Carbone eh, Karibona, Karibonetra, kary manao bonetra

1. Solitikabe ( 02/04/2008 03:52)
Ry Malagasy, aza dia manaiky ny ataon'ny Conservation International sy ny Banky Mondiala fitaovana fitadiavam-bola lava izao, satria ny vola ho azy aloha vao ny anao.
Atao antso avo ny fivarotana karibona, karibonetra eto amintsika, saingy mba diniho fa raha ny volihazo ataonao no vidiany $3 ny taonina iray dia tsarovy fa ny saribao iray gony mbola lafo 5.000 ariary, izany hoe 100.000 ariary raha hazo iray taonina no ampiasainao. Koa mambole kinina aza dia mivaky loha amin'ny tombontsoan'ireo efa ngeza fa ny antsika aloha banjinina.
Efa 17 taona no teto Madagasikara ary niasa tamin'iny faritra Moramanga sy ny manodidina iny ny Conservation International, efa 38 taona no teto Madagasikara ny WWF, Raha vao teraka tamin'izany ny zaza dia efa manana sipa raha kely indrindra. Saingy inona no vita?
- Boky be dia be hangataham-bola
- Sinema be dia be atao hivarotana ny fahasimbana eto MAdagasikara
Izaho sy ianao mientana manohitra ny fitaka atao amin'ny Malagasy eny Ambanivohitra
Entano ny olona hamboly kininina, ampahafantaro azy ny fitaka hatrizay mikasika ny tontolo iainana eto MAdagasikara
Tontolo iainana zary fidiram-bolan'ny vaventy tsy mandraharaha akory ny madinika
Tamin'ny taona 1999 dia nanao atrikasa ny MIRAY ny amin'izay hiarovana ny ala atsinana. Ka ny tena navoitra tao dia ny hoe "Ataovy izay hampihena ny isan'ny mponina manodidina ny ala, mba tsy ho simba ny ala"
Solitikabe

novalian'i Ratoa ny 20/10/2009 00:27
2. razaordira ( 02/04/2008 09:12)
:roll: ounntsss... Zany ve dia mba tiako ? ... ounntsss....
Dia homenareo saosy ve izahay tantsaha raha ohatra hoe manaraka an'izany rehetra lazainareo izany ? :roll:
3. kiadi ( 02/04/2008 11:56)
nan! alefa any @ zaordira ka! :-D :-D :-D :-D
4. agoago ( 02/04/2008 15:06)
Marina aloha lay voalazan'i Solitkabe, volabe no lany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika nefa dia mitombo foana ny fahasimban'ny tontolo manodidina, raha izay vola lany amin'ny tontolo iainana izay ! Mety ho fidiarambola ny vaventy an"ny ivelany sy eto anatiny tokoa angamba.
Ka resahana indray ny crédit carbone satria izay no lamody sy tendance: changement climatique, crédit carbone.
Lay hoe vidiana 3 $ tonne ange dia lay gaz à effet de serre: gaz carbonique raha ny fahalalako azy fa tsy ny voliala vatany, ny possibilité lay ala misintona CO2.
Isika izao manana ala: Makira sy Andasibe Mantadia ny antsika raha tsy diso aho no ampidirina amin'ny marché de carbone io. Noho ny fananatsika ireo ala ireo dia manana tombony izany isika amin lay ala afa mi capter ny CO2. Ny any amin'ny tany mandroso tratran'ny fetra sy limite amin'ny emission CO2 ry zareo noho ny automobiles be dia be sy ny industries any aminy,dia voatery mividy ny quota émission carbone aty amintsika izay tsy tratrantsika moa nihena noho ireo ala ireo, mba hahafahany pays industrilisés mi polluer kokoa, ny protocole de Kyoto no nametrak io système iray io.
Dia sahala amin'ny varotra ireny,fa ny Banque Mondiale zany hono no mividy aloha dia izy indray no mivarotra amin'ny tany mandroso avy eo.Misy mihintsy ary any ivelany any ny bourse de carbone izao
5. Solitikabe ( 02/04/2008 20:44)
agoago:

Marina aloha lay voalazan'i Solitkabe, volabe no lany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika nefa dia mitombo foana ny fahasimban'ny tontolo manodidina, raha izay vola lany amin'ny tontolo iainana izay ! Mety ho fidiarambola ny vaventy an"ny ivelany sy eto anatiny tokoa angamba.
Ka resahana indray ny crédit carbone satria izay no lamody sy tendance: changement climatique, crédit carbone.
Lay hoe vidiana 3 $ tonne ange dia lay gaz à effet de serre: gaz carbonique raha ny fahalalako azy fa tsy ny voliala vatany, ny possibilité lay ala misintona CO2.
Isika izao manana ala: Makira sy Andasibe Mantadia ny antsika raha tsy diso aho no ampidirina amin'ny marché de carbone io. Noho ny fananatsika ireo ala ireo dia manana tombony izany isika amin lay ala afa mi capter ny CO2. Ny any amin'ny tany mandroso tratran'ny fetra sy limite amin'ny emission CO2 ry zareo noho ny automobiles be dia be sy ny industries any aminy,dia voatery mividy ny quota émission carbone aty amintsika izay tsy tratrantsika moa nihena noho ireo ala ireo, mba hahafahany pays industrilisés mi polluer kokoa, ny protocole de Kyoto no nametrak io système iray io.
Dia sahala amin'ny varotra ireny,fa ny Banque Mondiale zany hono no mividy aloha dia izy indray no mivarotra amin'ny tany mandroso avy eo.Misy mihintsy ary any ivelany any ny bourse de carbone izao

Raha ny fantatro aloha hatreto raha tsy hoe niova ny protocole, dia ny ala volena no hividianana ny Kary Baonina. Ny nandavan-dry zareo ny ala voajanahary, dia satria tsy misy mahafantatra hatrateto hoe mitombo firy metatra kioba na firy taonina isan-taona ireo ala voajanahary ireo, sady sarotra ny fanajariana azy.
Ekena vidin'ny Banky Mondiala ny CO2, saingy ny mahavariana dia tsy ilay olona mpamboly ala no ividianany azy fa ilay ONG international. Dia ireo indray no manome izay foiny ho an'ny tantsaha, raha hahafoy izy.
Efa hita ihany ny toetrany fa aleony manome vola consultant sy manao atelier miafina na efa noraran'ny fanjakana aza. Ny vola lany amin'ny conference international iray natao teto Madagasikara dia mitentina eo amin'ny 800.000 - 1.000.000 Dollars eo ho eo isaky ny mandeha. Saingy le tantsaha nesorina teo ambody ala. Anaovana antsojay amin'ny tavy sy ny fihariana eny ambanivohitra tsy nisy nijery tsy nisy nadraharaha akory, fa terena indray hamboly hazo ho an'i KAry Baonina
Ilazao ny tantsaha fa ny vary volena aza mbola tsy ampy hoe ka aza mandany andro amin'ny zavatra tsy fihinana
6. lapino ( 03/04/2008 01:00)
Miombon-kevitra
Tokony ho tsy nanasonia an'iny kyoto iny mihitsy isika. Izany no mbola ireveko an'i Bush, saingy isika mihitsy no tokony nanao ohatra an'i Bush.

Talohan'ny naneken'ny malagasy an'iny protocole iny ary ve, mba nisy farafahakeliny fakana hevitra avy tamin'ireo manam-pahaizana malagasy aloha ? Nisy fandinihana ara-teknika lalina ? Nisy adihevitra public farafaharatsiny tao amin'ny tvm na rnm ? Sa hoe nasain'ireo firenen-dehibe nanasonia isika dia nanaiky fotsiny ?

- Sinema be dia be atao hivarotana ny fahasimbana eto MAdagasikara
:cry: :cry: :cry: :cry:
7. Ratoa ( 03/04/2008 15:45)
Aza mamoly kininina fa manimba tany ka! Manga ambolena na paiso na hazo fihinamboa ê!!! Raha mbola misy voany izy dia misy ho hanina na omena ny kisoa aza. Rehefa tsy misy voany izy dia mbola azo atao kitay sy sarobo koa ka!!
8. Solitikabe ( 04/04/2008 13:34)
Samy eo daholo izany na paiso na kinina, tsy maninona. Fa aza adalain'ny olona amin'izay tontolo iainana fidiram-bolany any.
9. zandrinaka ( 28/10/2008 05:52)
Marina daholo ireo voalza ireo eh!
Misy namana iray izay aza nilaza hoe andao indray hitady asa any amin'ny tontolo iainana fa ao no tsy misy obligation de résultats fa arakaraka ny hitomboan'ny tanety may no mampiraraka ny famatsiam-bola.
Raha izay vola lany nanaovana fiarovana ny tontolo iainana teto Madagasikara izay (ireo PE maro nifandimby) no nanaovana reboisement en régie dia mety ho efa niverina ho Nosy maintso indray ity nosintsika ity.
10. mamialisoa ( 28/10/2008 13:30)
marina daholo izay voalaza e. Fa izao kosa tsy adino : mila fehezina ny tontolo iainantsika, mila amboarina, mila hatsaraina. Dia andao atomboka amintsika tsirairay ilay izy ka na misy PE na tsisy, na misy ONG na tsy misy dia miasa ho an'izany isika dia mba tsy ho ambakaina intsony.
Amin'ny fomba ahoana : aza manary fako eran'ny arabe, mambole zava-maitso : azo hanina sy ampiasaina (araka izay azo atao), mandehana tongotra regefa akaiky fa aza adalam-piara fa mandefa karibaonina ireny...mba mamonoa afo rehefa mahita tanety mirehitra fa aza mandalo fotsiny, tereo ny olona hitanao rehetra.
Kely, fa azo atao ary hahatsaratsara kokoa ny tontolo manodidina anao
:idea:
11. Ratoa ( 20/10/2009 00:27)
Raha izay vola lany nanaovana fiarovana ny tontolo iainana teto Madagasikara izay (ireo PE maro nifandimby) no nanaovana reboisement
tena marina adabe Tsiranana dia tena nahatsapa izany ary nanao reboisement isan-taona.
Saingy diso ny nataony satria kininina sy mimoza no nasainy nambolena (izahoa nisan'ny nanao reboisement tamin'izany fotoana izany).
Ny mamboly kininina sy mimoza dia mitovy amin'ny mandoro tanety ihany: maina kina tsy mamokatra intsony ny tany fa lanin'ny kininina daholo ny tsirony.
Mba jereo tsara anie fa tsy mba misy inoninona hafa tsy bozaka ratsy dia ratsy eo ambany kininina.. Mambolea mangahazo lavidavitry ny kininina anie é! !! mangidy be!!!
Ary ny fakan'ny kininina dia tafidina 40 m ambanin'ny tany.

maninona raha mambola manga sy paiso?

Tena marina koa fa manomboka amin'ny FIETSIKA MADINIKA sy ny FAHAZARANA KELY isan'andro ny fitandroana ny tontolo iainana.

Ary tsy kely ny vokan'izany hetsika kely izany fa ngoavana: herikerika maha tondra-drano.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1487