You are here: home > Forum

FANTATRAO V IZAO TENY IZAO (SY NY TENA HEVINY MARINA)?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: FANTATRAO V IZAO TENY IZAO (SY NY TENA HEVINY MARINA)?
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 > 
RBNIR - 19/06/2017 15:12
bor2lais
RBNIR
1- sera (préché) futur io raha mihoatra ilay fotoana nitenenany,
2- Maninona no mbola tsy tonga foana ny farany (f'angah moa ireo nitory hatrizay tsy efa nitory ilay filazantsara)???
3- Iza no afaka hilaza fa mbola manana ilay fampianarana tsy misy kilema (moa tsy Izy irery ihany???)
Koa raha tsy miverina "INDRAY" IZY mampianatra ahoana no hahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra???


Efa VITA ny asa iraka nampanaovina Azy teto an-tany RBNIR a ! Anjaran'ny Fanahy Masina no miasa (amin'izao andro farany izao) : mampatsiahy ny asam-pamonjena vitaNY teo amin'ny hazo fijaliana.

Ireo teboka telo lazainao ireo dia fandavana ny asam-pamonjena vitaNY sy ny asan'ny Fanahy Masina (nanomboka ny andro Pentekosta ka mandraka ankehitrio).
1. "sera préché" tokoa no izy : nanomboka tamin'ny andro Pentekosta izany. Ny ana(re)o kosa dia "sera REpréché" no afafy !
Io 2. io raha lazaina mivantana dia hoe : raha tena niasa marina ny Fanahy Masina hatramin'izay, nahoana no mbola tsy tonga foana ny farany ! Avelako iana(re)o no hamaly !
Ilay 3. dia mitovy @ 2. ihany.
Ny fanontaniana apetraka amina(re)o dia hoe : mino ny Fanahy Masina tokoa va iana(re)o ?


Izao ilay izy : maro ange ny fiangonana efa niasan'ny Fanahy Masina e! (Maro amin'izy ireny ary dia tena ampirehetin'ny Fanahy Masina mihitsy)

Saingy.......... hatreto aloha dia mbola tsy nisy mihitsy tamin'ireny nampianatra ilay tsy misy kilema!! (= ilay avy amin'Andriamanitra mivantana Jao.7:16= baiboly tsy anampiana ary tsy analana)....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/06/2017 15:20
nampianariny mivanantana tahaka an'i paoly apostoly e!!!

« Fa ampahafantariko anareo, ry rahalahy, ny amin'ny filazantsara izay notoriko, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. » (Galatiana 1:11)
« Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona, ary tsy mba nampianarina aho, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. » (Galatiana 1:12)

Io ilay andrasana io vao ho tonga ny farany...

I Paoly apostoly no farany dia izaho "INDRAY" IZY vao niverina nampianatra...

Ho hitanao aoriana kely ao fa dia tena hitovy tamin'ny andron'ny apostoly marina tokoa ilay fampianarana ho avy (hiainga avy eto Madagasikara) ary hanenika izao tontolo izao....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/06/2017 15:22
RA TAN
YAHOSHUAH www.rtvyahoshuah.com ilay torina @ izao tontolo izao ho vavolombelona @ firenena rehetra izay vao tonga ny farany:

Rehefa manao recherche dia miverina 112 ny teny hoe filazantsara ao anaty baiboly RA TAN ary dia na iray amin'ireo aza tsy milaza mihitsy hoe FILAZANTSARA = Anarana = Yahoshuah,

Dia tena mampalahelo fa dia tena naolakolanareo marina tokoa ny teny voasoratra anaty baiboly namana.....
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 19/06/2017 15:37
RBNIR
Izao ilay izy : maro ange ny fiangonana efa niasan'ny Fanahy Masina e! (Maro amin'izy ireny ary dia tena ampirehetin'ny Fanahy Masina mihitsy)

Saingy.......... hatreto aloha dia mbola tsy nisy mihitsy tamin'ireny nampianatra ilay tsy misy kilema!! (= ilay avy amin'Andriamanitra mivantana Jao.7:16= baiboly tsy anampiana ary tsy analana)....


Fa avy amin'Iza na Fanahin'Iza moa ny Fanahy Masina (izay mbola miasa mandraka ankehitrio) RBNIR ?

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/06/2017 16:41
bor2lais ny Fanahy Masina (izay mbola miasa mandraka ankehitrio)...

hi hi hi... izaho k'lou dia mahita ny zava-bitan'ny Fanahy Masina, na dia eto @ serasera eto fotsiny azany eee.. santionany fotsiny ny asany:
- @ Bor2lais any @ 3eme étage-ny any
- @ RBNIR any @ Herinirina-ny any
- @ RA TAN any @ Yahoshuah-ny any
- @ Irakiraka any @ naterak'indray-ny any
- @ Miharena any @ Tsaratsara-ny any
- etsetra...

Efa ho 2000 taona mahery (lavitra) izao ilay hoe Fanahy Masina no "miasa" (hono), nefa dia "mbola io" foana ny vokany.

Fa io moa, dia ny raolona (mpino) Azy ihany izao no "diso", fa i Fanahy Masina dia mbola "masina masina" foana ihany eee...
Valio | Miverina eny ambony
RA TAN - 20/06/2017 06:25
RBNIR
Rehefa manao recherche dia miverina 112 ny teny hoe filazantsara ao anaty baiboly RA TAN ary dia na iray amin'ireo aza tsy milaza mihitsy hoe FILAZANTSARA = Anarana = Yahoshuah,

Dia tena mampalahelo fa dia tena naolakolanareo marina tokoa ny teny voasoratra anaty baiboly namana.....

Tsy midika inona mihintsy ny fiverimberenan'ny tehy hoe "filazantsara" ao anaty baiboly.

Fa izao:
YAHOSHUAH ilay Zanak'A/tra mpamonjy nahafoy ny ainy teo @ hazo fijaliana; ka nahavonjy ny olona. Ary tena afa-pahotana izay miaraka aminy, dia tonga any andanitra. Izany no atao hoe Filazantsara.

Fa ny an'ilay a/try ny grika ZEUS ZEZO JESOSY kosa mbl mpanota daol ihany ny mpivavaka aminy mandrakzao, satria tsy zanak'A/tra iny fa mpisoloky.
Filazan-doza izany fa tsy filazantsara.
Valio | Miverina eny ambony
RA TAN - 20/06/2017 06:35
Hoan'i RBNIR sy izay mpiray tsikombakomba aminy.

Inona no porofo ilazanareo fa marina iny JESOSY izay voizinareo mafy iny???
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/06/2017 07:14
RA TAN
Tsy midika inona mihintsy ny fiverimberenan'ny tehy hoe "filazantsara" ao anaty baiboly.

Ny zavatra tsapako aloha hatreto dia "mora" aminareo
1- ny mitsipaka ireo teny sasany voasoratra ao anaty baiboly ohatra (sora-mandry), episkopo = mpitandrina (ambany fifehezan'ny apostoly) sns....

2- Sy ny manohitra ireo teny vaosoratra ohatra iray ity eto ity filazantsara miverina in-112 ary tsy milaza mihitsy hoe filazantsara=Yahoushua,

ohatra faharoa :
« Ka dia masina tokoa ny lalàna, ary masina ny didy sady marina no tsara. » (Rom.7:12)
« Koa ny tsara va no nahafaty ahy? Sanatria izany! .... » (Rom.7:13)

Mazava B io Ny tsara = lalàn'Andriamanitra = tsy mahafaty nefa ianareo dia mivohy tsy hankiato fa mahafaty ny lalàna...

Sy reo marobe tsy voatanisa fa dia hitan'ny namana miharihary eto RA TAN AN!!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/06/2017 07:20
RA TAN
Hoan'i RBNIR sy izay mpiray tsikombakomba aminy.

Inona no porofo ilazanareo fa marina iny JESOSY izay voizinareo mafy iny???


Satria izay no Anarana nentiny rehefa tonga niseho tamin'ity olona ity IZY (ary roa ry zareo teo tamin'izay fotoana izay)....

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/06/2017 07:29
bor2lais
Fa avy amin'Iza na Fanahin'Iza moa ny Fanahy Masina (izay mbola miasa mandraka ankehitrio) RBNIR ?

« Ary namaly Izy ka nanao taminy hoe: Satria ianareo no navela* hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela**. [* Gr. nomena] [** Gr. nomena] » (Matio 13:11)


Bor2lais, tsy hoe rehefa manana Fanahy Masina ny olona iray, dia hambara aminy avokoa ireo zava-miafina rehetra...
Ireo apostoly ihany (olona izay nofidiny sy nampianariny mivantana) no hanambarany ireo zava-miafina rehetra...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/06/2017 07:42
« Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina, dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay ren'ny sofinareo, dia torio eo ambonin'ny tampon-trano. » (Mat.10:27)

Misy dia misy ireo "fampianarana" izay tsy ambaran'i Jesosy an'ireo olona rehetra fa nomena ireo apostoly irery ihany....dia izy ireny indray no asaina mitory azy avy eo....

koa aza diso hevitra fa na dia samy manana ny Fanahy Masina aza ny olona dia tsy ny olona rehetra akory no hanambarana ireo zava-miafina rehetra...

Ny fahendrena dia mitady ireo apostoly ireo ary mankatoa tsara ity teny ity....
« Izay mihaino anareo dia mihaino Ahy; ary izay mandà anareo dia mandà Ahy; ary izay mandà Ahy dia mandà Izay naniraka Ahy. » (Lio.10:16)

Valio | Miverina eny ambony
RA TAN - 20/06/2017 10:05
RBNIR
Ny zavatra tsapako aloha hatreto dia "mora" aminareo
1- ny mitsipaka ireo teny sasany voasoratra ao anaty baiboly ohatra (sora-mandry), ...

Ireny sora-mandry ataon'ny mpandika baiboly ireny wa interpretation an-dry zareo mpandika fotsiny fa tsy tenin'A/tra izany.
Mamakia ianao baiboly maromaro, fa samy manana ny filazany ireny fa tsy mitovy. Ndana koa ianao mamaky ny baiboly original, fa tsy misy sora-mandry akory aza fa tonga d versets
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/06/2017 10:25
eo indrindra isika izao mba ento eto ary ilay baiboly original milaza ilay hoe YAHOSHUA RA TAN ...

Sahiko ny milaza aminao fa tsy io no voasoratra ao....

P.S : « Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, » (2 Tim.3:16)


« fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny Soratra Masina dia tsy efan'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany; » (2 Pet.1:20)


Amin'ilay 2 Tim.3:16 izy miteny hoe "ny soratra rehetra" (tsy ankanavaka) dia ao amin'ny 2 Pet.1:20 ....dia tsy efan'ny fisainan'ny olona fotsiny ihany « fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny Fanahy Masina azy. » (2 Pet.1:21)

Ka ianareo hoy aho RA TAN tsy mahagaga intsony satria efa zatra mitsipaka ny voasoratra ao anaty baiboly a!!! episkopo = mpitandrina = ambany fifehezan'ny apostoly...Valio | Miverina eny ambony
Valio | Miverina eny ambony
RA TAN - 20/06/2017 10:27
RBNIR
« Ka dia masina tokoa ny lalàna, ary masina ny didy sady marina no tsara. » (Rom.7:12)
« Koa ny tsara va no nahafaty ahy? Sanatria izany! .... » (Rom.7:13)

Mazava B io Ny tsara = lalàn'Andriamanitra = tsy mahafaty nefa ianareo dia mivohy tsy hankiato fa mahafaty ny lalàna...

Resaka filazantsara n sujet eto.
Fa maninona i RBNIR no tonga dia miazankazaka @ resaka lalàn'i moshè (lalàna t@ andron'ny fanekena taloha) ra vao niditra teto aho?
Satria efa mahamahana sahady izy fa tsy filazantsara ilay lalàn'i moshè (didy folo), fa NY LALÀN'I YAHOSHUAH (aty @ fanekena vaovao) NO FILAZANTSARA.
Dia jereo fa tsy sahin'i RBNIR novakina ilay ROM,7:9 fa nodinganiny, tonga d ary @ 12 sy 13 avy hatrany no arangarangany.

Fa hodiany fanina koa ilay hoe TSY NATAO HOAN'NY HAFA FIRENENA NY D10, FA AN'NY JIOSY IRERY "SAL,149:19,20 NEH,13:3".

Fa angaha ra hitanao fa tsara ny didy folon'ny jiosy dia angalarinao?
Ra misy zavatr'olona hitanao fa tsara koa izany dia hangalarinao koa?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/06/2017 10:38
RA TAN
Satria efa mahamahana sahady izy fa tsy filazantsara ilay lalàn'i moshè (didy folo), fa NY LALÀN'I YAHOSHUAH (aty @ fanekena vaovao) NO FILAZANTSARA.

Izay rehefa takona amin'ny olona iray ny Marina....Ny filantsara tsy hoe taty aoriana vao notorina tamin'ny olona fa efa hatramin'ny andron'ny lalàna sy ny mpaminany...

« Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin'i Jaona; ary hatramin'izany no efa nitoriana ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra, ary misesika izay rehetra miditra eo. » (Lioka 16:16)
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 21/06/2017 10:40
RBNIR
Bor2lais, tsy hoe rehefa manana Fanahy Masina ny olona iray, dia hambara aminy avokoa ireo zava-miafina rehetra...
Ireo apostoly ihany (olona izay nofidiny sy nampianariny mivantana) no hanambarany ireo zava-miafina rehetra...


Asa raha misy firy ny zava-miafina torina(re)o ao izao fa ny ahy dia tokana ihany : ny fahavitan'ny asam-pamonjena nanirahana Azy teto an-tany. Izany hoe (amiko) tokana ihany ny zava-miafina tokony ho toriana amin'izao tontolo izao dia ny Filazantsaran'ny hazo fijaliana (izay mbola maro no tsy mahafantatra) ! Io no asa iraka (amiko) natokana ho an'ny Kristiana rehetra (na Paoly, na Kefasy na Apolosy, sns) !
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/06/2017 12:32
ka ilay asampamonjena mihitsy ange no tsy fantatry ny maro ankehitriny bor2lais e! fantatrao v hoe otran'ny ahoana izany olona voavonjy izany??? ary olona manao ahoana no mbola mila famonjena???

Betsaka ny kristianina nefa tsy fantany akory ny tenany na efa voavonjy marina na tsia....


Haka ohatra iray fotsiny aho! Fantatrao v fa raha tianao hanankery ilay batisa natao taminao ka hahavita ilay asa famonjena marina dia tokony ho olona naharay hiraka mivantana no manao azy???

Hanao asa famonjena hoy ianao nefa ilay asa ataonao tsy araka ny Sitrapony inona no vitan'ilay asa ry bor2lais....

« Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, Raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. (Isa. 29. 13). » (Marka 7:7)


Ilay fitsipika tsy isika no mametraka azy fa IZY... ary tsy misy olona afaka hanova an'io fitsipika io....
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 21/06/2017 15:37
Aza afangaro : ny asam-pamonjena dia efa VITA (teo amin'ny hazo fijaliana) fa ny fitoriana na fanambarana izany fahavitany izany no (tokony) atao ankehitriny. Mino sy mandray ary miaina izany no azo andraisana famaritana ny atao hoe Kristiana. Ny Kristiana dia olom-boavonjy. Ny batisa natao tamin'ny Anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia fanehoana hita maso ny (vavahady) fidirana ho isan'ny Kristiana (niara-maty teo amin'ny hazo fijaliana ary niara-nitsangana tamiNY ka lasa olom-baovao : nateraka in-1). Fiainana izany batisa izany (amiko) no maha Kristiana
Ary nofeheziNY tamin'ireo didim-pitiavana roa (mitsangana sy mitsivalana tahaka ny lakroa) ny (sitrapoNY) fiainana izany. Izay ilay Filazantsaran'ny hazo fijaliana asaiNY ambara !
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 21/06/2017 15:54
RAha ny fahazoako azy izany, dia amin-dry Bor2lais, na hoe @ "ilay Filazantsaran'ny hazo fijaliana", dia :

1- efa "vita" ny ... lahatra, na hoe, efa tsara petrapetraka ny zava-drehetra, tsy mila hiasana anaovana "asam-pamonjena" intsony, satria efa nohomboina dia efa lasa Ilery.

2- Ny Batisa no (marika) mampa-lasa ho olom-baovao, nateraka indray.

3- Ary vao vita Batisa ianao, dia ny fiainana dia mira hoe, efa "avotra" ary (tokony) mino sy mandray ary miaina fotsiny sisa... fa efa "vitaNY" ilay izy (ilay "tena fiainana") ho ao aminao ao izany hono eee...


Dia izay no mampatsigevaheva fotsiny an'i Bor2lais any @ 3eme etage-ny any, fa ny toa an-dry RBNIR, TSY kôpy n'inon'inona @ ity, dia mbola mipapapapa sy mivaralila manao "asam-pamonjena" hono. Nefa io (asam-pamonjena), hozy Bor2lais, dia EFA VITA!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/06/2017 16:49
bor2lais
(amiko)

Ka izay mihitsy ilay izy bor2lais ianao ny "aminao" no izy fa "tsy izay avy Aminy"....
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >