ATSANGAKO NO TANAKO

1. RBNIR ( 28/02/2020 00:02)
novalian'i RBNIR ny 11/03/2020 08:54
2. rhaj0 ( 28/02/2020 03:31)
3. rhaj0 ( 28/02/2020 03:36)
4. RBNIR ( 28/02/2020 06:39)
Iza marina moa izany no tena mpamono olona raha ireto teny ireto no dinihina???

« fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. » (Genesisy 2:17)

« Ary hoy ny menarana tamin-dravehivavy: Tsy ho faty tsy akory ianareo; » (Genesisy 3:4)


« [Ny nanotan'i Adama sy Eva, sy izay nataon'Andriamanitra taminy] Ary ny menarana dia fetsy noho ny bibi-dia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Hanky! efa nataon'Andriamanitra hoe: Aza ihinananareo ny hazo rehetra amin'ny saha? » (Genesisy 3:1)
« Fa hoy ravehivavy tamin'ny menarana: Ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azonay ihinanana ihany; » (Genesisy 3:2)
« fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe: Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. » (Genesisy 3:3)
« Ary hoy ny menarana tamin-dravehivavy: Tsy ho faty tsy akory ianareo; » (Genesisy 3:4)
« fa fantatr'Andriamanitra fa na amin'izay andro hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy. » (Genesisy 3:5)
« Ary hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany; ary nomeny koa ny vadiny; ka dia nihinana izy. » (Genesisy 3:6)


Izany hoe Andriamanitra izany nametraka panneau de danger teo amin'ilay lalàna (izay miafara amin'ny loza be)

Dia ny devoly indray kosa, namitaka ny olona (tsy misy loza any fa mandehana ianareo fa napetraka fotsiny io panneau io sao ho hitanareo ilay harena sarobidy nafenina any)

Izy mivady : voafitaka....dia nijabaka efa any ankady vao tonga saina....kay tsy nisy ilay harena fa namitaka ilay devoly (menarana) fa kay ilay nolazain'Andriamanitra no tena marina...

Iza no tena mpamono olona??? hoy i Jesosy hoe....(satria teo i Jesosy nahita ny zavatra rehetra)...

« Hianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin*'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy, dia ny azy no lazainy, satria mpandainga izy sady rain'ny lainga. [*Na: (mitoetra amin')] » (Jaona 8:44)

Mety hiteny ianao hoe naninona i Jesosy no tsy nanakana....efa naverimberina teto fa Andriamanitra dia mamela malalaka ny safidin'ny olona fa kosa manambara mialoha hatrany Izy ny mety ho vokatr'izany safidy izany (libre arbritre)...


5. RBNIR ( 28/02/2020 06:42)
ny tena marina dia izao...raha mbola mitoetra tsara amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ny olona iray dia mahazo fiarovana avy amin'Andriamanitra Izy,

Rehefa miala amin'izany kosa izy dia miataka tanteraka Andriamanitra, miala ilay fiarovana...ary izao tontolo izao afaka mamely anao avokoa , na ny devoly, na ny aretina sns....
6. RBNIR ( 28/02/2020 07:05)
Dia otran'izany ny mpitory fivavahana iray tsy milaza ny marina...fa manolana tenin'Andriamanitra na koa manafina ny marina satria matahotra ny vavan'ny olona sns....
Na dia efa mazava B aza ny tenin'Andriamanitra dia ezahina avily, aolana, dia manjary voafitaka ny olona ka mijabaka any amin'ny làlana tsy izy......
7. gasy1zay ( 28/02/2020 15:31)
Mahagaga tokoa hoe misy tsy olona tsy mino an'Andriamanitra manokana fotoana handotoana ny anaran'Andriamanitra an!
8. gasy1zay ( 28/02/2020 15:57)

rhaj0:
Dia inona hono rhaj0 ny vitan'ny Intelligence artificielle @ ty resaka coronavirus ity?
9. rhaj0 ( 28/02/2020 17:13)
Ineny Gogola no hanontaniana ry Gasy1zay fa TSISY hain'ny Baiboly na koa ilay FM-ao-@-Gasy1zay izany.. :-)

Eto jerena

10. gasy1zay ( 28/02/2020 19:23)

rhaj0:

Ineny Gogola no hanontaniana ry Gasy1zay fa TSISY hain'ny Baiboly na koa ilay FM-ao-@-Gasy1zay izany.. :-)

Eto jerena
Hay ve tsy misy idirany e? Ka tsy azoko hoe inona ny anton'ilay kisarisary Jesoa + coronavirus nozarain'i rhaj0 nefa tsy misy idiran'ny baiboly ny coronavirus?
11. rhaj0 ( 28/02/2020 19:50)
TSY "hainy" fa tsy hoe "tsisy idirany".
Dia rehefa TSY haiNY, nefa idikidiraNY, dia io manaonao foana io Izy (ao @ imazination-n'ilay nanao ilay sary) :-)


Vazivazy nandra iny, fa mba nojeren'i Gasy1zay ve hoe inona no (azo) nataon'i Artificial Intelligence ny @ coronavirus?
Sa tena tsy takatry ny hoza-dohan'ny mpiondana Baiboly ao ny resak'Ineny Gogola? :-) :-)
12. gasy1zay ( 28/02/2020 20:01)
Zay tsy mampitovy antsika sy rhaj0 ka, za refa tsy ilaiko @ fiainako dia tsy handaniko andro lol, manaja ny interet anao @ AI ao fa za alou tsy manampotoana @ zany, zay sy ny FM tsy matahotra corona ka hiantehitra AI hitady vahaolana. :)
13. rhaj0 ( 29/02/2020 03:20)
14. RBNIR ( 01/03/2020 02:28)
rhaj0:

Ineny Gogola no hanontaniana ry Gasy1zay fa TSISY hain'ny Baiboly na koa ilay FM-ao-@-Gasy1zay izany.. :-)

Eto jerena

Tandremo ihany hoy aho sao hivadihan'io intelligence artificielle io e...

https://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/intelligence-artificielle-attention-aux-derives_3095369.html

Indro ny fahendrena...

« Ny sasany mitoky amin'ny kalesy, ary ny sasany amin'ny soavaly; Fa raha izahay kosa, dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no hoderainay. » (Salamo 20:7)

misy mitoky amin'ny kalesy sy ny soavaly sy ny intelligence artificielle ...
fa aleo kosa mitoky ny anaran'i Jehovah..
15. endriny ( 01/03/2020 07:29)
Mba ataovy misimisy ny rakitra androany dia 1/15 arotsaka fa voalohan’ny volana
16. rhaj0 ( 01/03/2020 15:09)
RBNIR:
misy mitoky amin'ny kalesy sy ny soavaly sy ny intelligence artificielle ...
fa aleo kosa mitoky ny anaran'i Jehovah..

Ny anao ho'a ry RBNIR ny vava no atao be dia be nefa ny atao TSY misy:
TsY vitaan'ny mitaingina kalesy sy internety, fa koa, TSY manao ny ataon'i JEsosy akory ianao ry RBNIR

Jerevo ihany ho'a ny Amish, fa na io lelekitrrisitia io azany tsy ampasainy. Manaja tanteraka ary MITOKY an'i Jehovah na YWVH (sy ny TSY-fahalalany) ry Amish.

Ny anao RBNIR kosany ho'a... ataovy ao foana ho'a ry RBNIR f'angaha ataonao fa sy efa hitanny olona sy Izy "ao ambony ao" hoa ianao sy ny fihatsaram-belatsihinao sy ny fanivativanao ny revin-Jesosy sy ny sisa (tsy) ataonao ao ee.... :-)


Dia jerevo tsara izao io i Fransisy, fa mihevitra toa an'i Gasy1zay fa ho arovan''i Jesosy @ sery sy ny coronavirus... ntss... inona no fantatr'i JEsosy @ izany.
17. RBNIR ( 01/03/2020 19:05)
« Tsia, hoy Izaho aminareo; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. » (Lioka 13:5)

Io ny secret raha te harovany amin'ny aretina sns ny olona iray...."mibebaka"....tsy hoe mpivavaka dia voaharo avy hatrany, fa hoy i Jesosy tamin'ireo mpianatra hoe raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra (ny mpianany no nilazany an'io)....

Ka raha te ho voaaro amin'ny coronnavirus sns ny olona iray dia tsotra : mibebaka...(na dia mpivavaka aza)...
18. rhaj0 ( 01/03/2020 19:50)
izany dia tena manao tsinontsinona an'i Fransisy mihiintsy ilay RBNIR ity..

Ataonao RBNIR fa tsy mibebaka moa i Fransisy, ka izany no mahavoan'ny sery (enga anie tsy Coronavirus) azy ao io??..

Ataovy ao foana ihany ho'a ny mitsaratsara (ny ataon') ny olona ry RBNIR-kristiana-vilam-bava..
19. RBNIR ( 01/03/2020 20:09)

rhaj0:

izany dia tena manao tsinontsinona an'i Fransisy mihiintsy ilay RBNIR ity..

Ataonao RBNIR fa tsy mibebaka moa i Fransisy, ka izany no mahavoan'ny sery (enga anie tsy Coronavirus) azy ao io??..

Ataovy ao foana ihany ho'a ny mitsaratsara (ny ataon') ny olona ry RBNIR-kristiana-vilam-bava..

Ny tsi11 no mahafantatra ny tenany raha vao resaka fibebahana no resahina....
20. rhaj0 ( 02/03/2020 15:02)
RBNIR:
... fa hoy i Jesosy tamin'ireo mpianatra hoe raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana....

Ka raha te ho voaaro amin'ny coronnavirus sns ny olona iray dia tsotra : mibebaka...

Ilay ohatra hoe,
- ireo Kristiana avotry ny tsunami #1,
- dia niakatra teny @ bonga kely mba hidera sy hibebaka (surement) an'i Jehovah,
- nefa dia nokaofin'ny tsunami #2, ary dia ringana: maty daholo zareo.

Dia ahoana izany izy ireo re ry RBNIR-mahay-azy?

Sa tsy (nahay) "nibebaka" ireto kristiana japoney ry RBNIR, ary dia tsisy antra mihintsy ilay Atra fa tonga nataony "ringana" tany, teo no ho eo ireto izy?
Valio :-)


Dia ianao koa ve k'lou ry RBNIR mba voan'ny sery ihany tsindraidray?...
Isak'izay marary izany RBNIR, dia satria tsy nibebaka hoz'ianao ihany an... Izay izany izy io an...
Valio :-)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1831