You are here: home > Forum

Testamenta vaovao/Testamenta taloha

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Testamenta vaovao/Testamenta taloha
Valiny : 701
Pejy:  1 2 3 >  Farany
tealala - 18/08/2016 10:00
Fa maninona kay ilay testamanta vaovao no manova ny zavatra tao anatin'ilay testamenta taloha?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/08/2016 10:37
Tsy misy miova ao an,
ilay fanekena no vaovao (Izany koa aza dia efa voasoratra taloha ihany : Jer.31:31)
dia izay mifanaraka amin'izay ihany no navaozin'Andriamanitra.....(satria tonta hoy IZY)

Vakio ato dia ho azonao ny momba ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao....

http://forum.serasera.org/forum/message/m54cc29c680e1f#m55f9103675d92

Valio | Miverina eny ambony
tealala - 18/08/2016 10:38
Dia raha mahita ary izaho dia inona no hataonao?
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 18/08/2016 10:40
Izao ary aloha, manaiky ve ianao fa tenin'Andriamanitra no ao anatin'ny Testamenta taloha, ary mbola teniny ihany no ao anatin'ny testamenta vaovao?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/08/2016 11:00
mazava ho azy tealala....
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 18/08/2016 11:03
Manaiky izany ianao fa Andriamanitra tsy mba mandiso? fa raha misy ny diso dia olona no namolavola azy.
Valio | Miverina eny ambony
lahindroy - 18/08/2016 11:49

tealala
Fa maninona kay ilay testamanta vaovao no manova ny zavatra tao anatin'ilay testamenta taloha?


salama tompoko

fifanarahana taloha / fifanarahana vaovao ?

-satria hamorona finoana sy fivavahana vaovao ry zalahy (niainga avy amin'ny dada paoly izy io izay namepetra hoe : izao indray no izy ry reto a! ; i Jesoa moa toa nijanona ho mpanaradia ny finoana ...jiosy hatramin'ny farany ; saika any amin'ny mpiray finoana aminy daholo no nanirahany an'ireo mpianany hanaparitaka ny fampianarany fony fahavelony ; asa aloha )

-ny fomba fanao amin'izany raha fintinina :
a. atombina amin'izay ninoan'ny ny foko nipoiranao aloha(mbola jiosy daholo aloha no niandohany ) ny finoana vaovao ho entinao (= finoana izay ho entin'ireo vondron'olona -tsy tokana fa samy nanana ny firehiny , eny na tany am-piandohana aza ; ny hany zavatra tena iraisany dia ny hoe : mpanaradia an'i Jesoa ho Mesia ) => misafidy toko sy andininy avy ao amin'ny baiboly hebraika nisy tamin'izany (septante)
b. avy eo entina sy apohitra ary aparitaka amin'izay ny hevitra /lalàna/finoana/fomba amam-panao ...vaovao entinao sy ny mpiaradia aminao ivelan'ny ny foko nihaviana (grika , romana ...fa tsy hebreo fotsiny ihany intsony)
c. ampangaina ho tsy izy intsony izay mbola mifikitra tamin'ny finoana sy fivavahana taloha nipoirana sy nitombina tamin'izay voalaza ao anatin'ny baiboly hebraika (fivavahana izay niparitaka ho vondrona 3 na 4 samihafa fijery sy fomba amam-panao)
d. niafara amin'ny fanenjehana an'ireto farany (izay hita soritra bebe kokoa ao amin'ny bokin'i Jaona )

fehiny :
ny testamenta vaovao dia asa soratra nosafidina (iza no nanao an'izany safidy izany ? ) tao anatin'ny asa soratra amam-polony maro nisy tamin'izany fotoana , ary efa taty amin'ny taon-jato faha ...IV ( i Athanase d'Alexandrie no fantatra volohany , taminn'y taona 367 , namoaka ny listr'ireo boky miisa 27 hita ao anatin'ny testamenta vaovao ary nekena ho baibolin'ny kristiana )
nilain'ny eglizy katolika -izay teo an-dalam-pandraisana an-tànana tanteraka ny fitondrana , ny famehezana ...ireo vondrona kristiana samihafa - ny fisian'izany boky izany mba iavahany tanteraka amin'ireo finoana hafa (indrindra ny finoana jiosy sy ireo vondrona hafa mpanaradia an'i Jesoa fa kosa nanana fomba fijery hafa -ireo notondroina na nantsoina hoe " heretika " na koa foto-pinona diso ...)

mazava ho azy fa tsy izy intsony ilay "fifanarahana taloha natao niaraka tamini Mosesy , Davida " fa saingy tsy azo atao ny mitsipa-doha laka-nitana ary mbola averiko fa mbola Jiosy no ankamaroan'ireo olona niantefan'ny fampianaran'i Jesoa tany am-pihandohana ka na dia novana aza ny fot-mpainarana sy ny finoana netinin-dry zareoa tatu aoriana (=fifanarahana vaovao) dia notazomina ihany ny fampiasana ny boky mitory ny "fifanarahana" teo aloha

ny fanenjehana , famonoana sy fandringanana mihintsy aza indraindray ny JIosy , nataon'ireo kristiana nandritry ny taon-jato maro (famonoana sy fanenjehana mandrak'ity ny androany ) dia novokarin'izany ..."fifanarahana vaovao "izany !
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 18/08/2016 12:16
Hay, Izany hoe tsy tenin'Andriamanitra izany ilay fifanekena vaovao.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 18/08/2016 12:28

tealala
Izao ary aloha, manaiky ve ianao fa tenin'Andriamanitra no ao anatin'ny Testamenta taloha, ary mbola teniny ihany no ao anatin'ny testamenta vaovao?

Tsy misy zavatra diso ao na mifanohitra fa ny olona no tsy mahafantatra dia lasa diso hevitra.....

« Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. » (Matio 22:29)
Valio | Miverina eny ambony
stahtam - 18/08/2016 12:28

tealala
Hay, Izany hoe tsy tenin'Andriamanitra izany ilay fifanekena vaovao.
stahtam
Tena zava-dehibe ny fahalalana ny tena tantara nisy mikasika ireo boky lazaina fa testamenta vaovao ireo. Vakio ny Lioka 1/1 dia hahatsikaritra zavatra mampiahiahy tokoa ianao, satria lazaina fa "notsindrian'ny fanahy hono" io boky io nefa dia ny mpanoratra dia nilaza hoe "noheveriko fa..."; asa izay ve ilay fanindrian'ny fanahy?
Ny Mesia dia tsy nampiasa ireo boky ireo fa ny Lalàna sy ny Mpaminany ary ny Salamo ihany no nampiasainy (ny Testamenta Taloha) fa dia safidy ny anao raha hino io boky Test vavao io!
Fanontaniana iray tiako hovalianao: zanak'i Davida roalahy samy hafa no horesahiko manokana dia i Solomona sy Natana; i Josefa vadin'i Maria dia sady taranak'i Solomona araka ny bokin'i Matio sady i Josefa vadin'i Maria koa dia taranak'i Natana araka ny bokin'i Lioka dia ahoana no hahatanteraka izany ? (fibitsihan'ny fanahy ve?)
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 18/08/2016 13:16

RBNIR

tealala
Izao ary aloha, manaiky ve ianao fa tenin'Andriamanitra no ao anatin'ny Testamenta taloha, ary mbola teniny ihany no ao anatin'ny testamenta vaovao?

Tsy misy zavatra diso ao na mifanohitra fa ny olona no tsy mahafantatra dia lasa diso hevitra.....

« Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. » (Matio 22:29)


ka raha mahita ary aho dia mbola hanaraka ny testamenta vaovao ve ianao?
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 18/08/2016 13:18

stahtam

tealala
Hay, Izany hoe tsy tenin'Andriamanitra izany ilay fifanekena vaovao.
stahtam
Tena zava-dehibe ny fahalalana ny tena tantara nisy mikasika ireo boky lazaina fa testamenta vaovao ireo. Vakio ny Lioka 1/1 dia hahatsikaritra zavatra mampiahiahy tokoa ianao, satria lazaina fa "notsindrian'ny fanahy hono" io boky io nefa dia ny mpanoratra dia nilaza hoe "noheveriko fa..."; asa izay ve ilay fanindrian'ny fanahy?
Ny Mesia dia tsy nampiasa ireo boky ireo fa ny Lalàna sy ny Mpaminany ary ny Salamo ihany no nampiasainy (ny Testamenta Taloha) fa dia safidy ny anao raha hino io boky Test vavao io!
Fanontaniana iray tiako hovalianao: zanak'i Davida roalahy samy hafa no horesahiko manokana dia i Solomona sy Natana; i Josefa vadin'i Maria dia sady taranak'i Solomona araka ny bokin'i Matio sady i Josefa vadin'i Maria koa dia taranak'i Natana araka ny bokin'i Lioka dia ahoana no hahatanteraka izany ? (fibitsihan'ny fanahy ve?)

Izay koa izao dia efa zavatra hafa hitanao, ka zavatra tahaka izany no mahatonga ahy hametraka ilay fanontaniana.
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 18/08/2016 13:37

RBNIR

tealala
Izao ary aloha, manaiky ve ianao fa tenin'Andriamanitra no ao anatin'ny Testamenta taloha, ary mbola teniny ihany no ao anatin'ny testamenta vaovao?

Tsy misy zavatra diso ao na mifanohitra fa ny olona no tsy mahafantatra dia lasa diso hevitra.....

« Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra. » (Matio 22:29)


Manaiky ianao izany hoe Andriamanitra no nanao io matoa miteny fa "Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra".
Iza aza no hinoanao amini'ireto : Ny Toerana nandevenana an'i Abrahama
Testamenta Taloha : Jenezy toko 25, 9
9Nalevin'Isaaka sy Ismaely zanany izy, tao amin'ny zohy any Makpela, amin'ny sahan'i Efrona, zanak'i Seora, Heteana, tandrifin'i Mambre,
Ny Asan'ny Apostoly : 7, 16
16 Ary nentina nankany Sikema izy ireo, ka nalevina tao amin'ny fasana izay novidin'i Abrahama vola tamin'ny zanak'i Hemora tany Sikema.
Andriamanitra ve izany manao hadisoana tahaka izao ry RBNIR?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 18/08/2016 13:56
Na ny "vaovao" io na ny "taloha", na "testamenta" io na "faminaniana", TSy hitanao ve fa izy io anie samy manao ny interpretation-ny ao ?? Ny Jiosy manana ny interpretation-ny (na fampianarany), ny Kristiana koa manana ny azy, ets.. koa ny ry RBNIR azany manana hafa koa.

Ka "samy te-handova ny fanjakan'ny lanitra" moa ireto mpanao interpretation, ka dia, toa ireny "mpiady lova" ireny rehetra ihany ho'a, dia
- samy misora-tena hoe, ny interpretation-ny, an'azy (sy ny mitovy azy) ao irery ihany, ny "azy" ihany no "tena izy" eee...
- dia ny an'ny hafa dia batibatiana sy ivanitihana fa "tsy tena izy" hono.


Fa dia reveo ao izany eeee...
Valio | Miverina eny ambony
lahindroy - 18/08/2016 14:12

tealala
Hay, Izany hoe tsy tenin'Andriamanitra izany ilay fifanekena vaovao.


mba azonao tsindrina eto ve aiza ho aiza no misy an'izany fanambarana izany amin'ny zavatra nosoratako ?
tsara koa ny ahafantaranao fa ireo baiboly ireo amiko dia boky ...nosoratan'olombelona ; ho an'ireo mpino jiosy na kristiana na silamo , no manambara fa tenin'ny Andriamaniny izay volaza ao
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 18/08/2016 14:20
Hay, misaotra anao nanazava ny hevitrao aza..fa raha misy manome anao ary boky, hoe nosoratan'i Rakoto. nanao izy tome I, dia tinao ohatra ilay tantara tao anatiny dia avy eo izy namoaka tome II, niova ny mpilalao tao anatiny fa mmisy zavatra nosoratany t@ faharoa tsy mitovy amin'ilay nosoratany t@ voalohany, dia tsy mba hanao kritika kely ve ianao hoe fa naninona t@ tome I voalaza fa izao ..., dia ao amin'ny tome II ilay izy ampatsiahivina dia miova tanteraka.
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 18/08/2016 15:47
hi hi hi... giravy ireto "mpiady lova" ireto.

Samia fotsiny mandray ny tantara tome I sy/na tome II @ izay mampetimety ny baolinany ao eee... Izay andraisan'ny hafa azy any, an'azy sy ny Tompo(ny) izany.

Eto ohatra, maninona @ Tealala moa ilay ranamana raha "tsy mba manao kritika kely"... Ianao ao efa nisora-tena resy lahatra, "tsy mba manao kritika kely" fa dia efa nanaiky bontolo ao koa, fa hoe, "tena izy" ny an'i Tealala ao... mba avelao kosany izy hirevy ny reviny ao ee..

na moa izany, dia ndao azany miara-mivanitika @ ireo "mpiady lova" hafa ireo eee...

(dia ivanitiho koa ny tenanao, fa ianao Tealala koa anie "miady lova" ao ee... fa izaho k'lou TSY izy an...
Valio | Miverina eny ambony
lahindroy - 18/08/2016 19:29

tealala
Hay, misaotra anao nanazava ny hevitrao aza..fa raha misy manome anao ary boky, hoe nosoratan'i Rakoto. nanao izy tome I, dia tinao ohatra ilay tantara tao anatiny dia avy eo izy namoaka tome II, niova ny mpilalao tao anatiny fa mmisy zavatra nosoratany t@ faharoa tsy mitovy amin'ilay nosoratany t@ voalohany, dia tsy mba hanao kritika kely ve ianao hoe fa naninona t@ tome I voalaza fa izao ..., dia ao amin'ny tome II ilay izy ampatsiahivina dia miova tanteraka.

tsy novalianao ny fanontaniko ; aiza ilay filazako fa tsy tenin'Andriamanitra ny ao amin'ny "fifanarahana vaovao " na "testamenta vaovao "?
valiny mazava no andrasako fa tsy resak'ovy tome I na tome II takan'ny famalin'ny olon'ny sekta !
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 18/08/2016 19:52
Tena tsy niteny ianao kay ka, fa tena izaho no diso fandraisana, miala tsiny indrindra.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/08/2016 07:40
tealala
Manaiky ianao izany hoe Andriamanitra no nanao io matoa miteny fa "Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra".
Iza aza no hinoanao amini'ireto : Ny Toerana nandevenana an'i Abrahama
Testamenta Taloha : Jenezy toko 25, 9
9Nalevin'Isaaka sy Ismaely zanany izy, tao amin'ny zohy any Makpela, amin'ny sahan'i Efrona, zanak'i Seora, Heteana, tandrifin'i Mambre,
Ny Asan'ny Apostoly : 7, 16
16 Ary nentina nankany Sikema izy ireo, ka nalevina tao amin'ny fasana izay novidin'i Abrahama vola tamin'ny zanak'i Hemora tany Sikema.
Andriamanitra ve izany manao hadisoana tahaka izao ry RBNIR?

Faly misera aminao namana tealala,
Tsy misy diso ao namana tealala,
Makpela dia anaran'ilay zohy (grotte) fanitrihana, Sikema kosa dia anaran'ilay toerana (na tanana) ary izany dia efa voasoratra tany amin'ny bokin'i Josoa.....
« Ary ny taolan'i Josefa, izay efa nentin'ny Zanak'Isiraely avy tany Egypta, dia naleviny tao Sekema, tao amin'ny tany izay novidin'i Jakoba volafotsy* zato tamin'ny zanak'i Hamora, rain'i Sekema; dia tonga lovan'ny taranak'i Josefa izany. [Heb. kesita; izahao Gen. xxxiii. 19] » (Josoa 24:32)
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >  Farany