You are here: home > Forum

Fiangonana inona no misy anao Inona no mahamarina ny ao aiza ny kilema inona no tokony atao

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra :
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 > 
rekinbelo - 03/05/2011 10:06
koa mba ambarao anay hoe Chris ny tena fivavahana marina sy tena ankasitrahan'Atra amin'izao fotoana izao satria raha mijery net enao de efa misy 11 000 ny karazana antokom-pivavahana misy eto an-tany(mampiasa baiboly io a).samy milaza azy ho marina daholo anefa ireo.
Jereo ohatra i Maihol izay milaza fa ny mpino ao aminy ihany no ahazo famonjena, ny jesosy mamonjy, ny TJ , ny katolika sns e!
ka mahatonga fisafotofotoana be ihany!
Valio | Miverina eny ambony
rekinbelo - 03/05/2011 10:06
koa mba ambarao anay hoe Chris ny tena fivavahana marina sy tena ankasitrahan'Atra amin'izao fotoana izao satria raha mijery net enao de efa misy 11 000 ny karazana antokom-pivavahana misy eto an-tany(mampiasa baiboly io a).samy milaza azy ho marina daholo anefa ireo.
Jereo ohatra i Maihol izay milaza fa ny mpino ao aminy ihany no ahazo famonjena, ny jesosy mamonjy, ny TJ , ny katolika sns e!
ka mahatonga fisafotofotoana be ihany!
Valio | Miverina eny ambony
Nathan101 - 16/05/2011 22:08
Miarahaba antsika rehetra. Raha mitady fiangonana marina ahitana ny Tenin'Andriamanitra sy mpandova ny teny fikasana dia ny Ara-Pilazantsara (misy ny foibeny eo Andavamamba). Ary marihiko eto fa MARO AMIN'IREO FIANGONANA ETO MADAGASIKARA (anisan'izany ny sasany amin'ireo fiangonana voatonontonona eo ambony ireo) NO NISINTONA FAMPIANARANA TAO AMIN'NY ARA-PILAZANTSARA satria fantatr'ireo mpitondra fivavahana maka fampianarana ireo fa marina ny teny faminaniana natolotra an'i Dadatoa(fitokanana masina 70 andro sy 70 alina ary fisehoan'ny Tompo mivantana taminy no nentiny nanangana ny Fiangonana hanomana ny Ampakarina na ny olom-boavonjy Malagasy) ary maro no jamba noho izany satria mitovitovy amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ara-Pilazantsara no torian'ny pasiteran'ny fiangonana hafa misintona fampianarana ary mino tokoa ny mpino amin'ireny fiangonana ireny fa ao amin'ny fahamarinany nefa tsy fantany fa ny torian'ny pasiterany dia zavatra nalaina tao amin'ny Ara-Pilazantsara daholo. Antsika no mandinin-tena ary hosokafan'ny Tompo anie ny masom-panahinareo hanavahanareo ny marina sy ny diso, ary manasa anareo aho hanandrana ao fa tsy ho diso fanantenana ianareo (misy ny Alahady @ 8 ora maraina mitohy hariva, Alakamisy @ 5 ora).
Valio | Miverina eny ambony
kintana777 - 06/09/2011 10:56
HITA MAZAVA IZAO FA MPIVAVAKA AO IANAO FA IANAREO AO IZANY DIA TENA MANANTENA FA TENA HO TAFIDITRA? INY DIA FANONTANIANA MIPETRAKA HO ANTSIKA TSRAIRAY AVY SATRIA TSY FANTATRA MARINA HOE IZA NO TAFIDTRA ANY, NY MAMPALAHELO AMINAREO DIA IZAO,MBA JEREO KELY NY ROMANA 12 FA MISY GUIDE TENA TSARA AO ARY ILAY MISY HOE AZA MITSARA MBA TSY HOTSARAINA, HENONAY FA MANDROAKA OLONA IANAREO DIA ATAO OSE BOKA,ARY HENONAY FA NISY OLONA NIALA TAO AMINAREO DIA ATAONAREO HOE BOKA KOA,NATAONAY NY FANADIADIANA DIA MPIVAVAKA AO AMINAREO NO NILAZA FA SADY CHEF NO PASTEUR NO TRÉSORIER NO COMMISSAIRE AU COMPTE LE PASTEUR, VOLOSANA HATRAMIN'NY FARAFANANAN'NY MPIVAVAKA AO NEFA NY ARA PANAHY TENA MAMPALAHELO FA TOA MITOVY AMIN'NY LAZAINAREO OE JENTILISA? BATISA 8MOIS TALOHA 2MOIS RAHA ELA SISA NY FORMATION, ZAY TENA NANAOVANAREO VAVABE TALOHA, BAPTISTAIRE NOTSIPAHANAREO FA LAZAINAREO FASANA TOA NEKENA AMIN'IZAO ARY DIA NOREHAREHANA MIHITSY FA MARINA INDRAY, tsy IZAO VE ILAY LAZAINA AO ANATY BAIBOLY OE ALIKA MIVERINA @ naloany? MAMPALAELO,ARY MAMPALAELO FA TOA MISY FIJANGAJANGANA BE AO AMINAREO AO? AVY EO VOAROAKA IZAY MAHALALA? MBA AZAVAO OE??????
christian777
Ny tsy tantin'ny olona ao @ FMFOI dia ny :
Tsy fihinanana kisoa (levitikosy 11)
Resaka fandevenana (maloto am-paty)
Resaka fiaraha-monina (Tandremo fa bezava-padiana ireo)
Resaka fahafolon-karena (omeko an'izay Andrimanitra hitokiko ny volako malakia 3 hebreo 10)
Resaka Sabata sy voloham-bolana(levitikosy 23)
Ny faharetana mivavaka (Maraina amin'ny efatra dia efa mivavaka dia hoy ny olona hoe mivavaka foana ve! ary tsy ankijanona mihitsy)Ary dia naharitra nivavaka ny Tompo

Izay ny hoe tsy tantin'ny olona ao

Ny sasany indray amin'ny mpino dia raha mandika discipline tonga dia voroaka (entitra be ny discipline ao ary tsy mifidy olona atao Boka ary tsy tafaverina intsony ny akamaroany satria enjana be ny hoe efa nahalala ka minia manota alao tsy manaonao foana


Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 06/09/2011 16:41
kintana777
FA TOA MITOVY AMIN'NY LAZAINAREO OE JENTILISA? BATISA 8MOIS TALOHA 2MOIS RAHA ELA SISA NY FORMATION,

Faly miarahaba namana isany,
Tsetsatsetra tsy aritra kely fotsiny ity namana kintana777, Ngamba kosa aloha ilay hoe formation 8mois na 2 mois mety tsy hitombina ihany e. vakio ange ny Asa.8:27-38 e! tantaran'ilay tandapa nataon'i Filipo batisa.
Araka ity teny ity :« koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina » (Matio 28:19)
Ny tsy maintsy atao dia mampianatra ny olona (io ilay formation teneninao) ary iry tandapa iry dia nampianarina.
Fa tsy 8 mois kosa aloha na 2 mois no niarahany teny ambony kalesy e!! sa ts'izany???
Tsetsatsetra tsy aritra iny fa misy conditions maro tokoa ny Batisa (tsy ho voalaza eto miala tsiny) ary manentana ny olona aho mba hijery ny fandaharana Vitao ny Asan'ny Fahamarinana isa-maraina amin'ny 5 ora ka hatramin'ny 6 ora ao amin'ny Télé Jery,

Samy ho tahin'ny Tompo indray isika rehetra
Valio | Miverina eny ambony
didi10 - 03/10/2011 18:26
Allô! mbola ao ve i Christian777?
Tiako haverina an-databatra kely ity loha-hevitra ity fa tena mahaliana tokoa.

Ny tenako dia mivavaka ao amin'ny EKAR,

Rehefa tena namaky sy nandinika ny Baiboly aho, ary tao aorian'ny namakiako ilay tori-teny hoe: "le secret le mieux gardé de l'enfer" (vakio fa mety hahasoa anao) dia tapa-kevitra fa hibebaka ary tena hitady ny Fiangonana marina.

Ny fahamarinana efa fantatro dia ny fanajana ny didin'Andriamanitra, izy rehetra fa tsy ny sasany ihany. Mitady Fiangonana manaja ny andro Sabata aho, mino fa misy ny Paradisa sy ny Helo, manaiky fa ny famonjena dia avy amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Efa nijoroanao (Christian777) valolombelona ny fiangonana APOKALIPSY fa tsy azoazonao dia efa tsy ho any aho izany, ny FM foi koa lazainao fa midaroka ny olona ipetrahan'ny demonia, dia efa tsy ho any koa aho izany, koa mba azonao lazaina amiko ve ny tsy azoazonao amin'ny fiangonan'i Pasteur Benjamina izay misy anao izao mba tsy hitsabahako any dia ny mbola eto am-pitadiavana aho?

Cameraman ny tenako, ary raha naka mariazin'olona tao amin'io fiangonana io aho dia tsy andriko izay niravana satria nahoana?
Teo amin'ny fotoanan'ny fanamasinana dia namelatra tapis tamin'ny tany ry zareo, dia nasiana seza bory vitsivitsy manodidina izany, tsy haiko loatra izay tena zavatra niseho fa sanatria hoatran'ireny nihetsika tromba ireny i Pastera, nihorakoraka sady niteniteny be tamin'ny teny tsy fantatra, de mamonjy manao toa azy koa izy mivady sy ireo "mpisorona" teo akaikiny, ary rehefa niteny niteny teo izy dia rehefa ho tapitra ny ..ataoko ho "vavaka" nataony dia ohatry ny ... tsy haiko e! ni jouir reny ny paoziny sy ny feony. Betsaka ny natahotra tamin'izay ary ny ankabeazan'ny havan'ny mpanambady dia lasa nivoaka ka nanifikifi-doha avokoa!
Tsy haiko na azonao hazavaina izany rehetra izany fa tsy ny resaka sabata sy kisoa mihitsy no mampatahotra ny olona amin'io fiangonana io fa ny fomba amam-panaonareo izay tsy hita taratra ao anaty baiboly loatra ny fanazavana azy.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 04/10/2011 08:33

didi10
Rehefa tena namaky sy nandinika ny Baiboly aho, ary tao aorian'ny namakiako ilay tori-teny hoe: "le secret le mieux gardé de l'enfer" (vakio fa mety hahasoa anao) dia tapa-kevitra fa hibebaka ary tena hitady ny Fiangonana marina.

Faly miarahaba namana,
Fahamarinana (na ny Marina) tadiavina fa aza mitady fiangonana namana.
Noho ireto antony ireto izany namana :
« Anaka, aza avela hisy hamitaka anareo: izay manao ny marina no marina; eny, marina tahaka Azy. » (1 Jaona 3:7)

Ary ho an'ny mifanohitra amin'izay kosa dia izao :

« Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony; fa tsy misy fizahan-tavan'olona, » (Kolosiana 3:25)

Jereo ity fandaharana ity fa hanampy anao amin'ny fitadiavana ny Marina.
Télé Jery isa-maraina amin'ny 5ora ka hatramin'ny 6ora (fandaharana vitao ny asan'ny fahamarinana) alarobia-alakamisy-zoma ary sabotsy.

samy ho tahin'ny Tompo namana
Valio | Miverina eny ambony
kintana777 - 12/10/2011 13:39

RBNIR
kintana777
FA TOA MITOVY AMIN'NY LAZAINAREO OE JENTILISA? BATISA 8MOIS TALOHA 2MOIS RAHA ELA SISA NY FORMATION,

Faly miarahaba namana isany,
Tsetsatsetra tsy aritra kely fotsiny ity namana kintana777, Ngamba kosa aloha ilay hoe formation 8mois na 2 mois mety tsy hitombina ihany e. vakio ange ny Asa.8:27-38 e! tantaran'ilay tandapa nataon'i Filipo batisa.
Araka ity teny ity :« koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina » (Matio 28:19)
Ny tsy maintsy atao dia mampianatra ny olona (io ilay formation teneninao) ary iry tandapa iry dia nampianarina.
Fa tsy 8 mois kosa aloha na 2 mois no niarahany teny ambony kalesy e!! sa ts'izany???
Tsetsatsetra tsy aritra iny fa misy conditions maro tokoa ny Batisa (tsy ho voalaza eto miala tsiny) ary manentana ny olona aho mba hijery ny fandaharana Vitao ny Asan'ny Fahamarinana isa-maraina amin'ny 5 ora ka hatramin'ny 6 ora ao amin'ny Télé Jery,

Samy ho tahin'ny Tompo indray isika rehetra

miarahaba anao aho
kintana777 iany
marina ny voalazanao fa ny andry zareo anie ka dia tena nolazaina tamin'ny radiony mihitsy hose ny anay ny formation dia lava dia lava mba ho masaka tsara ny olona nefa avy eo dia lasa fohy kely ary tao anatin'ny fotoana fohy dia tena lasa marobe ny olona ao, ny tena marina satria efa nandalo tao aho fa tsy teto fa mandalo fotsiny dia mahafantatra zavatra betsala aho ka tena kivy fa be ny zavatra niova tao,ary ny fahitako azy dia toa olona tao ianao angamba fa maniry aho mba hifanerasera amin'ny olona tao, faly indrindra aho raha toa ka olona tao ianao hanambarako izay tena ato ampoko,
Ianao ve ilay Pasteur Herinirina?
misaotra rahalahy
veloma
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 12/10/2011 14:12
kintana777
miarahaba anao aho
kintana777 iany
marina ny voalazanao fa ny andry zareo anie ka dia tena nolazaina tamin'ny radiony mihitsy hose ny anay ny formation dia lava dia lava mba ho masaka tsara ny olona nefa avy eo dia lasa fohy kely ary tao anatin'ny fotoana fohy dia tena lasa marobe ny olona ao, ny tena marina satria efa nandalo tao aho fa tsy teto fa mandalo fotsiny dia mahafantatra zavatra betsala aho ka tena kivy fa be ny zavatra niova tao,ary ny fahitako azy dia toa olona tao ianao angamba fa maniry aho mba hifanerasera amin'ny olona tao, faly indrindra aho raha toa ka olona tao ianao hanambarako izay tena ato ampoko,
Ianao ve ilay Pasteur Herinirina?
misaotra rahalahy
veloma

Faly miarahaba namana,
Mafinaritra B ny mandray ity messagenao ity an, satria tsapako fa mety tena nijery ilay fandaharana ianao matoa mahalala ny anaran'i Pasteur Herinirina.
Tsia ry namako tsy izaho ilay Pasteur (na dia misy hoe nirina ihany aza ny anarako ) fa mpivavaka tsotra aho. DAF no asako ankehitriny ary mbola tsy mihevitra ny hiova asa aho aloha. Nahatsapa ny famonjeny Jesosy Tompo ahy aho noho ireo fahamarinana voaraiko sy nampiariko tamin'io fandaharana io ka dia raisiko ho adidy lehibe tokoa ny mizara izany amin'ny namana rehetra na iza izy na iza. Tsy avy tao amin'ny FM FOI aho ka. Efa ela dia ela aho no tsy nivavaka fa nitady ilay fiangonana voalaza ao amin'ny (Mat.7:16-21) dia mba nahita ihany nony farany e (tapatapaky ny taona 2009). Na izany aza afaka mifanerasera foana ange isika e, Miditra rubrique namana>hanoratra hafatra>mampiditra pseudo sy mot de pass>soratanao ny pseudoko : RBNIR dia mba andefaso adiresy mail ahafahantsika mifanerasera e!
Mba taomy koa ny namana hafa hijery ilay fandaharana namana a! niova alarobia-alakamisy-zoma ary Sabotsy indray ilay izy izao fa ny ora mbola tsy niova 5ora-6ora maraina mbola ao amin'ny télé jery ihany e.
Samy ho tahin'ny Tompo namana
Valio | Miverina eny ambony
nathan101 - 12/12/2011 21:07
Diso hevitra ianao ! Trois mois no ao amin'ny tenin'Andriamanitra ka io no duree minimum hianaranay ny Batisa. Za lou dia tena mpivavaka ao e, efa nitety fiangonana maro dia maro ihany za fa ao no nahatsapako ny herin'ny Tompo ! Mba nikatsaka tany an-kafa aho fa e e e !! Fanasana ny ahy no ataoko, satria ny olona mivavaka ao ka anontanianao eny an-dalana tsy ho voatery madio sy masina fa mety ho mpisandoka miondra anarana mba hanaratsy ny FIangonana Ampakarin'i Jesosy fa ny tsara aminao dia tongava ao dia ho hitanao fa tsisy afa-tsy ny Tenin'Andriamanitra ao,za tsy manome tsiny anao mitanisa zavatra henonao momba ny fiangonanay fa fantaro fa na ny fiangonan'Andriamanitra aza anie mety mbola ahitanao kilema satria mbola tsy tanteraka e, miandry ny fampakarana izay fahatanterahana. Zay fa hotahian'ny Tompo s hoazavain'ny Tompo jiaby isika e.
Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 24/01/2012 16:12

didi10
Allô! mbola ao ve i Christian777?
Tiako haverina an-databatra kely ity loha-hevitra ity fa tena mahaliana tokoa.

Ny tenako dia mivavaka ao amin'ny EKAR,

Rehefa tena namaky sy nandinika ny Baiboly aho, ary tao aorian'ny namakiako ilay tori-teny hoe: "le secret le mieux gardé de l'enfer" (vakio fa mety hahasoa anao) dia tapa-kevitra fa hibebaka ary tena hitady ny Fiangonana marina.

Ny fahamarinana efa fantatro dia ny fanajana ny didin'Andriamanitra, izy rehetra fa tsy ny sasany ihany. Mitady Fiangonana manaja ny andro Sabata aho, mino fa misy ny Paradisa sy ny Helo, manaiky fa ny famonjena dia avy amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Efa nijoroanao (Christian777) valolombelona ny fiangonana APOKALIPSY fa tsy azoazonao dia efa tsy ho any aho izany, ny FM foi koa lazainao fa midaroka ny olona ipetrahan'ny demonia, dia efa tsy ho any koa aho izany, koa mba azonao lazaina amiko ve ny tsy azoazonao amin'ny fiangonan'i Pasteur Benjamina izay misy anao izao mba tsy hitsabahako any dia ny mbola eto am-pitadiavana aho?

Cameraman ny tenako, ary raha naka mariazin'olona tao amin'io fiangonana io aho dia tsy andriko izay niravana satria nahoana?
Teo amin'ny fotoanan'ny fanamasinana dia namelatra tapis tamin'ny tany ry zareo, dia nasiana seza bory vitsivitsy manodidina izany, tsy haiko loatra izay tena zavatra niseho fa sanatria hoatran'ireny nihetsika tromba ireny i Pastera, nihorakoraka sady niteniteny be tamin'ny teny tsy fantatra, de mamonjy manao toa azy koa izy mivady sy ireo "mpisorona" teo akaikiny, ary rehefa niteny niteny teo izy dia rehefa ho tapitra ny ..ataoko ho "vavaka" nataony dia ohatry ny ... tsy haiko e! ni jouir reny ny paoziny sy ny feony. Betsaka ny natahotra tamin'izay ary ny ankabeazan'ny havan'ny mpanambady dia lasa nivoaka ka nanifikifi-doha avokoa!
Tsy haiko na azonao hazavaina izany rehetra izany fa tsy ny resaka sabata sy kisoa mihitsy no mampatahotra ny olona amin'io fiangonana io fa ny fomba amam-panaonareo izay tsy hita taratra ao anaty baiboly loatra ny fanazavana azy.


Mbola ato tsara mihintsy aho fa variana amin'ny asan'ny Tompo dia tsy manadino anareo ato amin'ny Forum.
Faly miarahaba anao ny tenako.Ny fiadanan'n Tompo anie ho amintsika rehetra.

Misy tsy marina ny fanambaranao eto ;"ny FM foi koa lazainao fa midaroka ny olona ipetrahan'ny demonia,".Araka ny logaranom-baovao reko tamin'ny fijoroana vavolombelona dia olona misy demonia nodelivrena tany amin'ny Vahao ny oloko no nilaza fa hoe voadaroka tany hono izy rehefa namoaka devoly ry zareo dia izany no nahatonga ilay izy fa tsy hoe ny FM FOI.

HIe hazavaiko anao ilay hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra!

Dons du Saint Esprit
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Dans la religion chrétienne, les dons du Saint-Esprit (ou charisme du grec χαρισμα, don) sont des dons de Dieu aux croyants.

Elles ont notamment été exposées par Bonaventure de Bagnorea, un saint catholique.
Article connexe : Saint-Esprit#Dons de l'Esprit Saint.

Dans le catholicisme [modifier]

Dans le catholicisme, le Saint-Esprit est avant tout un don de Dieu, don d'amour (première épître aux Corinthiens). Ce don inclut tous les autres.

Les dons spirituels selon Paul de Tarse, sont décrits dans plusieurs passages du Premier Testament et du Nouveau Testament.

Dans la première épître de Paul aux Corinthiens,

* Au chapitre 12 :

Paul de Tarse décrit la diversité des charismes (sagesse, discours de science, foi, guérisons, puissance d'opérer des miracles, prophétie, discernement des esprits, diversité de langues, et don de les interpréter).
Il fait une comparaison avec le corps : « De méme, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous avons tous été baptisés en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. » (1Co, 12, 12-13).

* Au chapitre 13 :

Paul de Tarse décrit la hiérarchie des charismes, et fait un hymne à la charité.
« Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurais le don de prophétie, et que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. »

* Au chapitre 14 :

Paul de Tarse établit une hiérarchie des charismes en vue de l'utilité commune.
« Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ; personne en effet ne comprend : il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes ; il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-méme, celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je voudrais certes que vous parliez tous en langues, mais plus encore que vous prophétisiez ; car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. » (1Co, 14, 1-5)
Au sujet du parler en langues, Paul de Tarse revient sur la nécessité de l'interprétation : « C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour pouvoir interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. » (1Co, 14, 13-14).

Le catéchisme de l'Église catholique indique que l'Esprit Saint est l'interprète de l'Écriture, et qu'il faut étre très attentif aux différents sens des Saintes Écritures[1].

Pour plus de détails sur le parler en langues et l'interprétation, voir la glossolalie.

Les Églises du Réveil (renouveau charismatique et pentecôtisme), accordent une importance particulière au parler en langues (surtout selon les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens).

Nombreux sont les passages des Saintes Écritures où apparaît l'expression « esprit ». L'Esprit Saint est ainsi qualifié, dans la Bible, de différentes manières. Dans le Premier Testament, on parle ainsi d'Esprit de Yahvé, qui se manifeste également par le « bras ». [2]

Traditionnellement, le catholicisme a repris les paroles du prophète Isaïe qui annonçait le Messie (Is 11,2, voir chapitre 11 du livre d'Isaïe) :

« Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera l'Esprit de Yahweh esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. »

La Vulgate de saint Jérôme a repris ces six dons exposés par Isaïe et a dédoublé l'un des dons ; il y a donc la piété.

Saint Bonaventure (XIIIe siècle) a écrit un livre sur l'Esprit Saint.
Dans le pentecôtisme [modifier]

Le pentecôtisme accorde une importance particulière aux dons de l'Esprit Saint, particulièrement au parler en langues (1 Corinthiens 12 : 4 à 7).

Le pentecôtisme identifie neuf dons :

* d'une manière quasi systématique du « parler en langues », ou glossolalie, où le pratiquant reçoit le don de prier à haute voix dans une langue étrangère qu'il ne connaît, mais maîtrise dans le choix de pratique ;

On distingue ici deux formes, une quasi systématique et une plus précise qui appelle à un don d'interprétation

* optionnellement, du « don d'interprétation du parler en langues » consistant à interpréter, dans la langue de l'auditoire, le « parler en langue » décrit ci-dessus ;
* optionnellement, du « don de prophétie » consistant à parler de la part de Dieu dans diverses formes (révélations, pensées, ...) ;
* optionnellement, du « don de foi » consistant à recevoir une conviction absolue en rapport avec une situation ou un évènement ;
* optionnellement, du « don de paroles de sagesse » consistant à donner des paroles inspirées apportant une solution ou un éclairage divin ;
* optionnellement, du « don de paroles de connaissance » consistant à recevoir des connaissances sur des événements, situations, ... ;
* optionnellement, du « don de discernement spirituel » consistant à voir dans le monde spirituel (visuellement ou en pensée) Utile pour la détection démoniaque entre autres ;
* optionnellement, du « don de guérison » consistant à apporter la guérison au personnes pour lesquelles on prie ;
* optionnellement, du « don de miracle » consistant à vivre des miracles (créations, recréations, temporalité, ...).

(9 au total).
Glossolalie
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : Navigation, rechercher

La glossolalie (du grec ancien γλῶσσα / glôssa, « langue » et λαλέω / laleô, « parler ») est la faculté de parler ou de prier à haute voix dans une langue étrangère (xénolalie) totalement inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensible mais revétant l'aspect d'une langue véritable[1]. Des phénomènes de glossolalie ont été rapportés entre autres dans le christianisme, le chamanisme et le spiritisme[2].

Pour les chrétiens, la glossolalie correspond au « parler en langues », phénomène décrit dans les Actes des Apôtres (II, 6 sq.). Il s'agit parfois de la « langue des anges » (glossolalie vraie). Saint Paul insiste sur l'interprétation des langues dans la première épître aux Corinthiens[3].

Du point de vue médical, la glossolalie est un trouble du langage qui se manifeste chez certains patients souffrant de maladies mentales. Elle consiste à prononcer des mots inventés ou à modifier des mots existants[4].
Sommaire
[masquer]

* 1 Christianisme
o 1.1 Le parler en langues dans les Écritures
o 1.2 Description
o 1.3 Interprétation des langues
o 1.4 Le parler en langues dans les Églises charismatiques
o 1.5 Le parler en langues dans le pentecôtisme
o 1.6 Le parler en langues chez les Mormons
o 1.7 Le parler en langues dans le spiritisme
o 1.8 Critiques
* 2 Neurologie
* 3 Note
* 4 Voir aussi

Christianisme [modifier]
Le parler en langues dans les Écritures [modifier]

Dans les évangiles le parler en langues est évoqué seulement dans l'évangile selon Marc :

« Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront en langues nouvelles, il saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. » (Mc 16. 17-18)

Selon les Actes du Nouveau Testament (Ac 2. 1-4), le Saint-Esprit descend lors de la Pentecôte sur les disciples réunis, dont les apôtres. Toujours selon les Actes des Apôtres, cet évènement se fait avec un bruit qui attire la foule extérieure. Chacun des membres de la foule les entend parler et adorer dans sa propre langue maternelle.

On peut penser que Paul de Tarse fait allusion à la glossolalie dans la 1re lettre aux Corinthiens :

«

Je pourrais étre capable de parler la langue des hommes et des anges, mais si je n'ai pas d'amour, mes discours ne sont plus rien qu'un tambour bruyant ou qu'une cloche qui résonne.
»

— Paul de Tarse (1Co 13. 1)

Ici, l'expression "langue des anges" peut éventuellement, étre interprétée comme une langue inconnue aux hommes. Si Paul en parle dans cette lettre, il y a de fortes chances pour que certains corinthiens parlassent cette "langue des anges" et qu'ils s'en prévalussent. Mais, comme tout le monde le sait il n’y avait aucun appareil d’enregistrement audio à l’époque. Toute tentative de reconstruction de ce que pouvait étre cette langue des anges ne peut étre fondée historiquement. Cependant, de nos jours, cette manifestation du parler en langue est vécue. En effet, dans les assemblées chrétiennes et charismatiques, on peut entendre des chrétiens prier en langue et le message contenu dans la prière est interprété, soit par eux-mémes, soit par d'autres chrétiens.
Description [modifier]

La glossolalie est donc, pour les chrétiens, une manifestation du don qui permet au fidèle, par le pouvoir du Saint-Esprit, de parler une langue qu'il n'a jamais apprise. (1Cor 12:7-10) Ce dernier intervient parfois dans la prière par des « gémissements ineffables » (Romains 8).

Il peut s'agir également, suivant l'interprétation de Fulcanelli, d'un langage secret maintenu incompréhensible pour ne pas étre détecté, à l'image de la langue des oiseaux, synonyme de langue des anges.

Souvent, le sujet ne se comprend pas lui-méme, et n'est pas compris de son entourage. Certains mouvements évangéliques protestants, tels que les pentecôtistes, et les charismatiques catholiques à leur suite accordent une grande importance à ce type de manifestation. Cependant Paul de Tarse, qui évoque le phénomène, le définit comme « le plus petit des dons du Saint Esprit » bien qu'il se réjouisse de « parler en langues plus que vous autres » (1 Co 14). Ce charisme est considéré comme le plus petit car c'est par lui que l'on peut s'ouvrir à une multitude d'autres, en effet, il dispose la personne à étre surprise par le Saint Esprit en faisant preuve d'humilité et de liberté.

Cependant, le don du "parler en langue" n'édifie pas le peuple (les membres de l'église), mais celui qui l'emploie uniquement, car la langue n'est pas toujours comprise des hommes. C'est pour cela que Paul dit « En effet, celui qui parle en langues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » (1 Co 14:2) C'est pour cela que Paul dit également, si les propos ne peuvent étre traduits, de s'abstenir et de parler en langue comprise de tous.
Interprétation des langues [modifier]

Cependant, cette interprétation reste très discutable. Le sujet de Saint Paul dans le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens est de respecter l'Église et sa bienveillance. Il réclame donc que ceux qui parlent en d'autres langues aient aussi le don d'interpréter (ce qui est complémentaire du parler en langues) :

« C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. Que faire donc ? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec l'intelligence. » (1Co 14, 13-15)

Il ne s'agit donc pas d'une langue inconnue des hommes. L'élément qui soutient cette thèse est que le parler en langues sert à l'évangélisation (1Co 14, 21), donc à parler à d'autres hommes dans des langues actuelles.

Selon le catéchisme de l'Église catholique, l'Esprit Saint est l'interprète de l'Écriture. [5]
Article détaillé : Esprit Saint.
Le parler en langues dans les Églises charismatiques [modifier]

De nos jours, les Églises charismatiques mettent en avant les dons du Saint Esprit avec en particulier le parler en langues, et parfois sans que ces langues soient de véritables langues connues. Cela provoque un réel débat car nul ne peut donc vérifier si ce don est réel ou juste un désir d'avoir des talents surnaturels venant de Dieu.

Pourtant, Paul demande à l'assemblée de vérifier les dires des prophètes (1Co14:29), mais cela devient impossible lorsque l'on affirme parler dans un langage inconnu. C'est pourquoi Paul demande à ceux qui parlent en langue de se taire s'il n'y a pas d'interprétation (1Co14:28).
Le parler en langues dans le pentecôtisme [modifier]

Certains pentecôtistes croient qu'il existe trois types de cas différents du parler en langues :

* Le premier, c'est le parler en langues comme preuve initiale du baptéme du Saint-Esprit ;
* le deuxième est un langage de prière développé dans la prière quotidienne avec Dieu ;
* le troisième, c'est le parler en langue en public suivi de son interprétation.

Ils croient que tous les chrétiens peuvent obtenir le baptéme du Saint-Esprit s'ils se sont au moins repentis, et qu'ils en ont fait la demande à Dieu et attendent le moment qu'il a choisi pour que cela ait lieu. Les pentecôtistes croient que dans les assemblées publiques, une personne ayant le don du parler en langues peut parler en langues lors d'un service d'Église pour que tous entendent. Ils croient que Dieu donnera à un autre chrétien présent le don de l'interprétation et que le chrétien avec le don de l'interprétation sera habilité à répéter dans la langue de l'auditoire ce que la première personne a dit afin que chacun puisse comprendre ce qui a été dit et en étre édifié. Ils croient que quelques personnes seulement reçoivent le don du parler en langues, tandis que tous ont la possibilité de recevoir le baptéme du Saint-Esprit et développer un langage de prière avec Dieu. C'est ce qui était évoqué par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12-14.

Cependant un autre avis se fait entendre :

* D'autres courants évangéliques pensent le contraire, et disent que "Le croyant reçoit le Saint-Esprit en s'unissant à Jésus-Christ par la foi sans qu'on puisse dissocier dans le temps ces deux aspects c'est-à-dire Conversion ,et Réception du Saint Esprit, ou Baptéme du Saint Esprit, ou encore Don du Saint Esprit (Les différentes expressions données au méme évènement) de commencement dans la vie chrétienne."

Acte 2 : 38-39 "Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit."

* De plus "Le parler en langues n'est pas un signe indispensable ni certain du baptéme du Saint-Esprit."

Et s'appuient sur les références biblique suivantes : 1 Cor chapitre 12 et le Chapitre 10 verset 7-13 et 28-30.
Le parler en langues chez les Mormons [modifier]

Le fondateur Joseph Smith (1805-1844) de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, croyait à la glossolalie.
Le parler en langues dans le spiritisme [modifier]

Selon le spiritisme, il existerait une autre dimension peuplée d’esprits, dont certains seraient les esprits des défunts. Ces esprits, dépourvus d’un corps matériel, seraient capables de se manifester en utilisant les organes d’une personne volontaire, appelée médium. Lorsque les organes prétés temporairement par le médium sont les organes de la voix, il s’agit d’un médium parlant[6]. Dans le cas où l’esprit qui se manifeste par les organes vocaux parle une langue totalement inconnue du médium (le russe ou le grec ancien par exemple), il s’agit d’un médium polyglote[7]. Pour les adeptes du spiritisme, ce phénomène de « parler en langues » prouverait que les paroles prononcées par le médium proviennent d’une intelligence extérieure au médium[8]. Les spirites utilisent peu le terme glossolalie et utilisent plutôt le terme psychophonie pour mentionner le méme phénomène[9].
Critiques [modifier]

Les critiques disent que cette doctrine ne colle pas bien aux critiques de Paul formulées à l'égard de l'Église corinthienne primitive au sujet du parler en langues. Paul affirmait que le parler en langue n'est qu'un seul des dons de l'Esprit et n'est pas accordé à tous ; il y a d'autres dons qui sont accordés à d'autres, dont le don de prophétie. (Voir 1 Corinthiens, chapitres 12 à 14 dans le Nouveau Testament)

D'autre part, la conversion de Corneille (Actes, chapitre 10 et 11) montre que l'Esprit manifesté par le parler en langue est comparable à l'événement de la pentecôte (Actes 11:15). 10 ans se sont écoulés entre les deux faits. Le cas des disciples de Jean convertis à Jésus en Actes 19 est encore différent, puisque l'on voit l'apôtre imposer ses mains aux disciples, geste de transmission des dons miraculeux de l'Esprit, qui n'était réservé qu'aux apôtres, selon Actes 8:18.

Les adhérents du parler en langues affirment que la position pentecôtiste est étroitement en ligne avec l'emphase de Luc dans le livre des Actes et reflète un usage plus sophistiqué de l'herméneutique. De plus, ils font valoir que le parler en langues comme don du Saint Esprit et le parler en langues comme signe initial du baptéme du Saint-Esprit sont deux choses différentes qui ne doivent pas étre confondues. Ils croient que le baptéme du Saint-Esprit décrit dans les Actes des Apôtres doit avoir lieu avant qu'une personne ne puisse étre utilisé pour aucun des dons de l'Esprit décrits dans la première épître aux Corinthiens.
Neurologie [modifier]

Le terme a été repris en neurologie pour désigner l'ensemble des phrases agrammaticales que certains sujets parlants produisent souvent inconsciemment. Elle diffère du code-switching (alternance de langues employées au sein de la méme phrase) puisqu'il s'agit d'une déconstruction totale du langage (du sémantisme et de la grammaire). C'est une forme de l'aphasie linguistique.

HOTRAHOTRAN'IZANY NY AMIN'NY FANAZAVANA AZY AMINNY ANKAPOBENY.

Betsaka ny fiangonana miteny @ fiteny tsy fantatra Matoa io misy fa ianao no tsy mahalala dia tsy mbola nahita izany ianao raha tsy tamin'ny ilay naka camera.
Ary hanisan'ny fanomezam-pahasoavana io ary satana devoly DIA MAHAY koa no manao azy amin'nY fiangonana tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra sy tsy manaraka ny fahamarinana.2 Korintiana 11:13-15 "Fa Apostoly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny Apostolin'i Kristy.
Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin'ny mazava.Koa tsy zavatra lehibe tsy akory, raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon'ny fahamarinana; nefa ny farany ho araka ny asany ihany."

Ary izaho no tenin'ny Tompo :1 Jaona 4:1-3 [Ny amin'ny fampianarana sandoka, sy ny tokony hitiavantsika ny rahalahy, ary ny hanekentsika ny fanambaran'Andriamanitra ny Zanany] Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra ireny, na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao.
Izao no ahafantaranareo ny Fanahin'Andriamanitra: Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra;
ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra; ary izany no fanahin'ny antikristy, izay efa renareo fa ho avy, sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy.
Izany no hafataranao ilay Fanahy dia mazotoa mikaroka, mianatra baiboly, mitady ny tena Fanahy masina.Fa raha zanak'Andriamanitra ianao dia hahalala ny feony rehefa hiantso anao izy.

Tsy mety amintsika no tonga dia mitsara fa mila mizaha toetra izany fanahy izany isika.
Matio 12:24 Fa nony ren'ny Fariseo izany, dia hoy izy: Tsy misy amoahan'ilehiny ny demonia, afa-tsy Belzeboba, lohan'ny demonia.
Matio 12:25 Ary Jesosy nahalala ny eritreriny, dia nanao taminy hoe: Ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano; ary tsy haharitra ny tanàna rehetra, na ny trano, izay miady an-trano.
Matio 12:26 Ary raha Satana no mamoaka an'i Satana, dia miady an-trano izy; ka ahoana no haharetan'ny fanjakany?
Matio 12:27 Ary raha Belzeboba no amoahako ny demonia, iza kosa no mba amoahan'ny zanakareo azy? ary noho izany dia izy ihany no ho mpitsara anareo.
Matio 12:28 Fa raha ny Fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra.
Matio 12:29 Fa hataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-tranon'ny mahery handroba ny entany, raha tsy afatony aloha ny mahery? dia vao handroba ny ao an-tranony izy.
Matio 12:30 Izay tsy momba Ahy dia manohitra Ahy; ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka.
Matio 12:31 Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenan-dratsy* samy hafa rehetra; fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy* ny Fanahy Masina.[*Gr.blasfemia,izahao 9. 3]
Matio 12:32 Ary na iza na iza no manao teny hanohitra ny Zanak'olona, dia hahazo famelan-keloka ihany; fa na iza na iza no miteny hanohitra ny Fanahy Masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka, na amin'izao fiainana izao, na amin'ny ho avy.


Mahereza ianao tadiao Jesos dieny mbola mazava. Ary mila maharitra amin'ny teniny isika.
Tianao Jesosy.
Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 24/01/2012 16:16
didi10
Allô! mbola ao ve i Christian777?
Tiako haverina an-databatra kely ity loha-hevitra ity fa tena mahaliana tokoa.

Ny tenako dia mivavaka ao amin'ny EKAR,

Rehefa tena namaky sy nandinika ny Baiboly aho, ary tao aorian'ny namakiako ilay tori-teny hoe: "le secret le mieux gardé de l'enfer" (vakio fa mety hahasoa anao) dia tapa-kevitra fa hibebaka ary tena hitady ny Fiangonana marina.

Ny fahamarinana efa fantatro dia ny fanajana ny didin'Andriamanitra, izy rehetra fa tsy ny sasany ihany. Mitady Fiangonana manaja ny andro Sabata aho, mino fa misy ny Paradisa sy ny Helo, manaiky fa ny famonjena dia avy amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Efa nijoroanao (Christian777) valolombelona ny fiangonana APOKALIPSY fa tsy azoazonao dia efa tsy ho any aho izany, ny FM foi koa lazainao fa midaroka ny olona ipetrahan'ny demonia, dia efa tsy ho any koa aho izany, koa mba azonao lazaina amiko ve ny tsy azoazonao amin'ny fiangonan'i Pasteur Benjamina izay misy anao izao mba tsy hitsabahako any dia ny mbola eto am-pitadiavana aho?

Cameraman ny tenako, ary raha naka mariazin'olona tao amin'io fiangonana io aho dia tsy andriko izay niravana satria nahoana?
Teo amin'ny fotoanan'ny fanamasinana dia namelatra tapis tamin'ny tany ry zareo, dia nasiana seza bory vitsivitsy manodidina izany, tsy haiko loatra izay tena zavatra niseho fa sanatria hoatran'ireny nihetsika tromba ireny i Pastera, nihorakoraka sady niteniteny be tamin'ny teny tsy fantatra, de mamonjy manao toa azy koa izy mivady sy ireo "mpisorona" teo akaikiny, ary rehefa niteny niteny teo izy dia rehefa ho tapitra ny ..ataoko ho "vavaka" nataony dia ohatry ny ... tsy haiko e! ni jouir reny ny paoziny sy ny feony. Betsaka ny natahotra tamin'izay ary ny ankabeazan'ny havan'ny mpanambady dia lasa nivoaka ka nanifikifi-doha avokoa!
Tsy haiko na azonao hazavaina izany rehetra izany fa tsy ny resaka sabata sy kisoa mihitsy no mampatahotra ny olona amin'io fiangonana io fa ny fomba amam-panaonareo izay tsy hita taratra ao anaty baiboly loatra ny fanazavana azy.


Mbola ato tsara mihintsy aho fa variana amin'ny asan'ny Tompo dia tsy manadino anareo ato amin'ny Forum.
Faly miarahaba anao ny tenako.Ny fiadanan'n Tompo anie ho amintsika rehetra.

Misy tsy marina ny fanambaranao eto ;"ny FM foi koa lazainao fa midaroka ny olona ipetrahan'ny demonia,".Araka ny logaranom-baovao reko tamin'ny fijoroana vavolombelona dia olona misy demonia nodelivrena tany amin'ny Vahao ny oloko no nilaza fa hoe voadaroka tany hono izy rehefa namoaka devoly ry zareo dia izany no nahatonga ilay izy fa tsy hoe ny FM FOI.

HIe hazavaiko anao ilay hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra!

Dons du Saint Esprit
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Dans la religion chrétienne, les dons du Saint-Esprit (ou charisme du grec χαρισμα, don) sont des dons de Dieu aux croyants.

Elles ont notamment été exposées par Bonaventure de Bagnorea, un saint catholique.
Article connexe : Saint-Esprit#Dons de l'Esprit Saint.

Dans le catholicisme [modifier]

Dans le catholicisme, le Saint-Esprit est avant tout un don de Dieu, don d'amour (première épître aux Corinthiens). Ce don inclut tous les autres.

Les dons spirituels selon Paul de Tarse, sont décrits dans plusieurs passages du Premier Testament et du Nouveau Testament.

Dans la première épître de Paul aux Corinthiens,

* Au chapitre 12 :

Paul de Tarse décrit la diversité des charismes (sagesse, discours de science, foi, guérisons, puissance d'opérer des miracles, prophétie, discernement des esprits, diversité de langues, et don de les interpréter).
Il fait une comparaison avec le corps : « De méme, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous avons tous été baptisés en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. » (1Co, 12, 12-13).

* Au chapitre 13 :

Paul de Tarse décrit la hiérarchie des charismes, et fait un hymne à la charité.
« Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurais le don de prophétie, et que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. »

* Au chapitre 14 :

Paul de Tarse établit une hiérarchie des charismes en vue de l'utilité commune.
« Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu ; personne en effet ne comprend : il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes ; il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-méme, celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je voudrais certes que vous parliez tous en langues, mais plus encore que vous prophétisiez ; car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. » (1Co, 14, 1-5)
Au sujet du parler en langues, Paul de Tarse revient sur la nécessité de l'interprétation : « C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour pouvoir interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. » (1Co, 14, 13-14).

Le catéchisme de l'Église catholique indique que l'Esprit Saint est l'interprète de l'Écriture, et qu'il faut étre très attentif aux différents sens des Saintes Écritures[1].

Pour plus de détails sur le parler en langues et l'interprétation, voir la glossolalie.

Les Églises du Réveil (renouveau charismatique et pentecôtisme), accordent une importance particulière au parler en langues (surtout selon les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens).

Nombreux sont les passages des Saintes Écritures où apparaît l'expression « esprit ». L'Esprit Saint est ainsi qualifié, dans la Bible, de différentes manières. Dans le Premier Testament, on parle ainsi d'Esprit de Yahvé, qui se manifeste également par le « bras ». [2]

Traditionnellement, le catholicisme a repris les paroles du prophète Isaïe qui annonçait le Messie (Is 11,2, voir chapitre 11 du livre d'Isaïe) :

« Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et de ses racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera l'Esprit de Yahweh esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. »

La Vulgate de saint Jérôme a repris ces six dons exposés par Isaïe et a dédoublé l'un des dons ; il y a donc la piété.

Saint Bonaventure (XIIIe siècle) a écrit un livre sur l'Esprit Saint.
Dans le pentecôtisme [modifier]

Le pentecôtisme accorde une importance particulière aux dons de l'Esprit Saint, particulièrement au parler en langues (1 Corinthiens 12 : 4 à 7).

Le pentecôtisme identifie neuf dons :

* d'une manière quasi systématique du « parler en langues », ou glossolalie, où le pratiquant reçoit le don de prier à haute voix dans une langue étrangère qu'il ne connaît, mais maîtrise dans le choix de pratique ;

On distingue ici deux formes, une quasi systématique et une plus précise qui appelle à un don d'interprétation

* optionnellement, du « don d'interprétation du parler en langues » consistant à interpréter, dans la langue de l'auditoire, le « parler en langue » décrit ci-dessus ;
* optionnellement, du « don de prophétie » consistant à parler de la part de Dieu dans diverses formes (révélations, pensées, ...) ;
* optionnellement, du « don de foi » consistant à recevoir une conviction absolue en rapport avec une situation ou un évènement ;
* optionnellement, du « don de paroles de sagesse » consistant à donner des paroles inspirées apportant une solution ou un éclairage divin ;
* optionnellement, du « don de paroles de connaissance » consistant à recevoir des connaissances sur des événements, situations, ... ;
* optionnellement, du « don de discernement spirituel » consistant à voir dans le monde spirituel (visuellement ou en pensée) Utile pour la détection démoniaque entre autres ;
* optionnellement, du « don de guérison » consistant à apporter la guérison au personnes pour lesquelles on prie ;
* optionnellement, du « don de miracle » consistant à vivre des miracles (créations, recréations, temporalité, ...).

(9 au total).
Glossolalie
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : Navigation, rechercher

La glossolalie (du grec ancien γλῶσσα / glôssa, « langue » et λαλέω / laleô, « parler ») est la faculté de parler ou de prier à haute voix dans une langue étrangère (xénolalie) totalement inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensible mais revétant l'aspect d'une langue véritable[1]. Des phénomènes de glossolalie ont été rapportés entre autres dans le christianisme, le chamanisme et le spiritisme[2].

Pour les chrétiens, la glossolalie correspond au « parler en langues », phénomène décrit dans les Actes des Apôtres (II, 6 sq.). Il s'agit parfois de la « langue des anges » (glossolalie vraie). Saint Paul insiste sur l'interprétation des langues dans la première épître aux Corinthiens[3].

Du point de vue médical, la glossolalie est un trouble du langage qui se manifeste chez certains patients souffrant de maladies mentales. Elle consiste à prononcer des mots inventés ou à modifier des mots existants[4].
Sommaire
[masquer]

* 1 Christianisme
o 1.1 Le parler en langues dans les Écritures
o 1.2 Description
o 1.3 Interprétation des langues
o 1.4 Le parler en langues dans les Églises charismatiques
o 1.5 Le parler en langues dans le pentecôtisme
o 1.6 Le parler en langues chez les Mormons
o 1.7 Le parler en langues dans le spiritisme
o 1.8 Critiques
* 2 Neurologie
* 3 Note
* 4 Voir aussi

Christianisme [modifier]
Le parler en langues dans les Écritures [modifier]

Dans les évangiles le parler en langues est évoqué seulement dans l'évangile selon Marc :

« Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront en langues nouvelles, il saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. » (Mc 16. 17-18)

Selon les Actes du Nouveau Testament (Ac 2. 1-4), le Saint-Esprit descend lors de la Pentecôte sur les disciples réunis, dont les apôtres. Toujours selon les Actes des Apôtres, cet évènement se fait avec un bruit qui attire la foule extérieure. Chacun des membres de la foule les entend parler et adorer dans sa propre langue maternelle.

On peut penser que Paul de Tarse fait allusion à la glossolalie dans la 1re lettre aux Corinthiens :

«

Je pourrais étre capable de parler la langue des hommes et des anges, mais si je n'ai pas d'amour, mes discours ne sont plus rien qu'un tambour bruyant ou qu'une cloche qui résonne.
»

— Paul de Tarse (1Co 13. 1)

Ici, l'expression "langue des anges" peut éventuellement, étre interprétée comme une langue inconnue aux hommes. Si Paul en parle dans cette lettre, il y a de fortes chances pour que certains corinthiens parlassent cette "langue des anges" et qu'ils s'en prévalussent. Mais, comme tout le monde le sait il n’y avait aucun appareil d’enregistrement audio à l’époque. Toute tentative de reconstruction de ce que pouvait étre cette langue des anges ne peut étre fondée historiquement. Cependant, de nos jours, cette manifestation du parler en langue est vécue. En effet, dans les assemblées chrétiennes et charismatiques, on peut entendre des chrétiens prier en langue et le message contenu dans la prière est interprété, soit par eux-mémes, soit par d'autres chrétiens.
Description [modifier]

La glossolalie est donc, pour les chrétiens, une manifestation du don qui permet au fidèle, par le pouvoir du Saint-Esprit, de parler une langue qu'il n'a jamais apprise. (1Cor 12:7-10) Ce dernier intervient parfois dans la prière par des « gémissements ineffables » (Romains 8).

Il peut s'agir également, suivant l'interprétation de Fulcanelli, d'un langage secret maintenu incompréhensible pour ne pas étre détecté, à l'image de la langue des oiseaux, synonyme de langue des anges.

Souvent, le sujet ne se comprend pas lui-méme, et n'est pas compris de son entourage. Certains mouvements évangéliques protestants, tels que les pentecôtistes, et les charismatiques catholiques à leur suite accordent une grande importance à ce type de manifestation. Cependant Paul de Tarse, qui évoque le phénomène, le définit comme « le plus petit des dons du Saint Esprit » bien qu'il se réjouisse de « parler en langues plus que vous autres » (1 Co 14). Ce charisme est considéré comme le plus petit car c'est par lui que l'on peut s'ouvrir à une multitude d'autres, en effet, il dispose la personne à étre surprise par le Saint Esprit en faisant preuve d'humilité et de liberté.

Cependant, le don du "parler en langue" n'édifie pas le peuple (les membres de l'église), mais celui qui l'emploie uniquement, car la langue n'est pas toujours comprise des hommes. C'est pour cela que Paul dit « En effet, celui qui parle en langues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » (1 Co 14:2) C'est pour cela que Paul dit également, si les propos ne peuvent étre traduits, de s'abstenir et de parler en langue comprise de tous.
Interprétation des langues [modifier]

Cependant, cette interprétation reste très discutable. Le sujet de Saint Paul dans le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens est de respecter l'Église et sa bienveillance. Il réclame donc que ceux qui parlent en d'autres langues aient aussi le don d'interpréter (ce qui est complémentaire du parler en langues) :

« C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. Que faire donc ? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec l'intelligence. » (1Co 14, 13-15)

Il ne s'agit donc pas d'une langue inconnue des hommes. L'élément qui soutient cette thèse est que le parler en langues sert à l'évangélisation (1Co 14, 21), donc à parler à d'autres hommes dans des langues actuelles.

Selon le catéchisme de l'Église catholique, l'Esprit Saint est l'interprète de l'Écriture. [5]
Article détaillé : Esprit Saint.
Le parler en langues dans les Églises charismatiques [modifier]

De nos jours, les Églises charismatiques mettent en avant les dons du Saint Esprit avec en particulier le parler en langues, et parfois sans que ces langues soient de véritables langues connues. Cela provoque un réel débat car nul ne peut donc vérifier si ce don est réel ou juste un désir d'avoir des talents surnaturels venant de Dieu.

Pourtant, Paul demande à l'assemblée de vérifier les dires des prophètes (1Co14:29), mais cela devient impossible lorsque l'on affirme parler dans un langage inconnu. C'est pourquoi Paul demande à ceux qui parlent en langue de se taire s'il n'y a pas d'interprétation (1Co14:28).
Le parler en langues dans le pentecôtisme [modifier]

Certains pentecôtistes croient qu'il existe trois types de cas différents du parler en langues :

* Le premier, c'est le parler en langues comme preuve initiale du baptéme du Saint-Esprit ;
* le deuxième est un langage de prière développé dans la prière quotidienne avec Dieu ;
* le troisième, c'est le parler en langue en public suivi de son interprétation.

Ils croient que tous les chrétiens peuvent obtenir le baptéme du Saint-Esprit s'ils se sont au moins repentis, et qu'ils en ont fait la demande à Dieu et attendent le moment qu'il a choisi pour que cela ait lieu. Les pentecôtistes croient que dans les assemblées publiques, une personne ayant le don du parler en langues peut parler en langues lors d'un service d'Église pour que tous entendent. Ils croient que Dieu donnera à un autre chrétien présent le don de l'interprétation et que le chrétien avec le don de l'interprétation sera habilité à répéter dans la langue de l'auditoire ce que la première personne a dit afin que chacun puisse comprendre ce qui a été dit et en étre édifié. Ils croient que quelques personnes seulement reçoivent le don du parler en langues, tandis que tous ont la possibilité de recevoir le baptéme du Saint-Esprit et développer un langage de prière avec Dieu. C'est ce qui était évoqué par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12-14.

Cependant un autre avis se fait entendre :

* D'autres courants évangéliques pensent le contraire, et disent que "Le croyant reçoit le Saint-Esprit en s'unissant à Jésus-Christ par la foi sans qu'on puisse dissocier dans le temps ces deux aspects c'est-à-dire Conversion ,et Réception du Saint Esprit, ou Baptéme du Saint Esprit, ou encore Don du Saint Esprit (Les différentes expressions données au méme évènement) de commencement dans la vie chrétienne."

Acte 2 : 38-39 "Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit."

* De plus "Le parler en langues n'est pas un signe indispensable ni certain du baptéme du Saint-Esprit."

Et s'appuient sur les références biblique suivantes : 1 Cor chapitre 12 et le Chapitre 10 verset 7-13 et 28-30.
Le parler en langues chez les Mormons [modifier]

Le fondateur Joseph Smith (1805-1844) de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, croyait à la glossolalie.
Le parler en langues dans le spiritisme [modifier]

Selon le spiritisme, il existerait une autre dimension peuplée d’esprits, dont certains seraient les esprits des défunts. Ces esprits, dépourvus d’un corps matériel, seraient capables de se manifester en utilisant les organes d’une personne volontaire, appelée médium. Lorsque les organes prétés temporairement par le médium sont les organes de la voix, il s’agit d’un médium parlant[6]. Dans le cas où l’esprit qui se manifeste par les organes vocaux parle une langue totalement inconnue du médium (le russe ou le grec ancien par exemple), il s’agit d’un médium polyglote[7]. Pour les adeptes du spiritisme, ce phénomène de « parler en langues » prouverait que les paroles prononcées par le médium proviennent d’une intelligence extérieure au médium[8]. Les spirites utilisent peu le terme glossolalie et utilisent plutôt le terme psychophonie pour mentionner le méme phénomène[9].
Critiques [modifier]

Les critiques disent que cette doctrine ne colle pas bien aux critiques de Paul formulées à l'égard de l'Église corinthienne primitive au sujet du parler en langues. Paul affirmait que le parler en langue n'est qu'un seul des dons de l'Esprit et n'est pas accordé à tous ; il y a d'autres dons qui sont accordés à d'autres, dont le don de prophétie. (Voir 1 Corinthiens, chapitres 12 à 14 dans le Nouveau Testament)

D'autre part, la conversion de Corneille (Actes, chapitre 10 et 11) montre que l'Esprit manifesté par le parler en langue est comparable à l'événement de la pentecôte (Actes 11:15). 10 ans se sont écoulés entre les deux faits. Le cas des disciples de Jean convertis à Jésus en Actes 19 est encore différent, puisque l'on voit l'apôtre imposer ses mains aux disciples, geste de transmission des dons miraculeux de l'Esprit, qui n'était réservé qu'aux apôtres, selon Actes 8:18.

Les adhérents du parler en langues affirment que la position pentecôtiste est étroitement en ligne avec l'emphase de Luc dans le livre des Actes et reflète un usage plus sophistiqué de l'herméneutique. De plus, ils font valoir que le parler en langues comme don du Saint Esprit et le parler en langues comme signe initial du baptéme du Saint-Esprit sont deux choses différentes qui ne doivent pas étre confondues. Ils croient que le baptéme du Saint-Esprit décrit dans les Actes des Apôtres doit avoir lieu avant qu'une personne ne puisse étre utilisé pour aucun des dons de l'Esprit décrits dans la première épître aux Corinthiens.
Neurologie [modifier]

Le terme a été repris en neurologie pour désigner l'ensemble des phrases agrammaticales que certains sujets parlants produisent souvent inconsciemment. Elle diffère du code-switching (alternance de langues employées au sein de la méme phrase) puisqu'il s'agit d'une déconstruction totale du langage (du sémantisme et de la grammaire). C'est une forme de l'aphasie linguistique.

HOTRAHOTRAN'IZANY NY AMIN'NY FANAZAVANA AZY AMINNY ANKAPOBENY.

Betsaka ny fiangonana miteny @ fiteny tsy fantatra Matoa io misy fa ianao no tsy mahalala dia tsy mbola nahita izany ianao raha tsy tamin'ny ilay naka camera.
Ary hanisan'ny fanomezam-pahasoavana io ary satana devoly DIA MAHAY koa no manao azy amin'nY fiangonana tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra sy tsy manaraka ny fahamarinana.2 Korintiana 11:13-15 "Fa Apostoly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny Apostolin'i Kristy.
Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjelin'ny mazava.Koa tsy zavatra lehibe tsy akory, raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompon'ny fahamarinana; nefa ny farany ho araka ny asany ihany."

Ary izaho no tenin'ny Tompo :1 Jaona 4:1-3 [Ny amin'ny fampianarana sandoka, sy ny tokony hitiavantsika ny rahalahy, ary ny hanekentsika ny fanambaran'Andriamanitra ny Zanany] Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra ireny, na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao.
Izao no ahafantaranareo ny Fanahin'Andriamanitra: Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra;
ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra; ary izany no fanahin'ny antikristy, izay efa renareo fa ho avy, sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy.
Izany no hafataranao ilay Fanahy dia mazotoa mikaroka, mianatra baiboly, mitady ny tena Fanahy masina.Fa raha zanak'Andriamanitra ianao dia hahalala ny feony rehefa hiantso anao izy.

Tsy mety amintsika no tonga dia mitsara fa mila mizaha toetra izany fanahy izany isika.
Matio 12:24 Fa nony ren'ny Fariseo izany, dia hoy izy: Tsy misy amoahan'ilehiny ny demonia, afa-tsy Belzeboba, lohan'ny demonia.
Matio 12:25 Ary Jesosy nahalala ny eritreriny, dia nanao taminy hoe: Ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano; ary tsy haharitra ny tanàna rehetra, na ny trano, izay miady an-trano.
Matio 12:26 Ary raha Satana no mamoaka an'i Satana, dia miady an-trano izy; ka ahoana no haharetan'ny fanjakany?
Matio 12:27 Ary raha Belzeboba no amoahako ny demonia, iza kosa no mba amoahan'ny zanakareo azy? ary noho izany dia izy ihany no ho mpitsara anareo.
Matio 12:28 Fa raha ny Fanahin'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra.
Matio 12:29 Fa hataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-tranon'ny mahery handroba ny entany, raha tsy afatony aloha ny mahery? dia vao handroba ny ao an-tranony izy.
Matio 12:30 Izay tsy momba Ahy dia manohitra Ahy; ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka.
Matio 12:31 Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenan-dratsy* samy hafa rehetra; fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy* ny Fanahy Masina.[*Gr.blasfemia,izahao 9. 3]
Matio 12:32 Ary na iza na iza no manao teny hanohitra ny Zanak'olona, dia hahazo famelan-keloka ihany; fa na iza na iza no miteny hanohitra ny Fanahy Masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka, na amin'izao fiainana izao, na amin'ny ho avy.


Mahereza ianao tadiao Jesos dieny mbola mazava. Ary mila maharitra amin'ny teniny isika.
Tianao Jesosy.
Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 24/01/2012 18:33
HITA MAZAVA IZAO FA MPIVAVAKA AO IANAO FA IANAREO AO IZANY DIA TENA MANANTENA FA TENA HO TAFIDITRA? INY DIA FANONTANIANA MIPETRAKA HO ANTSIKA TSRAIRAY AVY SATRIA TSY FANTATRA MARINA HOE IZA NO TAFIDTRA ANY, NY MAMPALAHELO AMINAREO DIA IZAO,MBA JEREO KELY NY ROMANA 12 FA MISY GUIDE TENA TSARA AO ARY ILAY MISY HOE AZA MITSARA MBA TSY HOTSARAINA, HENONAY FA MANDROAKA OLONA IANAREO DIA ATAO OSE BOKA,ARY HENONAY FA NISY OLONA NIALA TAO AMINAREO DIA ATAONAREO HOE BOKA KOA,NATAONAY NY FANADIADIANA DIA MPIVAVAKA AO AMINAREO NO NILAZA FA SADY CHEF NO PASTEUR NO TRÉSORIER NO COMMISSAIRE AU COMPTE LE PASTEUR, VOLOSANA HATRAMIN'NY FARAFANANAN'NY MPIVAVAKA AO NEFA NY ARA PANAHY TENA MAMPALAHELO FA TOA MITOVY AMIN'NY LAZAINAREO OE JENTILISA? BATISA 8MOIS TALOHA 2MOIS RAHA ELA SISA NY FORMATION, ZAY TENA NANAOVANAREO VAVABE TALOHA, BAPTISTAIRE NOTSIPAHANAREO FA LAZAINAREO FASANA TOA NEKENA AMIN'IZAO ARY DIA NOREHAREHANA MIHITSY FA MARINA INDRAY, tsy IZAO VE ILAY LAZAINA AO ANATY BAIBOLY OE ALIKA MIVERINA @ naloany? MAMPALAELO,ARY MAMPALAELO FA TOA MISY FIJANGAJANGANA BE AO AMINAREO AO? AVY EO VOAROAKA IZAY MAHALALA? MBA AZAVAO OE??????

Tsy manantena izahay fa efa sur tompoko.
Hono kay ianao ve efa nampianatra ? ianao ve efa nitondra mpianatra maro maro ? Misy bedy sy voaroaka ve sa na maditra na endry dia mitovy ihany.
Amiko aloha tahaka nisian’ny Jodasy dia tsy maintsy mis ny mpamadika ao amin’ny fiangonan’Andrimanitra.

2 Petera 2:1 [Ny hahafantarana ny mpampianatra sandoka, sy faminaniana ny handringanana azy] Efa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Isiraely, ary hisy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hahatonga mangingina sain-diso* mahavery ary handà ny Tompo Izay nividy azy aza ka hahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany. [* Na: fitokoana]
Ny fiangonanan’Andriamanitra dia natao ho zahana toetra raha mitoetra na tsia.
Ny miala ao amin’ny fiangonana no atao hoe mpisintaka satria nanala tena dia boka ihany no anaran’izany.
Ny resaka momba ny vola ao amin’ny fiangonana indray dia hierana amin’ny mpino rehetra ao amin’ny fiangonana izany fa tsy tonga tonga ho azy.
Ny fitsarana dia azo atao raha mitondra fahamarinana ianao fa raha hoe maditra ny zanakao dia aza tenenina fa ianao ihany no ataony ratsy amin’ny farany.ilaina koa ny fahaizana mitondra olona maro fa tsy hataotao foana.Samy manana ny fomba hitondrany ny tokatranony ny olona rehetra.

Ny ao am-piangonana koa dia tezaina amin’ny famaizana araka an’Andriamanitra.Ary ny ao no tena Jerena fa tsy ny eny ivelany.FITSARANA

1 Korintiana 5:9-13 Nanoratra taminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy hiharoharoanareo amin'izay mpijangajanga; nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao, na ny mpierina sy ny mpanao an-keriny, na ny mpanompo sampy; fa raha izany, dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo Fa ny nanoratako taminareo, dia ny mba tsy hiharoharoanareo aminy, raha misy atao hœ rahalahy, nefa mpijangajanga, na mpierina, na mpanompo sampy, na mpanaratsy, na mpimamo, na mpanao an-keriny, dia aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo. Fa ahoako ny hitsara ny any ivelany? Tsy ny ao anatiny va no tsarainareo? Fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Esory aminareo ilay mpanao ratsy.

Marina ny teneninao hoe mitovy amin’ny Jentilisa, mbola ratsiratsin’izany ary satria raha mino ianao ka mahalala ny marina nefa mihemotra dia ratsiratsin’ny nohon’ny teo aloha.

Hebreo 6:4-6 Fa izay efa nohazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny Fanahy Masina ary efa nanandrana ny teny tsaran'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa nihemotra, dia tsy azo havaozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny Zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao Azy ho fahamenarana.

Voka-dratsiny:
Hebreo 6:7-8 Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra; fa izay maniry tsilo sy songosongo kosa dia lavina sady akaikin'ny ozona, ary ny hiafarany dia ny hodorana.
Matio 3:10 Ary, indro, efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky; koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo.
Matio 3:12 eny an-tànany ny fikororohany, ary Izy hanadio tsara ny eo am-pamoloany ka hanangona ny variny ho any an-tsompitra; fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Mazaa be ireo teny ireo fa tsy an’ny olona any hivelan’ny fiangonana fa ho an’i vita batisa ao amin’ny fiangonana no voalaza eo.

Ny momban’ny formation indray izao no hazavaiko: Tsy azo hateraka ny olona tsy tonga volana.
Rehefa misoratra anarana ny mpino dia eo no hahafantarana azy hoe efa ela sa vaovao ary eo no fanamasahana ny tenin’Andriamanitra ny mampianatra ihany no mahita izany fa tsy an’I mpitsikera akory ary ireo dia tsy ampianarin’olona fa Andriamanitra no mampianatra azy1 Korintiana 2:13 Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny Fanahy, raha milaza zava-panahy amin'izay olona* araka ny Fanahy** izahay. [ * Na: teny] [** Na: raha mampikambana zava-panahy; na mampitaha zava-panahy]
. Izy no mahalala hoe tokony atao lava ny fampianarana na fohy. Ary misy fampianarana foana ao amin’ny radio tsy tapaka fa haverimberina.
Ny Fanahy no mampianatra hahatanteraka ny olona arakan’Andriamanitra.

Ny Fijangajangana dia araka ny efa voalazako teo ambony fa tokony hotsipahina izay manao izany ao amin’ny fiangonana.Ary io anie tsy mahintsy hohamarinin’ny Tompo foana e! Apokalypsy 2:23 Ary hovonoiko amin'ny fahafatesana ny zanany; ary ny fiangonana* rehetra hahalala fa Izaho no mandinika ny voa sy ny fo; ary homeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. [* Gr. eklesia]
Ka raha misy mahalala nefa tsy miteny dia sady meloka amin’ny fiangonana izy sy amin’Andriamanitra.

Asan'ny Apostoly 5:38-39 Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo: Mandefera amin'ireo olona ireo, ka avelao ihany izy; fa raha avy amin'olona izao saina na asa izao, dia ho foana; fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao, dia tsy ho azonareo foanana, sao dia miseho ho mpiady amin'Andriamanitra ianareo.
Mahakasika ny fampianarana ianao ary tsy mahay koa ahoana no hafantaranao izany.
Aza mihaino feondakolosy tokana.
Farany hanatra ho anao hoy Jesosy tamin’ny fariseo hoe MITSARA MARINA.
Fantatrao ve no nahatonga ny Tompo niteny izany? Ohabolana 18:1’Izay mitokana ho azy dia mitady ny mahafinaritra ny tenany ihany, Misafoaka manohitra izay hevitra mahasoa rehetra izy.’
Jaona 7:24 Aza mitsara araka ny miseho, fa mba mitsarà marina.

Ho an’ny Fiangonan’Andriamanitra indray dia izaho:
1 Korintiana 6:1 [Ny tsy mahamety ny miady eo anatrehan'ny tsy mino] Misy aminareo va, raha manana ady amin'ny namany, sahy handeha hotsarain'ny olona tsy marina, fa tsy eo anatrehan'ny olona masina?

Mahereza tianao Jesosy.
Valio | Miverina eny ambony
ampakarina3ir - 13/05/2015 10:21

rekinbelo
koa mba ambarao anay hoe Chris ny tena fivavahana marina sy tena ankasitrahan'Atra amin'izao fotoana izao satria raha mijery net enao de efa misy 11 000 ny karazana antokom-pivavahana misy eto an-tany(mampiasa baiboly io a).samy milaza azy ho marina daholo anefa ireo.
Jereo ohatra i Maihol izay milaza fa ny mpino ao aminy ihany no ahazo famonjena, ny jesosy mamonjy, ny TJ , ny katolika sns e!
ka mahatonga fisafotofotoana be ihany!

Finaritra,
Fiangonana Ampakarina Hitsena ny Mpampakatra Iray Izy rehetra no misy ahy. Izay manomana ny virjiny dimy hendry no fiangonana tena marina. Tsy ao anatin'ny fiangonana fito voalaza ao amin'ny Apokalypsy fa fiangonana vaovao hamonjena fanahy maro maneran-tany. Misy Mpaminany voatendri'i Jehovah Tompon'ny maro tahaka an'i Mosesy hanomana ny virjiny dimy hendry sy hanoratra ny boky ivohon'ny boky (apok 5:1; 10:4)
Ny ampakarina
Valio | Miverina eny ambony
mpanompotsymahasoa - 25/05/2015 16:56
Izaho dia Kristiana, tsy entina miakatra any andanitra ny anaram-piangonana. Fa raha tena araka ny soratra masina isika dia, ny tenatsika tsirairay no tena fiangonana. ireny anarana voalaza ireny dia trano fivavahana.

Ianao raha mino fa Jesoa Kristy no Tompo sy Mpamonjy anao dia fiangonana ianao.

@ vava no hanekena azahoana famonjena @ fo no hinoana azahoana fahamarinana.

na manao fanatitra impolo isaky ny fotoambavaka aza isika nefa tsy nandray an'i Jesoa ho Tompo. mbola mankamamy fahotàna dia tsy an'i Kristy isika
Valio | Miverina eny ambony
mpanompotsymahasoa - 25/05/2015 17:00
Izaho dia Kristiana, tsy entina miakatra any andanitra ny anaram-piangonana. Fa raha tena araka ny soratra masina isika dia, ny tenatsika tsirairay no tena fiangonana. ireny anarana voalaza ireny dia trano fivavahana.

Ianao raha mino fa Jesoa Kristy no Tompo sy Mpamonjy anao dia fiangonana ianao.

@ vava no hanekena azahoana famonjena @ fo no hinoana azahoana fahamarinana.

na manao fanatitra impolo isaky ny fotoambavaka aza isika nefa tsy nandray an'i Jesoa ho Tompo. mbola mankamamy fahotàna dia tsy an'i Kristy isika
Valio | Miverina eny ambony
mpanompotsymahasoa - 25/05/2015 17:01
Izaho dia Kristiana, tsy entina miakatra any andanitra ny anaram-piangonana. Fa raha tena araka ny soratra masina isika dia, ny tenatsika tsirairay no tena fiangonana. ireny anarana voalaza ireny dia trano fivavahana.

Ianao raha mino fa Jesoa Kristy no Tompo sy Mpamonjy anao dia fiangonana ianao.

@ vava no hanekena azahoana famonjena @ fo no hinoana azahoana fahamarinana.

na manao fanatitra impolo isaky ny fotoambavaka aza isika nefa tsy nandray an'i Jesoa ho Tompo. mbola mankamamy fahotàna dia tsy an'i Kristy isika
Valio | Miverina eny ambony
mpanompotsymahasoa - 25/05/2015 17:04
azafady fa niverina imbetsaka fa tsy fantatro hoe efa miseo ny pejy
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 24/07/2015 08:20
Manahoana daholo, ny fiangonana rehetra mo izany dia samy milaza fa marina daholo e, samy maka teny avy ao amin ny baiboly andresena lahatra fa ny azy no marina, tsy mandà an izany aho, fa saika adinony fa i Andriamanitra dia tsy manampahataperana.
Valio | Miverina eny ambony
SP-TCA_3 - 18/11/2015 09:58
>Nathan101
fdt, ssshh!!
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >