lozan'olona

1. rhaj0 ( 02/01/2020 16:09)
Akisako eto ity fa zava-dehibe loatrany.

rhaj0:

Maro no mieritreritra fa "lozan'olona" ny mpino toa an'i RBNIR, satria rigide be @ dogme (efa lany andro) ao izy, ary dia mampiasa ary dia manindry sy mi-exploiter ny manodidina azy.

Fa mbola misy "lozan'olona" koakoa, dia ny mpino toa an'i Gasy1zay. Ireo indray dia manandra-tena hoe "naterabaovao", na ilay hoe "born-again". Ireto dia "mino" fa "Kristy mintsy no velona ao aminy", ary dia izay mba eritreriny (adala) rehetra ao, tonga dia akapony tsisy henatra fa "Kristy velona ao aminy mintsy no niteny azy an'izany".


Danz be an... mba mivoatra daholo ny olona, fa tena giravy ny fivoaran-tsain-dry "born-again"


Tena aleoko lavitra mihintsy, rehefa samy giravy ihany, dia ny mpino toa an'i Hery, katolika, mba moderina ihany, ary mba manaiky ny faha-samihafana ohatra, ary azo iresahana..
Tratry ny taona Hery... :-)
novalian'i rhaj0 ny 12/02/2020 13:16
2. gasy1zay ( 02/01/2020 16:44)
Azon'i rhaj0 fa misy olona zany tsy mahatanty fampianarana tsy misy kilema fa mangididy ny sofiny vao lazaina hoe fahotana izao na izatsy dia aleo ihany mitady toriteny modere sy inclusif fa ohatrany mamely mafy loatra ny marina. Efa voasoratra daoly anefa zany ...

Ka io rhaj0 na ianao vegetarien na tsia fa tsy hoe vegetarien 80% fa rehefa krisimasy sy faran'ny taona dia aleo mba hihinana vorona sy cochon de lait loll

Azonao ve e? Ny kristiana dia tokony hino ny voalazan'ny baiboly ( genesisy hatrany @ apokalipsia) fa tsy hoe zay metimety aminy ihany na hoe zay metimety @ fiarahamonina. Zay ilay hoe fampianarana mety @ sofina. Za tsy miaro fiangonana na anarampiangonana ka mitady kristianisma clientelisme fa milaza sy mizara ny voasoratra ao anaty baiboly, izay teninandriamanitra hoan'izay milaza ny tenany ho kristiana. Tsy maninona raha tsy mino ny sasany fa araka ny nambara hatrizay dia Andriamanitra nanome ny tsirairay hanana safidy malalaka, izay inoany, izay tompoiny, izay fifandraisany amin'Andriamanitra sns...izaho tsy mila sitraka amin'olona fa Andriamanitra ihany no ilako sitraka fa izy no tompon'ny hery sy fahefana :)
3. rhaj0 ( 02/01/2020 18:10)
rhaj0:
... ary dia izay mba eritreriny (adala) rehetra ao, tonga dia akapony tsisy henatra fa[size=3] "Kristy velona ao aminy mintsy no niteny azy an'izany".[/size]

Asa raha takatr'i GAsy1zay ny maha-LOZA an'io fisainana io.

... izay mba eritreriny (adala) rehetra ao, tonga dia akapony tsisy henatra fa ... marina TSY azo iadian-kevitra.


Tena mba ahoana izany ity tany ity raha samy manao an'io daholo ny tsirairay??

LOZA sa tsy LOZA???
4. gasy1zay ( 03/01/2020 01:58)
Fa angaha moa tsy zay ilay hoe liberte de religion?
5. RBNIR ( 03/01/2020 04:47)
rhaj0:

Maro no mieritreritra fa "lozan'olona" ny mpino toa an'i RBNIR, satria rigide be @ dogme (efa lany andro) ao izy, ary dia mampiasa ary dia manindry sy mi-exploiter ny manodidina azy.


Ilay hafatra ange tsy ahy fa avy amin Andriamanitra rhajo e! Fampahafantarana no ataoko tahaka ny mpilaza meteo io.., tsy maintsy miteny rehefa ho avy ny cyclones dia manoro ny olona ny tokony hataony.,.,

Dia diso v izy @izany satria manambara ny marina handosiran ny olona?
6. RBNIR ( 03/01/2020 04:56)
2 Timoty 4:3
[3]Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany;

Io teny io no mahatonga anao miteny tahaka izany rhajo.,....

Hoy koa anefa ny tenin Andriamanitra hoe..

Jakoba 3:2
[2]Fa tafintohina amin'ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy olona tsy mba tafintohina amin'ny teny, dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafehy ny tenany rehetra koa.
7. rhaj0 ( 03/01/2020 12:49)
Averiko indray:
Tena mba ahoana izany ity tany ity raha samy manao toa anareo roaroa daholo ny tsirairay??

Izay ao an'eritreritra (adala) an'ny tsirairay izany, tonga dia akapoka, na hoe
1- izay ilay dogme, ary dia io Ibaotsimivily io
2- tena ilay Numero Uno ao anaty mihintsy no m(amp)iteny, ary dia io Itsimanaoafatsynysaimpantany io

Ilay 1- io no fataon-dry RBNIR. Ilay "dogme" anefa dia an'azy irery ao ihany, fa ny olona hafa rehetra TSY mikitika na mahakitika an'izany akory.
Nefa rehefa manao toetra sy fisainana toa izany ny Moslimo fanatika dia avo be ny vava.
Hoe: ny "dogme"-ko irery, ny "dogme"-ko ihany, fa ny an'ny hafa rehetra dia t*y

Ilay 2- io no fataon-dry Gasy1zay. Ilay "Numero Uno" an'azy ao io anefa TSY fantatra ary tsy rahirahian'ny hafa rehetra akory.
Nefa rehefa manao toetra sy fisainana toa izany ny Taliban dia avo be ny vava
Hoe: ny "Numero Uno"-ko irery, ny "Numero Uno"-ko ihany, fa ny an'ny hafa rehetra dia t*yNy olona maoderina dia mihaino ny hafa, manaja ny faha-samyhafana, manao compromis. Izany ny atao hoe: mi-vivre en societe.
8. RBNIR ( 03/01/2020 13:07)
Tsy ahitana ny marina ny fiatsarambelatsihy rhajo!
Ilaina ny mijoro @ fahamarinana mba ho hitan ny hafa fa tsy afenina....

Lioka 11:33
[33]Tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao an-davaka, na ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro izy, mba ho hitan'izay miditra ny mazava.
9. RBNIR ( 03/01/2020 13:12)
NB : ny marina tsy maintsy ambara fa anjaran ny tsi11. no mandray na tsia....
Malalaka ny safidy sa ianao mahatsiaro ho voakasika ihany indray. no.., ??? :-)
10. rhaj0 ( 03/01/2020 13:27)
Raha ny fi(s)ainanareo RBNIR sy Gasy1zay IRERY ao anie no mievoka ao @ izay dogme sy Numero Uno anareo IRERY ao, dia anareo ny anareo, ary tena "safidy" sy "liberte de religion" tokoany ny anareo ee...

Fa ny marefo sy osa dia ambakain-dry RBNIR, ohatra, hikepohany ny 1/10-n'ny vola kelin'ny olona.

Ohatra koa hoe, ilay baorina-againina toa an'i G Bush anie, ka ilay finoany (adala) fa hoe ao aminy mihintsy HONO I Jesosy, dia izay no nanamarinany ny nanafihana (sy nanapotehina) an'i Iraq? Inona no idiran'ny Jesosy @ izany???


Fa dia mba manara-baovao koa ve nareo ry izy roaroa, RBNIR sy Gasy1zay, manaraka sy mandinika ny ataon'ny mpitia dogme sy numero uno toa anareo, fa tsy dia hoe, tsisy vaovao eto an-tany, fa ilay ao @ boky tonta ihany no vaovao (mahafaly)?

ha... ka dia tsy gaga aho raha toa io nareo izany ry RBNIR sy Gasy1zay...
Fa tsara fa tohizo ee.. tohizo velabelaro eto ny maha-Ibaotsimivily sy Itsimanaoafatsynysaimpantany an'i RBNIR sy Gasy1zay... ary voninahitry ny kristianisma daholo HONO izany ... mety mb(ol)a misy ihomehezana (ihany) :-)
11. gasy1zay ( 03/01/2020 15:38)
rhaj0 mila sitraka amin'ny olona fa araka ny nambarako dia izaho dia Andriamanitra ihany no ilaiko sitraka, tsy maninona na mapme an'i rhaj0 aza fa izay hoa ilay liberte de religion, samy manana izay inoany ka adalan'izay mihevitra fa tsy marina izay inoany
12. rhaj0 ( 03/01/2020 17:28)
Eny ho'a eee... tsy nijery afa-tsy ny "sitrak'Atra" ry G Bush, ary dia nopotehiny Iraq; nolazainy mihintsy fa Jesosy tao anatiny no niteny azy an'izany, arak'ilay finoan'ny baorina-againina.

Dia I Trump koa... hoe Jerosalema. Dia nanao oye-oye tokoany ry Gasy1zay baorina-againina. SAtria mantsy sitrak'Atra koa HONO ny fahorian'ny Palestiniana, ary TSY mila ny sitraky ny Palestiniana ry Gasy1zay
[size=1]Raha ny marina anefa dia I Trump dia TSY mino beuh toa an-dry baorina-againina akoriny, fa nataony fotsiny ilay Jerosalema ahazaony ny vaton-dreo lahifotsy adala evanjelistra. Dia ilay gasy iray izay avy koa no manao oye-oye.[/size]
13. gasy1zay ( 03/01/2020 19:14)
Izaho aloha rhaj0 dia tsy afaka ny ho tompon'Andraikitra @ zay ataon'ny olombelona milaza ho kristiana any izay fitsaranao azy ao tsy maninona, ianao ve dia azoko anontaniana hoe maninona ny athe sasany manao an'zao na zao?
14. rhaj0 ( 03/01/2020 19:18)
fa I Gasy1zay manao oye-oye.
Ndana halalino kely hoe, inona ilay atao hoe "enabler".
15. RBNIR ( 04/01/2020 18:12)

Fa tsara fa tohizo ee.. tohizo velabelaro eto ny maha-Ibaotsimivily

Mila mandeha mahitsy rehefa miaraka @ Andriamanitra.., fa tsy mivilivily


2 Mpanjaka 22:2,5
[2]Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah kosa izy ka nandeha tamin'izay rehetra nalehan'i Davida rainy, fa tsy mba nivily, na ho amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia.
[
16. rhaj0 ( 05/01/2020 14:37)
Eny ho'a ry RBNIR aa... aza mivilivily @ ilay Dogma mihintsy ry RBNIR fa hambakao dia hoseho ny mahantra sy ny ory.
- Ny mahantra vao mainka hakao 1/10-karena keliny
- Ny ory sy malahelo ampanantenao tsy misy ao, sady alaivo ihany ny 1/10-karena keliny

Ataovy ao foana ny RBNIR aa.. f'angaha ataonao fa tsy hitan'i Bainina "ao ambony ao" ianao "tsy mivilivily" arak'ilay Dogma HONO, nefa manambaka sy manosihosy olona ao io, mba ahazoanao ilay ticket any paradisa, mbola arak'ilay Dogma ihany.
(nefa anie efa in-100 no notenenina teto ilay RBNIR hoe, efa naniraka i Jesosy ny hanome MAIMAIM-POANA eee....)
17. RBNIR ( 05/01/2020 15:27)
rhaj0:

Eny ho'a ry RBNIR aa... aza mivilivily @ ilay Dogma mihintsy ry RBNIR fa hambakao dia hoseho ny mahantra sy ny ory.
- Ny mahantra vao mainka hakao 1/10-karena keliny
- Ny ory sy malahelo ampanantenao tsy misy ao, sady alaivo ihany ny 1/10-karena keliny

Ataovy ao foana ny RBNIR aa.. f'angaha ataonao fa tsy hitan'i Bainina "ao ambony ao" ianao "tsy mivilivily" arak'ilay Dogma HONO, nefa manambaka sy manosihosy olona ao io, mba ahazoanao ilay ticket any paradisa, mbola arak'ilay Dogma ihany.
(nefa anie efa in-100 no notenenina teto ilay RBNIR hoe, efa naniraka i Jesosy ny hanome MAIMAIM-POANA eee....)

« Toy izany koa no nandidian'ny Tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara. » (1 Korintiana 9:14)

Ary efa noporofoina teto fa ny 1/10 dia mbola tandremana araka ny fampianaran'i Jesosy....
18. rhaj0 ( 05/01/2020 15:38)
hozy i PAOLY:

« Toy izany koa no nandidian'ny Tompo, fa [size=20]izay mitory[/size] ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara. » (1 Korintiana 9:14)


hozy JESOSY:

Matio 10:7
Ary raha mandeha [size=20]hianareo mitory [/size]...

Matio 10:8
.. efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa [size=20]manomeza maimaimpoana.[/size]RAha hanao bemarenina @ hafatr'i Jesosy ve moa ianao ry RBNIR, izaho indray ve hi-contredire anao @ izany, fa dia tsara Fa Tohizo ee...

i Paoly, izay Saoly-mpanenjika-Kristiana-taloha foana lolohavin-dry RBNIR..
Dia ny hafatr'i Jesosy dia arian-dry RBNIR ny an-jaoridira..
koa na izaho azany tsy mahavita an'izany :-)
bravo RBNIR :-)
19. RBNIR ( 05/01/2020 16:03)

rhaj0:

hozy i PAOLY:

« Toy izany koa no nandidian'ny Tompo, fa [size=20]izay mitory[/size] ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara. » (1 Korintiana 9:14)


hozy JESOSY:

Matio 10:7
Ary raha mandeha [size=20]hianareo mitory [/size]...

Matio 10:8
.. efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa [size=20]manomeza maimaimpoana.[/size]RAha hanao bemarenina @ hafatr'i Jesosy ve moa ianao ry RBNIR, izaho indray ve hi-contredire anao @ izany, fa dia tsara Fa Tohizo ee...

i Paoly, izay Saoly-mpanenjika-Kristiana-taloha foana lolohavin-dry RBNIR..
Dia ny hafatr'i Jesosy dia arian-dry RBNIR ny an-jaoridira..
koa na izaho azany tsy mahavita an'izany :-)
bravo RBNIR :-)

Efa nentina teto ny porofo fa i paoly dia i Jesosy mihitsy no nampahafantatra azy tamin'ny mpianatra fa nofidiny i paoly....

« Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy, atao hoe Ananiasy; ary hoy ny Tompo taminy tamin'ny fahitana: Ry Ananiasy. Dia hoy izy: Inty aho, Tompoko. » (Asan'ny Apostoly 9:10)
« Ary hoy ny Tompo taminy: Mitsangàna, ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imahitsy, ka izahao ao an-tranon'i Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy; fa, indro, efa mivavaka izy; » (Asan'ny Apostoly 9:11)
« ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra-tanana taminy, mba hahiratra indray ny masony. » (Asan'ny Apostoly 9:12)
« Ary Ananiasy namaly hoe: Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny haben'ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina tany Jerosalema. » (Asan'ny Apostoly 9:13)
« Ary manana fahefanay koa avy tamin'ny mpisoronabe izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. » (Asan'ny Apostoly 9:14)
« Fa hoy ny Tompo taminy: Mandehana, fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny Zanak'isiraely; » (Asan'ny Apostoly 9:15)

Vakio tsara io teny io fa Jesosy mihitsy no naniraka an'i Ananiasy handeha hampahiratra ny mason'i Saoly (niova ho paoly)

Tompoko efa reko tamin'ny maro ....ny nataon'izany lehilahy (saoly) izany....Fa hoy ny Tompo taminy mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako....

Fanampiny i paoly irery no nanaiky tsy hovelomin'ny fiangonana fa ry kefasy (petera iray amin'ny apostoly 11 lahy) dia novelomin'ny fiangonana soamatsara.....

« [Ny nandeferan'i Paoly tsy hovelomin'ny fiangonana tao Korinto] Tsy olona afaka va aho? Tsy Apostoly va aho? Tsy efa nahita an'i Jesosy Tompontsika va aho? Tsy asako ao amin'ny Tompo va ianareo? » (1 Korintiana 9:1)
« Raha tsy Apostoly ho an'ny sasany aza aho, dia Apostoly ho anareo tokoa; fa ianareo no tombo-kase mah'Apostoly ahy ao amin'ny Tompo. » (1 Korintiana 9:2)
« Izany no avaliko izay manadina ahy. » (1 Korintiana 9:3)
« Moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay? » (1 Korintiana 9:4)
« Moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino* va izahay, tahaka ny Apostoly sasany koa sy ny rahalahin'ny Tompo ary Kefasy? [* Gr. anabavy] » (1 Korintiana 9:5)
« Sa izaho ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa? » (1 Korintiana 9:6)

Farany Jesosy mihitsy no niteny hoe....

« Ary mitoera ao amin'izany trano izany, ka mihinàna sy misotroa izay zavatra omeny; fa ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano. » (Lioka 10:7)

Ngah lasa tsy maimaipoana indray ilay izy fa lasa nisy karama rhajo?????
20. RBNIR ( 05/01/2020 16:38)
Dia hita marina tokoa fa zaza-vao amin'ny finoana raha ianao....Tsy misy azonao izay voasoratra anaty soratra masina rhajo....fa ezahinao ampiasaina hanamarinanao ny tsy finoanao....

ny fanasitranana , ny toriteny sy fampianarana, ny famoahahana demonia sy fahasoavana isan-karazany...ireny no nodidina fa tsy maintsy omena maimaipoana fa tsy mahazo manao otran'i dokotera (manasitrana dia avy eo mitaky vola ho sandany)....

fa ilay olona mpitory kosa dia tena adidin'ny mpino (fiangonana) mihitsy no mamelona azy....HOY I JESOSY araka ny lio.10:7!!!!

Ankoatran'ilay lioka.10:7 dia ity koa misy iray « Ary izay tanàna na vohitra hiakaranareo, dia fantaro tsara izay miendrika ao; ka mitoera ao aminy mandra-pialanareo. » (Matio 10:11)

Mitoera ao aminy mandra-pialanareo (tsy fantatra na andro 1 na 2 na herinandro na iray volana na heritaona fa ny voasoratra dia hoe mandra-pialanareo (tsy olona 1 fa maromaro) no velomina araka ilay Lio.10:7 (velomin'ny mpino = velomin'ny fiangonana 1 Kor.9:1-6....

Inona moa no karama nomen'Andriamanitra ireo olona voafidy manokana hanao ny asany fahiny????
« Fa ny Levita ihany no hanao ny fanompoana momba ny trano-lay fihaonana, ary izy no hitondra ny helony; ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny taranaka fara mandimby izany, fa tsy hanan-tany ho lovany eo amin'ny Zanak'Isiraely izy. » (Nomery 18:23)
« Fa ny fahafolon-karen'ny Zanak'Isiraely, izay ateriny ho fanatitra ho an'i Jehovah, dia efa nomeko ho an'ny taranak'i Levy ho fananany; izany no nilazako taminy hoe: Tsy hanana lova eo amin'ny Zanak'Isiraely izy. » (Nomery 18:24)

(ireny olona ireny dia tsy manana anjara fivelomana intsony fa Andriamanitra no mamelona azireo)...ary ny ampahafolony no natokany hanaovana izany....

Vakio tsara ny baiboly fa ny apostoly 11 lahy niaraka tamin'i Jesosy nandao ny asa fivelomany fa lasa nivelona tamin'ny filazan-tsara sisa....

« Dia hoy Petera: Indro, izahay efa nahafoy izay nety ho anay ka nanaraka Anao. » (Lioka 18:28)


© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1625