Mitady madama

1. beraha ( 12/02/2012 21:30)
Raha misy vahivavy na madama (18 - 40ans) mitady lehilahy @ Saint Valentin pour tendresse sns sns... dia zaho dia vonona hanome fahafaham-po anao.
Discrétion assuré (si nécessaire pour vous)
2. mirananirina ( 15/02/2012 10:45)
Ko raha tsy inona ny vhv ko hanaiky ataonareo izany????Hita hoe resaka S. fotsiny!!! :(
3. nofinofy ( 19/02/2012 17:41)

beraha:

Raha misy vahivavy na madama (18 - 40ans) mitady lehilahy @ Saint Valentin pour tendresse sns sns... dia zaho dia vonona hanome fahafaham-po anao.
Discrétion assuré (si nécessaire pour vous)

Etsy tsaralàlana misy be dia be, discretion assurée, de mazotoa homana
4. dadabe ( 27/02/2012 16:11)
elah aza efa hoe "beraha "klele...
5. pomderenette ( 16/03/2012 15:46)
HAFATRA AVY AMIN’NY MASINA MARIA VIRIJINY
Voaray avy amin’ny Taranak’I Herzgovine ny 14/08/94

Ry zanako Malalako,

Misaotra anao aho androany amin’ny vavaka ataonareo; satria izany hampitsahatra ny ady mandatsa-drà izay mahafaty olona an’arivony sy fahasimban-javatra maro. Eo akaikinareo mandrakariva aho, amin’ny lanitra hanapotika sy handringana ny ratsy eto an-tany ary koa manafaka olona amin’ny loza tahaka ny ady. Mitory ny fitiavako, ary mivavaka ho anareo amin’Andriamanitra izay mahery indrindra aho.
Mivavaha in-3: ARAHABA RY MARIA, sy in-3 RAINAY IZAY ANY ANIDANITRA. Ity hafatra ity avy any Brésil dia tokony hanenika izao totolo izao. Adika in-21 ity hafatra ity. Alefa amin’olompantatra, fianakaviana, alohan’ny 8 andro, fa ahita fahagagana ianao. Aza heverina ho zava-poana ity hafatra ity.
I CHRISTIEN, naharay ity hafatra ity, novakiany ary nivavaka sy nangataka izy, avy eo nandika azy in-21 isa, valo andro taty aoriana dia nahazo ny Million de Dollard izy.
LAVIA, naharay ity hafatra ity, novakianay ary norovitiny. Nahita fahasahiranana isan’andro teo amin’ny fianakaviany, ary maty no niafarany.
MPIASA BIRAO, nahray ity, adinony izy io. Valo andro taty aoriana dia voaroaka tamin’y asany izy, tadidiny izany taty aoriana, ary najainy ny hafatra. Lasa mpanakarena sy anisan’ny olona malaza indrindra teto an-tany izy. Noho izany aza tsiratsiraina ity hafatra ity raha tsy te hahita fahasahiranana ianao. Nalefa tamiko ity araka ny fiangaviana tamiko dia notohizako ny fampielezana azy. Avy any VENEZUELA ny niaavian’ity hafatra ity.
Atoa BRANAIVO, naharay ity hafatra ity tamin’ny taona 1993, nanohy araka ny fangatahana taminy, sivy andro taty aoriana dia nahazo 55tapitrisa tamin’ny loterie iraisam-pirenena izy.
Atoa GETERE ihany koa, saingy nanadino ny fisian’ity hafatra ity. Indrisy voaroaka tamin’ny asany izy. Kanefa andro vitsivitsy taty aoriana dia sendra nahita ity taratasy nalefa taminy izy, dia nandika in-29. Sivy andro taty aoriana dia nahita asa tsara sy ambony noho ilay teo aloha izy.
Atoa BORI naharay ny hafatra, nandika in-29 ary nanely. Sivy andro taty aoriana dia nisondro-boninahitra teo amin’ny asany izy.
MADAMA izay nahazo ny azy, dia nodorany ka may ny tranony, simba tanteraka, maty ny ray aman-dreniny, ary niditra amponja ny vadiny.
Atoa BUCHILBAN dia nahazo, niangavy ny mpitan-tsoratrany izy handika azy in-29 ary nanely izany. Andro vitsivitsy taty aoriana dia vola 10 tapitrisa de dollard no azony. NOho izany, na inona na inona antony dia tokony hajaina ny hampielezana ity hafatra ity, ary adika in-29, ary alefa amin’ny olona. Afaka sivy andro dia hisy fahagagana hitranga amin’ny fiainanao.
Tsara ary ho tsara vintana ianao, ka ahita fitia avy amin’Andriamanitra sy ny olona. Tsy mila mandefa vola. Ny zavatra hiangaviako anao, aza mitahiry ity taratasy ity na dia ilay dikan-teny nataonao aza dia tokony hiala ao an-tranonao. Ity taratasy ity dia, tsy nataotao foana na dia tsy isan’ireo minmino foana aza, ka dia ezaho hitohy ity taratasy ity.
Misionera iray no nitrangan’ity hafatra sy vavaka avy any Saint Augustin. Afaka sivy andro dia ahita fahagagana lehibe ianao.
VAVAKA
Andriamanitra no nahary ahy, nisy aho satria nisy Andriamanitra. Tsy misy tsy azo aminy. Nomeny ahy ny aina, fitiavana, fifaliana. Izy no namonjy ny fiainako ka tiako hamonjy ny fiainanao koa. Manampy ny olona rehetra izy, tsy manadino ao amiko izy. Saingy izaho no minia tsy mandray azy. Ary mamela ahy izy amin’ny fahotako rehetra. Mihaino izay rehetra mivavaka izy saingy izaho no tsy manampaharetana. Andriamanotra ô! Manomboka izao aho dia hezaka ny hanara-dia Anao. Henoy ny fitarainako. Mitalaho Aminao aho. Haparitako izao vavaka izao mba ho fantatr’izay hadalovany. Nofafanao ny ranomasoko. Ampio aho Andriamaitra o ! Nahary ahy Ianao. Amen !
6. dadabe ( 24/03/2012 17:17)
leu leu angaha tsy antson ny fo ty e......fa maninn no asina an'io hatraty ka hatrary leuleu tsss
7. Enry ( 25/03/2012 14:26)
leu leu?????? le dadabe koa anarany fotsony, mba dadabe ihany, be teny ratsy pou tsss
8. andrywui ( 28/03/2012 21:35)
dadabe rapika io eee efa mahazatra lery ra enry a !! , manao fahateran alika antitra vao misary adala,
9. dadabe ( 06/04/2012 16:24)
leuleu..mangina lessy ry le mannn et mann ty a
10. andrywui ( 10/04/2012 10:45)
Tandremo iany ry mirana Fa misy be raha marina a ,, mipotsaka eo ny frein ndry vao mitady lokida eran tanana eo ...aleo iany cipolata otran ani dadabe rapika ,,tsisy risk na kely aza ..sa aona bainnn ...??
11. dadabe ( 14/04/2012 16:15)
marin izany bainn a
12. bichette ( 19/04/2012 15:08)

pomderenette:

HAFATRA AVY AMIN’NY MASINA MARIA VIRIJINY
Voaray avy amin’ny Taranak’I Herzgovine ny 14/08/94

Ry zanako Malalako,

Misaotra anao aho androany amin’ny vavaka ataonareo; satria izany hampitsahatra ny ady mandatsa-drà izay mahafaty olona an’arivony sy fahasimban-javatra maro. Eo akaikinareo mandrakariva aho, amin’ny lanitra hanapotika sy handringana ny ratsy eto an-tany ary koa manafaka olona amin’ny loza tahaka ny ady. Mitory ny fitiavako, ary mivavaka ho anareo amin’Andriamanitra izay mahery indrindra aho.
Mivavaha in-3: ARAHABA RY MARIA, sy in-3 RAINAY IZAY ANY ANIDANITRA. Ity hafatra ity avy any Brésil dia tokony hanenika izao totolo izao. Adika in-21 ity hafatra ity. Alefa amin’olompantatra, fianakaviana, alohan’ny 8 andro, fa ahita fahagagana ianao. Aza heverina ho zava-poana ity hafatra ity.
I CHRISTIEN, naharay ity hafatra ity, novakiany ary nivavaka sy nangataka izy, avy eo nandika azy in-21 isa, valo andro taty aoriana dia nahazo ny Million de Dollard izy.
LAVIA, naharay ity hafatra ity, novakianay ary norovitiny. Nahita fahasahiranana isan’andro teo amin’ny fianakaviany, ary maty no niafarany.
MPIASA BIRAO, nahray ity, adinony izy io. Valo andro taty aoriana dia voaroaka tamin’y asany izy, tadidiny izany taty aoriana, ary najainy ny hafatra. Lasa mpanakarena sy anisan’ny olona malaza indrindra teto an-tany izy. Noho izany aza tsiratsiraina ity hafatra ity raha tsy te hahita fahasahiranana ianao. Nalefa tamiko ity araka ny fiangaviana tamiko dia notohizako ny fampielezana azy. Avy any VENEZUELA ny niaavian’ity hafatra ity.
Atoa BRANAIVO, naharay ity hafatra ity tamin’ny taona 1993, nanohy araka ny fangatahana taminy, sivy andro taty aoriana dia nahazo 55tapitrisa tamin’ny loterie iraisam-pirenena izy.
Atoa GETERE ihany koa, saingy nanadino ny fisian’ity hafatra ity. Indrisy voaroaka tamin’ny asany izy. Kanefa andro vitsivitsy taty aoriana dia sendra nahita ity taratasy nalefa taminy izy, dia nandika in-29. Sivy andro taty aoriana dia nahita asa tsara sy ambony noho ilay teo aloha izy.
Atoa BORI naharay ny hafatra, nandika in-29 ary nanely. Sivy andro taty aoriana dia nisondro-boninahitra teo amin’ny asany izy.
MADAMA izay nahazo ny azy, dia nodorany ka may ny tranony, simba tanteraka, maty ny ray aman-dreniny, ary niditra amponja ny vadiny.
Atoa BUCHILBAN dia nahazo, niangavy ny mpitan-tsoratrany izy handika azy in-29 ary nanely izany. Andro vitsivitsy taty aoriana dia vola 10 tapitrisa de dollard no azony. NOho izany, na inona na inona antony dia tokony hajaina ny hampielezana ity hafatra ity, ary adika in-29, ary alefa amin’ny olona. Afaka sivy andro dia hisy fahagagana hitranga amin’ny fiainanao.
Tsara ary ho tsara vintana ianao, ka ahita fitia avy amin’Andriamanitra sy ny olona. Tsy mila mandefa vola. Ny zavatra hiangaviako anao, aza mitahiry ity taratasy ity na dia ilay dikan-teny nataonao aza dia tokony hiala ao an-tranonao. Ity taratasy ity dia, tsy nataotao foana na dia tsy isan’ireo minmino foana aza, ka dia ezaho hitohy ity taratasy ity.
Misionera iray no nitrangan’ity hafatra sy vavaka avy any Saint Augustin. Afaka sivy andro dia ahita fahagagana lehibe ianao.
VAVAKA
Andriamanitra no nahary ahy, nisy aho satria nisy Andriamanitra. Tsy misy tsy azo aminy. Nomeny ahy ny aina, fitiavana, fifaliana. Izy no namonjy ny fiainako ka tiako hamonjy ny fiainanao koa. Manampy ny olona rehetra izy, tsy manadino ao amiko izy. Saingy izaho no minia tsy mandray azy. Ary mamela ahy izy amin’ny fahotako rehetra. Mihaino izay rehetra mivavaka izy saingy izaho no tsy manampaharetana. Andriamanotra ô! Manomboka izao aho dia hezaka ny hanara-dia Anao. Henoy ny fitarainako. Mitalaho Aminao aho. Haparitako izao vavaka izao mba ho fantatr’izay hadalovany. Nofafanao ny ranomasoko. Ampio aho Andriamaitra o ! Nahary ahy Ianao. Amen !


c'est du n'importe quoi !!!
13. dadabe ( 02/06/2012 02:05)
oui bichette c'est du n importe quoi
14. fafane ( 22/06/2012 06:22)
Fa ry Andriwuy sy ry Mirana reto ve efa lany henatra fa efa atao ampahibe maso mitsy ny resaka veta2, fa le Mirana ty koa tena tsy manaja tena a, mitanaraka izay misy ani Andrywui fona sady hay efa mifandefa ymail miafina any mitsy kay?? Refa manambady de mba mipetrah tsara ry miana fatsy fidiny ny rava tokatrano a, tena resaka serieux ny ahy ty fa tsy blague, fa ataon' ny lehilah fay eo enao fa ny azy zay azahoany anao fona, fa le Andrywui io ngah tsy fantatrao ny tantarany?? Hehe...miverena de hahita!!!!
15. kalasoary ( 22/06/2012 15:30)
Jereo zany toetran ilay Fafane,hita we oul mialona an'i Mirana mihitsy ,dia manenjika azy foanafoana,aza be fialonana ry Fafana fa manao ohatra azy raha mahavita a.
Tena mivika trop loatra ity oul iray ity.Avelao ny tokatranon'olona fa ny anao jerena,raha olona hendry enao tsy manenjika olona sy manaratsy olona toy izao!Olona ratsy toetra angamba misy thay ao andohany
16. fafane ( 22/06/2012 16:12)
I Andrywui ndray oo mamorona IP vety2 namaliana ah io, refa mola2 de atzo anzany de amnzay hendry e, fa Mirana ne tiko e, zany no mampiteny ahy azy, oe tandremo Andrywui fa ......za ngah manan- tokatrano no ataonzo oe jereo ny anao? za celibat ka! Tsisy idiran Kalasoary koa ny resakay e, azfd !!!
17. kalasoary ( 22/06/2012 19:28)
Hoy ianao hoe i Mirana tsy manaja tena sns... Izany ve ianao no tia azy e?Fafana jereo ary vakio daholo soratanao fa manaratsy olona ato fotsiny.Tsy andrywui mihitsy aho tompoko aoka hazava fa mba olona mahita sy manaraka ity forum ity ka tsy hitako izay resaka vetaveta ataon ilay Mirana ato? Mirana mihevera ianao tena fa admin ato serasera no manasoketa anao matoa hainy ny IP-ko
18. kalasoary ( 22/06/2012 19:31)
Tsy fafana fa fafane
19. fafane ( 22/06/2012 20:09)
tena mampihome nareoato ka! za ne mandalo fona no eto nareo no mifanjevo ao, za aleoko manaja tena ka!
20. kalasoary ( 22/06/2012 20:23)
Iza no mifanjevo eto??? Izaho sa ianao maivava io?
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2794