You are here: home > Forum

Coronavirus

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: Coronavirus
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 > 
RBNIR - 18/03/2020 14:32

gasy1zay
Tsy ny fibebahana no miaro @ aretina toy ny corona virus fa ny fiarovan'Andriamanitra, rehefa tafaray @ kristy ianao dia mitoetra ao aminy, miaro anao izy ( salamo 91)na sanatria aza ianao tratra noho ny tsy fitandremana (niala teo ambany fiahiany ianao noho ny ota ohatra)dia mbola tsy olana fa izy ihany koa no manasitrana anao (salamo 103) rehefa manantona azy ianao.
Amen

Tena Amena tokoa v?
Hafakely marina ny fampianaranreo ry gasy1zay..;

Jesosy ange no niteny an'ity teny ity e!
« Tsia, hoy Izaho aminareo; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. » (Lioka 13:3)

Raha vakiana tsara hatramin'ny voalohany dia tsy ny hoe habetsahan'ny fahotana akory no nahatonga loza ho an'ireo galiliana fa noho izireo tsy nibebaka.....

Sahinao v ny manohitra ny tenin'i Jesosy???
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 18/03/2020 14:48
O ry RBNIR.. nivadika ny pejy, ary dia mety tsy hitanao ity, fa dia averiko eto ambany.

Fa eritrereto tsara fa ny an'i GAsy1zay, EFA MANDRY NY DOMY.
Ka ho tata-bava eo fotsiny ianao raha hananatra azy lava eo. Efa nakatony ny sainy
rhaj0
Mety tsy azon'ny mpiserana eto @ Serasera eto ny resak'i Gasy1zay, fa ampatsiahiviko kely fotisny, dia ahitsio ry Gasy1zay raha diso..

i GAsy1zay dia isan'ireo atao hoe "Born-Again". MInobe i Gasy1zay, fa tena nifona/nibebaka/nivavaka t@ foony, ary dia noraisin'Andmntra tanteraka, na hoe, tena ao anatin'i Gasy1zay ao HONO, eny, ao @ vatana aman-tsainan'i Gasy1zay ao HONO ny Fanahy Masina.

Ka rahefa "Born-Again" toa izay, dia tarihin'izao FM ao aminy izao FOANA HONO i GAsy1zay, ary dia tena madio tokoa. Caricaturiser-na @ hoe "Virgin-Again"

Ary raha "Virgin-Again" i Gasy1zay, dia tena TSY kitikitihin'izay Coronavirus any, n'inon'inona ataony. Satria, araka ny filazany io ihany, na manota azany i Virgin-Again, dia mbola asian'i Salamo 103 HONO, ary dia mbola hadio: Virgiin-Again = Virgin-Mandrakizay.


Dia izay no maha-samy hafa an'i RBNIR sy GAsy1zay, na dia samy Kristiana fanatika azany izy roaroa ireo:
- i RBNIR dia tena mbola mila mi(beba)bebaka foana
- i Gasy1zay indray, dia efa mandry ny dOmy: Virgin-Again ary Virgin-Mandrakizay.


Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/03/2020 15:06
Itony koa mbola porofo fa tena mbola takiana hibebaka marina ny olona...

« Mibebaha ianareo; fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. » (Matio 3:2)
« Koa mibebaha ianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo, » (Asan'ny Apostoly 3:19)
« Koa dia mibebaha; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao faingana Aho ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. » (Apokalypsy 2:16)
« Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina* ianao, dia ho tonga toy ny fihavin'ny mpangalatra Aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hihaviako aminao. [* Gr. hiari-tory] » (Apokalypsy 3:3)
« Izay* rehetra tiako no anariko sy faizako; koa dia mazotoa ianao, ka mibebaha. [* Gr. Raha Izaho, dia izay] » (Apokalypsy 3:19)


Izay rehetra tian'i Jesosy hono mbola mila mibebaka.....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 18/03/2020 16:04
Dia ianao irery izany ry RBNIR no mi(beba)bebaka ao aa... Dia antenao fa misy ifandraisany ny ngenongenonao ao sy ny Coronavirus tsy hijapy @ tenabenao ao ry RBNIR

i GAsy1zay indray dia ny azy ho'a HONO dia efa MANDRY NY DOMY, ary dia izay mahasoa ataon'ilay FM ao aminy ao izany HONO, tsy mila mibebaka, tsy mila manaraka ny TOROLALANA AMEN'NY SIANSA (sa tsy izay ry Gasy1zay?)

Ny ahy indray, dia ny manaraka ny TOROLALANA AMEN'NY SIANSA ihany no ady eo.
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 18/03/2020 17:19
Aleo hazava ny position-ko @ mahakristiana ahy,

Voalohany ny kristiana dia manaraka ny lalana, izany hoe raha milaza ny fanjakana hoe tsy mahazo mivoaka, dia tsy mivoaka aho, fa raha hoe tsy tokony hivoaka fotsiny no recommandation dia tsy matahotra ny hivoaka aho, fa kosa raha misy antony ny hivoahana fa tsy hoe hizesta fotsiny hoe tsy matahotra.

Faharoa, ny kristiana naterabaovao dia miformer un seul corps avec Christ, saingy raha manota izy dia nanala tena tao @ vala satria ny fahotana no manasaraka antsika @ Andriamanitra, izay ngamba no antony ilazan'i RBNIR hoe mila mibebaka raha te hiverina ao @ kristy mba hahazoana ny fiarovany.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/03/2020 05:15
Ka aty Ontario sy any Etazonia (etats sasany) izao dia efa mikatona ny Leglizy.
Dia tsy hitandro ny andro SAbata izany nareo, na hoe, tsy mba mamonjy ny Tranon'ANdmntra, fa avelanareo ho haolo ao ny Tranon'Atra satria izany no nolazain'ny Siansa anareo.
Ilay ao @ Hebreo 10:25 izany izao dia ariana faty any fa mamitaka mamosavy.
(mbo hain'i GAsy1zay akoriny azany ve izao ilay Hebreo 10:25b izao

Fa Bravo eee!... efa hendry kah..


Dia ireo "manota ka tafavoaka ny vala" HONO hozy GAsy1zay dia tsy voa-aron'ilay vala intsony ambara-paha... izany hoe, ireo Kristiana-born-again matin'ny COronavirus izany tena nanota fady tao an... izany hozy (ny fandalinan'i) Gasy1zay.

Toa ireo beantitra no voa mafy ary matin'ity Coronavirus ity. Dia ireo nibalady tany Chine koa ohatra. Ary nisy zaza vao teraka na koa zazakely mihintsy koa voany dia maty.

Hum... inona tokoany re izany no mety ho otan'ireo Kristiana-matin'ny-Coronavirus ireo ry Gasy1zay ee.. Ataovy re ny fandalinanao ry Gasy1zay dia zarao etoy ary tena mba valio, mba hisorohana ny ratsy eee...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/03/2020 07:33
gasy1zay
Aleo hazava ny position-ko @ mahakristiana ahy,

Voalohany ny kristiana dia manaraka ny lalana.....

Faharoa, ny kristiana naterabaovao dia miformer un seul corps avec Christ, saingy raha manota izy dia nanala tena tao @ vala satria ny fahotana no manasaraka antsika @ Andriamanitra,........

efa nambarako teto fa tsy misy hoy aho kristiana tsy mitandriana lalàna izany fa ny tena marina miatsaravelatsihy ny olona iray raha milaza fa tsy mitandrina lalàna izy....
Ohatra iray fotsiny, raha tena kristiana dia matahotra ny handika ny didy 1 ao amin'ny didy folo....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 19/03/2020 15:56

RBNIR
gasy1zay
Aleo hazava ny position-ko @ mahakristiana ahy,

Voalohany ny kristiana dia manaraka ny lalana.....

Faharoa, ny kristiana naterabaovao dia miformer un seul corps avec Christ, saingy raha manota izy dia nanala tena tao @ vala satria ny fahotana no manasaraka antsika @ Andriamanitra,........

efa nambarako teto fa tsy misy hoy aho kristiana tsy mitandriana lalàna izany fa ny tena marina miatsaravelatsihy ny olona iray raha milaza fa tsy mitandrina lalàna izy....
Ohatra iray fotsiny, raha tena kristiana dia matahotra ny handika ny didy 1 ao amin'ny didy folo....


lalana avoakan'ny mpitondra fanjakana no resahiko eo RBNIR fa tsy lalan'i mosesy a! Jereo tsara ny nataon'i Jesoa raha nifandrihan'ny fariseo izy mikasika ny fandoavana hetra.
Torak'izay koa ankehitriny, isika kristiana dia tokony manaradalana @ tany misy antsika, izany hoe raha manaja ny tsy fandehanana lieu de culte aho noho ny coronavirus dia satria izay no navoakan'ny fanjakana.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/03/2020 16:11

gasy1zay

RBNIR
gasy1zay
Aleo hazava ny position-ko @ mahakristiana ahy,

Voalohany ny kristiana dia manaraka ny lalana.....

Faharoa, ny kristiana naterabaovao dia miformer un seul corps avec Christ, saingy raha manota izy dia nanala tena tao @ vala satria ny fahotana no manasaraka antsika @ Andriamanitra,........

efa nambarako teto fa tsy misy hoy aho kristiana tsy mitandriana lalàna izany fa ny tena marina miatsaravelatsihy ny olona iray raha milaza fa tsy mitandrina lalàna izy....
Ohatra iray fotsiny, raha tena kristiana dia matahotra ny handika ny didy 1 ao amin'ny didy folo....


lalana avoakan'ny mpitondra fanjakana no resahiko eo RBNIR fa tsy lalan'i mosesy a! Jereo tsara ny nataon'i Jesoa raha nifandrihan'ny fariseo izy mikasika ny fandoavana hetra.
Torak'izay koa ankehitriny, isika kristiana dia tokony manaradalana @ tany misy antsika, izany hoe raha manaja ny tsy fandehanana lieu de culte aho noho ny coronavirus dia satria izay no navoakan'ny fanjakana.

Dia mbola sahy miatsaravelatsihy eo anatrehan'Andriamanitra ihany ianao izany satria misy tahotra ao anatinao tsy hahasahianao manompo Andriamanitra hafa ry gasy1zay....

« Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany. » (Eksodosy 20:3)

Matoa ny olona iray tsy sahy miankohoka amin'ny Andriamanitra hafa ankoatrany dia noho io teny io izay....Aza miatsaravelatsihy fa lasa mandainga amin'ny FM ianao fa tsy mandainga amin'ny olombelona....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 19/03/2020 16:39
RBNIR > fitiavana an'Andriamanitra ve ny ambony sa ny tahotra azy? Fitiavana RBNIR a, ny fitiavana manafoana ny tahotra, io ny nahavoa ny jiosy sy ny lalana, nu tahotra no nanosika azy hanaraka lalana fa tsy fitiavana


Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/03/2020 00:24
Ho an'izay liam-baovao sy tia fivoarana, dia ampitomboy ny fanantenana @ ity Artificial Intelligence ity.

Eto izany rahefa nampiodinina ny masinina intelizant, dia haingana be kokoa famabahana sy fikarohana izay mitondra @ famoronana sy famahana olana

https://www.cnn.com/2020/03/19/us/fastest-supercomputer-coronavirus-scn-trnd/index.html
The world's fastest supercomputer identified chemicals that could stop coronavirus from spreading, a crucial step toward a vaccine


Fivavahana sy finoana moa ny resak'eto, fa ao anatin'izany resaka izany ny TSY FILAVANA NY FIVAVAHANA SY FINOANA @ ity fi(s)ainana ity
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/03/2020 07:07

gasy1zay
RBNIR >...... ny fitiavana ....... no nanosika azy hanaraka lalana fa tsy fitiavana

Ka aza miatsaravelatsihy hoy aho fa na fitiavana io na tahotra no manosika anao hitandriana ilay lalàna dia mitovy ihany mitandriana ilay lalàna foana ihany ianao no dikan'izay...

Ny olona tsy mitandrina lalàna dia olona tsy mino otran-dry rhajo sy ny olona tsy mino an'i Jehovah ho Andriamanitra....

P.S : Tsara ny mitandriana ny lalàna noho ny fitiavana Azy....fa na izany aza nampianarina ihany koa ny mpino hoe...« Koa amin'izany, ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasà amin'ny tahotra ny ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. » (Filipiana 2:12)

Ny olona tsy miasa amin'ny tahotra sy ny hovitra dia tsy hotanteraka ao aminy ny famonjena azy....
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 20/03/2020 13:32
1 jean 4:18 il n' ya pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique la punition, celui qui eprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour.

RBNIR > raha mbola ny tahotra an'Andriamanitra no mibahana ao amponao dia tsy mbola tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao, raha mbola ny tahotra an'Andriamanitra no mibahana ao amponao dia tsy mbola mahatsiaro tena ho zanany ianao fa mbola nijanona ho mpanompo, raha mbola ny tahotra no mibahana ao amponao dia mazava be io verset nozaraiko io, tsy mbola mitoetra feno ao @ fitiavana

Enga anie ny FM hanokatra ny masom-panahinao RBNIR fa raha ny fahafanamponao io no mifanena @ veritable revelation de Dieu fa tsy fampianaran'olombelona dia ho lasa fitaovana mahery eo ampelatan'Andriamanitra ianao

Raha mety ianao RBNIR dia hiarahivavaka isika mba hisy fandresendahitry ny FM eo amintsika ka tena ho hasehony amintsika hoe iza no diso fandray
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/03/2020 13:46
Fa izany rehetra izany ve ry izy roaroa hanafaka anareo Coronavirus aa???
(na dia ny piti-droranareo avy eny ambony alitara io fotsiny aza dia efa mandoza)

Izao izao ho'a, mba ahoana izao no hankalazanareo ny Paka?

Hanaja ny Finoana SA Hanaja ny Siansa?
Hitandro ny Finoana SA Hitandro ny Siansa?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/03/2020 14:12
gasy1zay
RBNIR > raha mbola ny tahotra an'Andriamanitra no mibahana ao amponao dia tsy mbola tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao,

Izay fomba fampianaranao izay mihitsy ilay mahadiso hevitra ny maro ka mahatonga ny maro hanao kitoatoa amin'ny fivavahana...

vokany, betsaka no tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ireo mpivavaka dia miafara amin'ny fitenenan-dratsy ilay fampianarana ka mampihemotra ny tokony hiditra...

Ka dia ao ianareo izany gasy1zay koa....tadidio ny tenin'i paoly...

« Koa amin'izany, ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasà amin'ny tahotra ny ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. » (Filipiana 2:12)

miàsa hoy i paoly amin'ny tahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo...
manampitiavana be mioatra an'i paoly v ianareo ao ry gasy1zay????

« Ireo no harambato voasaron-drano* eo amin'ny fanasam-pifankatiavanareo, raha miara-mihinana aminareo izy, dia mpiandry mamahan-tena, nefa tsy matahotra; rahona tsy misy rano, entin'ny rivotra, ireo; hazo fararano, nefa tsy misy voany, indroa maty, voafongotra; [* Na: Ireo no pentimpentina] » (Joda 12)

sa koa ianareo ilay voalaza fa mpiandry mamahan-tena nefa tsy matahotra ao amin'ny bokin'ny joda????

Samia mamisavisa hoy i dedesa izay...

Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 20/03/2020 15:12
Rehefa tia an'Andriamanitra ve ny olona RBNIR dia mbola mijanona anaty fahotana? Raha tarihin'ny FM ve ny olona RBNIR dia mbola hiverina @ fahazarandratsiny? Mino ny fitarihin'ny FM ve ianao? Resy lahatra fa zanak'Andriamanitra ve ianao?

Fitiavana no zavadehibe, fa ny fitiavanao an'Andriamanitra no tsy hanotanao intsony fa tsy ny tahotra ny ho bedy, tsy tokony ho bedy intsony ianao satria hoan'izay ao @ kristy dia tsy misy intsony fanamelohana, satria efa nentin'i Kristy ny fanamelohana noho ny ota dia ny fahafatesana

Saingy tsy midika izany hoe afaka manota aho satria noho ny fitiavako an'Andriamanitra dia te hanantanteraka ny sitrapony aho, tsy amin'ny heriko anefa fa izaho mbola mitoetra @ nofo ho lo, fa amin'ny herin'ny FM izay manaisotra ny filandratsy ( maivais desirs) ato anatiko.

Izay ilay hoe fo vaovao no omeko anareo, Fanahy vaovao no ataoko ao aminareo.

Izay no mahatonga antsika hoe tempolin'ny FM, tarihin'ny FM, lasa zanak'Andriamanitra, ka te ho tanteraka amin'ny fitiavana RBNIR sa hijanona anaty tahotra ny ho bedy raha manao ny tsy mety? Ilay zanaka adala ve bedy raha niverina tany @ rainy? Maika lavitra ny fitiavan'Andriamanitra antsika...
AMEN

Ndao RBNIR hangataka ny FM hireveler ny fitiavan'Andriamanitra anao a! Ndao angataka fahafenoan'ny FM mba ho tsapantsika ny tena fitarihin'ny FM sy ny tiany ho atao eo @ fiainantsika
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 21/03/2020 15:06
Ho an'i Gasy1zay:
mandeha ve izao recrutement an'i RBNIR ho Born-Again izao ry Gasy1zay aa?
Mahomby sy maha(ki)soa ve ilay hoe: Ndao RBNIR hangataka ny FM ..?


Ho an'i RBNIR
koa raha tsy adala koa inoino foana izany hoe, pouh pouh pouh... dia afaka daholo ny ota ary miverina ho Virijiny ee?...ity izao nefa efa vitan'i Lolo sy ny tariny, vita hira ny @ Gasy1zay...
Ovaina kely fotsiny

Rehefa avy migenongenona iny...
Sy manipy tanana any an-danitra,
Rehefa mikimpy mafy iny...
Dia manena be, toa constipé,
hé hé hé hé... hé hé hé hé.

Dia iny i Gasy1zay fa miverina
Miverina ho Virijiiiiiiiiiiny ....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/03/2020 06:58
gasy1zay
Rehefa tia an'Andriamanitra ve ny olona RBNIR dia mbola mijanona anaty fahotana?

Tsy izay ilay problema,
Ilay fandavanareo fa hoe tsy mitandriana lalàna ianareo (miatsaravelatsihy mandainga eo anatrehan'ny FM) nefa ny marina tena mitandriana lalàna ihany ianareo fa lalàna 2 na 3 ihany no halanareo ka raha vao miresaka an'ireo dia mivoaka teny hoe isika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana...;

Ka io hoy aho na fitiavana na tahotra no mahatonga ny olona mitandrina ny lalàna dia mitandrina ny lalana foana ihany izy izay fa tsy hoe lasa tsy mitandrina akory rehefa fitiavana no hitandremany azy...

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/03/2020 13:31
O ry RBNIR... angaha tsy mba ao aminao ilay "fitiavana" (ho) Virijiny (again)?

RAha ny fahitako azy aloha, dia rahefa samy hino ihany, dia hitako hoe, ny an'i Gasy1zay no tena mahomby, fa tena pouh pouh pouh mino fotsiny, dia MANDRY NY DOMY

Ny an-dRBNIR, mbola mila mahay izao lalàna izao, dia miezaka tsy mandika azy, dia manao foana ihany anefa, dia mody mibebabebaka mafy eo, dia mody hoe, miverina mianatra ilay lalàna satria be ny secret, dia miezaka ... dia miodikodina lava ao eee...

Dia rahefa fanina ao, dia jonoin'i HRNRN mora fotsiny, ary dia io voan'ny mandoa 1/10 lava ao io.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/03/2020 14:16
Marina fa tena misy ilay hoe olombaovao rhajo « Koa raha misy olona ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo. » (2 Korintiana 5:17)

Saingy ilay olombaovao tsy mpanota rhaj0 a!« Ary fantatrareo fa Izy no naseho hanaisotra* ny ota; ary tsy mba misy ota ao aminy. [* Na: hitondra] » (1 Jaona 3:5)

Inona no atao hoe ota? « Izay rehetra manota no mandika ny lalàna; fa ny ota no fandikana ny lalàna. » (1 Jaona 3:4)

ota = fandikana ny lalàn'Andriamanitra...

manota = mandika ny lalàn'Andriamanitra

mpanota = mpandika ny lalàn'Andriamanitra...

Dia tsohay avy amin'izay...tokony ho mpitandrina ny lalàn'Andriamanitra ilay olombaovao sa tsia???


Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >