You are here: home > Forum

Imazination

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Hey.. taranak'i Noa moa izany I RBNIR ao? sa I HRN...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 4 > 
rhaj0 - 17/01/2020 14:11
Hey.. taranak'i Noa moa izany I RBNIR ao? sa I HRNRN?

Hitako hatraty fa anamboaran'i HRNRN tetiharana mihintsy angamba izy ao an?...

Dia fenoiny ilay Baiboly vaovao, izay milaza fa I HRNRN dia "voahiraka manokana", sady @ izay "taranak'i Noa".


Marina sa tsy marina izany ry RBNIR?
Valio
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/01/2020 14:17
mamaly anao ange aho e! ianao miteny ery ambony hoe tsy tokony ho ny fiainan'olona antapitrisany ve no mahasahirana an'Andriamanitra dia valiko ianao hoe tsia fa matetika aza ny mifanohitra amin'izay....ohatra tamin'ny andron'i noa dia izy valo (8) mianaka no nahasahirana azy fa tsy ny olona antapitrisany akory...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 17/01/2020 14:41
Hay va re..

Dia tena mino izany I RBNIR, fa rehefa mivavaka ao izy alohan'ny hatory, dia (indraidray) Jesosy en personne mihintsy no mijoro eo antongom-pandrianany ao.

@ io nefa, ny fiainan'ny olona an-jatony na an-tapitrisany akoriny aza no (ho) potika noho ny ataon'i Trump.

Nefa anie I Trump dia inoan'ny evanzelistra amerikana an-tapitrisany ao fa hoe, i Trummo HONO ilay "nofinidin'Andmntra" koa ee...

Fa I RBNIR no mbola "nahasahirana" an'i Jesosy HONO izany ee ...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/01/2020 15:27
normal B ny reactionao satria efa be loatra ireo fampianaran-diso nampianatra ny olona hatrizay fa Andriamanitra dia ny feon'ny vahoaka maro an'isa nefa raha ny fampianaran'i Jesosy tsy izay mihitsy an!

« Midira amin'ny vavahady èty ianareo; fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. » (Matio 7:13)


Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 17/01/2020 18:20
Eny ho'a ry RBNIR,

Ny fampianara-marina @ RBNIR moa dia efa fantatra fa izao resak'i HRNRN izao, hoe
- izy HRNRN, HONO, no "nofinidin'Andrmntra" tao anatin'ny raolona 7 milliards,
- ary izy HRNRN, ary izy IRERY, HONO, no afaka manao ilay "batisa avy any an-danitra"
- ary I RBNIR mino an'i HRNRN, HONO, dia ijoroan'i Jesosy eo antongompandrianany isan'andro


Fa dia paiso daholo izany ireo evanjelistra amerikana an-tapitrisany, ary vomanga daholo ireo kristiana voky "fampianaran-diso" eran-tany, indrindra koa ireo miaraka @ Vatikanina (tsy ireo ve ilay mianjaika volomparasy ry RBNIR?)


Bravo RBNIR... lazao mazava eee... misahia.

Hoe, ho hozy RBNIR hoe, paiso sy vomanga daholo nareo Kristiana any reheetra any raha TSY mino an'i HRNRN.Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/01/2020 09:23
rhaj0
Fa dia paiso daholo izany ireo evanjelistra amerikana an-tapitrisany, ary vomanga daholo ireo kristiana voky "fampianaran-diso" eran-tany, indrindra koa ireo miaraka @ Vatikanina (tsy ireo ve ilay mianjaika volomparasy ry RBNIR?)

Aza mampiteny ahy zavatra tsy nolazaiko hoy aho...

Izaho raha tonga eto tsy mitsara hoe paiso na koa hoe....fa tonga eto aho hampianatra, handresy lahatra hanitsy izay diso ary koa hitaiza ny olona amin'ny fahamarinana...

« Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, » (2 Timoty 3:16)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/01/2020 14:48
F'hita fa izany no ao an-tsainao re ry RBNIR..

Inona no maha-menatra anao tsy hiteny ny ao an-tsainao re ry RBNIR? Ataonao fa tsy efa takatr'i Bainina "ao ambony ao" moa izao ao an-tsainao ao izao ry RBNIR?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/01/2020 21:08
rhaj0
F'hita fa izany no ao an-tsainao re ry RBNIR..

Tena hitanao ny ao anatiko ao rhajo a??? lazaiko aminao fa raha ianao no mahita ny ao antsaiko sy ny hitako ao...torakovitra ianao!!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/01/2020 21:11
Mahery be angaha ny guerre d'imazination an-dRBNIR ao?

Avoahy ho hita ry RBNIR, f'aza manao resaka tsy loa-body toa io aa
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 20/01/2020 21:42
rhaj0
Mahery be angaha ny guerre d'imazination an-dRBNIR ao?
Avoahy ho hita ry RBNIR, f'aza manao resaka tsy loa-body toa io aa

Hafa hoy aho ny immagination ary hafa ny réel e! ny ahy aloha dia réel no hiainako....

Tsy ho zakanao izany raha hitanao e!!!!
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 21/01/2020 14:29
Avoahy izay resaka ry RBNIR aa.. Sa mahamenatra izy izao?

Nefa anie, milaza-tena i RBNIR fa miresaka aminy i JEsosy, avy etsy antongom-pandrianany isan-kariva ee..

Koa raha nahazo MAIMAIM-POANA ry RBNIR dia zarao MAIMAIM-POANA koa aa...

Sa tianao hanome ny 1/10-n'ny hananako ato ho anao koa aho ry RBNIR?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/01/2020 14:39
izaho tsy mandray ny 1/10 fa mpandoa ny 1/10....ary matoa aho mandoa dia fantatro fa izay no marina araka ny baiboly...

Raha ny baiboly no vakiana (tsy mahazo mihinana na dia iraimbilanja amin'ny 1/10 aho fa lasa mpandroba an'Andriamanitra...

« Handroba an'Andriamanitra va ny olona, no mandroba Ahy ianareo ? Nefa hoy ianareo: Amin'inona moa no androbanay Anao ? Amin'ny fahafolon-karena sy ny fanatitra*. [Heb. fanatitra asandratra] » (Malakia 3:8)

Matahotra Azy aho ary tsy sahy mandroba Azy....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 21/01/2020 15:03
Ilazao an'izany I HRNRN ry RBNIR aa... Ea hitanao ao tsara ny ataon'i HRNRN, fa toa ianao koa no mpitam-bola ao, fa dia maninona no eto ianao no mipapapapa..

sa mety TSY iaraka ilafika aminao I HRNRN raha anarinao toa io lazainao io ambony io?

Fa ilay "resaka tsy ho zaka raha hita" ho'a toa tsy mety zarain-dry RBNIR MAIMAIM-POANA mihintsy ee??

Inona ny olana ry RBNIR aa? bedin'i HRNRN ianao raha miteny eto satria zahay tsy nandoa 1/10??
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 21/01/2020 15:16
Tsy hozakanao izany hahita sy hifanatrina Aminy izany fa eo vao hitamberina aminao avokoa ireo teny faniratsirana nataonao taminy e!!!! Ho torakovitra ianao hahafantatra hoe ay tsy mpandainga ry RBNIR fa tena misy marina tokoa Izy....

Fa iriko aloha mba hotanteraka aminao ihany e! amin'izay i rhajo kelin'i Jesosy mba hijoro vavolombelona eto amin'izay hoe tena marina ry zalahy ny nambaran'i RBNIR fa tena velona any marina tokoa i JEsosy a!!!

Any aoriana any rhajo! rehefa hiverina eny amin'ny rahon'ny lanitra izy dia izao no hitranga...

« Indro Izy avy amin'ny rahona; ary ny maso rehetra hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, Amena. » (Apokalypsy 1:7)

« Ary ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mbamin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia niery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra; » (Apokalypsy 6:15)
« ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy; Mianjerà aminay, ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny Zanak'ondry; » (Apokalypsy 6:16)
« fa tonga ny andro lehiben'ny fahatezeran'ireo*, ka iza no mahajanona? [* Na: ny fahatezerany] » (Apokalypsy 6:17)

Tomany no ho re etsy sy eroa ary eo vao samy hanenina avokoa fa hoe kay tena nisy marina tokoa ILAY NOTSIRATSIRAINA HATRIZAY.....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 21/01/2020 15:31
Bouhouhou... Hay ve rediredin'Apokalipsa no manome nofy ratsy anao ao ry RBNIR ee...

hi hi hi.. mbo namaky kely Apoaka-lipsa aho in-1 mandeha, fa mitefotefoka mihintsy ny vokabolary feno fankahalana faharatsiana an'ilay nanoratra ny Apokalipsa.

The Book of Revelation was written sometime around 96 CE in Asia Minor. The author was probably a Christian from Ephesus known as "John the Elder."

Io ilay hoe, if you can't convince them, scare them.

Dia ianao efa lehilahilehibe io, fa mba tongava saina @ izay ry RBNIR aa...
raha tsy izany dia asivo couche ao ambany robe-lava fotsinao ao ry RBNIR, fa ho latsaka foana ao izay tsy tokony ho latsaka raha misy manaitra hoe bouhouhou anao eo ry RBNIR
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/01/2020 08:45
rhaj0
Dia ianao efa lehilahilehibe io, fa mba tongava saina @ izay ry RBNIR aa...

na dia izay fotsiny aza v tsy tokony efa mba hahatonga saina anao hoe maninona ary ilay rangahy lehibe, nahita fianarana ary tsara toerana amin'ny asa sy otran'ny mba...ity no.... ????

Alefalefaso ihany hoy aho ny fisainana e! izaho ange hoy aho tsy zazakely ka hanaiky hambakain'ny olona e!

Fa ny marina dia izaho tsy mpandainga raha miteny hoe misy zavatra iainako ankehitriny tsy iainanao, zavatra hitako tsy hitanao, ary zavatra reko tsy renao.....

« Antsoy Aho, dia hovaliako ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao. » (Jeremia 33:3)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 22/01/2020 17:06
Eritrereto tsara ao azany ny mampihorohoro anao ao @ izao Apoakalipsa ao izao ry RBNIR aa...

Eritrereto tsara rahefa mamaky azy ao ianao, dia hoe, I Jesosy ve mba nampitahotra tamina Anjely/bibidia/parasy/vomanga toa izany koa?

Eritrereto tsara hoe, ilay John the Elder no nanoratra izay saim-pantany tao. Sady TSY mpianatr'i Jesosy akoriny ilay rangahy. Fa raha ny fahitako azy, mahay manoratra mampitahotra sy manatefotefoka fahalozana izy, dia ny soratrany (angano) no noraisin'ireo nanambatra io baiboly io.


Izay fa aza manaiky rebirebena @ izany intsony ho'a ry RBNIr, ary aza mandrebireby olona @ izany koa, fa efa mandroso be anie ny taona eee..
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 22/01/2020 17:34

rhaj0
Eritrereto tsara ao azany ny mampihorohoro anao ao @ izao Apoakalipsa ao izao ry RBNIR aa...

Eritrereto tsara rahefa mamaky azy ao ianao, dia hoe, I Jesosy ve mba nampitahotra tamina Anjely/bibidia/parasy/vomanga toa izany koa?

Eritrereto tsara hoe, ilay John the Elder no nanoratra izay saim-pantany tao. Sady TSY mpianatr'i Jesosy akoriny ilay rangahy. Fa raha ny fahitako azy, mahay manoratra mampitahotra sy manatefotefoka fahalozana izy, dia ny soratrany (angano) no noraisin'ireo nanambatra io baiboly io.


Izay fa aza manaiky rebirebena @ izany intsony ho'a ry RBNIr, ary aza mandrebireby olona @ izany koa, fa efa mandroso be anie ny taona eee..


I John the elder resahinao io anie ry rhaj0 dia i Jaona ihany e lol, izy no nanoratra ny evanjelin'i Jaona, dia izy ilay milaza ny tenany hoe ilay mpianatra tian'i Jesosy dia izy koa no nanoratra ilay epistily 1jaona, 2jaona, 3 jaona

Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/01/2020 00:36
gogoleho tsara dia safidio izay hitanao fa lehibe ny fitombenany izany eee..

There may have been a single author for the gospel and the three epistles. Tradition attributes all the books to John the Apostle. ... In the case of Revelation, many modern scholars agree that it was written by a separate author, John of Patmos, c. 95 with some parts possibly dating to Nero's reign in the early 60s.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/01/2020 06:47
rhaj0
Izay fa aza manaiky rebirebena @ izany intsony ho'a ry RBNIr, ary aza mandrebireby olona @ izany koa, fa efa mandroso be anie ny taona eee..

Ka i Jesosy mihitsy ange no manamafy ny fahamarinan'ilay voasoratra ao amin'ny apokalipsy ankehitriny e!
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 4 >