You are here: home > Forum

Ho antsika rehetra tia alika

Lohahevitra : Takelaka mahaliana
Fitohizan'ny hafatra : Re : Ho antsika rehetra tia alika
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2
soanja - 18/11/2007 21:31
An an azo atao tsara ny mampianatra ny alika ho alika antokotany ka na misy fefy na tsia aty aminay. Hainy tsara mihitsy hoe hatreto no mandeha dia tsy mahazo manaikitra sy mihinakinam-poana. Saingy mila tranokely kosa izy mba hakany aina sy mba hidirany sns...

Ny tiako ho fantatra koa ry Kofbay dia azo kapohana ve reny alika kely ireny refa maditra sa ahoana no fomba mba tsy hampaditra azy. Be fihetsehana be mantsy izy ireny ary toa tsy manana patience amin'ny zavatra hampianarina azy. Misaotra mialoha.
Valio | Miverina eny ambony
kofbay - 19/11/2007 19:48
ny alika aloha, dia tokony hotadidiana foana fa biby! fiarovana ho azy sy ho an\'ny tompony foana ny mamefy ny tanana raha hiompy azy, tsy ho ampoizina mihintsy izay mety ho reactiony @ zavatra vaovao. mety hanafika tampoka izy raha interprterny hoe loza mananontanona na proie ny zavatra iray, na ankizy mananihany, na mitoraka,na mitabataba na saka mandalo, na olona mandeha roller, skate, bisikileta na dia olona tsy salama (trisomique, na kilemaina ohatra) dia mety hiteradoza ho an\'ilay olona sy ny tompony! izay no mahatonga ny olona sasany milaza hoe io alikanay io anie tsy tia olona mainty, na vorokitsay e! diso anefa izany, fa rehefa tsy mahazatra azy dia taitra ny instict de territoire sy defense, na ny morsure par peur!ohatra hoe vorokitsay daholo ny ao an-trano sady mainty ohatra, dia mety hanafika izy raha vao mahita olona fotsy mikostara!
Ny alika tsy mahafantatra ny hevitry ny sazy fa tahotra , securite ary hafaliana no fantany! izay no tsy maintsy hampianarana azy dieny mbola kely, fa rehefa lehibe izy dia tena sarotra! ny kapoka tsy mitndra na inona na inona, tsy ataony eo imasonao fotsiny ilay ditra fa ataony ihany rehefa tsy eo ianao! ny patience dia ianao mampianatra azy no mila manana fa tsy ilay alika! ny ditran\'alika matetika dia ny: mipipy na mikaka antrano, manaikitraikitra entana (kiraro), mangalampihinana, manda rappel, fugue, mitsambikimbikina eny amin\'ny vahiny, mandavaka toktany, tsy tsotra anefa ny fanafodiny fa mila patience avy aminao, ohatra ny pipy sy kaka; raha sendra manao izy ka tsy tratra dia odiana fanina, fa raha hitanao fa mitady anao, na fantatrao fa tokony hanao dia, entina avy hatrany eny @ toerana natao @zany dia sady miteny ianao hoe; caca, tres bien sady safosafoinao ny lohany no kapokapohana kely ny tratrany dia omena friandise. raha mbola mitady hana ao an-trano dia miteny ind1 fotsiny hoe NON boby ohatra, dia entina mivoaka dia atao indray ilay rituel kely! ny kaikikaikitra entana (kiraro indrindra)dia vidianana nerf, na cuir na hozatra be, dia omena azy iny rehefa te hanaikitraikitra izy sady dikafana, raha vao mitady hanao ny entana hafa dia NON, dia omena ilay tokony atao izy dia dokafana dia tahaka izany foana! ny kapoka dia natao ho an\'ny alika mitady hanohitra ary @ in1 ihany, raha mitrerone izy raha vao hipetrahanao ny toerany, na alainao ny zavatra eny ambavany ohatra, dia izay ianao vao mikapka; ohatra omenao taolana izy, dia alaivo avy eo, ka raha vao mitrerona dia felaho mafy ny takolany sady mitrerona ianao hoe NON, no alainao ilay taolana, avy eo omenao indray, dia safosafoinao izy! alaivo fanidroany fa tsy manao intsony iny! dia ataovy matetika ilay maka sakafo eny ambavany aty aoriana! FA NY KAPOKA DIA IN1 MANDEHA AMIN\'INY IHANY dia ampy hahafantarany ny atao hoe NON, sy ny hoe iza no maitre, sy etape voalohany @ refus d\'appat ary mety hanavotra azy raha sendra mihinana sakafo misy poizina! Ny patience no tena cle, 4 mois ny education aorinan\'ny fisaraha-nono, 2 mois ny dressage Obeisance, vita ny obeisance dia eo ianao vao mampianatra izay tianao atao, agilite, attaque defense, na zavatra tianao ataony: rapport d\'objet, refus d\'appat, dog dancing, sy izay mety hahafinaritra anao, ary aza adino ny miara milalao zavatra aminy, toy ny freesbee, baton, fangalampiery, course, sns...
lava resaka be za e?
Valio | Miverina eny ambony
latina - 20/11/2007 14:23
kofboay: impiry isan-kerinandro kay ny alika kely no tokony sasana. Indraindray hoa toa mbola misy parasy foana nefa efa sasana isan-kerinandro. Mety hoe rehefa misy zavatra tsy tomombana ve amin\'ny vatany (marary) dia tian\'ny mparasy ny alika? Ny mahagaga koa dia rehefa asian anti-puce izy dia mihevina.
Dia ahoana ny fampiasana ilay borosinifin\'alika? Marina ve izany hoe fragile be ny race \"papillon\"?

Za indray ry ireto tsy mba naharaka ilay sakafo manokan\'ny alika fa izay sakafo ohaninay tao an-trano ihany no ohaniny, dia ividianana taolana sy hena izy ho fanampiny dia izay, toa naharitra folo taona mahery anefa ilay alikanay vao maty vao io tsy maintsy novonoina io.

soanja: ankohatra ny voalazan\'i kofboay dia, aty Mada raha vao bevohoka ka hisafo any @ Dr dia ny fanontaniana mipetraka voalohany dia hoe: miompy alika na saka ve ianareo. Halavitina manomboka androany ny saka sy ny alika satria mahatonga ny toxoplasmose. Betsaka @ vehivavy malagasy mantsy hono no tsy manana anti-corpsn\'io aretin\'ny alika na ny saka io, ka raha sanatria ka tratran\'io izy dia sampona avy hatrany, na maty eo am-piterahana izay zaza aterany eo. Isam-bolana dia tsy maintsy manao analyse an\'io ny vehivavy bevohoka aty ka raha fantatra fa tafiditra teny antsefantsefam-bolana ny mikroba dia tsy maintsy raisina haingana dia haingna ny fepetra.Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 20/11/2007 17:38
arakarak'ilay alika aloha ilay fanasana azy kosa e... raha ilay toto kely ireny de ie.. fa raha le great danes ohatran'ny zanak'omby kely ireny kosa aoka le

fa inona aby aloha ilay karazan'alikanareo fa misy tokao hono ny mety @ racen'alika 1 tsy mety @ 1 an
za kao dia miombonkevitra @ i latina @ io..
raha mpivady mbola tsy manana anaka dia tsara raha miompy alika..
fa raha vao mitsaika dia alefaso izy.. ilay alika zatra any ivelany ireny izany no tsara fa tsy le chien de salon...
ny ahy moa any aliaka namana sy mpiaro no ilavako azy fa tsy poupee dia le molosses ireny no tiako: rotweiller sy beaucerons sns... ohatra!
Valio | Miverina eny ambony
kofbay - 20/11/2007 19:02
Ny alika dia tsy tsara sasana matetika satria ny vatany dia mamoaka rano mahasalama ny volony sy miar azy amin\'ny changement de climat ary temperature. ny alika kely 3-5 mois dia 2 fis par mois, hizarana azy rano, 6-10 dia 1 fois par mois, ary a partir de 10 mis dia 1 fois tous les 4 mois ary tena mandrobe mihintsy fa tsy lemalemana fotsiny, sasana daholo dy sofiny, vodiny, ny heliny ny elakelam-peny ary ny aty vavany. fa ny brossage no atao matetika mba tsy hiraikitra ny volony, sy manala ny fakofako sasany! ny shampoing anti-puce matetika dia amin\'ny alika kely vatana no tena mandaitra, rehefa lehibe izy dia aleo mampiasa collier, fa ankoatran\'izay dia ny trano no asiana ody parasy voalohany isaky ny 2 na 3 mois arakarak\'ilay fanafody! Ny brosinifin\'alika za tsy mbola nampiasa, fa croquettes na nerf na silamangany be tsy mivaky dia efa mety, dia izy ihany dia efa mahadio ny nifiny, avy eo somary kosehina tsimoramora amin\'ny bicarbonate de soude ny nifiny dia kobanina.
tsy ny papillon ihany no fragile, fa rehefa alika kely be volony ary ny alika be (race geante) toy ny great dane (dogue allemand). ara-batana aloha, avy eo ara-tsakafo, ny eczema sy kankana ary ny tavy no tena tsy zakany! aza atao tsirambina mihintsy ny vakisiny, ody kankana, ary ny vitamine sy calcium! ny coton de tulear ohatra dia tsy tokony hihoatra ny 7 kg ny lanjany adulte, tandremo ny taolana masaka, indrindra ny trondro ary ny akoho.
Tena tsy mahafantatra an\'izay resaka toxoplasmose izay indray za fa misaotra aloha amin\'izay info zay e!
raha mahakasika ny sakafo dia, ny base izany dia mitovy avokoa, fa arakaraky ny ampiasaina azy fotsiny no tokony hanampiana azy, ohatra hoe ny chien de garde ohatra dia mila vitamine sy proteine ary calcium betsabetsaka kokoa nhon\'ny chien de salon, ary raha chien de salon no traitenao tahaka ny chien de garde na chasse dia harary vetivety! izay no mahatonga ireny mpanao sakafon\'alika toa an\'i Royal Canin ohatra dia mamokatra croquettes special Berger Allemand, Labrador, Golden Retriever sy great danes ohatra, ny base ny azy mitovy daholo, fa ny supplemnt no samy hafa.
Ilay hoe vao mitsaika dia alefaso ny alika aloha tsy dia mety e! saingy rehefa tsy nahafantatra hatr@ voalohany dia tsy maintsy izay no atao. Izay no nitenenako hoe alohan\'ny hangalana alika dia eritrereto tsara daholo aloha ny incovenient sy ny solution rehetra, satria iny tsy hoe amambolana no hiaraka aminao fa mety hatratra 15 ans mihintsy! ka mampalahelo be raha hiafara amin\'ny hoe ariana, na vonoina, satria koa mety vitsy ny olona hety handray alika efa lehibe izany! tadidio fa ny alika rehetra raha mbola kely dia mafatifaty avokoa, ary tsy hoe coup de foudre no tokony hangalana azy, izay no mahatsara ny chien de race, na kely aza izy dia efa fanatrao hoe tahaka ny ahoana ny bikany rehefa lehibe. heritrereto daholo ny hoe; sakafony, fanafodiny, ny entana hopotehiny, ny respnsabilite-nao aminy sy amin\'ny manodidina anao, ny projet d\'avenir-nao: handeha hifindra monina, hanambady, hiteraka sns...,
Efa nanana alika maro be za vao tena nahay kely ny fomba fitaizana sy ny karazana alika, alika gasy 5, coton de tulear 3, ary chien de race 4 (Berger de beauce arlequin, Berger Allemand, Dogue allemand ary amstaff), efa im-betsaka voafitakan\'ny mpivarotra alika *izay no nahazoako alika gasy 4)
taty aoriana aho vao tena fantatro izay tena tiako ka 3 ihany no notazomiko ny farany satria za mbola hanampy alika hafa, Amstaff sy Dogue allemand, ary alika gasyko voalohany, tsy foiko io satria io no nianarako ny retraretra, presque lasa cobaye ho azy mihintsy i lery! (croquettes, Barf, anti-puce isankarazany, castration, dressage, promenade, bain, kapoka, combat de chien, sns...) no dresseko t@ teny gasy io taloha fa taty aoriana i lery nahay teny vaza hoazy!
Ny alika aloha tsy tsara taizana ho toy ny poupee e1! indrindra ho anareo vehivavy, mivadika tampka amin\'ny ankizy ireny raha vao saro-piaro loatra sady lasa tsy mahatoky tena, misy fotoany daholo ny calin sy ny mametraka azy amin\'ny maha alika azy! Ny molosse kosa raha atao mpiaro dia mila manenjana tsara @education sy dressage, ilay attaque mantsy mora, fa ilay mampijanona azy no tena gaigy, indrindra fa raha tsy ilay tokony attaquer-na no ataony!!! ohatra hoe akama nisangisangy, na olona diso vavahady na tsy nahafantatra (fakitera, JIRAMA, plombier sns...)
Valio | Miverina eny ambony
soanja - 23/11/2007 16:07
Kofbay sy Latina> misaotra fa mazava tsara tokoa ireo. Misaotra nanome torohevitra.

Valio | Miverina eny ambony
bilakarenjy - 21/12/2007 11:31
Ary itony alika itony ry zalahy mba atao ahoana ny fikarakarana azy ,fa hafa be ny revin'ny lery e!.

Aleo hasehoko ny sary de ho hitanareo hoe :

http://img148.imageshack.us/img148/5023/animaux14mb4.jpg

afaka mihinana tsindrin-tsakafo ve ny alika ???????

Valio | Miverina eny ambony
kofbay - 23/12/2007 21:01
tena tsara ho an\'ny alika ny voankazo, misy vitamine B9(acide folique) ny ankabetsahany ary mampitombo ny hery fiarovany, potassium mahatsara ny fo sy ny hozatra,magnesium,calcium ary phosphore, indrindra fa ny akondro, fer mahatsara ny ra,(antianemique),manganese ho an\'ny aty sy ny voa, indrindra ny framboise, zinc, mahatsara hoditra indridra fa ny abricot sy ny framboise. Tsy dia tena hoe tsindrytsakafo no hanomezana azy fa gouter, mety atao jus tsy asiana siramamy, na afangaro ronono manta (ho an\'ny alika kely) na omena amin\'izao, somary potserina kely hivoaka ranony handraman\'ilay alika, ary raha vao mbola kely mbola tia andrakandrana iny izy dia efa zarina fa raha efa lehibe izy dia tena sarotra! ho an\'ny alika manao asa mafy (garde,jogging sns) sy ny alika bokona (amstaff/pitbull, rott, boerbull, bull mastiff, dogue allemand sns na alika mpihaza) dia ny akondro no tena mety aminy.
Valio | Miverina eny ambony
kofbay - 21/02/2008 14:44
tsidiho ny http://alika.i-love-dogs.com
Valio | Miverina eny ambony
ikaretsaka - 21/02/2008 23:43
ny ahy rott fa ny ahy koa aloha mihinana akondro ny alikako e
Valio | Miverina eny ambony
tarzand - 18/03/2008 09:51
Hono wa e! ny croquette tena misy lafiny mahatsara azy ihany na de manala ny fahasahiranana fotsiny aza! saingy lafo loatra ny vidiny. rehefa nanotany Dr ny tenako dia nilaza izy fa commercial fotsiny ireny, ny efa betsaka fataon'ny olona hono zao dia mampiasa provende tiko natokana ho an'ny kisoa. Mba nanandrana nanome ny alikako za fa tena tiany ilay izy, ary hitako ny fitombony sy ny fiovan'ny lokom-bolony. Mora ny vidiny: 4.000fmg/kg nefa 20.000fmg/kg raha croquette. Hatramin'izao aloha de mbola tsisy symptôme mety hankarary azy ny alikako. Tsara ihany anefa ny manome fanampin-tsakafo azy, toy ny taolana manta, akondro... Omeo ny hevitrareo.
Valio | Miverina eny ambony
comptezo - 20/03/2008 18:12
Citationmessage
kofbay
Izaho ry zareo dia tena tia alika, ka te hifanakalo sy hifanoro hevitra aminareo izay tia alika ka manana, na tsy afaka manana, na ireo izay te hiditra amin'izany hoe fitaizana alika! Ary koa hifanome fanazavana marim-pototra ny momban'ny atao hoe alika: alika gasy, chien de race, batard, chiens dangereux.
afaka mandray anjara ampamendrehana daholo, na dia ireo tsy mitovy hevitra aza, fa aoka fotsiny isika tsy hifandramatra ohatran'ny alika e

CitationmessageM'en parle pas!!!!!!!!:-o
Valio | Miverina eny ambony
kofbay - 13/04/2008 12:33
tarzand
Hono wa e! ny croquette tena misy lafiny mahatsara azy ihany na de manala ny fahasahiranana fotsiny aza! saingy lafo loatra ny vidiny. rehefa nanotany Dr ny tenako dia nilaza izy fa commercial fotsiny ireny, ny efa betsaka fataon'ny olona hono zao dia mampiasa provende tiko natokana ho an'ny kisoa. Mba nanandrana nanome ny alikako za fa tena tiany ilay izy, ary hitako ny fitombony sy ny fiovan'ny lokom-bolony. Mora ny vidiny: 4.000fmg/kg nefa 20.000fmg/kg raha croquette. Hatramin'izao aloha de mbola tsisy symptôme mety hankarary azy ny alikako. Tsara ihany anefa ny manome fanampin-tsakafo azy, toy ny taolana manta, akondro... Omeo ny hevitrareo.


efa nahare olona niteny an'izany aho fa tsy sahy satria mety tsy mitovy ny ilain'ny alika sy ny kisoa, ny kisoa mantsy sady natao hatavezina no tsy hiaina maharitra. kanefa te hanadihady ihany aho sao dia mety tokoa, inona ilay anaran'ilay provende, dia isan'andro ve no homena sa indraindray? dia atao sakafony mihintsy sa mandritra ny fotoana fohy? ary mety amin'ny chiot ve sa ho an'ny alika efa lehibe? dia tsara ho an'ny croissance sa fangalana gabarit? dia tahakan'ny ahoana ny fatrany?
Mba tsidiho ity sitegasy miresaka momban'ny alika ity ry zalahy a! http://alika.i-love-dogs.com


Valio | Miverina eny ambony
bandyhendry - 11/11/2015 15:48

kofbay
Izaho ry zareo dia tena tia alika, ka te hifanakalo sy hifanoro hevitra aminareo izay tia alika ka manana, na tsy afaka manana, na ireo izay te hiditra amin\'izany hoe fitaizana alika! Ary koa hifanome fanazavana marim-pototra ny momban\'ny atao hoe alika: alika gasy, chien de race, batard, chiens dangereux.
afaka mandray anjara ampamendrehana daholo, na dia ireo tsy mitovy hevitra aza, fa aoka fotsiny isika tsy hifandramatra ohatran\'ny alika e
manana alika anankiroa izaho efa 1 mois chien de race lahy metisse rotveler rocco, ary manana rotveler vavy be efa 3 ans anankiray amidy daholo ireo: antsoy aho 033 41 508 06 Nirina raha tinao fa amidiko 4 million ilay rotveler vavy be 3 ans fa ilay lahy kely anakiroa kosa amidiko 3,5 million fotsiny ny iray , ny roa zany 7 million, mazotoa fa tena namana mahafinaritra ny alika rehefa hay ny mitia azy , fa ny olombelona no tena tiavina mihoatra ny alika an!
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2