You are here: home > Forum

Mitantara ny fiainany io Andry Prince de Satan...

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Mitantara ny fiainany io Andry Prince de Satan...
Valiny : 69
Pejy:  1 2 3 >  Farany
mahafantara - 15/10/2012 12:18
Resahany ato ny momba:
- Ny fahazazany
- Ny tsiambarantelon'ny tarika Mahaleo
- Ny amin'ireo zaza tsy hita na very
- Ny amin'i Pasteur Mailhol sy ny 2013
- Ny amin'ny Secte Satanique
- Ny amin'ny Voyage Astral
- Ny amin'ireo mpitondra fanjakana nanao pacte

Fizarana voalohany


Fizarana faharoa


Fizarana farany


Mahereza ry rahavavy sy ranadahy, mahereza mivavaka!!!!


Valio | Miverina eny ambony
leva2 - 17/10/2012 04:28
Velona Jesosy!

Fanamarihana fohy : Tandremo ry namako isany, tsy i Pasitera, na ny mpiandry, na fiangonana izao, na izatsy no heverina fa manafaka, na mahavonjy; fa JESOSY IRERY IHANY NO MANAFAKA, IZY IRERY IHANY NO MPAMONJY, fa ireny olona ireny, na ireny fikambanana ireny dia mety ho fitaovana fotsiny ihany.
Valio | Miverina eny ambony
didi10 - 17/10/2012 10:38
Mety ho azo inoana ve ny fanambaran'ity ranamana ity?

Raha ny video efa hitako ao amin'ny youtube tany Ambondrombe sy ny batisany tao amin-dry Pr Mailhol aloha dia mieritreritra aho hoe demoniaka tokoa izy, ny ankoatr'izay no asa? fa mampieritreritra ihany aloha ny mahita ny décor n'ity clip ity an!!!Valio | Miverina eny ambony
Miharena - 17/10/2012 17:24
Raha toa ka fantatra ary efa hatry ny ela no nahafantarana fa misy ireo toe-javatra tantarain'ny namana Andry ireo. Tsy izy ihany fa ireo izay mijoro vavolombelona rehetra na any an-dafy rehetra any aza dia mahita ireo toe-javatra ireo.

Inona no azontsika atao hialàna amin'izany ?

Ny namana mijoro izao dia maniry ho afaka. Saingy, mila fantatra marina hoe ahoana ny fomba ahafahana amin'io toe-javatra manjo azy io?

Ny endrika fantatra fotsiny rehefa misy toe-javatra toy izao dia misy ireo izay manararaotra ny herin'ny hafa mba hampitomboana ny herin'ny tenany (karazana parasite). Io ilay asa ataon'ny tsirairay izay voafaritra hoe asan'ny maizina na asan-devoly.

Ny mila apetraka amiko dia isika tsirairay no manao io asa io ary io no araraotin'ny mpitady hery ivelan'ny tenany hanjakazakana amin'ny hafa (toetra ratsy aseho koa io).

Ny manilaka any amin'ny hoe devoly no mila avahana tsara satria sao isika ihany no manamafy ilay asa ratsy miseho lany eo amin'ny fiainantsika.

Misy toro-hevitra mazava momba io ao anaty Baiboly dia ny fanadiovana ny ao anaty. Mila mandinika tsara hoe inona daholo ny otantsika ahafahantsika mandevona azy tsy hipongatra intsony ao anatintsika ao. Ilay resaka nataon'i Jesoa tamin'ny fotoana izay nilazany ilay resaka hoe izay madio ka manota indray dia io ilay resahany hoe tafiditry ny devoly maro hafa indray ka ho ratsy kokoa no hiafarany noho ny fiandohany.

Ara-Baiboly roa arivo taona lasa izay resaka izay, fa ankehitriny, mba tsy hiverimberenan'izany intsony, dia ny fahatsiarovana ny maha-voarin'Andriamanitra antsika tsirairay avy no ahafahana miala amin'ny fitaka isan-karazany sy ny vesatra nateraky ny tsy fahalalàna rehetra ka nisy nanararaotra. Misy fahefana izany isika ao amin'Andriamanitra ka mila kolokoloina izany fahefantsika azo avy amin'y fifohazantsika izay.
Valio | Miverina eny ambony
bichette - 18/10/2012 13:05
video :
Misaotra amin'ilay video. maro tokoa ireo fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpamosavy sy mpanompon'i satana taloha fa niova fo sy niova camp ka efa zanak’Andriamanitra amin’izao fotoana izao ka nitantara ny zavatra niainany rehetra, izay misy similitude sy mitovy amin'i zavatra tantarain'i Andry ity mihitsy, na ny terme ampiasainy, na ny existence ny pouvoir rehetra lazainy dia tena toa izany ihany koa no tantarain’ireo ancien luciferien rehetra mihitsy. Tena mahatsiravina. Ato amin’ny net moa dia tena tena feno fijoroana vavolombelona maro tokoa, misy amin’izy ireo tena boky mihitsy mitantara ny fiainany hatramin’ny voalohany izany hoe ny fiatombohan’ny nidirany tamin’ny asan’ny maizina, ny zava niseho, ny fanavotan’I Tompo Jesosy Kristy azy ny ny Herin’I Tompo. Fa ny pouvoir sy ny zava mitranga rehetra lazain’I Andry sy ny «detail rehetra» lazainy dia voalazan’ireo olona nijoro vavolombelona avokoa.

Andry ...
Ny fanontaniako tokoa dia hoe io Andry io dia zanak’Iza marina fa tsy azoko tsara ?
Mahagaga tokoa aloha ilay decoration amin’ilay olombelo sy Mahaleo e, … mampahatsiaro zavatra avy hatrany ...

Mailhol :
Momba an’I Mailhol, nikaroka tao amin’ny youtube aho nijery fa te hahalala marina hoe izay izany Pr Mailhol izany ary inona marina no ataony fa tena maro ny zavatra lazaina momba azy io. Dia nahita tokoa. Manao deliverance izy fa ny mahagaga dia tsy manonona ny anaran’I Jesosy Kristy mihitsy izy manao an’io, fa dia mandroaka fotsiny, otran’ny hoe amin’ny heriny, ilay fanondro amin’ny tanany ankavia moa dia miridiridy ihany otran’ny manondro. Amin’ny farany izy no miteny hoe «amin’ny anaran’I Jesoa maty 3 andro maty 3 alina» … misy reportage izay koa ka manazava fa hoe «amin’ny fanondro ho an’ny lehilahy ny famindrana fahefana, ary amin’ny fametrahantanana ho an’ny vahivavy « dia gaga mihitsy aho fa tsy misy misoratra an’izany ao anaty baiboly. Ary amin’ny Anaran’I Jesosy Kristy no handroahana ny fanahy maloto.

Ny harena :
Satana mampananakarena marina izany, ny Tompo koa mitahy mihitsy ihany koa, mi promettre reussite, lava andro Andriamanitra ho an’ny olona matahoatra azy ary matahoatra Azy marina tokoa dia izay manaraka ny teniny sy mandinika ny teniny. Jereo I Abrahama, nanankarena tokoa izy ary tena nanankarena mihitsy, maro ireo mpanompon’Andriamanitra nanankarena sy voatahy sy nahomby tamin’ny zavatra nataony ary izany harena sy fahombiazana izany dia avy amin’I Jehovah. Koa tandremo ihany fa dia tonga dia hoe manankarena dia tonga dia hoe avy amin’I satana hihihi !!
Fa lainga lainga aloha fa maizina ilay Mailhol. Naheno aho, nahita aho ary resy lahatra mihitsy hoe «maizina».

ny mpiandry :
Ry namako, mitandrema isika, toa manana ‘mpiandry» koa I Mailhol, ka izao, ho an’izay rehetra mila mpiandry, alohan’ny zavatra rehetra, angataho izy ireo hi confesser tanteraka fa mino an’I Jesosy Kristy tonga tety antany, maty tamin’ny hazo fijaliana nohon’ny fahotana, ary nitsangana tamin’ny andro fahatelo ka ny lohalika rehetra dia mandoalika hatrany andanitra, eto antany katrany ambany tany (araky ny soratra ao anaty baiboly). Raha tena avy amin’I Jehovah marina ilay olona dia sahy hiteny an’io, fa raha tsia, tsy hahavita hiteny an’io mihitsy, na aodikodiny sns na ataony izay hi se culpabilisernao ny tenanao hoe meloka fa tsy mino an’andriamanitra. Fa na inona na inona dia asaivo mi declarer sy mi confesser izy. Fomba iray ahalalana raha tena avy amin’Andriamanitra nahary izao tontolo izao marina izy na tsia.
Tandremo fa maro ny miteny hoe Jesoa na Jesosy, fa mila tena hoe «Jesosy Kristy avy any Nazareta’ mihitsy.


Koa mahereza ry namana fa efa akaiky ny farany. Aoka isika tena hangataka mivantana amin’I Andriamanitra esprit de discernement mihitsy. Aoka isika tena tsy ho variana intsony.
Valio | Miverina eny ambony
mahafantara - 18/10/2012 17:46
Zanak'iza i Andry?
Zanak'i Dama ao amin'ny tarika Mahaleo izy, ny fanoloran-drainy azy tany amin'ny doanin'i Madirovalo ho an'i Iadamalandy no naha condamné ny fiainany sy ambadiky ny tsy mety maha-rava ny tarika Mahaleo hatramin'izao.

Episode Pr Mailhol
Na dia tena niasa tao amin'i Andry aza ny herin'ny satana dia nahatsapa ihany izy fa tsy normal ny fiainany ka nitady an'i Pr Mailhol izy hanafaka azy.
Tsy izay anefa no niseho fa nataon'i Mailhol fitaovana hanaovana publicité ny fiangonany izy ka nentina tany Ambondrombe izy sy ilay tovolahy demoniaka iray mba hampitenenina ireo devoly ao anatiny, dia niainga teo ny demonstration. Nolalaovin'i Mailhol foana izy na dia nangetaheta fahafahana mafy aza misy video ity mampiseho ny batisan'i Andry tao amin'ny Apokalipsy fa tsy mbola afaka izy fa dia niforcena fotsiny hatao batisa.
Marihina fa ny olona mihetsika devoly toa ireny dia tsy tompon'ny tenany ka tsy tokony hatao batisa izany, tsy misy zanak'Andriamanitra, nateraka indray izany kanefa mbola misy fanahin'i satana ao anatiny.Episode Pr Jocelyn Ranjarison
Rehefa hitan'i Andry ny secren'i Mailhol rehetra dia nitady olona hafa indray izy hanafaka azy, maro ireo mpino tao amin'ny MRE afaka mijoro Vav fa efa noroahana devoly tao amin'ny Pr Jocelyn koa izy, marivo salosana sy tia vola loatra anefa ity Pasitera ity ka avy hatrany dia niantsampy tany amin'ireo harena be (4x4) an'i Andry, marihina fa i Andry dia multi-milliardaire, tena manam-bola be amin'ny maha Prince de Satana azy; nahita izany i Andry dia nitady olona manana hosotra mahery hafa indray ka izao izy tonga etsy amin'ny 3 frères izao indray.

Raha ny zavabitan'i Andry dia efa tena trop be fa mangataka amin'i Jesosy isika mba ho sitrana ireo demoniaka marobe mitovy aminy;
Valio | Miverina eny ambony
bichette - 18/10/2012 19:34

iza no "marivo salosana sy tia vola ???? "
tamin'ny taona firy ity video ity ??
Valio | Miverina eny ambony
leva2 - 19/10/2012 07:37
Velona Jesosy!

Efa mba nivavaka ho an'i Andry ve ianao namana? "Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra" Jak 03/16 Raha mbola tsy nanao izany ianao dia mitaona anao aho. Tsy i andry ihany anefa fa ho an'izay rehetra voagejan'itony groupe satanique sy sinagogan'i satana itony.

Averiko ihany fa tsy i Pasitera izao na izatsy, tsy ny fiangonana izao na izatsy, tsy ny fikambanana ito na iry no mahay manafaka, fa JESOSY KRISTY, ka izy no tokony hantonina, sy resahana, ary hilana vonjy.

Ho an'i Andry sy ny toa azy : Fantaro fa na toy ny inona na toy ny inona ny halalin'ny lavaka misy anao, afaka ny hamonjy anao Jesosy, afaka ny hanafaka anao izy, fa ny fanapahankevitrao no ilainy, sy andrasany. Mbola tia anao Jesosy, ary mbola miala nenina aminao izy matoa mbola omeny tombon'andro ianao hieritreretana, handinihan-tena sy hanapahan-kevitra.

Tsara marihina anefa :
- Ny olona te hanara-dia an'i Jesosy, na manolo-tena ho azy dia mila mahafoy ny zavatra rehetra : vola, harena, namana, havana; izany hoe mametraka an'i Jesosy ho ambonin'ny zavatra rehetra.
- Ny olona te handray an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy azy dia mila misaraka amin'ireo zava-boahozona rehetra toy ny vola amin-karena azo tamin'ny tsy marina, izay fitaovana rehetra misy hifandraisany amin'ny sampy sy ny asan-devoly.

Mahereza ao amin'ny Tompo namako isany.
Valio | Miverina eny ambony
minotiana - 19/10/2012 08:10
Ar toa ts asiany resaka mihitsy i Andry tgv e.... dia iza ilay pasitera manontany; oviana io vidéo io no kay no natao
Valio | Miverina eny ambony
steel - 19/10/2012 08:46

Efa niova fo, délivré ve i Andry sa tsia amin'izao fotoana? sa mbola voageja izy hatramizao?

dia inona moa izany no tena tiana asongadina amin'ity vidéo ity fa betsaka ny zavtra lazainy,manonona anaran'olona maro koa izy? ny tarika mahaleo izany nanao pacte ???
Valio | Miverina eny ambony
sitlo - 19/10/2012 10:00
Ilay gasy rangaha dia mitapy ka. Dia mino tokoa ve ianareo hoe "mahagaga fa izaho tsy afaka manao an'ilay izy"?
Ny tena hoe hafa noho ny rehetra hitan'ny rehetra fotsiny angaha dia ilay hoe izy 10 taona afaka bacc.
Ny tsolotra moa eo ihany.
Fa raha izaho manokana dia mino aho hoe afaka bacc tamin'izaho 10 taona raha tena noborosin'ny ray aman-dreniko.
Fa nanontany ny reniko aho indray andro. Dia hoy izy, aleoko ny zanako hilalao sy hifaly toy ny rehetra. Ny bacc misy foana fa ny fahazazana tsy miverina.
Ny tiako tenenina dia tena mahagaga loatra ilay afaka bacc vao 10 taona.
Ilay resaka mivadika voay sns sisa indray dia blablabla fotsiny.

Fa misaotra aloha tamin'ilay film fa mba misy horesahana indray. ...l
Valio | Miverina eny ambony
sitlo - 19/10/2012 10:24
Ny mihinam-bary aza hono misy latsaka ka ialana tsiny ny diso kely.

Dia mino tokoa ve ianareo hoe "mahagaga fa izaho tsy afaka manao an'ilay izy eto"?*

Ny tiako tenenina dia tsy tena mahagaga loatra ilay afaka bacc vao 10 taona.
Valio | Miverina eny ambony
Miharena - 19/10/2012 10:40
Tsy ny gasy angamba no maninona Sitlo fa zava-mihatra amin'ny mpitantara io mahazo azy io ary tsy mahagaga rehefa tena olona mahafantatra ny momba ny fiasan'ny fanahy misy kilema no maheno vaovao toy izao.

Ilay video dia vao haingana no fijeriko azy ary ilay Pasitera manana andraikitra manokana hoe : Vahao ny oloko no manao ny fanadihadiana an'i Andry eto.

Ny hany mba hitako misy tsininy kely fotsiny dia ny fomba firesak'i Andry izay mbola manana hevitra ambadika fa tsy fahafahana tanteraka. Toy ny te-ho lohany mpirtarika ihany izy amin'ny fomba firesany.
Sa ahoana hoy ianareo ?

Asa na efa misy eto amintsika ny fitaizana ny olona hanana fiononana ao amin'i Jesoa ka hitondra tena araka an'Andriamanitra tsotra sady marina. Io no atao hoe fahafahana amiko.

Efa maro izao ireo mpitandrina no manao konféransa amin'ny toe-java-misy ankehitriny sy mihatra amin'y isam-batan'olona. Misy famohazana olona ilain voizina ankehitriny mba tsy ho sodokan'ny asa fandebirebena rehetra.
Valio | Miverina eny ambony
sitlo - 19/10/2012 11:06
Nareo ve tsy mahita hoe filma kobaka am-bava fotsiny io? Dia tsy hitanareo tokoa ve hoe iza no aratsiana eto?
Valio | Miverina eny ambony
bichette - 19/10/2012 11:44

sitlo
Ny mihinam-bary aza hono misy latsaka ka ialana tsiny ny diso kely.

Dia mino tokoa ve ianareo hoe "mahagaga fa izaho tsy afaka manao an'ilay izy eto"?*

Ny tiako tenenina dia tsy tena mahagaga loatra ilay afaka bacc vao 10 taona.Non, amiko tsy mahagaga mihitsy satria mahery ny presencen'Andriamanitra !

Stilo a, tsara angaha toi raha mandinika baiboly bebe kokoa sy mamaky temoignage maro sns ie, maro ny surdoué kosa aloha e, fa misy koa intelligence hafa mihitsy.
Valio | Miverina eny ambony
sitlo - 19/10/2012 16:03
a a a, tsy izahay mihitsy no ivarotana omby lahy anaty akata.
Raha ny finoana kristianina, Andriamanitra izany omnipresent ka tsy misy an'izany presencen'Andriamanitra izany.
Ze olatra kely eo antampon-kandrina io ve no porofo? Koa raha tsy efa doma velona ny olona koa.
Amin'ny politika amerikanina dia misy izay teny hoe demonization izay, azo adika tsotsotra hoe fanaratsiana. Fa ny eto dia tena ara-bakiteny mihitsy ilay demonization.
Ity politika ity dia tena ahitan-javatra ka. Asa hoe ohatrinona no raisinin'ilery tamin'io.
Valio | Miverina eny ambony
milamm - 19/10/2012 16:04
eritreritro ftsn manokana re olona raha ampitahana kely @ ireo anti-Christ asosay aty miafina toy ny any ivelany oh.

http://www.youtube.com/watch?v=YE-Hvo0hSr0&feature=related

de misy ifandraisany ilay lazainy andry io oe bibidia sy losifera no lehibeny ilay baphomet kalo de tsy nolazainy, namafisiny koa fa tsy miditra ampiangonana ilay rainy(anti-Christ mazava oazy) raha ny taonany andry aloha dia tsy misy mahafantatra fa ny taona nivoahany hirany Mahaleo madirovalo iny zany no nitsidihan'izy ireo ilay zomba an'Anelobe nisy ireo fanahiny razana. Mety tsy hisy andany fotoana hikaroka ngamba na ny 1 amintsika anamarina fa manankarena izy no nivarotra ny fanahiny natakalo izany, miombokevitra @ stilo za @ le oe tsy azony atao ho porofoina ireo zv notantarainy andry nahoana? tsy mety ozizy asa nahoana?
Valio | Miverina eny ambony
milamm - 19/10/2012 16:07
io le maso ravaka @ spectacle olombelo sy dama io de tsisy hafa @ illuminati tokoa araky ilay fanamarihana nataony namana etsy ambony
Valio | Miverina eny ambony
mahafantara - 19/10/2012 16:18

sitlo
Ny tiako tenenina dia tena mahagaga loatra ilay afaka bacc vao 10 taona.


sitlo
Tsy misy tokony hahagaga satria raha nanara-baovao ianao dia 12 taona ny cadet n'ny afaka bacc tamin'ity taona ity, ary ny zokiny vavy dia 11 ans no afaka tamin'ny roa taona lasa kanefa indray mandeha monja no nitsambikina kilasy!!!
Olona normal anefa izany fa tsy manana hery manokana avy amin'i Satana.

sitlo
Ilay resaka mivadika voay sns sisa indray dia blablabla fotsiny.


Efa hitako ity videon' lazain'i Andry ity fony mbola tao amin'ny Pr Mailhol, tsy hoe miova voay (tena voay) akory izy fa ilay fanahy mipossédé azy no mampanao azy tahaka ny voay na biby hafa dia mitsambikina eraky ny trano sy mandramatra mitady hanaikitra olona.
Valio | Miverina eny ambony
sitlo - 19/10/2012 16:22
Vao maika izany manaporofo fa fampiesonana no betsaka.
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >  Farany