You are here: home > Forum

Dia hoe ...

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Ka tsy mila kianoKO akory ny fanazavaNAO (tavin-dr...
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 5 6 7 8 9 >  Farany
rhaj0 - 04/12/2019 18:57
Ka tsy mila kianoKO akory ny fanazavaNAO (tavin-dresaka miodikodina lavabe) ry RBNIR, fa aleo ny Kristiana namanao no hanoga anao.


Fa inty izao no isan'ny tena zava-dehibe.. resa-BOLA, resak'AINA.
Paragraph 2 dia mazava.

Paoly manipaka Jesosy
In 1 Tim. 5:17, Paul wrote: "The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching." Then Paul uses a verse from the Law of Moses about not muzzling an ox in an odd extension to imply churchgoers have a duty to pay the elders for their service. (1 Tim. 5:18.) Elsewhere, Paul says:
14 In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. (1 Cor. 9:14 NIV.)

But I thought Jesus said to His disciples to lay no cost on anyone they served by preaching and healing? "Without cost you have received; without cost you are to give." (Matt. 10:8, NAB.) Jesus in the prior verse was commanding the apostles to go out and preach the gospel, so the context makes quite clear that no charge or burden was to be made on auditors to hear preaching of the gospel or healing ministries.


Jereo tsara ny reference an...
- Matio ny an'i Jesosy
- ary Timoty sy Korintiana, izay nosoratsoratan'i Paoly, no manamarina ny resa-PaolyKa ahoana ry RBNIR Pauline, minisitry ny vola ao @ secte HRNRN:
vonihanitra be ny anao mikepokepoka ny 1/10-mpananan'ny olona mahantra ao an ???


Tena mba tapaho ny hohon'ankihikelitongotro raha hahazo kadou avy @ Jesosy (sy Pere noel) ianao mpisoloky volan'olona ao io ry RBNIR sy HRNR
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 04/12/2019 19:34
Tsy azoko hoe inona ny tsy aritry rhaj0 @ paoly? Rehefa tsy mino angaha tsy hoe tsy mino 100% sa mino an'i jesoa fa tsy mino an'i paoly? Sa le soratan'i paoly mintsy no manindrona anareo?
Valio | Miverina eny ambony
midrou - 04/12/2019 20:24
??Izao no torohevitro aminao rhajO?? a!!!!!!!!!!!

Marina avokoa teny rehetra ao anaty Baiboly manomboka any amin ny Genesisy ka hatramin ny Apokalipsy
Ary olona no nampiasain Tompo hanoratra azy teo ambany fitarihan ny Fanahy Masina ka tsy azo atao ny manampy na manala an ireo fa mahavery Apok.22:18,19(vakio)
Ao anati izany o'a ny EPISTILIN I PAOLY

???Koa asanao
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 04/12/2019 22:12
Misy karazany izany ny Kristianisma, arakaraky ny interpretation'ilay Kristiana an'io Baiboly io.

Ankoatry ny (ady) Protestanta Katolika, dia io hita arak'io voalaza io ambony io ny maha-samy hafa BE ny fampianaran'i Paoly sy Jesosy.

Ary dia hitanao io ny vokany, eo @ fiarahamonina, h@ eo anivon'y Firenena.

Aleo averina kely dia atao mazavazava ilay FIFANIPAHANA eo @ revi-nJesosy sy ny resa-Paoly.
Ary ireo revi-nJesosy sy ny resa-Paoly resahina ry Gasy1zay sy Midrou fa tsy ny amiko no hahaliana ny olona eto aaa..

Paoly manipaka Jesosy
In 1 Tim. 5:17, Paul (...) imply churchgoers have a duty to pay the elders for their service. (1 Tim. 5:18.)
Elsewhere, Paul says:
14 In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. (1 Cor. 9:14 NIV.)

But I thought Jesus said (...) "Without cost you have received; without cost you are to give." (Matt. 10:8, NAB.)
Jesus : no charge or burden was to be made on auditors to hear preaching of the gospel or healing ministries.
koa raha maka 1/10-karenan'ny olona i RBNIR sy HRNRN rehefa manome service HONO, dia Pauline manaraka-Paoly, sa Kristiana manaraka-Kristy???

That is the question
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2019 07:18
rhaj0
Paoly manipaka Jesosy
In 1 Tim. 5:17, Paul wrote: "The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching." Then Paul uses a verse from the Law of Moses about not muzzling an ox in an odd extension to imply churchgoers have a duty to pay the elders for their service. (1 Tim. 5:18.) Elsewhere, Paul says:
14 In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. (1 Cor. 9:14 NIV.)

But I thought Jesus said to His disciples to lay no cost on anyone they served by preaching and healing? "Without cost you have received; without cost you are to give." (Matt. 10:8, NAB.) Jesus in the prior verse was commanding the apostles to go out and preach the gospel, so the context makes quite clear that no charge or burden was to be made on auditors to hear preaching of the gospel or healing ministries.


1 tsy hoe lava loatra fa raha raisinao zava-dehibe dia tokony hodinihinao tsara (ny marina dia tahaka ireo olona ireo ihany ianao....tsy hitanao izay hanoherana na handavana ireo zavatra nazavaiko teto ka aleonao tsy miditra lalina....

2 io ange no niandrasako taminao hoe alefaso tsi11 e, misaotra anao nitondra....
Ireto misy teny
Nanontany ny mpianatra...
« Dia hoy Petera: Indro, izahay efa nahafoy izay nety ho anay ka nanaraka Anao. » (Lioka 18:28)

Dia namaly i Jesosy
« Ary hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy misy olona izay efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka, noho ny fanjakan'Andriamanitra, » (Lioka 18:29)
« izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao, ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. » (Lioka 18:30)

Izany hoe nampanantena an'i petera Izy fa handray trano zato (eto amin'izao fiainana izao i petera).
Dia alefaso ny fisainana....tsy mahazo mangalatra i petera, tsy maintsy misakafo ihany koa ary tsy mainty mitety ny tany hitory ny filazantsara....

Avy taiza re no niavian'ireo vola be hahafahana manao trano 100 e??????

Ny tena marina ny fomban'Andriamanitra dia mifidy olona hatrany izy ao amin'ny vahoakany hiasa 100% ho azy, ireny olona ireny tsy mahazo miasa na mihary ho an'ny tenany fa Andriamanitra no mamelona azy....
Taloha dia ireo levita (taranak'i Aarona no nanao izany asa izany)
Tamin'ny andron'i Jesosy kosa dia ireo apostoly (tsy mahazo miasa ireny ary ny fivelomany dia ny filazantsara irery ihany).....

Hoy aho hoe i Jesosy rehefa miteny eo imason'ny olona dia matetika fanoharana no ataony fa amin'ireo mpianatra kosa izy no tena milaza ny heviny....

« Ary dia nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Nahoana no fanoharana no itenenanao aminy? » (Matio 13:10)
« Ary namaly Izy ka nanao taminy hoe: Satria ianareo no navela* hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela**. [* Gr. nomena] [** Gr. nomena] » (Matio 13:11)

Ka na iza na iza tsy handray izay nomen'i paoly dia tsy hahafantatra ny marina mihitsy izany olona izany.....ARY DIA HO VERY.....

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2019 08:30
rhaj0
koa raha maka 1/10-karenan'ny olona i RBNIR sy HRNRN rehefa manome service HONO, dia Pauline manaraka-Paoly, sa Kristiana manaraka-Kristy???
That is the question

Fanampiny rhajo! ireto misy teny nataon'i Jesosy mamporisika ny olona handoha ny ampahafolony....

« Eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no ipetrahan'ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo; » (Matio 23:2)
« koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo; fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy, nefa tsy manao. » (Matio 23:3)

Ny fariseo sy ny mpanora-dalàna dia namporisika ny olona handoha fahafolon-karena (dia hoy i Jesosy hoe izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo....


Dia hoy koa i Jesosy teto hoe....
« Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina* ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana; ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana.[*Anaran-java-maniry ireo] » (Matio 23:23)

Vakio tsara fa hoy i Jesosy hoe Ireto (manolo ny anarana hoe fahafolony grammaire gasy izany) TOKONY HO NATAONAREO.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/12/2019 08:34
Vakio ato ny dikanteny vahiny amin'ilay Mat.23:23 "sans negiiger les autres choses (tafiditra ao ny dime)

and not to have left the other undone.(tafiditra ao ny the tithe mint)

https://saintebible.com/matthew/23-23.htm
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/12/2019 15:29
I Jesosy dia mba nanaja ny lalAna izay nisy ihany eto, ny mba andoavana ny hetra, ho an'ny fiarahamonina/firenena ao, sy ho an'izay mpanoradalana (ireo olombe ao @ Judaisma).

Fa ho an'ny Mpianatr'i Jesosy izay irahiny hitory, dia mazava beuh, hozy ny Mpandinika

But I thought Jesus said to His disciples to lay no cost on anyone they served by preaching and healing? "Without cost you have received; without cost you are to give." (Matt. 10:8, NAB.) Jesus in the prior verse was commanding the apostles to go out and preach the gospel, so the context makes quite clear that no charge or burden was to be made on auditors to hear preaching of the gospel or healing ministries.


"Without cost you have received; without cost you are to give."
(Matt. 10:8, NAB.)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/12/2019 16:44
Jereo kely ny tabilao ... hummmm...


Matio 10:7Ary raha mandeha hianareo mitory ...


Matio 10:8... efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana.Fa dia HENATRA ho anao ry RBNIR sy HRNR. HENATRA BE VATA.

Midoka-tena mihintsy ianareo fa nahazo "fahasoavana" avy @ Jesoa-zazakely - MAIMAIMPOANA - nefa dia kapainareo ny mahantra sy marefo (ara-tsaina) @ 1/10-karena, hoe nirahin-Jesosy "hitory" io HONO ianareo, dia sesefanareo habobo ny olona ..


Tsara fa tohizo ry RBNIR aaa...
Dia efa hoe, angaha tsy hitan'i Bainina "ao ambony ao" ianao RBNIR manao an'io?

Ary dia TSY hahazo kadou avy @ Jesoa-zazakely sy Pere Noel ianao ry RBNIR r@ 25..
Fa ho ameko ho'a, satria "tena izy" @ Kristianisma izao ataonao izao ry RBNIR
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/12/2019 11:19
Aleo hotohizana ny teny izay atolotrao rhajo.

« Aza mitady volamena, na volafotsy, na varahina, ho ao anatin'ny fehin-kibonareo, » (Matio 10:9)
« na kitapom-batsy ho amin'izay haleha, na akanjo roa, na kapa na tehina; fa ny mpiasa dia miendrika hahazo ny haniny. » (Matio 10:10)
« Ary izay tanàna na vohitra hiakaranareo, dia fantaro tsara izay miendrika ao; ka mitoera ao aminy mandra-pialanareo. » (Matio 10:11)
« Ary raha vao miditra ao amin'ny trano ianareo, dia miarahabà ny ao. » (Matio 10:12)

1- Marina fa ny fahasoavana noraisina sy zaraina indray tsy azo amidy na sandaina vola (tsy otran'ny hoe mankany amin'ny dokotera io ka hoe nitsabo izy dia misy sandany satria sitrana ilay olona ...
Ity teny ity manamarina izany « ka nanao hœ: Omeo izany fahefana izany koa aho, mba handray ny Fanahy Masina izay olona hametrahako tanana. » (Asan'ny Apostoly 8:19)
« Fa hoy Petera taminy: Aoka ho very mbamin'ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. » (Asan'ny Apostoly 8:20)

Tsy vidim-bola ny fanomezan’Andriamanitra….

Fa hoy kosa anefa i Jesosy hoe ny mpiasa dia miendrika hahazo ny haniny (Mat.10:10) io ilay nolazain'i paoly hoe aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary 1Kor.9:9 & 1 Tim.5:18 tsy teny vaovao anefa io fa teny efa nomena tamin'ny andron'i Mosesy ihany koa Deot.25:4 ary fantatr'i Jesosy tsara izany,

2- Iza moa no tokony hanome an'ireo apostoly ireo izany rehefa mandeha mitory izireo? dia io nolazain'i Jesosy eo ambony io Mat.10:11 (ireo olona hitorina ny teny ka hita fa mendrika....)

Fehiny ireo mpino no ampiasain'Andriamanitra hamelona ireo apostoly ireo fa tsy hoe olon-kafa akory...

Izay no nahatonga an'i petera nanao fanentanana tamin'ny olona mpino mba hivarotra ny fananany rehetra dia lasa fananana iombonana nentina nanaovana asan'Andriamanitra...(Asa.5:1-11)
Izay ihany koa no nahatonga an'i Jesosy hamporisika ny olona handrotsaka betsaka tahaka an'ity vehivavy ity...satria fantatr'i jesosy fa tokony handrotsaka ho an'Andriamanitra ny olona rehefa ao ampiangonana....
« Fa nisy mpitondratena malahelo anankiray kosa tonga teo, ka nandatsaka farantsakely* roa an-kevitry ny variroaventy avy.[*Gr. lepta roa, dia farantsakely varahina izany = kodranta iray = tokony ho variroaventy] » (Marka 12:42)
« Ary Jesosy niantso ny mpianany hanatona Azy ka nanao taminy hœ: Lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondratena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. » (Marka 12:43)
« Fa ireo rehetra ireo, dia tamin'ny haben'ny fananany ho nandatsahany tao; fa izy kosa, tamin'ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany, dia ny fivelomany rehetra. » (Marka 12:44)

Dia ahoana rhajo ????Jesosy mamporisika ny olona handrotsaka ao anaty fitatazan-katrika ny fivelomany rehetra ?????
Izay ilay hoe zava-miafina aminao ny finoana !....Midira amin’ny lalina aloha dia ho fantatrao ny tena marina sy tokony atao manoloana ny tenin’Andriamanitra iray……
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/12/2019 11:24
ilay hoe miditra amin'ny lalina tsy hoe mianatra fotsiny fa rehefa resy lahatra dia manantateraka...

Rehefa tsy manao izay dia "tsy hitombo mihitsy ary dia tsy hahafantatra ny marina mihitsy"....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 06/12/2019 15:16
Eto izany, efa mazavabe ny hafatr'i Jesosy hoe:

1- ho an'ireo olona hirahin'i Jesosy mba hitory
2- dia satria ireo olona ireo dia efa nampazahoan'i Jesosy fahasoavana MAIMAIM-POANA
3- dia ampirisihin'i Jesosy, na baikony akoriny aza, ny hanome MAIMAIM-POANA, na fampianarana izany na fanasitranana.


Inona @ ireo no TSY azonao ry RBNIR??


Dia tena mbola mila ampianao resa-Paoly ve ireo teboka telo ireo ry RBNIR?


Sa izay ilay fombanareo hanambakana olona, asafotofoto lavabe ny resaka, dia avy eo hoe, "ambany ny vola eee.." ??


Henatra ho anao ry RBNIR sy HRNRN.

AVERENO ny volan'olona ry RBNIR aa... TSY ny hikepoka ny 1/10-karenan'ny olona no nanirahan'i Jesosy anareo RBNIR sy HRNR.


Dia tandremo foana ho'a fa hitan'i Bainina "ao ambony ao" anie ianao:

1- tsy vitan'ny efa nanodikodina ny sain'ny olona ianareo RBNIR sy HRNR,
2- dia nanodikodina ny 1/10-karenan'ny olona,
3- fa mbola io ampianao resaka misafotofoto io, hanamarinanao ny nataonao
4- ary dia akapokapokareo RBNIR sy HRNRN fa I Jesosy mihintsy no niteny hoe ameo ny vola. (nefa anie ilay soratsoratr'i Paoly ao @ Asa sy Kor. sns.. no reference amenareo)Fa dia hitako hatraty I RBNIR sy HRNR rahatrizay, tonga ao ambavahadin'i Petera HONO. Ary dia hozy Petera:
- efa naverinareo ve ny vola nisolokianareo t@ olona, na dia efa nilaza mazava azany I Jesosy hoe, ameo MAIMAIM-POANA na fampianarana na fanasitranana ??

Dia hitako hatraty I RBNIR sy HRNRN sy ny robe-lava-fotsy, mahazo ny daka mandrivorivo, ary dia migorodana any @ trou noir...
hi hi hi... hita daholo ny ao ambany robe-lava-fotsy
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/12/2019 10:23
rhaj0


Inona @ ireo no TSY azonao ry RBNIR??


Dia tena mbola mila ampianao resa-Paoly ve ireo teboka telo ireo ry RBNIR?


Sa izay ilay fombanareo hanambakana olona, asafotofoto lavabe ny resaka, dia avy eo hoe, "ambany ny vola eee.." ??


DISO BE :Avereno vakina tsara fa
1- Mat.10 no nanazavako ilay hevitra hoe ny mpino ihany no nampiasain'i Jesosy hamelona ireo iraka ireo...
2- Asa.5 : no nanaporofoko fa nitaky fananana tany amin'ny mpino i petera (apostoly nofidin'i Jesosy sy nampianariny mivantana fony Izy mbola velona)
3- Mar.12 no nanaporofoko fa tena namporisika i Jesosy hoe ny fivelomana rehetra no tokony harotsaka anaty fanatazan-drakitra.
4- Mat.23:3 nampianatra i Jesosy ny hanekena izay rehetra lazain'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna (izany hoe rehefa mampianatra ny fariseo hoe aloavy ny fahafolokarena dia tokony ekena araka io fampianaran'i Jesosy io)
5- Mat.23:23 nanamafy i Jesosy fa tokony ho natao tokoa ny mandoa ny ampahafolony nefa tokony tsy natao tsinotsinona ihany koa ny "rariny sy ny famindram-po ary ny finoana"...

Fampianaran'i Jesosy daholo ireo fa tsy nisy nalaina tany amin'ny boky nosoratan'i paoly....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/12/2019 12:42
rhaj0
Eto izany, efa mazavabe ny hafatr'i Jesosy hoe:

1- ho an'ireo olona hirahin'i Jesosy mba hitory
2- dia satria ireo olona ireo dia efa nampazahoan'i Jesosy fahasoavana MAIMAIM-POANA
3- dia ampirisihin'i Jesosy, na baikony akoriny aza, ny hanome MAIMAIM-POANA, na fampianarana izany na fanasitranana.


Aleo aza azavaina tsara mihitsy amin'ny antsipirihiny....
Hoy i Jesosy eo ambaimbany kelin'ilay teny hitanao rhajo!

..« Ary izay tanàna na vohitra hiakaranareo, dia fantaro tsara izay miendrika ao; ka mitoera ao aminy mandra-pialanareo. » (Matio 10:11)

Mitoera ao aminy mandra-pialanareo (eo amin'ilay vohitra)

1- Iza no hitoeran'ireo irak'i Jesosy (izay olona miendrika = olona nino ilay toriteny natao)?
2- Fa maninona no hitoetra ao???? anjaranao no mandinika : hifapijerijery fotsiny v???? hisakafo sy hatory???, (=hebergement)??? sa haninona ao ry zareo????
Mety vetivety ilay mpanompon'Andriamanitra no mitoetra eo, mety ho ela be ihany koa...;inona no ataony ao????

Io no porofo fa ireo mpino ihany no mamelona ireo irak'Andriamanitra ireo...

Jesosy koa dia nitondra kitapom-bola....ary Jodasy no nampitondraina ny kitapombola io....
Tsy niasa izireo tsy misasatra izireo....avy aiza re ilay vola e??????

« Fa nataon'ny sasany fa satria Jodasy no nitondra ny kitapo, no nilazan'i Jesosy taminy hoe: Vidio ny zavatra ilaintsika amin'ny andro firavoravoana, na mba hanome zavatra ho an'ny malahelo. » (Jaona 13:29)

Louis Segond Bible
car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire: Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres.

Ny olona rhajo rehefa mahazo fahasoavana dia mahay mankasitraka an'Andriamanitra....izay no anton'ny kitapo (= bourse) fa tsy zavatra hafa akory...

Misy ihany aloha olona tsy mba mahay mankasitraka ary mila voa tsy ary mihitsy aza....asaina mihafy dia mihafy ny mpanompon'Andriamanitra lazaina fa hoe tsy tokony handray na inona na inona akory aza...(tahaka ny fisainanao izao e!);

Io no nahatonga an'i paoly nitaraina toy izao...

« Sa izaho ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa? » (1 Korintiana 9:6)
« Iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny haren'ny tenany? Iza no manao tanim-boaloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandry ondry aman'osy ka tsy mihinana ny rononony? » (1 Korintiana 9:7)
« Moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany, sa ny lalàna mba milaza izany koa? » (1 Korintiana 9:8)
« Fa voasoratra eo amin'ny lalàn'i Mosesy hoe: Aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary (Deo. 25. 4). Ny omby va no ahin'Andriamanitra? » (1 Korintiana 9:9)

Contexte
1 Corinthiens 9
…5N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une soeur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? 6Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas nous n'avons pas le droit de ne point travailler? 7Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne, et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau, et ne se nourrit pas du lait du troupeau?…

Raha ireo teny ireo no vakiana dia mitaraina i paoly satria misy apostoly tsy miasa tsy maninona (Sefasy = petera ihany) nefa eken'ny olona hihinana sy hisotro amin'ny alalan'ny heripon'ny fiangonana (ry zareo kosa anefa tsy mba toy izany...

IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 09/12/2019 15:19
Ny resak'i Jesosy taorian'ny "nanirahany ny Mpianany hitory MAIMAIM-POANA" taorian'io Matio 10:7-8 io, dia @ ankapobeny, fanoroana ireto nohirahiny hahay mitondra-tena. Teboka.

Fa io moa no roritin-dry RBNIR hoe, "MAIMAIM-POANA, fa makA vola koa" eee...


Ny resak'i Jesosy tatsy @ Marka, ny @ ilay "mpitondra-tena mandrotsaka farantsa", dia eritrereto tsara. T@ Jesosy mbola nivavaka tany @ Sinagoga ve io? Satria @ Jesosy t@ izany, ny Sinagoga no "tranon'Atra", ary ny Mpisoronabe tao @ Sinagoga no "olon'Atra". Ary I Jesosy mba manaja ny lalan'ny fiarahamonina eo ihany, ka dia: rahefa mitady rakitra I Mpisorona (@ Sinagoga) be dia ameo, rahefa mitaky hetra ny fanjakana (Romana) dia ameo.

Fa io no no rotitin-dry RBNIR hoe, "ameo vola.. toa ny Mpisoronabe" koa ireo nirahin-nJesosy ee...


---

Raha ny marina re ry RBNIR, dia ny nataon'i Paoly dia ny ni-institutionaliser ny Revi-nJesosy.

Io ho'a sahala @ Lenine, namorona ny rafitra hirevena ny revin'i Marx ihany. Fa ny an'i Lenine, dia lojika no itarihany azy. Ny an'i Paoly kosa, dia nampinoany ny olona fa I JEsosy HONO no niresaka taminy.


Dia noforonin'i Paoly ny fanaovana azy, ny fitoriana avy eny am-piangonana, ary lasa natao "fivelomana" (toa ny nataon'ny mpisoronabe) koa ny Fitoriana ny Revin-Jesosy. Ary dia napetak'i Paoly hoe, 1/10-karena no impot mampandeha ny institution vaovao, dia ny Fiangonana.

AIZA @ IZANY NY MAIMAIM-POANA NOHAFATRAFARAN'I JESOSY???


---

Raha ny takatry ny tendron'oroko, dia toatoa izao ny revi-nJesosy, arak'io Matio 10:7-8 io.

- Nahazo fahasoavana va ianao?
- dia voahiraka "ankolaka" izany ianao mba "hitory", ary dia
- Zarao MAIMAIM-POANA ny fahasoavana @ fitoriana Teny HONO

--- dia mihitatra "a la chaine" io. Ilay vao notorianao teo koa, nahazo fahazoavana koa HONO< dia lasa mitory koa.

Raha ny hitakitako aty, dia misimisy ny olona mifanoro mifampitaritarika toa izany. Tsisy manao antom-pivelomana, dia mikepoka volan'ny hafa izany eo, fa MAIMAIM-POANA daholo.


---

Fa dia ao ho'a izany ianao ry RBNIR. Lazao mazava hoe,
- NIRAHIN'I KRISTY HITORY, ianao RBNIR sy HRNRN,
- ary NIRAHIN'i KRISTY HIKEPOKA NY 1/10-KARENAN'NY OLONA KOA.
Ary dia resa-Paoly no hanamarinan'i RBNIR sy HRNRN an'izany.


Bravo... Fa tsara fa tohizo ee... manome voninahitra ny PAULINES ny ataonao ry RBNIR
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/12/2019 15:45
« Izay* milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. [* Na: Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika: Izay etc] » (1 Jaona 2:6)

Izay neken'i Jesosy, dia eken'ny kristiana
Izay nolavin'i Jesosy dia lavin'ny kristiana.
Izay nataon'i Jesosy : dia ataon'ny kristiana

Nanaiky ny rakitra Jesosy? Manaiky ny rakitra ny kristiana
Nandoha ny ampahafolony Izy? mandoha ny ampahafolony ny kristiana.....

Izay no ahafantarana fa ao Aminy marina tokoa ilay olona....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/12/2019 15:46
Tsy namorona i paoly fa ny nataon'i Kristy no narahany....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/12/2019 15:49
rhaj0
Ny resak'i Jesosy tatsy @ Marka, ny @ ilay "mpitondra-tena mandrotsaka farantsa", dia eritrereto tsara. T@ Jesosy mbola nivavaka tany @ Sinagoga ve io? Satria @ Jesosy t@ izany, ny Sinagoga no "tranon'Atra", ary ny Mpisoronabe tao @ Sinagoga no "olon'Atra". Ary I Jesosy mba manaja ny lalan'ny fiarahamonina eo ihany, ka dia: rahefa mitady rakitra I Mpisorona (@ Sinagoga) be dia ameo, rahefa mitaky hetra ny fanjakana (Romana) dia ameo.

Izay ilay fampianaran'i Kristy....tsy manavaka io fa rehefa nampianariny dia atao izay....

« Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe: Tsy Ahy ny fampianarako, fa an'izay naniraka Ahy. » (Jaona 7:16)

Fampianarana avy amin'Andriamanitra no nentiny......
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/12/2019 15:52
rehefa maty i Jesosy dia mbola nasainy nivavaka tany amin'ny sinagoga ireo mpianatra...

« Handroaka anareo hiala amin'ny synagoga izy; eny, ho avy ny andro*, ka hataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. [* Gr. ora] » (Jaona 16:2)

Ny olona no nandroaka ny mpianatra hiala tao synagoga fa Jesosy mbola namporisika hoe any ianareo no tokony mivavaka.....
Ary rehefa alefa mivavaka any dia mazava ho azy manantateraka izay rehetra atao any.....Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/12/2019 16:16
Izay ilay tenin'i Jesosy hoe tsy tonga aho handrava ny lalàna fa hanantanteraka....Mat.5:17

Ny mampiavaka azy amin'ny fariseo sy ny mpanoradalana dia Jesosy mampianatra ny olona hanantanteraka ny lalàna amin'ny fo....fa tsy atao endrika ivelany fotsiny ihany....

Ilay lalàna teo aloha iny ihany fa tanterahana amin'ny fo....

Izay no tsy tsapan'ireo mpanora-dalàna sy fariseo na dia efa nilaza aza i Jesosy hoe....

« Ity firenena ity manaja Ahy amin'ny molony; Fa ny fony kosa lavitra Ahy. » (Matio 15:8)
« Fa Jesosy nanao taminy hoe: Marina ny naminanian'Isaia anareo mpihatsaravelatsihy, araka ny voasoratra hoe: Ity firenena ity manaja Ahy amin'ny molony, Fa ny fony kosa lavitra Ahy. » (Marka 7:6)
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 5 6 7 8 9 >  Farany