Vaha olana!

1. xxx ( 08/05/2010 14:29)


Mba mahalasa saina ahy ireto zavatra telo ireto, ka indro entiko eto mba hiarahana mandinika.

1 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, de raiso ny baiboly hoy ireo namana sasany, fa ao no misy ny vaha olana rehetra!

2 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, dia mandehana mivavaka hoy ny sasany satria ny vavaka manova zavatra!

3 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, de antsoy Jesosy (na Jesoa), hoy ny namana sasany, satria tsy misy olana izay tsy ho voavahany,... sns....


Inona no azonao lazaina momba an'ireo???
novalian'i bor2lais ny 28/05/2010 08:33
2. niryna ( 08/05/2010 20:35)
Dia misaotra anao aho fa ny anao no tonga aloha .Marina tanteraka izany fa mety mila ho hazavaina tsikelikely ilay izy ary miankina amin'ny finoanao azy tokoa io.
omeko amin'ny manaraka ny 911 Emergency Holy Bible
mijoro vavolombelona amin'izany aho ary tsy menatra na matahotra ny fahamarinanan'izany
Raha mbola tsy nanandrana niantso an'ilay Atra mahery,mpanao ny zavatra rehetra hianao dia antsoy ao amin'ny mangina izy fa izy no anome torohevitra anao.Aza misalasala fa izay teny omeny no araho fa Atra tsy mamitaka izy fa Atra manavotra ny fanahin'ny rehetra .
Ataovy ny andrana
1- mifona aminy amin'ny fahotana vitanao
2- mamela ny heloky ny nanao ratsy anao
3-mangataha famelankeloka aminy
4- Antsoy ao amin'ny mangina izy(mitsangana,mandohalika,izay mahafaly ny fonao) ary teneno azy ny tena ao am-ponao.
ohatra : Tompo o te hino anao aho fa toa misalasala,ampio aho mba hino ny fisianao.Tongava ato am-poko,vonjeo aho fa tsy fantatro izay lalana tokony alehako.
Eny tompo o manomboka androany dia omeko anao ny foko ary omeko tantananao ny fiainako rehetra.Mangataka ny fanahinao masina aho mba ampianatra ahy sy anoro ahy hino ny asa mahagaga efa nataonao tamin'ireo olona maro mijoro vavolombelona.Misaotra Tompo o Amena.
Santionany fotsiny io fa tonga tato an-tsaiko ka mety hanampy anao.
^:^ ^:^
3. ikaretsaka ( 09/05/2010 03:21)
Hovaliako tsikelikely araka ny nandaharanao azy aza
1) raiso ny baiboly hahitanao karazana "case study". Afaka angalanao inspiraka ireo tantara maro samihafa sy ny nataon'ny olona ao sao misy mifanehitra @ le olanao.

2)mivavaka ianao miheritreritra sy mi mesiter hoe ahoana ny paika ary araka ilay izy teo... tadidio fa vavaka=tolona fa tsy sento. Sao afangaro.

3) angalanao inspiraka miaraka @ le paikanao rajesosy @ maha kristianina anao... -contrairement @ Temoins ohatra- izay mamaky baiboly sy mivavaka koa fa tsy kristianina... ka tsy ho voatery ho rajesosy nyy azy.
4. xxx ( 09/05/2010 07:23)
Sao dia Temoin de Jeovah aloha nareo ireo??? Raha eny mantsy dia aleo dia ho tsoriko fa tsy mahatoky anareo ireo aho. Efa betsaka ny zava-dratsy vitan'izy ireo tamin'ny tenako. Aza mandany fotoana ny hanazava sy hilaza vavolombelona amiko akory.
Raha finoana hafa kosa dia raisina an-tanandroa. Misaotra
5. ikaretsaka ( 09/05/2010 14:04)
Nampiasaiko fotsiny ny ohatra ka
6. xxx ( 09/05/2010 14:33)

Raha Temoin de Jehovah iray (na 1000) kosa no nanao ny tsy mety taminareo dia tsy tokony ny temoins rehetra no hankalaina eh! Asa aloha eh!

Raha amiko manokana, ny nahatonga ahy hametraka an'ity lohahevitra ity, dia izao:

1 - Izaho raha mandray baiboly dia tsy mba mitady vahaolana amin'izao na amin'izao, fa mitady izay sitrapon'Andriamanitra sy ny fomba hahafahako manantateraka an'izany.

2 - Izaho raha mivavaka dia tsy mba miandry na inona na inona avy amin'i Jesoa. Toy ny olona iray miresaka amin'ny olon-tiany, no iresahako aminy. Zaraiko aminy izay manjo ahy, ary mihaino izay lazainy amiko koa aho. Raha manan'olana aho, lazaiko azy izany, ary tsy voatery hamaha izany izy. Ampy ahy ny fanekeny hiara-mitondra amiko izay manjo ahy, miara-mitolona amiko, ary miara-mamindra amiko... etc...

3 - Amiko i Jesoa dia tsy mba olona fiantso isaky ny misy olana manjo. Tsy hoe isaky izay misy olana akory vao antsoina izy, satria izy eo foana. Ary raha miantso azy aho dia tsy mba hamaha olana no iantsoko azy, fa ny mba hananako fidélité aminy hatrany na inona sedraiko na inona.

NB: Raha misy vaha olana omeny ahy, dia raisiko am-pitiavana izany. Ary inoako koa fa amin'ny ady rehetra natrehako sy atrehako dia tsy irery aho fa miaraka amiko foana izy.
Amiko: tsy vaha olana no omeny ahy, fa izy no manolon-tena ho ahy.

7. ikaretsaka ( 10/05/2010 14:35)
XXX> rehefa jerena le principen'ny TJ sy ny filozofiany mihitsy no tsy mety ka na 1 io na 2 na 20 inoako fa hitovy ihany ny ataony

ankoatran'izay : mitovy fomba aminao aho @ le resaka baiboly sy fivavahana
8. bor2lais ( 10/05/2010 14:45)
HS
Mitovy ihany angaha xxx0, xxx3 sy xxx5 ?
HS-Tapitra :D
9. niryna ( 10/05/2010 15:52)
ikaretsaka:

Hovaliako tsikelikely araka ny nandaharanao azy aza
1) raiso ny baiboly hahitanao karazana "case study". Afaka angalanao inspiraka ireo tantara maro samihafa sy ny nataon'ny olona ao sao misy mifanehitra @ le olanao.
praise the lord
io izao misy iray ,misaotra ika a

=D> =D> ^:^ ^:^ :-*
10. soanja ( 10/05/2010 16:13)
xxx:

2 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, dia mandehana mivavaka hoy ny sasany satria ny vavaka manova zavatra!Inona no azonao lazaina momba an'ireo???Io ny hitako tena azoko ho mifandray be dia be amin'olona rehetra. Satria malalaka ny fomba fivavahana ary samy manana ny fanehoany izany vavaka izany. Ny fahafahana mahalala anefa fa tsy ny vatatenanao ihany no afaka hamaha ny olana rehetra no tena zava-dehibe. Manana hery ambonimbony kokoa isika rehetra dia tsy iza fa Andriamanitra manampy antsika. Ny fanankinatsika ny fiainantsika amin'izay HERY izay na Andriamanitra inoana no manome fahafahana na manamaivana izay olana izay satria efa napetrakao taminy ny momba anao. Izy no mitantana, Izy no vahaolana. Ny ezaka rehetra anefa dia antsika olombelona.

Ny amiko dia i Jesoa Kristy no vahaolana amin'ny fiainako ka hany raha misy olana aho dia izy no voalohany hantsoiko hiatrika ahy hihaino ahy. Izy no namako tsy mahafoy ahy hatramin'izay. Izy no tompon'ny fahefana rehetra momba ahy. Ny vavaka ataoko izany dia mifototra amin'i Jesoa Kristy. Tsy mandeha lavitra anefa rehefa hiantso azy fa dia maka toerana mangina dia manomboka miresaka aminy avy any anatiko.
11. ikaretsaka ( 10/05/2010 16:51)
niryna:


Hovaliako tsikelikely araka ny nandaharanao azy aza
1) raiso ny baiboly hahitanao karazana "case study". Afaka angalanao inspiraka ireo tantara maro samihafa sy ny nataon'ny olona ao sao misy mifanehitra @ le olanao.
praise the lord
io izao misy iray ,misaotra ika a

=D> =D> ^:^ ^:^ :-*


fa izany tsy midika @ le fombanareo hoe
- raha mitomany dia mandraisa baiboly "fa hisy mosoara hilasaka avy any an-danitra" a!
-na hoe ianao no stupid te hitondra fiara lany assurance ka tratran'ny polisy de hoe "ampio za Jesosy"!


12. fijo ( 14/05/2010 19:47)
vahaolana???ny sainao ampiasaina ,fa io no tena mahomby
13. ravatorano ( 17/05/2010 14:07)
fijo a zany an ! aza ampihomeezinaop za kle hahahah :-D
feno teny mahasoa ao amin'ny baiboly fa anjaranao ny mamaky sy mandinika izany ho ao amin'ny tandrifinao ary ho entinao hamaha ny olana rehetra ao aminao ! izay fotsiny !
14. rijadolly ( 17/05/2010 15:43)
xxx:Mba mahalasa saina ahy ireto zavatra telo ireto, ka indro entiko eto mba hiarahana mandinika.

1 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, de raiso ny baiboly hoy ireo namana sasany, fa ao no misy ny vaha olana rehetra!

2 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, dia mandehana mivavaka hoy ny sasany satria ny vavaka manova zavatra!

3 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, de antsoy Jesosy (na Jesoa), hoy ny namana sasany, satria tsy misy olana izay tsy ho voavahany,... sns....


Inona no azonao lazaina momba an'ireo???

Mila MIVAVAKA miantso an' Andriamanitra sy JESOA KRISTY ianao , mba hanirahaNY ilay MPANAZAVA, izay efa voalazan' BAIBOLY mba hanoroaNY ny lalanao.


15. rijadolly ( 17/05/2010 15:58)
xxx:Mba mahalasa saina ahy ireto zavatra telo ireto, ka indro entiko eto mba hiarahana mandinika.

1 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, de raiso ny baiboly hoy ireo namana sasany, fa ao no misy ny vaha olana rehetra!

2 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, dia mandehana mivavaka hoy ny sasany satria ny vavaka manova zavatra!

3 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, de antsoy Jesosy (na Jesoa), hoy ny namana sasany, satria tsy misy olana izay tsy ho voavahany,... sns....


Inona no azonao lazaina momba an'ireo???

Mila MIVAVAKA miantso an' Andriamanitra sy JESOA KRISTY ianao , mba hanirahaNY ilay MPANAZAVA, izay efa voalazan' BAIBOLY mba hanoroaNY ny lalanao.


16. rijadolly ( 17/05/2010 15:58)
xxx:Mba mahalasa saina ahy ireto zavatra telo ireto, ka indro entiko eto mba hiarahana mandinika.

1 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, de raiso ny baiboly hoy ireo namana sasany, fa ao no misy ny vaha olana rehetra!

2 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, dia mandehana mivavaka hoy ny sasany satria ny vavaka manova zavatra!

3 - Raha te hahita vaha olana ianao, na @ olana inona na @ olana inona, de antsoy Jesosy (na Jesoa), hoy ny namana sasany, satria tsy misy olana izay tsy ho voavahany,... sns....


Inona no azonao lazaina momba an'ireo???

Mila MIVAVAKA miantso an' Andriamanitra sy JESOA KRISTY ianao , mba hanirahaNY ilay MPANAZAVA, izay efa voalazan' BAIBOLY mba hanoroaNY ny lalanao.


17. ikaretsaka ( 17/05/2010 17:17)
misy mahamarina ny ambaran i lefijo ihany ka. mila ampiasaina koa ny coco indraindray:
matetika vahaolana eo ambany maso eo manko dia tsy hita na odiana fanina

Jean paul 2:
Ne cherchez donc pas Jésus en dehors de vous, mais avant tout en vous-méme,
18. bor2lais ( 28/05/2010 08:33)
bor2lais:

HS
Mitovy ihany angaha xxx0, xxx3 sy xxx5 ?
HS-Tapitra :D


-> Androany vao hitako ny valiny !
xxx0=xxx5 fa hafa kosa i xxx3 ...
:D
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1859