You are here: home > Forum

Tena tsy mety azoko mihintsy ho'a

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Re: Tena tsy mety azoko mihintsy ho'a
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3
gasy1zay - 27/02/2020 14:37
RBNIR > tena zavadehibe ito fanontaniana ito ka valio @ fo marina tsisy olakolaka, tena tsapanao ve fa zanak'Andriamanitra ianao sa tsia? Mbola mihevitena ho mpanota ve ianao sa efa voavela heloka?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 27/02/2020 15:28
rhaj0TSY mahay jeogirafia toy ny zaza eny @ garabola i Jesosy. Izay ny resak'eto.

.. Kilimanjaro ... Zamerika...

RBNIRtsy mahay Jeographie marina v i Jesosy????...

... hitako teo ambanin'ny aviavy* ianao... teo ambonin'ny zana-boriky...


RBNIRNO COMMENT HOY NY FITENY.....

Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 27/02/2020 17:14

gasy1zay
RBNIR > tena zavadehibe ito fanontaniana ito ka valio @ fo marina tsisy olakolaka, tena tsapanao ve fa zanak'Andriamanitra ianao sa tsia? Mbola mihevitena ho mpanota ve ianao sa efa voavela heloka?

ilay hoe zanak'Andriamanitra sy olombaovao tena marina fa ahaka an'i Jesosy dia mila manetry tena tanteraka fa tsy mizahozaho eraky ny tanana manindraindra izay mahazanak'Andriamanitra izay...
« Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, » (Filipiana 2:5)
« Izay, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, » (Filipiana 2:6)
« fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona; » (Filipiana 2:7)
« ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. » (Filipiana 2:8)

Na dia zanany marina tokoa aza dia aoka ho toy ny mpanompo no hahitana anao....izay ange no nahatonga an'ireo olona ireo nanivaiva an'i Jesosy e! nisy mihitsy aza "sahy nanao ialahy" an'i Jesosy..satria tsy mba nizahozaho Izy, fa nanambara ny marina fotsiny ihany....
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 27/02/2020 17:57
Mba vereno dinihina kely aloha ilay baiboly fa toa tsy nisy Atra, na Zanak'Atra, na Anjely nanetry tena izany e.

Ka nahoana ny olom-belona no terena hanetry tena fotsiny?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 28/02/2020 00:16

endriny
Mba vereno dinihina kely aloha ilay baiboly fa toa tsy nisy Atra, na Zanak'Atra, na Anjely nanetry tena izany e.

Ka nahoana ny olom-belona no terena hanetry tena fotsiny?

« Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, » (Filipiana 2:5)
« Izay, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, » (Filipiana 2:6)
« fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona; » (Filipiana 2:7)
« ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. » (Filipiana 2:8)
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 01/03/2020 08:11
Ihihihihi efa tany amin’ny genesis re ry RBNIR no efa nataon’Atra mitovy endrika taminy ny olona a. Ka raha nanana endrika olona ingahy Jesosy. Dia tsy nanetritena izy izany. Fa izay mihintsy no endrik’Atra.

Mba mahaiza re mandalina fa miteniteny foana a
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 01/03/2020 12:57
tany amboalohany tokoa dia nitovy endrika tamin'Andriamanitra ny olona (tsy nanota)
Fa saingy indrisy efa niala izany satria nanota ny zanak'olombelona....
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3