"NY LALÀNA NY @ BIBY MADIO SY NY MALOTO" (Levitikosy 11)

1. manirii ( 13/03/2013 21:06)
"Ary ny KISOA,satria mivaky kitro ihany izy arymisaraka tsara nykitrony,nefa tsymba mandinika izy...MALOTO (Lev 11:7-8)"
novalian'i TenWords ny 30/09/2015 14:34
2. hery ( 13/03/2013 22:00)
Dia inona no tian-drangahy lazaina? :-)

Hoe aoka izay ve ny henakisoa sy ravitoto?

Aoka klou kle :-)
3. Nehemiah ( 14/03/2013 08:57)
Mk. 7:18-23 : "Ary hoy Izy taminy: Hay! hianareo koa aza mba tsy mahafantatra! Tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan’ ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy, satria tsy miditra ao am-pony izany, fa ao an-kibony ihany, ka dia mivoaka ao amin’ ny fivoahana; izany no nolazainy mba hahadio ny hanina rehetra. Ary hoy Izy: Izay mivoaka avy ao amin’ ny olona, dia izany no mahaloto azy. Fa avy ao anatin’ ny olona dia avy ao am-pony, no ivoahan’ ny sain-dratsy, dia ny fijangajangana, ny halatra, ny vonoan-olona, ny fakam-badin’ olona, ny fieremana, ny lolom-po, ny fitaka, ny fijejojejoana, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy [Gr. blasfemia; izahao Mat. 9. 3] , ny avonavona, ny fahadalana: izany zava-dratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin’ ny olona ka mahaloto azy."

1 Kor. 6:13 : Ny hanina dia ho an’ ny kibo, ary ny kibo ho an’ ny hanina; nefa samy holevonin’ Andriamanitra izy roroa. Fa ny tena kosa dia tsy ho an’ ny fijangajangana, fa ho an’ ny Tompo; ary ny Tompo ho an’ ny tena.

Tsy resaka hanina sy zava-pisotro ny fanjakan'Andriamanitra
4. manirii ( 15/03/2013 05:50)
" LALÀNA: Levitikosy 11:46,47 "
" ANTONY: Levitikosy 11:44"
" NB: Aoka hiova fo marina (1Samoela 15:22,23) Amen"
5. lagoon ( 31/03/2013 16:50)
Ka mbola tsy nihinana "cochon de lait" ny mpamita-bahoaka t@ izany andro izany ka nanonaro-poana!!!

Dia manana andevo koa ve i manirii?

44 Ary ny amin'izay ho andevolahinao sy andevovavinao, dia amin'ny jentilisa izay manodidina anareo no hividiananareo azy.
6. hadji ( 14/05/2013 08:35)

hery:

Dia inona no tian-drangahy lazaina? :-)

Hoe aoka izay ve ny henakisoa sy ravitoto?

Aoka klou kle :-)
o rahery matsiro ange io e ny ahy ato zao niteraka 07 lay kisoa vavy e hi hi hi
7. TenWords ( 30/09/2015 14:34)

lagoon:

Ka mbola tsy nihinana "cochon de lait" ny mpamita-bahoaka t@ izany andro izany ka nanonaro-poana!!!

Dia manana andevo koa ve i manirii?

44 Ary ny amin'izay ho andevolahinao sy andevovavinao, dia amin'ny jentilisa izay manodidina anareo no hividiananareo azy.


ry Lagoon zany efa tsy miasa intsony ny reflexe :efa hoe ny fanamarinana azy = Lev 11:44... ny an'ny sasany moa ny kibony no Andriamaniny ka atao ahoana E!
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0821