ANTSO AVO FANAIRANA LOZA: 54 taona izao 1960-2014 no VOAPOIZINA ny fitondrana firenena eto Madagasikara

1. nygasysoafifameno ( 01/05/2014 15:58)
ANTSO AVO, PEDAGOJIA HAIfanabeazana ho olom-pirenena, FANAIRANA AVO sy FAOBE MAMBARA LOZA ! IARAN-DOZA GOAVANA indray ny TANINDRAZANTSIKA i MADAGASIKARA, ny VAHOAKA sy ny TARANAKA Malagasy ! « COMMUNICATION EDUCATION CITOYENNE : ALERTE GENERALE ! Madagascar, le peuple Malagasy et les générations Malagasy à venir, sont à nouveau en TRES GRAVE DANGER ! ».
Ny Profesora TAHINA Prezidà n’i Madagasikara mitandrina ary manentana ny Kolontsaina, ny HAIfampianarana, Ny HAIfanabeazana ho olom-pirenena sy ny HAIfampandrosoana, dia manao izao ANTSO AVO FAMBARA LOZA sy FANAMBARANA izao, ho antsika Malagasy eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao.
LOZA ho an’i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy ary ny taranaka malagasy, Ingahy Hery Martial Rajaonarimampianina izay SAHY mitonona ny tenany hoe Prezidà ny Repoblika, satria AOKA AZAVA, ary AVERIMBERINA isan’ANDRO isan’ANDRO mba tsy adino, fa FIFIDIANANA efa VOAPOIZINA (POIZINA TELO) no niakaran’ingahy Hery Martial Rajaonarimampianina eo amin’io FITONDRANA io : POIZINA VOALOHANY dia ny VATSY VOLA MIAFINA TSY MISY FAMERANA (FINANCEMENT OCCULTE SANS LIMITATION des DEPENSES) Ny POIZINA faharoa : BILETA fifidianana (bulletins de vote) tany Afrika ATSIMO no ( firy no nandeha làlana nankaiza ?). Ny POIZINA fahatelo : SOLOSAINA (LOGICIEL FANGALARANA fifidianana avy tany AFRIKA no nilazana fa izy hono no lany !!!). POIZINA TELO ! MPAMOSAVY TELO ! dia ingahy Norbert Lala Ratsirahonana (mpanao ny lalampifidianana ao ambany latabatra), Ramatoa ATTALHA Béatrice voakarama anao AMBOLETRA ny biletà any ivelany any Afrika sy ny SOLOSAINA fangalarana fifidianana avy tany Afrika, ary ireo Mpamosavy fahatelo : ireo ORINASA SAVOROVORO JIOLAHY sy ireo JIOLAHY miafina ao ambadikin’ny ataony hoe VONDRONA IRAISAM-PIRENENA mbola te amdripaka ny 99% ny HAREM-PIRENENA (Volamena, Illménite fasika mainty avo sandany, ny vy, kobalt, Nickel, solika, gaza, ireo harena maro ...mody takotakonana hoe andramena e !).
MAZAVA HO AZY FA IREO JIOLAHIN’NY VATSY VOLA MIAFINA efa nanetry nanambany nandripaka, no mbola manetry ny vahoaka malagasy ho vahoaka-FIrenena- Mpifidy ADALA (Peuple-Pays-électeurs IMBECILES) no tena mbola MANENDRY ireo hoe « MINISTRA » AMPIDI-DOZA ireo… mba ho VOARIPAKA anaty FAHANTRANA GOAVANA kokoa INDRAY i Madagasikara, ny Vahoaka, sy ny taranaka Malagasy.
MAZAVA ho AZY fa na Ingahy Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA aza dia prezidà ny VATSY VOLA MIAFINA, SOLOSAINA FANGALARANA FIFIDIANANA, SY BILETA Avy ANY AFRIKA mbola LONAKA anaty AIZINA. Modely farany izay RATSY MAMPIDI-DOZA indrindra ho an’ny TANORA sy ny Haifanabeazana ho olom-pirenena. (Mitovy amin’ingahy isany TSIRANANA, RATSIRAKA, RAVALOMANANA …) Lasa fitondrana adàla…voasolo ho fitondrana adàla !
MAZAVA ho azy fa Repoblika faha 4 efa VOAPOIZINA ka EFA MATY AMBOHOKA no mbola ataon’INGAHY Hery Martila Rajaonarimampianina AMBOLETRA eto Madagasikara.
MAZAVA be fa 54 TAONA izao (1960-2014) Repoblika TELO samy MATY AMBOHOKA : Ingahy TSIRANANA, ingahy RATSIRAKA, Ingahy RAVALOMANANA samy MPISANDOKA NITSAOKA nandositra daholo rehefa avy nanao FIFIDIANANA SANDOKA VATSY VOLA miafina ary niafara tamin’ny doro, sy fifampitifirana ho faty ireo olona mpiraitanindrazana aminy ! Avy teo dia TETEZAMITA KADRADRAKA tena ADALA indray NANDROBA 5 taona !
Manomboka eto àry ity filazana ary ny amerimberenana azy isan’ADRO isan’ANDRO, mba irodana farany izay aingana indrindra io FITONDRANA ADALA MAMOAFADY MAMPIDI-DOZA IO.
MAZAVA be ary 54 taona izao : fa Rehefa VOAPOIZINA ny fifidianana filoham-pirenena dia maty ny antenimiera, POTIKA ny tontolo iainan’ny lalàna, potika ny tontolo iainan’ny toekarena, Potika ny tontolo iaian’ny fampianarana sy ny fanabeazana, potika ny tontolo iainan’ny fivavahana, potika ny tafika malagasy, potika ny fitondrana rehetra. Ny JILOLAHY orinasa savorovoro, ny jiolahy ao ambadiky ny vondrona iraisam-pirenena sy ny malagasy jiolahy apetrany ao amin’ny fitondrana no mandripaka MANDRIPAKA ny harem-pirenena.
92% ny malagasy no lavo anaty fahantrana, 80% ny tanora 18 taona midina no lavo anaty fahantrana, ny mpianatra tsy mahatapitra taom-pianarana fa mahantra…
Ny FANDRAVANA io FITONDRANA ADALA efa VOAPOIZINA io, ary ny FANARENANA IFOTONY izay efa VONONA na ny Lafiny RAFITRA na ny lafiny SAINA izay ihany sisa no VAHAOLANA tokana mendrika matotra sy Maharitra. Ny Profesora TAHINA dia efa MANENTANA izany.
Ny Pofesora Johnson TAHINA
Enseignant d’Université
Professeur d’Economie - de Gestions - de Mondialisation - De Droit d’institution- de Méthodologie - Communication et Culture - De Pratique systémique et stratégie du Développement.
MANOHITRA ary TSY MANAIKY io FITONDRANA SANDOKA n’ingahy Hery Martial Rajaonarimampianina LANY tamin’ny VATSY VOLA MIAFINA JIOLAHY tsy nisy FAMERANA (ka efa VOAGEJA amin’ny TAMBINY), ny SOLOSAINA « logiciel » malaza FANGALARANA FIFIDIANANA efa fampiasa ao AFRIKA, ny BILETA avy tany afrika (tsy hita làlana…) io, ny Goveremantany (am-pelantanan’ireo JIOLAHY ANDROBA namatsy vola NIAFINA) sy ny Repobilka faha 4 MAMOAFADY MAMPIDI-DOZA efa MATY AMBOHOKA io. http://www.madagascar-animation-culturelle.blogspot.fr
novalian'i andrywui ny 24/07/2014 15:37
2. hadji ( 02/05/2014 04:07)
IZA ILAY PROFESORA TAHIANA ASEHOY ETO MIHITSY NY SARINY MBA HO HITAN'NY REHETRA E FA RAHA IZY NO TENA FAVORI VE TSY HANAIKY NY VAHOAKA E MIANDRY IZAHAY
nygasysoafifameno:

ANTSO AVO, PEDAGOJIA HAIfanabeazana ho olom-pirenena, FANAIRANA AVO sy FAOBE MAMBARA LOZA ! IARAN-DOZA GOAVANA indray ny TANINDRAZANTSIKA i MADAGASIKARA, ny VAHOAKA sy ny TARANAKA Malagasy ! « COMMUNICATION EDUCATION CITOYENNE : ALERTE GENERALE ! Madagascar, le peuple Malagasy et les générations Malagasy à venir, sont à nouveau en TRES GRAVE DANGER ! ».
Ny Profesora TAHINA Prezidà n’i Madagasikara mitandrina ary manentana ny Kolontsaina, ny HAIfampianarana, Ny HAIfanabeazana ho olom-pirenena sy ny HAIfampandrosoana, dia manao izao ANTSO AVO FAMBARA LOZA sy FANAMBARANA izao, ho antsika Malagasy eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao.
LOZA ho an’i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy ary ny taranaka malagasy, Ingahy Hery Martial Rajaonarimampianina izay SAHY mitonona ny tenany hoe Prezidà ny Repoblika, satria AOKA AZAVA, ary AVERIMBERINA isan’ANDRO isan’ANDRO mba tsy adino, fa FIFIDIANANA efa VOAPOIZINA (POIZINA TELO) no niakaran’ingahy Hery Martial Rajaonarimampianina eo amin’io FITONDRANA io : POIZINA VOALOHANY dia ny VATSY VOLA MIAFINA TSY MISY FAMERANA (FINANCEMENT OCCULTE SANS LIMITATION des DEPENSES) Ny POIZINA faharoa : BILETA fifidianana (bulletins de vote) tany Afrika ATSIMO no ( firy no nandeha làlana nankaiza ?). Ny POIZINA fahatelo : SOLOSAINA (LOGICIEL FANGALARANA fifidianana avy tany AFRIKA no nilazana fa izy hono no lany !!!). POIZINA TELO ! MPAMOSAVY TELO ! dia ingahy Norbert Lala Ratsirahonana (mpanao ny lalampifidianana ao ambany latabatra), Ramatoa ATTALHA Béatrice voakarama anao AMBOLETRA ny biletà any ivelany any Afrika sy ny SOLOSAINA fangalarana fifidianana avy tany Afrika, ary ireo Mpamosavy fahatelo : ireo ORINASA SAVOROVORO JIOLAHY sy ireo JIOLAHY miafina ao ambadikin’ny ataony hoe VONDRONA IRAISAM-PIRENENA mbola te amdripaka ny 99% ny HAREM-PIRENENA (Volamena, Illménite fasika mainty avo sandany, ny vy, kobalt, Nickel, solika, gaza, ireo harena maro ...mody takotakonana hoe andramena e !).
MAZAVA HO AZY FA IREO JIOLAHIN’NY VATSY VOLA MIAFINA efa nanetry nanambany nandripaka, no mbola manetry ny vahoaka malagasy ho vahoaka-FIrenena- Mpifidy ADALA (Peuple-Pays-électeurs IMBECILES) no tena mbola MANENDRY ireo hoe « MINISTRA » AMPIDI-DOZA ireo… mba ho VOARIPAKA anaty FAHANTRANA GOAVANA kokoa INDRAY i Madagasikara, ny Vahoaka, sy ny taranaka Malagasy.
MAZAVA ho AZY fa na Ingahy Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA aza dia prezidà ny VATSY VOLA MIAFINA, SOLOSAINA FANGALARANA FIFIDIANANA, SY BILETA Avy ANY AFRIKA mbola LONAKA anaty AIZINA. Modely farany izay RATSY MAMPIDI-DOZA indrindra ho an’ny TANORA sy ny Haifanabeazana ho olom-pirenena. (Mitovy amin’ingahy isany TSIRANANA, RATSIRAKA, RAVALOMANANA …) Lasa fitondrana adàla…voasolo ho fitondrana adàla !
MAZAVA ho azy fa Repoblika faha 4 efa VOAPOIZINA ka EFA MATY AMBOHOKA no mbola ataon’INGAHY Hery Martila Rajaonarimampianina AMBOLETRA eto Madagasikara.
MAZAVA be fa 54 TAONA izao (1960-2014) Repoblika TELO samy MATY AMBOHOKA : Ingahy TSIRANANA, ingahy RATSIRAKA, Ingahy RAVALOMANANA samy MPISANDOKA NITSAOKA nandositra daholo rehefa avy nanao FIFIDIANANA SANDOKA VATSY VOLA miafina ary niafara tamin’ny doro, sy fifampitifirana ho faty ireo olona mpiraitanindrazana aminy ! Avy teo dia TETEZAMITA KADRADRAKA tena ADALA indray NANDROBA 5 taona !
Manomboka eto àry ity filazana ary ny amerimberenana azy isan’ADRO isan’ANDRO, mba irodana farany izay aingana indrindra io FITONDRANA ADALA MAMOAFADY MAMPIDI-DOZA IO.
MAZAVA be ary 54 taona izao : fa Rehefa VOAPOIZINA ny fifidianana filoham-pirenena dia maty ny antenimiera, POTIKA ny tontolo iainan’ny lalàna, potika ny tontolo iainan’ny toekarena, Potika ny tontolo iaian’ny fampianarana sy ny fanabeazana, potika ny tontolo iainan’ny fivavahana, potika ny tafika malagasy, potika ny fitondrana rehetra. Ny JILOLAHY orinasa savorovoro, ny jiolahy ao ambadiky ny vondrona iraisam-pirenena sy ny malagasy jiolahy apetrany ao amin’ny fitondrana no mandripaka MANDRIPAKA ny harem-pirenena.
92% ny malagasy no lavo anaty fahantrana, 80% ny tanora 18 taona midina no lavo anaty fahantrana, ny mpianatra tsy mahatapitra taom-pianarana fa mahantra…
Ny FANDRAVANA io FITONDRANA ADALA efa VOAPOIZINA io, ary ny FANARENANA IFOTONY izay efa VONONA na ny Lafiny RAFITRA na ny lafiny SAINA izay ihany sisa no VAHAOLANA tokana mendrika matotra sy Maharitra. Ny Profesora TAHINA dia efa MANENTANA izany.
Ny Pofesora Johnson TAHINA
Enseignant d’Université
Professeur d’Economie - de Gestions - de Mondialisation - De Droit d’institution- de Méthodologie - Communication et Culture - De Pratique systémique et stratégie du Développement.
MANOHITRA ary TSY MANAIKY io FITONDRANA SANDOKA n’ingahy Hery Martial Rajaonarimampianina LANY tamin’ny VATSY VOLA MIAFINA JIOLAHY tsy nisy FAMERANA (ka efa VOAGEJA amin’ny TAMBINY), ny SOLOSAINA « logiciel » malaza FANGALARANA FIFIDIANANA efa fampiasa ao AFRIKA, ny BILETA avy tany afrika (tsy hita làlana…) io, ny Goveremantany (am-pelantanan’ireo JIOLAHY ANDROBA namatsy vola NIAFINA) sy ny Repobilka faha 4 MAMOAFADY MAMPIDI-DOZA efa MATY AMBOHOKA io. http://www.madagascar-animation-culturelle.blogspot.fr

3. bonazy ( 11/07/2014 14:28)
Miarahaba ny mpiserasera rehetra,efa tena ela no tsy teto nefa mamangivangy eto ihany foana é,
raha namaky ity loha hevitra ny Profesora Tahina ity ny tenako dia variana,asa na taiza io ranamana io hatr'izay?na mandrevirevy fotsiny,fa zao profesora a! amin'izao 2014 izao dia voalohany aloha dia tsy ilaina intsony ny korontana,fa ny vahoaka sy ny firenena efa tena latsaka ambany sy mahantra nohon'ny politika nisy teto sy nifandimby,fa izay fetsifetsy sy bebe hevitra sy mahay milomano hatrany no miaina eto,fa ny sisa na ny vahoaka dia mahantra,izany no mahatonga ny firongatrin'ny asa ratsy rehetra isan karazany satria mba te hiaina koa ny sasany,ka amiko dia tsotra "tsy ilaina intsony ny resabe mampandry adrisa"fa izay tena hampandrosoana ny firenena amin'izao endriny izao no tokony iaraha mitady, ary izany dia ireto no bases "VOLA SY TOE-TSAINA Tia fandrosoana ary ny tsy fanosehana be fahatany na fankahalana vahiny fa ny conditions ahafahan'izireo miasa sy mitoetra fotsiny no atao mazava"ary ny fahantrana ny Gasy profesora dia efa hatramin'ny 1960 nahaleovan-tena ary namafisina tamin'ny 1972 sy ny revolisiona 1975 sns... ka ianareo zokibe sy ray amandreny nilaza ho mpitolona no tompon'antok'izao fahantran'ny Malagasy 2014 22 millions sy ny ho avy izao ka aoka hazava sy ho fantatrin'ny vahoaka , raha tsy miova ka ny fiovana dia tsotra mivelatra eran'izao tontolo izao ary manaraka ny onjan'ny fandrosoana nefa mailo tanteraka ny mpitondra fanjakana ka izay firenena tena vonona ny hiara miasa sy hampandroso ary tena hitondra fandrosoana eto Madagasikara no iarahana satria izany no ilaina izao sy lalan tokana hivoahana ato antin'izao fahantrana izao fa tsy korontana na fanonganana na fanimpazana hoditr'akondro ny mpitondra Profesora??!! ,ary tsy firenena na vahiny hanambaka sy hitrandraka ny haren-tsika fotsiny ka ny Gasy indray no lasa tompony mangatak'atiny fa zo mitovy ,ary indrindra firenena manana fifandraisana aran-tantara amin'ny Madagasikara,
Jereo Profesora i Maurice tsy lavitra i Mayotte ary i Afrique du sud,ekena fa misy olana any amin'izy ireo nefa jereo ny fandrosoany,ary aiza i Madagasikara?
Misaotra tompoko,
4. andrywui ( 24/07/2014 15:37)
Inona no VAHAOLANA entinao ringah andriana fa toa KIANA be fotsiny no ataonao ? Asio solution kosa mba andinihana azy fa leo kiana , fanaratsiana ,voapoizina e ,pamosavy telo e , ordinatera afrika e. Biletapifidianana e , fasimainty e nickel e bois de rose e ,, ASIO VAHAOLANA NGAH ANDRIANA BE À
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1198