You are here: home > Forum

INONA NO TIANAO MBA HATAONY AMINAO?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : INONA NO TIANAO MBA HATAONY AMINAO?
Valiny : 18
RBNIR - 26/04/2019 11:51« ka nanao hoe: Inona moa no tianao hataoko aminao? Ary hoy izy: Tompoko, ny mba hampahiratina ny masoko. » (Lioka 18:41)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/04/2019 19:41
hi hi hi... dia ahoana ry RBNIR ilay recette-nJesosy @ ilay fotaka+rora?

Dia tena ataonao RBNIR tsinontsinona mihintsy mantsy izao recette-nJesosy izao an...
Jereo nefa fa efa vita video ato koany koa...


ihomehezan'ny ankizy
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 02/05/2019 18:01
« Ary hoy Jesosy: Ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. » (Jaona 9:39)


Ka inona no tianao? hanao ny tenanao ho mahiratra v ianao dia hataony ho tonga jamba sa hiaiky fa tena jamba marina tokoa mba hampahiratiny ny masonao?????
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 02/05/2019 18:04
« Ary ny anankiray teo aminy dia nikapa ny mpanompon'ny mpisoronabe ka nahafaka ny sofiny ankavanana. » (Lioka 22:50)
« Fa Jesosy namaly ka nanao hoe: Aoka ihany na dia izao aza. Dia nanendry ny sofiny Izy ka nahasitrana azy. » (Lioka 22:51)


MAROBE NY OLONA TEO SAMY NAHITA TSARA FA AFAKA NY SOFINY DIA AVY EO SITRANA INDRAY!!!

NEFA NAHOANA NO TSY NIAIKY AVOKOA FA HOE TENA ZANAK ANDRIAMANITRA MARINA IZY????

« manao hoe: Mandehana any amin'ity firenena ity ianao, ka lazao hoe: Mba hahare mandrakariva ihany ianareo, fa tsy hahalala; Ary mba hijery mandrakariva ihany ianareo, fa tsy hahita; » (Asan'ny Apostoly 28:26)

HIJERY MANDRAKARIVA IHANY IANAREO FA TSY HAHITA!!!

IZAY V NO TIANAO??? TANDREMO HO AVY NY ANDRO HOHADININY AMINAO IZAY REHETRA EFA HITANAO.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 02/05/2019 18:12
INONA NO TIANAO HATAO AMINAO??? JAMBA V IANAO KA MBA TE HAHIRATRA INDRAY????
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 02/05/2019 20:38
Jereo nefa ny fahendren'i Mahaleo; izany no tena hoe, am-pitiavana.


Ny an'i Jesosy, dia mbo mahay raha hono Izy, nefa dia hanaovany chantage ilay fahalemen'ilay olona. Raha tsy manaraka an'i Jesosy, dia tsy ho sitranin'i Jesosy velively, ary vao mainka azany avarin'i Jesosy any an-gabone sa afobe izy teo.

Maninona ho'a tsy manao toa an'i Jesosy @ zanakao ao ianao RBNIR a.. HOe afaka mividy solomaso hoe ianao, fanefa raha tsy manaraka ny revinao ilay ankizy, dia avarinao any angabone. Dia tena karazana ray tahak'n'inona ianao @ izany ry RBNIR?

Da mbola miboloky ihany nefa ry RBNIR hoe: lehibe hono izany Fitiavan'i Jesosy izany.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 03/05/2019 16:05
Ny fitiavan'Andriamanitra dia ny fanambarany amin'ny olona fa tokony hibebaka izy.....

Raha tsy tia an-tsika Izy dia azony natao tsara ny avy dia mikapoka rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ny aton'ny olona iray....« Tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo, raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. » (Amosa 3:7)


Ary dia miala nenina mafy tokoa Izy izay vao mikapoka....« Saingy tsy tanterahina vetivety ny famaliana ny ratsy atao, dia izany no ikirizan'ny fon'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. » (Mpitoriteny 8:11)


Maniraka (na mampiasa) olona Izy aloha hampibebaka ny olona, miala nenina faran'izay azo atao tokoa.....izay vao .....Izany fotoana izany dia maharitra dia maharitra tokoa satria voalaza fa « Mamindra fo sy miantra Jehovah; Mahari-po sady be famindram-po Izy. » (Salamo 145:8)

KA AVERIKO IHANY INONA NO TIANAO MBA HATAONY AMINAO???? NY MBA HAHIRATRA VE SA?.....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 05/05/2019 13:08
RBNIRNy fitiavan'Andriamanitra dia ny fanambarany amin'ny olona fa tokony hibebaka izy.....


Eny ho'a ee... ianao raim-pianakaviana ao koa izany ry RBNIR, mba ianaro dia ampiharo izany karazana "fitiavana" izany ee..

Hoe, ilazao (@ feo mahery) ny zanakao ao hoe, "mibebaha-mibebaha-@-bainina", fa raha tsy izany tonga dia avarinao 'le RBNIR-bainina io ho any angabone ilay zaza. Na ilay zazakely voatavo tsy mifandraka io, na ilay vanton-jaza mba votsavotsa iny.. Nefa ianao 'le RBNIR-bainina izany @ io manana ny fahefana feno sy fahalalana ary ny fahafahana manao rehetra.

Dia eritrerto tsara ao ho'a hoe, karazana bainina tahaka ny inona izato ianao^

(hi hi hi.. tahaka an'izao Atra-Atra izao an..)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 08/05/2019 17:28
Io anie ry RBNIR dia resaka atao mba ho ampieritreretana anao, hoe: ka io resa-baiboly io anie dia taratry ny soatoavina amam-pahalalana t@ l'an zero-3000 tao moyen-orient tao.

Dia amin-jareo tao t@ izany, dia toatoa izany no atao raha rain-jaza idealy.
Ary dia natao toatoa izay koa ilay Atra noforonina tao @ Baiboly tao.

Dia hitanao izao ry RBNIR fa efa mivoatra ny fiaraha-monina, ka @ izao 2019 izao, dia tsisy an'izany ..
- "feo mahery" eee... na mitingintingina eny ambony hazo na alitara vao henoin-teny eee...
- "chantage" no atao mba hampa-hendry ny zaza eee.. hoe rehefa tsy manaraka ny didiko dia dehors
- "fitiavana Lehibe" ny rotsa-kazo, na koa ny famarinana ny zaza any angabone eee...

Dia tetezo ny Finoana/Fivavahana isan'isany, fa dia ho takatrao RBNIR koa hoe, fa maninona ny Atra grika na sinoa no toatoa izao na izao:
dia satria izay no takatry ny hoza-dohan'ny tao @ ilay vohitrakely sy t@izany fotoan'androny izany koany koa eee...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/05/2019 10:57

rhaj0
RBNIRNy fitiavan'Andriamanitra dia ny fanambarany amin'ny olona fa tokony hibebaka izy.....


Eny ho'a ee... ianao raim-pianakaviana ao koa izany ry RBNIR, mba ianaro dia ampiharo izany karazana "fitiavana" izany ee..

Hoe, ilazao (@ feo mahery) ny zanakao ao hoe, "mibebaha-mibebaha-@-bainina", fa raha tsy izany tonga dia avarinao 'le RBNIR-bainina io ho any angabone ilay zaza. Na ilay zazakely voatavo tsy mifandraka io, na ilay vanton-jaza mba votsavotsa iny.. Nefa ianao 'le RBNIR-bainina izany @ io manana ny fahefana feno sy fahalalana ary ny fahafahana manao rehetra.

Dia eritrerto tsara ao ho'a hoe, karazana bainina tahaka ny inona izato ianao^

(hi hi hi.. tahaka an'izao Atra-Atra izao an..)

Hono hoy aho rhajo! aminao izany tsy tokony hananatra zanaka mihitsy ny ray aman-dreny???

Amin'ny ankapobeny dia ny ray aman-dreny no mahita ny tsy mahamety ny ataon'ny zanany...

Ka raha hitanao izany fa mandeha any amin'ny tsy izy ny zanakao dia avelanao handeha any izy na fantatrao tsara aza fa mety ho fahafatesana no hihafaran'ny hataony?????
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 11/05/2019 03:03
RBNIR...hitanao izany fa mandeha any amin'ny tsy izy ny zanakao dia avelanao handeha any izy...

F'angaha moa tsy efa izany no ataon'izao Atra-Atra izao re ry RBNIR.
Hoe, izy HONO miteny (t@ feo mahery), fanefa ny libre-arbitre hONO mbola an-dRaoul ihany?

hi hi hi.. raha ny marina dia, tsy mahavita n'inon'inona akory ilay Atra (ao @ imazination-nao ao) ry RBNIR, ka dia afatratra any @ Raoul ny resaka rehefa tsy-mahavita-azy izany izy ee...

Nefa ho'a midedadedaka (na dedadedahan'ilay imazination-kristiana) fa omnipotent sy omnipresent hono izao Atra-Atra izao eee..

RBNIR... fantatrao tsara aza fa mety ho fahafatesana no hihafaran'ny hataony?????

Ka i Omnipotent-Omnipresent-nao ihany anie HONO ry RBNIR no "namorona" izao rehetra izao, anisan'izany Rafahafatesana. K'inona koa azany ity kabary sampona ity eee??

Sa TSY izao Atra-Atra izao indray no namorona ny zava-drehetra ry RBNIR? anatin'izany Rafahafatesana?

hi hi hi... ka IZA azany no namorona an-dRAfahafatesana ry RBNIR??

(ampiasao tsara ilay imazination ry RBNIR, na hanontanio HRNR, alohan'ny hitenitenenana foana ... fa ihomehezan'ny ankizy eo indray an...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 13/05/2019 13:52

rhaj0
RBNIR...hitanao izany fa mandeha any amin'ny tsy izy ny zanakao dia avelanao handeha any izy...

F'angaha moa tsy efa izany no ataon'izao Atra-Atra izao re ry RBNIR.
Hoe, izy HONO miteny (t@ feo mahery), fanefa ny libre-arbitre hONO mbola an-dRaoul ihany?

hi hi hi.. raha ny marina dia, tsy mahavita n'inon'inona akory ilay Atra (ao @ imazination-nao ao) ry RBNIR, ka dia afatratra any @ Raoul ny resaka rehefa tsy-mahavita-azy izany izy ee...

Nefa ho'a midedadedaka (na dedadedahan'ilay imazination-kristiana) fa omnipotent sy omnipresent hono izao Atra-Atra izao eee..

RBNIR... fantatrao tsara aza fa mety ho fahafatesana no hihafaran'ny hataony?????

Ka i Omnipotent-Omnipresent-nao ihany anie HONO ry RBNIR no "namorona" izao rehetra izao, anisan'izany Rafahafatesana. K'inona koa azany ity kabary sampona ity eee??

Sa TSY izao Atra-Atra izao indray no namorona ny zava-drehetra ry RBNIR? anatin'izany Rafahafatesana?

hi hi hi... ka IZA azany no namorona an-dRAfahafatesana ry RBNIR??

(ampiasao tsara ilay imazination ry RBNIR, na hanontanio HRNR, alohan'ny hitenitenenana foana ... fa ihomehezan'ny ankizy eo indray an...

Misy karazany ny kristiana, misy mialokaloka amin'ilay hoe mpamindra fo tsy miantra Andriamanitra dia tsy mivaky loha amin'izay hoe Sitrapon'Andriamanitra...

Misy kosa ireo izay manaiky fa mila omena voninahitra sy hatahorana IZY ka dia manaiky fa tokony hotanterahina ny sitrapony.....

Jesosy moa dia nilaza hoe « Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra. » (Matio 7:21)

Ny anjely voalohany (izay ambarako fa miasa ankehitriny) dia milaza AMIN'NY FEO MAHERY HOE ....« [Ny amin'ny anjely telo izay nitory, sy ny fahasambaran'izay maty ao amin'ny Tompo, ary ny andro fijinjana] Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, » (Apokalypsy 14:6)

« nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro* fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. [* Gr. ora] » (Apokalypsy 14:7)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/05/2019 04:03
RBNIRMisy karazany ny kristiana, misy mialokaloka amin'ilay hoe mpamindra fo tsy miantra Andriamanitra dia tsy mivaky loha amin'izay hoe Sitrapon'Andriamanitra...

Ka TSY takatr'i RBNIR, ary TSY ho takatr'i RBNIR mandrakizay miihintsy ho'a ilay hoe Sola Fide, fa dia ao ianao izany ee...

RBNIR Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra...

Nihanika hazo angamba ilery, dia avy eny ambony hazo eny izy nahita (ny tsy-fahita) an'izany "eo afovoan'ny lanitra" ao izany... Dia hotry ny ahoana HONO ilay "anjely" tao ry RBNIR? hotry ny voangory voatango sa hotry ny sokatra manan'elatra?

Firy taona (age mental) ho'a ianao ao ry RBNIR aa??
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/05/2019 08:24

rhaj0
Ka TSY takatr'i RBNIR, ary TSY ho takatr'i RBNIR mandrakizay miihintsy ho'a ilay hoe Sola Fide, fa dia ao ianao izany ee...


Ho an'izay olona mbola tsy mahafantatra an'ireto teny ireto ny Sola Fide

« Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa, dia maty mihitsy. » (Jakoba 2:17)
« Fa angamba hisy hanao hoe: Hianao manam-pinoana, ary izaho manana asa; asehoy amiko tsy amin'ny asa ny finoanao, ary izaho kosa haneho aminao ny finoako amin'ny asako. » (Jakoba 2:18)
« Hianao manao fa iray ihany no Andriamanitra; koa tsara izany ataonao izany,- ny demonia koa mba mino izany ka dia mangovitra. » (Jakoba 2:19)
« Moa tsy fantatrao va, ry olom-poana, fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa? » (Jakoba 2:20)


Raha mbola tsy fantany fa mitaky asa ny finoana dia ho velona amin'ny finoana (fotsiny) izy...

Fa amin'ny fotoana hahafantarany fa mitaky asa ihany koa ny finoana nomena azy dia mila miasa amin'izay izy....

Raha tsy izany mantsy dia mitovy amin'ny demony sy satana ihany....mahafantatra tsara fa misy Andriamanitra nefa tsy manao izay takin'Andriamanitra.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/05/2019 09:07
Tahaka an'ilay jiolahy niantona io rhajo! teo amin'ny hazo fijaliana sisa no fanavotana ho azy : nino izy fa zanak'Andriamanitra i Jesosy dia noraisina ho fahamarinany izay...

Ny olona rehetra kosa tsy afaka hidongy hitovy an'ilay Jiolahy satria tsy mitovy ny situation...ny azy teo sisa no fanavotana ho azy fa izaho sy ianao kosa mbola manana fotoana malalaka tsara hibebahana sy hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra.....;

« Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. » (Matio 22:29)
« Ary hoy Jesosy taminy: Tsy izao tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo? » (Marka 12:24)


Mila fantarina tsara ny Soratra Masina mba tsy ho diso hevitra ka hanaonao foana....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 14/05/2019 21:37
rhaj0Ka TSY takatr'i RBNIR, ary TSY ho takatr'i RBNIR mandrakizay miihintsy ho'a ilay hoe Sola Fide, fa dia ao ianao izany ee...
RBNIR« Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa, dia maty mihitsy. »

Tena aoka hijanona fa tena TSY azonao RBNIR, ary tena TSY ho azonao mandrakizay mihntsy ilay SOLA FIDE ry RBNIR.

Dia asa mihintsy no famakianao Baiboly ao, na ny fahan-dalitra ataon'i HRNRN aminao ao ry RBNIR, fa raha ny Dogme (Sola Fide) ampianarin'ny olombe nandinika io Baiboly io k'lou, dia mitombona lavitra HONO, misy mpanaraka amina millions, ary mitombona lavitra noho ny tsimpontsimpom-Baiboly fanaon-dRBNIR (sy ny age mental-ny) ao

Ka dia ao ianao izany ry RBNIR aaa...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/05/2019 09:08

rhaj0
rhaj0Ka TSY takatr'i RBNIR, ary TSY ho takatr'i RBNIR mandrakizay miihintsy ho'a ilay hoe Sola Fide, fa dia ao ianao izany ee...
RBNIR« Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa, dia maty mihitsy. »

Tena aoka hijanona fa tena TSY azonao RBNIR, ary tena TSY ho azonao mandrakizay mihntsy ilay SOLA FIDE ry RBNIR.

Dia asa mihintsy no famakianao Baiboly ao, na ny fahan-dalitra ataon'i HRNRN aminao ao ry RBNIR, fa raha ny Dogme (Sola Fide) ampianarin'ny olombe nandinika io Baiboly io k'lou, dia mitombona lavitra HONO, misy mpanaraka amina millions, ary mitombona lavitra noho ny tsimpontsimpom-Baiboly fanaon-dRBNIR (sy ny age mental-ny) ao

Ka dia ao ianao izany ry RBNIR aaa...


« Midira amin'ny vavahady èty ianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. » (Matio 7:13)
« Fa èty ny vavahady, ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. » (Matio 7:14)

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 15/05/2019 09:11
Tsy hoe rehefa misy millions manaiky dia marina fa ny mifanohitra amin'izay ary no tena izy raha ny fampianaran'i Jesosy....
Valio | Miverina eny ambony