoa indrindra. Ho an’izay mbola tsy lavo dia mba mahaiza mitandrina sy manaja tena tsy voarebirebin’ny ratsy saina sy mpanimba fa mba manana hazon-damosina sy mba mijoro amin’ny maha-izy anao miaraka amin’Andriamanitra. Raha efa lavo ianao dia mba miezaha mibebaka, miarina sy mitraka fa tsy hoe hivarilavo toy ny adala, rehefa tena miezaka mibebaka sy mitraka ianao mbola manana plan tsara hoa anao foana Andriamanitra na ny ho an’ny eto zany fa indrindra koa mbola misy ilay mandrakizay lay fianana tena izy.
19. josiah ( 12/09/2014 23:47)
Aoka ho tsindrina tsara fa mbola maro tokoa ny vehivavy virijinina ary tsy menatra ny mijoro hoe virijinina, fa ny lehilahy aloha tsy haiko.Koa aza kivy ianao mitady fa any ihany ilay anjaranao.
20. Randri87 ( 15/09/2014 07:37)
Misaotra an'i Josiah amin'io fanamarihana sy encouragement io dia misaotra antsika rehetra nandray anjara sy naneho hevitra.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.4437