Resaka CEM

1. xxx ( 03/09/2003 16:50)
Rahampitso alarobia dia hiaona mivantana amin'ny mpiasan'ny caisse d'Epargne de madagascar ny komitim-pitantanana. Heverin'ireto CA ireto fa adidin'izy ireo ny mampahafantatra mivantana ny mpiasa ny tena zavamisy marina momba ny tetika hapandrosoana ny CEM satria hitan'izy ireo fa misy fanomezana vaovao tsy marina ataon'ireo mpitondra teo aloha ao amin'ny Caisse d'Epargne.
Marihina fa tamin'ny fivoriana nataon'ireo mpiasa ny alatsinainy hariva teo dia mbola misy ireo mpiasa sasany mikiry ny hanakorotana ny sain'ny mpiasa amin'ny tokony hitokonana mba hitazonana ny DG teo aloha. Na izany aza anefa dia azo lazaina fa liana fiovana ny mpiasa ao amin'ny CEM
novalian'i xxx ny 05/09/2003 18:55
2. xxx ( 03/09/2003 16:52)
Miarahaba antsika rehetra
Diso ianao ranamana raha miteny hoe didy jadona satria mba mahalala koa ny fandehany ny tenako. imbetsaka no efa nihaona ary niresaka tsara ny Fitondra-panjakana sy ny solotenan'ny mpiasa fa aza disoina ny hevitra :

voalohany dia talohan'ny fotoana nanondrona ny membren'ny CA ary ny hevitra noresahana dia anontanio ny Pdtn'ny Syndicat hoe notanterahan'ny Fanjakana ve ny fangatahany sa ahoana,

Faharoa, raha nitaraina ny mpiasa sasantsasany hoe tsy mety io fanampahakevitrin'ny CA sy ny Ministère io dia niresaka indray ny fitondrana sy ny solotenan'ny mpiasa naharesy lahatra ny olona tany ny resaka raha tianao ho fantatra

ary mbola naniry ny Fitondrana hoe mba miverena indray hoe ianareo dia tongava mba maromaro ( fihaonana fahatelo io) hahafahana mahita ny hevitrin'ny maro dia mbola nitohy indray ny resaka

Dia mbola nitohy koa hoe ho any @ biraonareo izahay hoy ny fitondrampanjakana raha sitrakareo, dia mbola mihaona fahaefatra indray izany.

Ataoko angamba hoe mahery loatra ny tenindranamana eto @ ilay hoe didy jadona

Nataony antsokosoko hoy ianao izay ( io ilay lazain'ny Minisitra hoe aoka hifanaja sy ilazako hoe aza miteniteny foana raha tsy mahafantatra tsara fa mahatonga olana ).

1) Ny ho ao anatin'ny CA tompoko dia efa nifanarahan'ny Direction Générale sy ny solotenampanjakana hoe solotena 2 avy atsy, 2 hafa avy aroa, 2 hafa avy etsy ary iray avy atsy ary ny fanendrena azy ireo izany dia tsy misy hidiran'ny mpiasa mihintsy na kely aza koa inona no hilazandranamana hoe antsokosoko @ izany. Ary efa ho dimy taona lasa izay izany no fantatra.Tsy i DGnao tenenina hoe ahoana izahay no tsy nanazavanao izany fandehanjavatra izany t@ fotoanany.

2)Ianao mampitovy ny CAn'ny CEM t@ an'ny Jirama, Telma... hoe misy solotenan'ny mpiasa. Aoka hazava tsara fa ny an'ny CEM dia tsy misy solotenan'ny mpiasa izany ao @ CA @ fitsanganan'ny CEM SA no nifanarahan'ny Direction Générale sy ny solotenampanjakana. Anontanio an'i DGnao anie izany e, marina io.

Fa maninona moa ianao raha miasa ao marina no tsy mahalala izany fa minia manimba ny information eto fotsiny.?

Ahoana moa no hisian'ny mpiasa ao @ CA koa izaho efa nilaza teo hoe ny projet nalefanareo nodinihina aza tsy misy an'izany hoe mpiasa @ statut izany. Ary aza vohizina intsony ity resaka CA sy mpiasa ity satria izao. Ny tena angatahana dia hoe rehefa misy fisokafan'ny Capital-n'ny CEMSA dia mba hahazo faveur ny mpiasa @ fividianana actions ary noho izany dia hisy solotenan'ny mpiasa-actionnaire hiditra @ CA @ izay. Izany hoe ny mpiasa ho ao @ CA dia tsy izao fa mbola any aoriana any.

izay aloha angamba no lazaiko hatreto fa aleo ho tohizana @ manaraka
Mandrampisera indray ary aloha
CA
RADARANZ
3. xxx ( 05/09/2003 18:55)
Miarahaba antsika rehetra indray eh!
Izaho no nanoratra teto ilay t@ voalohany momba ity resaka CEM ity ary ny antony nanoratako dia tsotra ihany :
1° Izaho dia anisan'ny solotenan'ny mpiasa izay nanao ny fifampiraharahana t@ CA.
t@ voalohany izy ireo dia tsoriko fa nanao valiteny henjakenjana ihany t@ Alatsinainy izay nisian'ny fifampidinihana voalohany , fa saingy nony nisy ny fihaonana t@ mpiasa rehetra dia niova ny fandehan'ny ady hevitra ary dia izaho no anisan'ny voalohany indrindra sahy naneho am-pahibemaso teo anatrehan'ny mpiara-miasa rehetra fa manaiky ny hidiran'ny mpitondra vaovao ato @ CEM ny tenako.
Ny tenako tsy sanatria akory ka hoe tery saina sy tsy tia ny fanovana fa rehefa MAZAVA AMIKO TSARA NY LALANA IZORANA DIA tsy olana amiko ny mankatoa izany fa tsy sanatria kosa ka atao tery vay manta ka na ho any na tsy ho any dia ho ekena daholo.
Tsy izaho mihitsy no andeha hanankorontana fa amin'izao fotoana hanoratako eto izao dia misy ireo izay mitetika ny hanao asa maloto @ ireo STAFF sasantsasany teo aloha.
Ary na ny tenako aza dia mailo dia mailo satria tsy kely lalana ny ratsy ka tsy maintsy mitandrina @ izay rehetra atao na eny an- dalana na ato am-piasana,satria mbola be ireo manina ny tongolon'i Ejipta.
Koa dia mamerina ny fisaorana eram-po eran-tsaina anareo rehetra ny tenako izay nanome ny heviny rehetra tato momba ny CEM;
Samia ho tahian'Andriamanitra daholo isika rehetra Izaho ho ela velona ianareo tsy ho faty haingana.
MISAOTRA TOMPOKO
.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.5161