You are here: home > Forum

ny Ho Avy

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: ny Ho Avy
Valiny : 0
Pejy: Voalohany  < 4 5 6
RBNIR - 18/07/2019 09:52
rhaj0
ha ha ha... namaky baiboly i HRNR, dia ny teo ihany no naloany, dia nogohin-dRBNIR

Nefa raha hanontaniana izao i HRNR hoe, toatoa ny ahoana i Jesosy, dia oainina, fa ilay nasesiky ny vazaha lamofo taminy no ho averiny, fa ny recoupement ataon'ny Siansa tsy takan'ny hoza-dohany.

Ary tsy miclic mihitsy marina ange i rhajo izany e!
Izaho tsy hoe migoka tsy misy porofo, fa efa impiry aho no namerina taminao koa fa i Jesosy koa ange izao hoy aho ka manao zavatra amiko, entiny anaporofoana (amiko) fa tsy nandainga i HRNR raha nilaza fa nahita Azy e!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/07/2019 13:03
RBNIRi Jesosy koa ange izao hoy aho ka manao zavatra amiko

Dia toa ny ahoanoa ho'a azany izao Jesosy "manao (zavatra) aminao" ao izao ry RBNIR aaa
Ilay toa an'i Bradgelina sa ilay toa an'i Rihanna-misaritaka
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/07/2019 14:39
Fa nisy exeption ihany ilay fisehoany rhajo!

I paoly apostoly, nofidiny ho lasa vavolombelona teo anoloan'ireo tsy mpino tahaka azy dia nisehoany,

Enga anie mba ho tonga aminao izany dia mba hijoro vavolombelona eto ianao any aoriana any hoe tena marina kay ny nolazain'i RBNIR.....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/07/2019 14:42
Aza misalasala miverina aty Madagasikara asiana fotaka sy rora ny maso raha ohatra ka....tanteraka izany....

« [Ny niovan'i Saoly ho Kristiana] Ary Saoly mbola nifofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny Tompo ihany, dia nankao amin'ny mpisoronabe izy » (Asan'ny Apostoly 9:1)
« ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny synagoga any Damaskosy, mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana* izany, na lahy na vavy. [*Gr: lalana] » (Asan'ny Apostoly 9:2)
« Ary raha nandeha izy, dia tonga teo akaikin'i Damaskosy; ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatretatra tampoka manodidina azy; » (Asan'ny Apostoly 9:3)
« dia lavo tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? » (Asan'ny Apostoly 9:4)
« Ary hoy izy: Iza moa ianao, Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao; » (Asan'ny Apostoly 9:5)
« fa mitsangàna, ka mankanesa ho any an-tanàna, dia holazaina aminao izay mety hataonao. » (Asan'ny Apostoly 9:6)
« Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny nalehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandre ny feo izy, nefa tsy nahita olona. » (Asan'ny Apostoly 9:7)
« Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahirany ny masony, dia tsy nahita na inona na inona izy; ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy. » (Asan'ny Apostoly 9:8)
« Ary tsy nahita izy hateloana sady tsy nihinana na nisotro. » (Asan'ny Apostoly 9:9)
« Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy, atao hoe Ananiasy; ary hoy ny Tompo taminy tamin'ny fahitana: Ry Ananiasy. Dia hoy izy: Inty aho, Tompoko. » (Asan'ny Apostoly 9:10)
« Ary hoy ny Tompo taminy: Mitsangàna, ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imahitsy, ka izahao ao an-tranon'i Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy; fa, indro, efa mivavaka izy; » (Asan'ny Apostoly 9:11)
« ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra-tanana taminy, mba hahiratra indray ny masony. » (Asan'ny Apostoly 9:12)
« Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano, dia nametra-tanana taminy ka nanao hoe Ry Saoly rahalahy, ny Tompo, dia Jesosy Izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao, no efa naniraka ahy, mba hahiratan'ny masonao, ary mba ho feno ny Fanahy Masina ianao. » (Asan'ny Apostoly 9:17)
« Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kiran'ny hazandrano niala avy tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa; » (Asan'ny Apostoly 9:18)
« ary nihinan-kanina izy ka dia natanjaka. [Ny nitorian'i Saoly tany Damaskosy sy Jerosalema] Ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy. » (Asan'ny Apostoly 9:19)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 24/07/2019 12:19
RBNIRi Jesosy koa ange izao hoy aho ka manao zavatra amiko
rhaj0Dia toa ny ahoanoa ho'a azany izao Jesosy "manao (zavatra) aminao" ao izao ry RBNIR aaa
Ilay toa an'i Bradgelina sa ilay toa an'i Rihanna-misaritaka
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 31/07/2019 14:10

rhaj0
RBNIRi Jesosy koa ange izao hoy aho ka manao zavatra amiko
rhaj0Dia toa ny ahoanoa ho'a azany izao Jesosy "manao (zavatra) aminao" ao izao ry RBNIR aaa
Ilay toa an'i Bradgelina sa ilay toa an'i Rihanna-misaritakaka na hotantaraina amin'i rhajo v hino ianao rhajo??????
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 01/08/2019 02:14
TSISY Jesosy nihanahana teny an-tongom-pandrian'i RBNIR izany teo, na dia nivavaka tahak'n'inona tao azany i RBNIR ary nitsentsitra ny ankihikeli-tongony.

I Jesosy mbola sahirana, atsy ambadiky ny bonga, te-hanao 'fahagagana' @ ireo zaza malagasy maty isaka ny 12 minitra, fa TSY mahahovoka koa, satria dia mbola io mitohy maty io foana ny zaza tsy manan-tsiny. i Andrmntra @io koa dia mijery fotisny.


Fa na izany azany, dia sirika be hatrety, fa nandrevirevy an'ilay toa an'i Bradgelina i RBNIR, satria izay no nasesika tao an-dohany: Jesosy blonde aux yeux bleus..
Nefa kay ilay JEsosy toa an'i Rihanna-misarita-bolo
Valio | Miverina eny ambony
Pejy: Voalohany  < 4 5 6