Efa manomboka ny fahatanterahan'ny apokalipsa

1. endriny ( 02/02/2020 04:54)
Efa manomboka tsy ho hay intsony ny fiandohan'ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny fararano. Miha maro ny valan'aretina. Ka mibebaha ianareo izay mbola variana, fa ho avy tsy ho ela ny andro farany.

Efa tamin'ny 2000 taona latsaka 10 taona izao no nanambaran'i Jesosy fa ho avy tsy ho ela ny farany. Fa io moa samy manana ny tsy ho elany ny olona. Ny ahy mantsy izany tsy ho ela izany mety hoe afaka ora roa ny telo. Mety koa hoe afaka iray andro na herin'andro.

Ka efa manomboka tsy hay intsony indray hono ny fahavaratra sy ny ririnina. Ny fahavaratra anefa ity toa mbola manoram-be sy mafana izay tsy izy foana. Ary raha misy andian-drahona ho avy afaka herin'andro aza izao dia efa hain'ny mpamatatra toetr'andro

Mihamaro ny valan'aretina. Asa aloha fa efa maro koa ny valan'aretina nandringana ny olona fahiny no efa voafehin'ny ankehitriny. Ny omamiadana sisa no tena manahirana ny mifehy azy.

Fa na izany na tsy izany ny olona dia mbola maty foana, satria izay no mahazavaman'aina azy. Tsy mbola nisy koa aloha hatreto olona nidina avy any an-danitra satria tsy afaka iainana ny habakabaka manodidina ny tany.
2. rhaj0 ( 02/02/2020 14:29)
Tratry ny taona Endriny.

Ilay ao @ Apokalipsa moa, dia efa fantatra fa dia ilay hoe John The Elder no nanoratsoratra... na dia tsorina fa dia nirediredy tao, ary dia hita mihintsy fa dia tena TSISY idiran'ny ZAVA-MISY ankehitrio.

Andraso eo HONO ny Trompeta FITO sy ny dragona FITO loha hidina avy eny @ rahona eny. Zavatra famelezana ambadika fiangonana 7 t@ androny izany, fiangonana izay tsy nananany fahefana dia ialonany no betsaka. Ny avy eny @ rahona aza moa dia efa ihomehezana fotsiny sisa: izao f'efa hain'i Kotokely sy ny drone-ny ny "ao ambony ao" (f'angaha Kotokely dia donendrina sahala @ John The Elder)

Io Coronovirus io izao ohatra. Angaha io avy t@ izay valan'aretina mbo takatr'i John The Elder akoriny? Ny rechauffement climatique ve mbo fantany akory koa? Ny kintana miraraka toa voatsinefy, efa hitan'ny astrophysicist daholo izay fandehany ao ary tsisy atahorana. NY afobe avy any ambany tany, efa araky ny olona ny volcan sy izay fitritran'ny tany ao.

Ny Artificial Intelligence izao manome fanantenana betsaka ny @ hoe ahoana no hiadiana an'ireo mety loza mety hitranga. Ndao rey olona any no handaniana ny ron-doha fa tsy izao angano adala izao foana no konetahana sy andaniana bandwidth eto @ ity tany ity aaa...

3. RBNIR ( 02/02/2020 15:57)
« Fa eo imasonao ny arivo taona dia toy ny fandalon'ny omaly, Ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. » (Salamo 90:4)
« [Ny amin'ny hihavian'ny Tompo, sy fananarana noho izany] Ry malala, ity no epistily faharoa soratako ho aminareo ankehitriny, ka izy roroa dia samy entiko mampifoha ny sainareo madio amin'ny fampahatsiarovana, » (2 Petera 3:1)
« mba hahatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina rahateo sy ny didin'ny Tompo sady Mpamonjy izay nentin'ny Apostoly nirahina ho aty aminareo; » (2 Petera 3:2)
« efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy haniratsira, mandeha araka ny filany » (2 Petera 3:3)
« ka manao hoe: Aiza ny teny fikasana ny amin'ny fihaviany? Fa hatrizay nodian'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra; eny, hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. » (2 Petera 3:4)
« Fa minia jamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra, ary nisy tany koa, izay niseho avy tamin'ny rano, sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra, » (2 Petera 3:5)
« ary rano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy; » (2 Petera 3:6)
« fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia hazonin'izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. » (2 Petera 3:7)
« Nefa, ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka tsy hohadinoinareo: ny indray andro amin'ny Tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. » (2 Petera 3:8)
4. RBNIR ( 02/02/2020 16:00)
Faly misera indray endriny, dia tena marina mihitsy ny voalazanao hoe efa ho avy ny apokalipsa satria indro fa efa tanteraka avokoa ireo voalaza eo ambony ireo.....
5. rhaj0 ( 02/02/2020 16:42)
RBNIR:
... ny lanitra, ary nisy tany koa, izay niseho avy tamin'ny rano, sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra..

Avy t@ "Rano" hoe ny Lanitra sy ny Tany????

Ny Mpikaroka anefa izao mitady raha misy "Rano" erak'izay bolongana eraky ny Ionivera. Fa tsy mahita ee...
6. gasy1zay ( 02/02/2020 19:49)
Mahagaga tokoa fa efa amin'arivo taona ny baiboly no nilaza fa ho rava ity tany misy antsika ity fa ny olona maro no tsy nino, izao zao efa tonga saina ny olona fa tsisy antenaina intsony ny planeta misy antsika fa mbola tsy mino baiboly ihany ny sasany fa dia hoe rechauffement climatique, polution , politique sns... no mahamaika, ny siantifika moa dia mandany miliara hitadiavana azo hiainana nefa ny fomba handehanana any aza tsy misy. Mahagaga tokoa ny hametrahan'ny olona ny fanantenany , ny azo ambara dia ny olona rehetra manomboka mihombokevitra fa hoavy ny fandravan'ny tany fa samy manana ny heviny fotsiny
7. rhaj0 ( 02/02/2020 20:12)
Raha mbo takatrao ry Gasy1zay ny @ Artificial Intelligence sy ny potentialités-ny, dia ...

Toa tsy ho takatrao mihintsy izy izany ry Gasyizay raha izao no mitohy, satria ianao Gasy1zay dia ilaozanao mihevoka ao @ boky tonta, izay namparotsirotsiana ny olona taloha fehizay, nampandriana ny sainy tsy mahatakatra n'inon'inona, satria moa izay ny ambaratongam-pahalalana FEHIZAY.
8. gasy1zay ( 02/02/2020 21:23)

rhaj0:

Raha mbo takatrao ry Gasy1zay ny @ Artificial Intelligence sy ny potentialités-ny, dia ...

Toa tsy ho takatrao mihintsy izy izany ry Gasyizay raha izao no mitohy, satria ianao Gasy1zay dia ilaozanao mihevoka ao @ boky tonta, izay namparotsirotsiana ny olona taloha fehizay, nampandriana ny sainy tsy mahatakatra n'inon'inona, satria moa izay ny ambaratongam-pahalalana FEHIZAY.


Fanontaniana tsotra ny apetrako anao rhaj0, raha ny hevitrao iza no hitranga voalohany, ny fahahatesanao sa ny valin'ny fikarohan'ny siana handresy ny aretina sy ny fahafatesana tsy resy ankehitrio , raha mahatoky ianao fa ny AI no hanova ny fiainanao dia zay zany fa izahay aloha dia hatoky hatrany ilay inoanay fa hany nandresy ny fahafatesana sy hanome anay ny fiainana mandrakizay.
9. rhaj0 ( 02/02/2020 21:48)
Ohatra izao efa akaiky ny fanaovana chirurgie ny lohalika, automatique. Ny lohaliko malemy ato izany mety avotra vetivety koa ato ho ato. Na ny eye bionic. @ io AI io anie dia mandeha exponentiellemment ny fivoarana ee...
https://www.youtube.com/watch?v=j8kAFYQBPWI

Fa ianao anie ry Gasy1zay, raha tena "mino ara-baki-teny" ary manaja izay rehetra voasoratra ao @ Baiboly ao, dia maninona tokoany azany ianao no hivaky loha @ izay eye bionic any ohatra. (mety asan-devoly izao io HONO, satria atheist no mety hoe namorona azy)

Fa ho fanajanao GAsy1zay ny finoanao, dia (tokony) ilay recette fotaka+rora namen'i Jesosy ao anaty Baiboly izao no tokony ataonao ao.

Fa mampalelo fa TsY ataonao, satria TSY mino an'izany recette-nJesosy izany ianao ry Gasy1zay.

Nefa anie tsy mety mandeha aminao Gasy1zay ilay recette, satria, hozy Jesosy izay hoe, TSY AMPY finoana ianao eee...

hi hi hi.. dia ao ianao izany ry Gasy1zay aa :-)
10. gasy1zay ( 02/02/2020 22:18)
Izay indray ilay tsy fahalalana ny teny, olona firy no jamba nampahiratin'o Jesoa ao ry rhaj0? Fa tsy voatery nampiasa fotaka an! Azonao ve zany rhaj0? ny an'ny olombelona no misy recette, procedure, formules, sns... fa ny an'Andriamanitra tsy misy zavatra tsy hainy, mety misy hoe teny tokana dia sitrana, misy nametrahantanana, Misy nasiana fotaka...ary mety hisy alefa any @ dokotera aza, fa azy ny fandidiana fa tsy hoe zay tianao no atao

11. rhaj0 ( 02/02/2020 23:06)
Esy e ry Gasy1zay.. Satria TSY mandeha iliay recette-nJesosy notaterin'i MMLK mazava beuh, hoe
- jamba = fotaka + rora + FINOANA
- moana marenina = taintsofina + rora + FINOANA

Ianao ve tsy mba nandeha tany @ Loterana moa izy teo, dia asiana compresse-na argile ny maso HONO (fa tsy nasiana rora k'lou), dia nefa TSY nisy iilay fahaga(i)gana eee???

TSYS mahasitrana satria TSY AMPY FINOANA!!!

Dia rehefa TSY ampy finoana ry Gasy1zay ka tsy mahomby, dia aza mba ahodikodiny ny resaka amina fanontaniana hoe, firy no jamba nampahiratin'o Jesoa ... tsy voatery nampiasa fotaka an!, fa mba asivo honneteté intelektoaly ihany izy io eee

Ianao koa anie ry Gasy1zay, ngo dia, toa an'i RBNIR, dia ataonao fa tsy sirik'i Bainina "ao ambony ao" ianao Gasy1zay TSY ampy finoana ao io, ary dia TSy mahatanteraka ny recette-nJesosy?

Fa dia ao ho'a ianao izany eee ... :-)
12. RBNIR ( 03/02/2020 05:54)
rhaj0:

Raha mbo takatrao ry Gasy1zay ny @ Artificial Intelligence sy ny potentialités-ny, dia ...


Tandremo ihany sao dia ivadihany ary an!
https://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/intelligence-artificielle-attention-aux-derives_3095369.html
13. gasy1zay ( 03/02/2020 13:40)

rhaj0:

Esy e ry Gasy1zay.. Satria TSY mandeha iliay recette-nJesosy notaterin'i MMLK mazava beuh, hoe
- jamba = fotaka + rora + FINOANA
- moana marenina = taintsofina + rora + FINOANA

Ianao ve tsy mba nandeha tany @ Loterana moa izy teo, dia asiana compresse-na argile ny maso HONO (fa tsy nasiana rora k'lou), dia nefa TSY nisy iilay fahaga(i)gana eee???

TSYS mahasitrana satria TSY AMPY FINOANA!!!

Dia rehefa TSY ampy finoana ry Gasy1zay ka tsy mahomby, dia aza mba ahodikodiny ny resaka amina fanontaniana hoe, firy no jamba nampahiratin'o Jesoa ... tsy voatery nampiasa fotaka an!, fa mba asivo honneteté intelektoaly ihany izy io eee

Ianao koa anie ry Gasy1zay, ngo dia, toa an'i RBNIR, dia ataonao fa tsy sirik'i Bainina "ao ambony ao" ianao Gasy1zay TSY ampy finoana ao io, ary dia TSy mahatanteraka ny recette-nJesosy?

Fa dia ao ho'a ianao izany eee ... :-)


Ny nambaran'i Jesosy rhaj0 dia hoe mametraha tanana ny marary dia ho sitrana ireny, ny fomba nahaditrana azy dia izy no miasa, ianareo sy ny siansa hoa no voafatotry ny formule sy ny processus fa ny anay ny Andriamanitray mahay mamorona ny tsisy ary manafoana ny misy.
14. rhaj0 ( 03/02/2020 13:47)
Ianao Gasy1zay no TSY AMPY FINOANA ho'a, fa ny Mpino toa anao hafa, manam-pinoana, ary matoky an'i Kristy, matoky ny recettes nameny tao @ Baiboly tao. Leader par l'exemple anie I Kristy ee..

Avoahy eto hoe ry Gasy1zay-mahay-Baiboly ilay tantara hoe, sorena be I Kristy fa TSY mety mahay manasitrana, sa moa tsy mahatoky fahagagana, toa azy ny Mpianany, ary dia vaky vava Kristy hoe, inona koa azany no mbola iarahako an'ireo TSY AMPY FINOANA ireto.

Ny Mpino toa anao iao ry Gasy1zay ho'a nanandrana
-ny recette fa novainy kely ho argile+rano.. fa TSY NETY eee...
- ny fametraha-tanana koa be mpanao ... fa TSY nety eee..


Defi ho anao ry Gasy1zay.. kapohy @ vato ny ankihikelin-tongotrao, dia HAMETAHO TANANA arahim-bavaka be, dia ilazao raha sitrana (eo no ho eo).
Raha TSY sitrana, dia porofo izany fa TSY AMPY FINOANA ianao ry Gasy1zay.

Ary dia tandermo ny vavan'i KRisty hoe, inona koa azany no mbola iarahako an'ireo TSY AMPY FINOANA ireto.
15. gasy1zay ( 03/02/2020 15:46)

rhaj0:

Ianao Gasy1zay no TSY AMPY FINOANA ho'a, fa ny Mpino toa anao hafa, manam-pinoana, ary matoky an'i Kristy, matoky ny recettes nameny tao @ Baiboly tao. Leader par l'exemple anie I Kristy ee..

Avoahy eto hoe ry Gasy1zay-mahay-Baiboly ilay tantara hoe, sorena be I Kristy fa TSY mety mahay manasitrana, sa moa tsy mahatoky fahagagana, toa azy ny Mpianany, ary dia vaky vava Kristy hoe, inona koa azany no mbola iarahako an'ireo TSY AMPY FINOANA ireto.

Ny Mpino toa anao iao ry Gasy1zay ho'a nanandrana
-ny recette fa novainy kely ho argile+rano.. fa TSY NETY eee...
- ny fametraha-tanana koa be mpanao ... fa TSY nety eee..


Defi ho anao ry Gasy1zay.. kapohy @ vato ny ankihikelin-tongotrao, dia HAMETAHO TANANA arahim-bavaka be, dia ilazao raha sitrana (eo no ho eo).
Raha TSY sitrana, dia porofo izany fa TSY AMPY FINOANA ianao ry Gasy1zay.

Ary dia tandermo ny vavan'i KRisty hoe, inona koa azany no mbola iarahako an'ireo TSY AMPY FINOANA ireto.


Aza mapme re rhaj0, ohatran'io ambaranao io mintsy anie ny fakampanahy nataon'ny devoly an'i Jesoa e! Raha zanak'Andriamanitra marina ianao dia mitsambikina hozy fa izy handefa ny anjeliny hiaro anao...dia fantatrao ny tohiny angamba
Aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitrao
16. rhaj0 ( 03/02/2020 16:42)
Ka dia ino lazaiko anao re ry Gasy1zay, fa dia mbo tsy mamely koa izany ny finoan'i Jesosy, HOZ'IANAO, matoa izy tsy nahasahy nitsambikina koa. Fa avoahy eto hoe izany took aman'andininy izany fa tsy haiku. Sao dia nitsambikina tokoany ihany Izy.


Fa raha ny aminao k'lou ry Gasy1zay, dia raha ny fahitako azy, dia tena TSY AMPY FINOANA tokoany ianao, matoa i Gasy1zay dia TSY mahatoky ny recette-nJesosy, na koa mahatoky ihany. nefa TSY mahomby ny fampiharanao ilay izy.

Torohevitro aminao.

zahavo indray anie ilay fomban'i JEsosy rehefa mivavaka, dia aboahy eto ry Gasy1zay-mahay-Baiboly. Ilay hoe, "mipatrapatraka ny hatsembohany" sa moa ny inona rehefa mivavaka.

Ka I Jesosy azany "mipatrapatraka" giravy rehefa "mivavaka", nefa dia mbola lazainao io ambony io, fa "tsy nahasahy nitsambikina", mainka fa ianao ao re ry Gasy1zay..

Mba "mipatrapatraka" koa ve ny anao rehefa mivavaka ao ianao ry Gasy1zay? :-)

Izaho mino fa tsia. Ary izany no ilazako eto hoe, dia tena TSY AMPY FINOANA mihintsy ianao ry Gasy1zay..
Sa ahoan?a :-)

17. gasy1zay ( 04/02/2020 13:51)
Tsy i rhaj0 no hitsara @ farany fa Jesoa Kristy ka, tsy maninona raha hitan'i rhaj0 fa kely finoana aho fa rehefa Jesoa no nilaza fa zanak'Andriamanitra aho satria efa navelany ny heloko noho ny finoako azy dia ampy zay!halleloya amen!
18. rhaj0 ( 04/02/2020 16:00)
Fetsy noho I RBNIR ilay Gasy1zay ity kah..

- I RBNIR mila mikofokofoka manaraka izao Didy aman-dalana an'i Mosesy sy Abrahama ary Paoly sy John The Elder izao, mifokofoko manilika ny helokany ao
Ha leloya :-)

- I Gasy1zay anefa @ io efa mitsilailay fotsiny, satria hozy Gasy1zay hoe, efa navelany ny heloko
Ho sana :-)

Ha men...
19. RBNIR ( 04/02/2020 16:17)

rhaj0:

Fetsy noho I RBNIR ilay Gasy1zay ity kah..

- I RBNIR mila mikofokofoka manaraka izao Didy aman-dalana an'i Mosesy sy Abrahama ary Paoly sy John The Elder izao, mifokofoko manilika ny helokany ao
Ha leloya :-)

Ha men...

Tsy mila mikofokofoka intsony rehefa tafatoetra ao anatinao ny didiny sy ny fitsipikany (Heb.8:10)

efa lasa fiainana ilay izy....« Koa raha misy olona ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo. » (2 Korintiana 5:17)

Dia ho tsapanao fa marina ity tenin'i Jesosy ity....

« Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. » (Matio 11:29)
« Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako. » (Matio 11:30)

Mitsahatra tanteraka fa tsy miasa mafy otran'ny Jiosy intsony manantateraka ilay lalàna (Jesosy no mampitoetra izany ao anatinao) Raha mety ianao....

20. rhaj0 ( 04/02/2020 18:14)
Hay va re ry izy roaroa eee....

- Na voaporiporitra manaraka ny didy aman-dalana toa RBNIR,
- na tsy mandraharaha izay didy aman-dalana any izany, satria efa "voavela heloka" toa Gasy1zay

dia samy mitsilailay finaritra daholo HONO.


Tsy haiko hoe, hotry ny ahoana ny famaritana ny "mitsilailay finaritra" k'lou, fa raha ohatra ka mampipatrapatraka ny tsy tokony hipatrapatraka ny fanajana an'ilay fandehany, dia toa tsy "mitsilailay" izany amiko .

Raha tsy hoe, TSY manaja akoriny ilay fandehany izy roaroa ireto...

hum... inona koa ary izany :-)


PS: ilay "mipatrapatraka" ho an'izay tsy maha-araka, dia ilay fataon'i Jesosy rehefa nivavaka izy tany an'efitra. Hoe mipatrapatraka @ TAny toa ny raha ny hatsembohany izy teo.
(ampazahoy eto indray hoe ilay took sy andininy ny @ io ry izy roaroa mahay Baiboly)
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1241