Tena misy tokoa ve ireny olona ipetrahan-javatra ireny e?

1. lemenakely ( 28/12/2006 21:08)
Sendra nandalo teny @ doany ANDRANORO AMBOHIBAO aho indray mandeha dia nahita olona maromaro nandihy aloha.Tampoka teo dia nihinjitra ilay ramatoa dia niteny t@ teny tsy fantatra.Dia ny masony lasa fotsifotsy be ..ipetrahan-javatra hono izy ary efa ao anatiny ao ilay fanahin'olona ...
Nony avy eo aho natahotra ka dia ..

ENTO AHO REY TONGOTRO ROA....:-D
2. Fiffi ( 28/12/2006 21:22)
heu...zah aloha mbola tsy nahita sady mbola tsy naheno ka de mamaky zay lazainareo eto momba an'io zany !
3. soanja ( 29/12/2006 00:55)
lemenakely:

Sendra nandalo teny @ doany ANDRANORO AMBOHIBAO aho indray mandeha dia nahita olona maromaro nandihy aloha.Tampoka teo dia nihinjitra ilay ramatoa dia niteny t@ teny tsy fantatra.Dia ny masony lasa fotsifotsy be ..ipetrahan-javatra hono izy ary efa ao anatiny ao ilay fanahin'olona ...
Nony avy eo aho natahotra ka dia ..

ENTO AHO REY TONGOTRO ROA....:-D

Io no matetika antsoina hoe olona misy tromba. Betsaka tokoa ny gasy no manana an'io ary mahagaga ny fiasany. Masoko no efa nahita ary ny sofiko efa nandre ny feo nivoaka ny vavany.

4. ikaretsaka ( 29/12/2006 01:11)
ho avy indray zao ny sasnay rehefa avy eo de hoe ....misy devoly ireny olona ireny
5. zouknya ( 29/12/2006 05:11)
Zao no lazaiko anareo. Tena misy tokoa ireny. Ary tena devoly mihitsy ny ao anatiny. Mahafantatra olona betsaka zà, na marary na mpiandry fa raha ampiresahana le izy de tena mamaly anao ary milaza anarana iray amin'ireo marobe ilazana ny devoly izy ireny. Ka asanareo na hino na tsy hino, fa tahaka ny inoako an'Andriamanitra no inoako ny fisian'ny devoly. Ka tandremo sao misangisangy amin'ireny fa mifindra, raha tsy votom-pinoana tsara.
6. ikaretsaka ( 29/12/2006 05:14)
zany hono!
7. niryna ( 29/12/2006 06:15)
Anisany iray voahantso mpiandry aho ary mbola kely ny finoako ka isaky ny tonga mijery ny mpiandry efa mametra-tanana dia tenenin\'ny pasitera foana hoe eto anelan\'elan\'ireto olona ireto ianao no mipetraka, tsy avelany mifanakaiky ny varavarana koa aho.Tsy niteny ny antony izy ary tsy nanontany koa aho saingy tonga dia nahavaly ny tao an-tsaiko,mbola kely sy marivo ny finoako koa mety mifindra aty amiko ny herin\'ny devoly.Jereo ao anaty baiboly fa tamin\'ny andron\'i jesosy no efa nanasitrana ny olona misy fanahy maloto izy, olona voan\'ny androbe, voan\'ny tromba, aretina maro samy hafa,moana,jamba,malemy , demoniaka ary niteny ny mpianany koa izy hoe rehefa andeha aho dia haniraka ny fanahy masina ho anareo.Ny pentekosta no andro voalohany nilatsahan\'ny fanahy masina ireo mpianany ary tamin\'io andro io no niteny amin\'ny fiteny tsy fantatra na teny maromaro (speaking tongue)ireo mpianany.Izay olona tonga teo dia samy naheno ny fiteniny avy.Ary dia nisy ho 300 teo no isan\'ny olona nibebaka.Izay no fanazavana azoko omena.Vakio ny Asan\'ny apostoly 2:1-13.
8. niryna ( 29/12/2006 06:39)
Azavaiko aminao ny hitan\'ny masoko.Feno ny fiangonana mitondra olona marary, adaladala, misy aretina tsy fantatra,sns.Mivavaka ny olona ary mihira,mitoriteny ary dia miverimberina io.Alain\'ny mpametra-tanana ao anefitra iray ilay marary ary indraindray dia elabe izy miady amin\'ny satana na devoly ao anatin\'ilay olona.Ny tena nahagaga ahy dia misy maro mihitsy ny devoly ao anatin\'ilay olona ary miantsoantso manontany izy hoe firy ianareo,ary dia raisin-tanana sy sitranina koa ny marary sns.Ny toerana hafa maro samy hafa izay nalehako koa dia mandeha miangona ary mametra-tanana koa ilay fiangonana ka nandeha aho miaraka fianakaviana maro mba ho sitranina:mitoriteny ilay pasitera ary misy mpihira eny anelanelany eny mandra-pahatongan\'ny fanahy masina eo amin\'ilay toerana ,miantso ho eny amin\'ny alitara izy ho raisina tanana ny marary rehetra sy izay olon hiova-fo sy manaiky fa anome ny tenany ho an\'i jesosy,eo no manomboka mihetsika ny olona izay misy fanahy ratsy ka tsy mahazaka ny hira sy ny fivavahana izy ary dia mianjerazera daholo,efa misy mpiandry sy mpametra-tanana olona voatokana hanao izany eo ary dia mivavaka amin\'ireny olona ireny,eo koa ianao no mahena miteny amin\'ny fiteny maro, miteny ratsy ,manompa,tsy hiala ato aho, mandoha ny sasany mivoaka farora-bava fotsifotsy, mihinjitra toy ny maty ny sasany,ny fiangonana iray manontolo no miaraka mivavaka, izaho andeha ho sitranina ny diako tany kanefa misy feo miantso indroa hoe vavaho io olona io,ary dia nahiratro ny masoko teo am-pivavahana ny tenako,nitolona mafy ilay mpiandry ary tsy maharesy ilay marary satria ilay izy matanjaka be ka mianjera sady voadakany daholo ny seza,ny tanany iray voatsindrin\'ny seza hafa ,izay no zavatra hitako sy tsapako teo ary rehefa nivavaka sy naninjitra ny tanako nandritry ny minitra maromaro aho dia nilefika ilay olona, misy mitomany, manao feon\'alika, feo maro avy amin\'ny biby kanefa mivoaka avy ao anaty vavan\'ilay olona,feno rano ny patalohan\'ny sasany.
9. niryna ( 29/12/2006 06:48)
Zavatra teneniko antsika farany raha mbola tsy nahita na nahatsapa zavatra nitranga tamin\'ny fiainana dia izao,misy ny herin\'Atra ary misy maro lavitra koa ny herin\'ny devoly.Mahay mamono izy fa tsy mahay manasitrana.Atra afaka mandeha toerana maro ao anaty fotoana iray, ny satana dia indray mandeha tsy iray iray fa tsy miaraka amin\'ny fotoana iray.Isan-taona dia misy filaharana ireo olona sitran\'ny cancer na aretina omamiadana ary anisan\'izany ny fianakaviako izay mbola velona izy hatramin\'izao(dimy taona,namana valo taona),fanafody? manaiky aho fa nisy herin\'Atra tao nanampy azy ireo,olona efa notenin\'ny dokotera tsy ho velona intsony,mbola velona ary lasa mpiandry efa ho folo taona izao.Vavaka daholo no anton\'izany.Jereo ny vavolombelona milaza fa mamaly vavaka Atra ato amin\'ity .
10. vahatra22 ( 29/12/2006 07:17)
za lo mino e! le fanahin' olona efa maty no mipetraka @ izy ireny matetika! azo atao hoe devoly ihany ka! satria herin' ny maizina fa tsy herin' Atra! ka ny tsara @ izy ireny d roahana devoly! angalana mpiandry na entina any @ le fiangonana matanjaka mahavita fanasitranana sy ny karazany reny!
11. diamondra27 ( 29/12/2006 10:15)
I Kort 15:26 "Fa ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena"

Donc misy ny asan'ny devoly

Ika: marina ny voalazanao fa hisy hiteny indray zao eto momban'ny devoly.

Nyrina: fanampin'izay voalazanao dia misy koa ny olona mitomany.(satria nanenina t@ ota nataony izy na vokatry ny fihetsempo tsy maîtrisé ny an'ny sasany)

Misy iihany koa olona mpisandoka @ireny hoe: milaza azy ho ipetrahan-javatra ireny.
masoko no efa nahita, vava no efa nandre ary tanana no nahatsapa.

12. diamondra27 ( 29/12/2006 10:22)
lemenakely:

Sendra nandalo teny @ doany ANDRANORO AMBOHIBAO aho indray mandeha dia nahita olona maromaro nandihy aloha.Tampoka teo dia nihinjitra ilay ramatoa dia niteny t@ teny tsy fantatra.Dia ny masony lasa fotsifotsy be ..ipetrahan-javatra hono izy ary efa ao anatiny ao ilay fanahin'olona ...
Nony avy eo aho natahotra ka dia ..

ENTO AHO REY TONGOTRO ROA....:-D


Izany no atao hoe: idiran'ny fanahin'olona efa maty hono izy e! dia miova ny feony. de miteniteny eo izy.De mangataka toaka na sigara sa tsia izy? dIa avy eo hoe: zaraina @ olona manatrika eo le toaka sns...

Ngah nareo tsy mba nahita le film whoopi goldberg sy patrick swize le hoe: GHOST iny?
De jereo fa mitovitovy @io no ataonjareo fa izy exagéré fotsiny.

Samy manana ny finoany fa io miankina @ tsirairay ihany.Raha kely finoana ianao dia azo resena lahatra @ zavatra tahaka izao.

Attention! on est vulnerable rehefa misy problème de mandeha mijery @ireny olona ireny fa hoe: izy afaka hanampy etc etc....

Miala tsiny fa tsy tokony hamaly teto intsony aho nohon'ny fahateren'ny fotoanako fa saingy tsy mety ny feon'ny fieritreretako raha tsy mahalaza ireo zavatra nosoratako ireo aho satria adidiko izany.

Fa de mazotoa daholo.


13. mika117 ( 29/12/2006 11:29)
ye reny olona petrahan-javatra ireny milaza mahita ny ho avinao sy mahay manasitrana hono ;nefa to sitrana kely ianao dia miverina ilay aretina ;sady raha vao tsy tonga any matetitetika ianao manoea vola azy dia ampitombony ny aretinao na ny fahorinao;dia rhefa tamana ao aminy ndary nefa ianao dia ametrhany tanana dia mifindra any aminao ny devoly:twisted:
14. hearty ( 29/12/2006 21:47)
Marina avokoa ny voalazanareo rehetra teo e : tena asan'ny devoly tokoa ireny tromba ireny ary tena misy ilay izy fa tsy hoe angano akory
15. soanja ( 30/12/2006 02:34)
mika117:

ye reny olona petrahan-javatra ireny milaza mahita ny ho avinao sy mahay manasitrana hono ;nefa to sitrana kely ianao dia miverina ilay aretina ;sady raha vao tsy tonga any matetitetika ianao manoea vola azy dia ampitombony ny aretinao na ny fahorinao;dia rhefa tamana ao aminy ndary nefa ianao dia ametrhany tanana dia mifindra any aminao ny devoly:twisted:


Miankina main'ny zavamisy eo aloha ny fahitako na fanahy tsara na ratsy no mipetraka amin'ny olona iray. Nefa aloe aloha de tsorina fa tsy FANAHY MASINA no mipetraka ao matetika fa fanahy hafa mihitsy.
Raha toa ve ka misy miteny aminao fa mandehana any amin'i ranona fa izy afaka manasitrana ny tanana folaka ohatra dia tsy mandray afatsy hasin-tanana ilay olona, sitrana ny tananao, de mpisandoka ve izy amin'iny, devoly ve izy amin'iny sa inona. Nefa ny olona miteny fa taranm-bazimba izy na misy vazimbe ohatra. Izy anefa nanasitrana dia las ianao fa tsy nanao n'inona n'inona.
Miankina amin'ny zavamisy eo no ijerana azy na devoly na tsia. Miankina amin'ny finoana koa io.
Ny hany azoko ambara dia hoe misy karazany ny fanahy mihelohelo ety ambonin'ny tany ary mila mahay manavaka azy. Ny saina daholo anefa no mitondra izany.


16. Rasiligaoma ( 02/01/2007 15:52)
Miankina amin'ny zavamisy eo no ijerana azy na devoly na tsia. Miankina amin'ny finoana koa io.
Ny hany azoko ambara dia hoe misy karazany ny fanahy mihelohelo ety ambonin'ny tany ary mila mahay manavaka azy. Ny saina daholo anefa no mitondra izany.

e


izay
17. soanja ( 03/01/2007 03:39)
Ary hobokan'ny trosa-na siligaoma aho raha izao no mitohy marina Rasil :D:-*:-*:-*
18. niryna ( 05/01/2007 19:40)
Ilay mpanasitrana folaka dia io no talenta (gift) nomen\'Atra azy ka tsy maka vola izy,tsy misy herin\'ny devoly mihitsy izany.Ireny manao varatra ireny no mety ataoko ho herin\'ny devoly,mamono fa tsy manasitrana.Nisy lahy kely izay andeha hianatra sekoly alahady ary nisy rangahy fantany fa manao zavatra ratsy varatra hono,nitsapatsapa izy ka nanadrohadro ity rangahy efa antitra.Niteny tokoa ilay rangahy hoe hitan\'ilahy eo ny anjoha an\'ielahy.Vao nandikana kely fotsiny izy dia nisy kotroka tampoka ka niditra tao am-piangonana ary nihinjitra torana tery ilay lhkely ,nangovitra ity namany niaraka taminy nahita ny zavatra nanjo sy ny tenin\'ilay antitra.Feno ankizy ny fiangonana niaraka ny pasitera saingy tsy nisy naninona.Nisy nandondona teo am-baravarana ,iza hoy ianareo:evil::evil:.Tsy misy maninona ianareo,sady nijery ity zaza izy amin\'ny tarehy vinitra:^):^)
19. rrgmt ( 06/01/2007 03:23)
Tany ambanivohitrabe tany @ faritra Mandritsara aho indray mandeha.Nisy vehivavy misy tromba nanatona dia nilaza fa te-hiala satria mampijaly azy sy ny fianakaviany, fa rhefa miteny ilay "raha" hoe omena an'izao, dia tsy maintsy tanterahana raha tsy izany misy loza ao @ fianakaviana. Tys maintsy manao foana izay lazainy ny fianakaviana na dia efa ao amin'ny fahasahiranana ara-bola aza. Nivavaka izahay ary niantso an'i Jesoa Kristy hanafaka azy "Fa raha ny Zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa" hoy ny baiboly, dia afaka ilay olona ary nanjary nivavaka manara-dia an'i Jesoa.
Mazava izany fa ireny "raha" ireny dia tsy avy aminy:?
:idea:
20. niryna ( 12/01/2007 19:31)
Herin'ny maizina no nipetraka tao amin'ilay ramatoa ary izy no nataon'Atra ho fitaovana hanavotra azy sy ny hafa^:^^:^
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2765