Tena misy tokoa ve ny AVELO?

1. Mateyous ( 10/10/2013 11:28)
Aleo mba hasiana resaka kely ny mahakasika an'ity fa isan'ny lafin-javatra tena mahaliana de mahaliana tokoa.
Avelo, lolo, matotoa, angatra,ambiroa, fahasivy, ... : heveriko fa zavatra mitovitovy ihany angamba izany na de tsy sahala aza. Taloha de tsy nino izany mihintsy aho, akehitriny anefa de toa te hino avy hatrany aho , noho ireto trangan-javatra vitsivitsy izay hitako sy henoko ireto.

Nitantara tamin'i neny, indray andro zay ilay vahiny "FRERA" sendra nandalo tao aminay mikasika ilay tranon-dry mompera tany amin'ny toerana iray izay nandalovan-dry zareo vao tsy ela akory raha tamin'izany. " Nony tonga ilay alina rehefa nahavita ny sakafo sy vavaka hariva nifandrombonana ny rehetra dia samy namonjy ny efitra fatoriany avokoa. olona iray efitra iray, tao amin'ny efitra fatoriako indrindra hoy izy nitantara: teo amin'ny 11 or alina teo ho eo de toa naheno feo kiraron'ny olona mandehandeha sy mivezivezy teo an-dalantsara aho, tsy miato mihintsy ary tena mikasokasoka sy mankarary sofina be ilay izy . Tsy mbola natahotra anefa aho satria noheveriko fa ilay Pretra iray izay mifanila efitra amiko izany.Nony ny alina ampitson'iny indray hoy hatrany izy, dia mbola injay indray ilay feo, avy eo aza dia nandondona ny varavarana tao amiko mihitsy ilay izy. Nanontany aho hoe iza izany nefa tsy nisy namaly mihintsy elabe, teo aho vao sanganehana sy toa nivarahontsana, ka nentiny tebiteby sy tahotra hatrany aho mandra-maraina. Nony nanontany ilay Pretra aho ny maraina de nandà mafy izy fa tsy izy mihintsy no nanao izany. Na izy koa aza mba sanganehana ihany ka noheveriny fa sao de mba mpangalatra izany, nefa rehefa natao ny fijerena ny entana sy ny fiataovana rehetra na koa ny vola dia toa tsy nahitam-porofo akory.. Nony tonga indray ny alina manaraka, dia nisy telo mihitsy izahay hoy izy no niara natory tao amin'ny efitra natoriako, mba hahafantarana ny tena zava-misy marina. Vao nigadona ny tamin'ny 11 toy ny isak'alina dia injay ilay zavatra sady nandondona ny varavarana, nanontany ilay pretra iray hoe "izay izany" dia feo moana hatrany no nipaika teny am-potontsofinay rehetra.Tampoka teo anefa de nisokatra ho azy ny varavarana, izay tsy nohidiana moa fa nakatona fotsiny, ka inona no teo, niara nahita daholo izay telo ho izy, olona mitafy lamba fotsy be, no indro teo anoloanay. Samy tsy nisy tafahetsika izahay. Nony maraina ny andro vao samy nahatsiaro tena avy, sady reraka be izahay no toa nalazolazo ery daholo. Niaky ihany ilay Pretra 2 lahy nony farany"...

Ilay tovolahy namako mihintsy indray no nitantara ahy ny zava-nanjo azy indray andro.
"Tany Antsirabe aho hoy izy tamin'ny herina'andro (tamin'izay), tena gravy be mihintsy letsy izay nahazo ahy izay satria (de naratra be mihintsy ny handriny tamin'izany).
Raha handeha hody aty Antanananarivo tamin'ny 10 alina , izaho irery no tao anatin'ilay fiara izay nentiko, ka raha vao tafavoaka kely ny ville d'Antsirabe aho dia nahita olona 10 mianaka nanakana ny fiarako sy mba niangavy ahy hitondra azy reo amin'ny tanàna iray satria avy namonjy famadihana hono izy ireo ka tratra hariva nefa ny lalana mbola lavitra be ; ny ankizy efa toa reraky ny dia sahady. Tsy nihambahamba aho hoy izy fa nentiko avy hatrany ry zareo , na izaho koa aza mba ontsa azy ireo tanteraka. Nony tonga tamin'ny toerana izay tokony hijanona' izy reo, de ahoana hoiz'izy nareo nanjavona teo daholo izy rehetra tsy fantatra hoe nankaiza daholo, nony nanatraka ny lohako aho ka nitazana teny ivelan'ny fiara de tora-bato avy hatrany no nitsena ahy; de izay no nahatonga ilay fery be teo ami'ny tarehiko iny hoy izy mantsy tamiko. Teo aho vao gaga hoy hatrany izy , nihoroho sy nagovitra be aho sady nentiko farany izay mafy ny fiara mandram-pahatonga tany amin'ny toerana misy tanana lehibebe .misaotra an'A/tra aho fa avotra ihany tsy maty fo aman'aina tamin'izay.

Fa eto indray de izaho mintsy no efa nahita.
Indray takariva izay, raha nandeha tany am-pianaranay hiantso ilay ankizy lahy namako izay zanakin'ny talen'ny sekolinay hamonjy alim-pandihizana iny izaho , io sekoly io izay malaza be fa misy matoatoa rehefa amin'ny alina indrindra indrindra (satria fasana daholo no tao taloha) nefa tsy nino izany mihintsy aho tamin'izay ka lasa ihany nentin'ny mokondoha sy ny tsy firaharahiana izay tsaho any ho aho.
Tamin'ny 9 ora alina teo ho eo angamba, raha vao niditra ny vavahady iny aho, dia iry tazako misy rangahy be antitra iray be volom-bava be, mitsangana ery amin'ny lavarangan'ny lakilasy ery, midiridiry be ilay rangaha , tsy de tazako tsara ny tapany ambany, fa hatreo amin'ny ambon'ny sorony miakatra no tazako. Nandroso ihany anefa aho tamin'ny voalahany fa mbola tsy niraharaha hoe iza io ? ary manao inona eo amin'ity andro alina. kinanjo raha iny zaho nikiribiby nanantona hatrany iny dia nikakakaka be ilay rangahy sady toa mihamanantona ahy hatrany, teo amin'izay vao nanomboka natahotra aho, ohatran'ny hoe ngezabe zay ilay lohako, sady toa manaloka be zay ilay izy, nivarahontsana tanteraka aho, teo de nanomboka nanao tari-dositra aho , vaky nandositra tanteraka avy hatrany aho, na efa mihazakazaka farany zay mafy aza aho de toa efa ao aoriako ao sahady izy araka ny eritreritro.

Nanomboka teo dia mino tanteraka aho fa misy tokoa ny matoatoa na ny avelo. Ndraindray koa anefa tsy tena misy akory ilay izy fa foron'ilay saintsika diso matahotra loatra hany ka mamorina mahita zavatra tsy misy akory ilay maso.

2. shafira ( 02/07/2017 08:16)
mis ts mino n fisian n avel n olon sasan
3. Dreamlover14 ( 23/10/2018 20:02)
nipetraka nanofa trano teny @ iny faritra Ampasampito iny izahay nanomboka t@ faha-10 taonako tany ho any ary ny trano nipetrahanay sady niasan'ny reniko dia nalaza ho nisy matoatoa.
Ny tompon'io trano io mandrapahafatiny tsy mbola niditra tao noho ny tranga maro efa nisy tao :

Vao nanao visite ilay trano voalohany izahay niaraka t@ gardien an'ilay tompon-trano dia ôtrany mailomailo be izany ilay olona isak'izay étape @ fanokafana varavarana.

Nanontany azy i mamanay dia niteny izy hoe tsy misy inona akory kah.

vao nipetraka kelykely tao izahay dia nanatona anay ilay olona nanao ny partie metallique an'ilay trano nanontany an'i mamanay raha milamina izahay. Izahay moa tsy naninona mihitsy fa gaga fotsiny i mamanay t@ ilay fanontaniana ka nanontany an'ilay rangahy ny anton'ilay fanontaniana : izy no nanomboka nitantara ny tranga rehetra tao :

Saika tsy vita ilay trano fa tena misy fanahy ratsy migafy an'ireo mpanamboatra ny trano, ilay mpanao soudure efa saika nitsambikina avy teny @ 2 eme étage satria andro atoandro be mametaka ny lavarangana izy no maheno feona rivotra mifofofofo be, ny varavarana mikapokapoka avy eo misy feo mampatahotra be kanefa ny tsy misy rivotra akory ety ivelany ary milamina daholo ny trano manodidina.

Izahay no fianakaviana fahatelo nipetraka tao @ ilay trano raha ny fitantarany ary tena gaga izy raha nahita anay tsy naninon-tsy naninona.

Ny fianakaviana voalohany nanofa ilay trano nampiditra entana ny maraina dia lasa nandositra ny hariva fa nokorontanin'ny matoatoa tao.

Ny fianakaviana faharoa nikiry biby hipetraka na inona nitranga fa nanomboka nisesy maty tsirairay rizareo tao anatin'ny volana vitsivitsy vao tonga saina hoe misy fanahy ratsy tao.

Noho ny tahotra vokatr'izany tantara izany dia nitady olona "mahay manala ilay fanahy ratsy" i papanay sy mamanay. nanao izay fomba hanesorana azy io olona io ary nanafatra hoe "fadio ny mandoto ao @ lavaka iray teo avara-trano dia milamina ianareo"

Tena nilamina tokoa na dia efa nilamina foana aza izahay hatr@ izay nipetrahanay tao.

nanana Gardien nokaramain'dry mamanay izahay nipetraka tany @ farany ambany (karazana sous-sol) tao @ io trano io ka indray maraina raha sendra niresaka t@ ilay gardien i mamanay, miaraka @ zanak'ilay gardien teo no nihodina 180 degrés ny lohan'ilay zaza sady nikiakiaka be izy. Taitra be i mamanay hoe naninona, no iny ny renin'ilay zaza avy tany an-tokontany tany mitondra pot de chambre. nanontany azy i mamanay hoe avy taiza enao ? dia iny izy namaly tsy taitra hoe "avy nanary pot tatsy avara-trano tatsy aho, ilay zaza manko matahotra mi-kaka @ WC".

Tezitra mafy i mamanay no sady natahotra. Tsy noeritreretiny hanary pot ao mihitsy ilay ramatoa satria ny WC dia misy isaky ny étage. Avy izy dia nitady taxi hitondrana an'ilay zaza tany @ ilay mpanala fanahy ratsy. Avotra ihany ilay zaza fa ilay reniny no efa saika maty koa noho ny tahotra.

Mbola niteny ilay olona mpanala fanahy ratsy hoe "farany hanaovanareo ratsy @ zareo izao fa raha mbola miverina dia mety hisy maty aminareo.

10 taona mahery taty aoriana, efa tsy nisy teo intsony ny RAD-nay fa izaho irery no nipetraka tao raha mbola nianatra teny @ université : Tany @ rihana farany ambony aho no nipetraka. Toy ny mahazatra, rehefa alina dia hidiko ny varavarana mankany @ terrasse, hidiko ny varavarana tokana hahafahana miditra any @ io rihana io, ity varavarana farany ity dia tsy afaka idina avy any @ coté tohatra fa avy any anatiny irery no afaka idina. Indray alina anefa naheno toa olona mandehandeha aho ao @ rihana misy ahy. Tsy natahotra anefa aho fa dia nohenioko fotsiny izy satria tsy nigodogodona be fa toa mandeha milamindamina fotsiny.

Maharitra 10 minitra eo ho eo io feo io ary in-1 na in-2 isam-bolana eo aho no maheno azy.

Nifoha aho ny maraina, mihidy tsara ilay varavarana mankany @ tohatra midina ao ambany saingy nisokatra ny varavarana nankany @ terrasse ary ny lamba nihahy nisy pince sasany nipitika lavitra ny toerany kanefa tsy nisy rivotra be akory iny alina iny.

Nandritra ny 7 taona aho nipetraka irery tao ary nahay niara-monina @ ilay (na ireo) matoatoa ary tsy naninona mihitsy. Soa fa efa nampahafantarain'i mamanay anay daholo ny tantara taloha tao fony izaho efa 16 taona tany ho any raha tsy izany dia mety raiki-tahotra tao foana angamba na mety efa matin'ny AVC mihitsy.

Tsy minomino foana aho fa manaiky fa tena misy ny matoatoa.....
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0843