MPAMISAVY ETO ANKADIMBAHOAKA

1. rafajeh ( 18/03/2013 08:14)
Miarahaba anareo rehetra eto amin'ny serasera, izahay mipetraka ety ankadimbahoaka dia mijaly mihitsy @ asa ratsy ataon'ity vehivavy iray atao hoe (xxx) ity. Mpamisavy vavy izy io ary ny fomba ataony dia toy izao. Asiana tromba ilay olona sady hamisaviany, ka henoiny daholo izay eritreretiny, ary tsy afa mianatra intsony sady mijaly no ory avokoa izay tratran'io famisavina ataony io. Tena mijaly izahay satria sadt rava fiainanaa avokoa no simba. Tsy mba manana vie privée intsony fa dia violeny tsotra izao ny fiananay. TENA MBA MANGATAKA toro-hevitra aminareo izahay ety Ankadimbahoaka, fa io vehivavy io dia mpilalao ODY MAHERY mihitsy, ary mirehareha mihitsy fa raha tsy maty hono izahay tsy afaka mihitsy io zavatra henoiny izay eritreretinay io. Io zavatra ataony io koa dia sady mpahalasa adala olona. Mety gaga ihany ianareo hoe POSSIBLE VE IZANY. tena misy izany ary io vehivavy io dia nanao contrat t@ devoly mihitsy amin'izany. Mila mifarana ary faranana amin'izay io asa ratsiny io fa efa TROP loatra izay ary mirehareha mihitsy izy amin'izany sady milaza fa ho afam_po amin'izany. Ny cousine manko tena rava fianana mihitsy t@ nataony...ary maty mihitsy izy taty aoriana an'izany. MILA VONJY EH . mba valio toroy hevitra ary mangataka firaisan-kina aminareo rehetra.
novalian'i tess ny 03/06/2013 17:12
2. Hagg ( 18/03/2013 06:42)
tena henjana tokoa iz izany...raha famosaviana namana dia vavaka ihany no fanafodiny... fanalana devoly sy ny vavaka. Betsaka ny afaka manao an'io fa ny fantatro alo dia ny Vahao ny Oloko izao no efficace indrindra (ilay nanala devoly tamin'ny Andry)..sady io akaiky anareo. Dia mivavaka hoa anreo e
3. Hagg ( 18/03/2013 06:46)
..azo atao koa ny mitory azy raha tena voamarina fa avy aminy io zavatra io.. ny fitanana ody izany no tena hitazomana azy eo....
4. mino2013 ( 18/03/2013 07:03)
manaona daholo e
ny fomba itako tena ialana am zany a de tsy makany aminy tsy omena azy ny mombamomba anao raha tsy hoe tratrany enao na dia olona mandalo eo anoloanany fotsiny aza, dia aza adino koa ny mivavaka, mandehana manantona an reny fifohazana ireny fa tsy zao olona rehetra milaza hoe mahay an zao sy izao no aleha, raha tena voam-porofo moa fa mpamosavy izy de azon'ny lalana enjehana , mahereza dia mivavaka ho anareo e
5. pisoonja ( 19/03/2013 08:59)
ny tokony hataonao voalohany dia mivavaka , aza mitady fiangonana atsy na aroa fa any @ izay fiangonanao mandeha, mivavaha mafy ary ny zvt ataonao rht dia tonony "amin'ny anaran'i Jeso" , eo imasony indrindra , matokia an'i Jeso fa na hihinana zava-mahafaty aza hoy ny soratra masina dia tsy hampaninona azy izany , tsy tompon'ny fiainanao izy , hatanjao ny saina dia miatoraha @ Andriamanitra , ataovy miaraka aminao lalandava Jeso @ fiainanao , tsy mila olona hanampy anao fa ny finoanao dia mahavonjy anao
6. mirananirina ( 19/03/2013 12:41)
Soa fa niala ilay anaran'ilay olona fa isika Malagasy dia tsy afaka mihitsy @ ity fanalana baraka olona @ zavatra tsy misy ity satria manko isika dia olona mora minomino foana!!Rehefa tsy tiana nyolona iray dia alaina baraka @ zvt tsy marina dia mino daholo ny ... rehetra ! ntssss
7. Hagg ( 19/03/2013 13:27)

dryyy, nga tsy marina? inona ny tsy marina,ilay zava-nisy sa ilay olona voatondro ho nanao? sa tantara noforonina daholo hanaratsiana olona? sao de mba tsy mety kosa raha izany an! hivadika indray ny rasa ko...
8. sitlo ( 19/03/2013 15:23)
Hagg:
dryyy, nga tsy marina? inona ny tsy marina,ilay zava-nisy sa ilay olona voatondro ho nanao? sa tantara noforonina daholo hanaratsiana olona? sao de mba tsy mety kosa raha izany an! hivadika indray ny rasa ko...

possible daholo ireo

Izaho manokana aloha tsy mino mpamosavy izany. Misy kosa anefa ny poizina mahafaty ka izay no itandrovana mafy tsy hananana mpankahala.
9. Hagg ( 20/03/2013 13:16)
Marina izany Sitlo, aleo miaina tsotra tsy misy rahoraho.... isaky ny misy olona mankahala dia aleo mieritreritra lalina sao nisy tsy mety natao, alohan'ny hanomezana tsiny....

10. methode ( 02/04/2013 12:12)
Raha ny mpamosavy na mpilalao ody mahery aloha dia misy, ary na ny baiboly aza mitantara izany! Misy koa ny fifanarahana amin'ny devoly! Fa ireo dia samy miankina tanteraka amin'ny finoana ny fahombiazany.
Ny torohevitry ny dadabeanay tamin'ny Papanay sady nampitainy aminay dia hoe raha tsy matahotra ianao dia hano izay zavatra omeny na fantatrao fa misy zavatra aza fa tsy mampaninona anao, fa raha vao misalasala ianao dia aza mihinana fa efa voa avy hatrany ianao izay. Dia izay tokoa no zava-niseho tamin'ny Papanay: Nandritra ny fahatanorany hono rehefa miasa miaraka amin'ny olona dia matetika ahodin'ilay olona mandroso sakafo ny koveta rehefa amin'ny fianankaviana iray no miasa! De vao mandrapaka izy dia totona sakamalao be no hitany ao! De hoy ny dadany hoe hano raha tian'ialahy fa raha tsy tia dia ajanony, de nohaniny foana le izy fa tsy naninona izy. Farany ilay olona nivaky vava hoe mahery ny betsileo fa raha izay ody nomenay an'ialahy izay efa impito navadika ialahy otran'izay.
Fa indray andro izy nangatsiaka be ny andro nefa nisy fivoriam-pianakaviana natao teo an-tokontany tamin'io fotoana io, de nisy nisy olona nangataka lamba mba hoe hiaraka hitafy lamba aminy. Io olona io anefa natahorany fa menatra ny hafa izy de tsy nanaiky. Kanjo nony hariva hono dia nangatsiaka be izy sady narary mafy ny kibony ary naharitra andro maromaro tsy mety afaka, dia ny dadany no nampisotro karazana rano azy ary avy hatrany izy dia nandoa ka tongon-kisoa mbola mandeha ra no naloany avy any. Vao naloany iny dia sitrana izy!
Fanamarihana: 1- zahay tsy betsileo fa avy amin'ny faritr'Antsirabe fotsiny no mipetraka.2) Dadanay sy mamanay tsy mba nanaiky ho tsaboina mpanao fanafody gasy izany mandrapahafatiny na inona na inona ny aretina mahazo azy fa mivavaka sy mampiasa fanafody avy amin'ny dokotera ihany no ataony!
Marihako fa tany aminay taloha araka ny fitantaran'ny ray amandreny dia natao kilalao ny ody, fampisehoana hery fa tsy natao hanimbana olona, misy ohatra olona kapaina ny antsy hita fa tapaka izao hono ny tongony dia safoiny fotsiny dia tafaverina amin'ny laoniny toy ny tsy nisy inona teo. Fa amin'izao fotoana izao efa tsy misy intsony izany sady efa tsy mino an'izany intsony ny olona! Maro be ny karazana tantara toy izany tantarainy aminay!
11. bichette ( 17/04/2013 12:02)
www.delivrance.eu henoina
12. Rabefou ( 21/04/2013 17:38)
za mino ary resilahatra fa ny fandroahana devoly no fanalana ny famosaviana,tsy hanonona anaram-piangonana aho na antokom-pivavahana, fa io nolazainao io efa namoa-tsampona taty aminay. kôzy e! sady scene comique be le izy
13. rafajeh ( 22/04/2013 06:31)
BOnjour dry tsy hoe fanalambaraka ity atao ity fa raha izany indray dia diffamation publique no tonga dia atao, fa tena tantara misy ary iriko mihitsy indry io koa mba ho voan'izany amin'izay mikombona tsara io vavandry io sady mba hila torohevitra koa dry \ izay fotona izay tsarovy tsara fa mpianatra droit izaho ary manana maîtrise amin'izany ka nyr esaka toy izany dia tsy atao hanalamabaraka fa hamputandremana azo tsara ah....io vehivavy io akory tsy hoe inona fa sa dy mbola macourel koa aza, sady olona tsy manao n'inona n'inona eo aminy fiananay fa mamisavy fotsiny, tsy mba niezak ataminny fiananay fa mahita ny olona tafita dia mamaisay, na ny trano hipetrahany aza lalantsara tsy miisy varavarakely;;; izany ve akia......fampafantarana ny zavamisy raha mbola tinadry dia izao RAHARIMBOLOLONA TIANA LYDIA dia mpamisavy vavy ety anakfdimbahoaka raha mbola ilaina koa ny mandefa ny adiresiny sy ny momba azy eto dia alefako eto satria na ny fitoriana azy ary dia die efa aminy commisarita de police mahamasina sa dry koa namany dia te hiaro azy?????????????????
mirananirina:

Soa fa niala ilay anaran'ilay olona fa isika Malagasy dia tsy afaka mihitsy @ ity fanalana baraka olona @ zavatra tsy misy ity satria manko isika dia olona mora minomino foana!!Rehefa tsy tiana nyolona iray dia alaina baraka @ zvt tsy marina dia mino daholo ny ... rehetra ! ntssss
14. rafajeh ( 22/04/2013 06:33)
Misaotra anareo aminy torohevitra rehetra eh................ary izao koa.........efa nanao delivrane izahay ary mbola mangataka fitrotroana ambavaka ihany koa misaotra
15. mirananirina ( 22/04/2013 12:48)

rafajeh:

BOnjour dry tsy hoe fanalambaraka ity atao ity fa raha izany indray dia diffamation publique no tonga dia atao, fa tena tantara misy ary iriko mihitsy indry io koa mba ho voan'izany amin'izay mikombona tsara io vavandry io sady mba hila torohevitra koa dry \ izay fotona izay tsarovy tsara fa mpianatra droit izaho ary manana maîtrise amin'izany ka nyr esaka toy izany dia tsy atao hanalamabaraka fa hamputandremana azo tsara ah....io vehivavy io akory tsy hoe inona fa sa dy mbola macourel koa aza, sady olona tsy manao n'inona n'inona eo aminy fiananay fa mamisavy fotsiny, tsy mba niezak ataminny fiananay fa mahita ny olona tafita dia mamaisay, na ny trano hipetrahany aza lalantsara tsy miisy varavarakely;;; izany ve akia......fampafantarana ny zavamisy raha mbola tinadry dia izao RAHARIMBOLOLONA TIANA LYDIA dia mpamisavy vavy ety anakfdimbahoaka raha mbola ilaina koa ny mandefa ny adiresiny sy ny momba azy eto dia alefako eto satria na ny fitoriana azy ary dia die efa aminy commisarita de police mahamasina sa dry koa namany dia te hiaro azy?????????????????
mirananirina:

Soa fa niala ilay anaran'ilay olona fa isika Malagasy dia tsy afaka mihitsy @ ity fanalana baraka olona @ zavatra tsy misy ity satria manko isika dia olona mora minomino foana!!Rehefa tsy tiana nyolona iray dia alaina baraka @ zvt tsy marina dia mino daholo ny ... rehetra ! ntssssBjr, fanononana anaran'olona aloha voalohany indrindra dia efa diffamation, faharoa vie privée koa tatatatanao eto hoe"fampafantarana ny zavamisy raha mbola tinadry dia izao RAHARIMBOLOLONA TIANA LYDIA dia mpamisavy vavy ety anakfdimbahoaka " sy hoe "io vehivavy io akory tsy hoe inona fa sa dy mbola macourel koa aza, "
Manana havana mipetraka eny aho, ary nanontany azy vao niteny ny hevitro, tsy mahafantatra na mahalala mpamosavy izany izy!!
sady @ izay kay olon'ny mahay lalàna tsara mht


tsarovy tsara fa mpianatra droit izaho ary manana maîtrise amin'izanysa dry koa namany dia te hiaro azy?????????????????

hihihihi possible mht an, fa izao efa natao ny fitoriana izany dia avelao hanao ny asany ny manampahefana, ny olona koa tsy mila ampitandremina fa samy olona mahay miaro ny tenany daholo, raha tsy hoe ny lhl angaha no sakanana tsy ho any!! :D
16. bichette ( 02/05/2013 15:58)
Ny hoe hitory amin'ny mpamosavy aloha, dia ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy aloha ataovy en regle ! ;-)
17. tess ( 03/06/2013 17:12)

bichette:

Ny hoe hitory amin'ny mpamosavy aloha, dia ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy aloha ataovy en regle ! ;-)


fa aiza ary ny option hoe j'aime ato na hoe: "tiako" ? tiako ho j'aimer na ny hevitry Bichette :p
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1021