Angano Arira an-tsary

1. rhaj0 ( 14/12/2019 21:22)
novalian'i rhaj0 ny 07/02/2020 04:39
2. rhaj0 ( 14/12/2019 21:26)
3. RBNIR ( 16/12/2019 08:55)
Izany an? dia hono hoy aho rhajo? raha misy izany olona 2 mifanaraka hiady: tokony hiditra v ny hafa sa tsy tokony ?

Ohatra hoe i rhajo maka adiversera any canada any dia mifanaiky hanao duel ianareo, eken'i sain'i rhajo v hiditra hanampy ny adiverseranao ny olona hafa hamono anao?

Soa ihany Jesosy fa mampianatra ny olona hifankatia....(amin'izay tsy ilaina intsony miteny olona tahaka izany...

Rehefa Mifankatia tsy ho tonga amin'ny ady na oviana na oviana....

Ary tsy fantatr'i rhajo mihitsy izany hoe nanana zanaka hafa ankoatran'i kaina sy abela i adama sy Eva?????
4. rhaj0 ( 16/12/2019 13:01)
esy e ry RBNIR.. dia mbola manamafy I RBNIr fa lehibe ny fitombenan'ireo. Tairo ao azany dia torio sy averimbereno eny @ alitara, fa izaho indray ve hanakana anao tsy hamelabelatra fahavendranana toa izany re ry RBNIR.
Dia ao ianao izany ihomehezan'ny Ankizy ao ee :-)

5. RBNIR ( 17/12/2019 12:54)
Io indray i rhajo ilay tsy sahy mamaly mivantana izay lazaiko......fa maninona kay???? IZAY MANANA MASO AOKA HAHITA!!! IZAY MANANA SAINA AOKA HISAINA!!!
6. rhaj0 ( 17/12/2019 14:19)
"tsy sahy" mamaly ny resak'i RBNIR HONO...
Mbola tianao hihomehezan'ny ankizy bebe kokoa ve ianao ry RBNIR?
Letia ee.. izaho efa mba hoe, aleo avela any @ hadalany any I RBNIR. Nefa misikotsikotra indray re ilay RBNIR.. ka dia ito n'enao izany ry RBNIR aa...

RBNIR:
Izany an? dia hono hoy aho rhajo? raha misy izany olona 2 mifanaraka hiady: tokony hiditra v ny hafa sa tsy tokony ? ...

Ka ilay vadin'i Manga mba tia ny vadiny... hi ih hi..
Ny "ankasarotan'ny fahavalonao" izany matsiro kokoa noho ny tanan'Ivadinao ry RBNIR, satria izany HONO hozy I Deteronomia.
Bravo RBNIR :-)

RBNIR:
Ary tsy fantatr'i rhajo mihitsy izany hoe nanana zanaka hafa ankoatran'i kaina sy abela i adama sy Eva?????

NOrmal be an-dry RBNIR mihintsy ve ny "mamely anabavy" ee??Dia ao ianao izany ry RBNIR aaa... :-)
7. RBNIR ( 17/12/2019 14:59)
1- satria Andriamanitra dia marina (juste) tsy manaiky angaredona Izy n'inona n'inona antony....(rehefa nifanaiky ny hanao duel ilay olona).....ny olona koa dia nametraka tsara izany fitsipika izany (raha olona marina = juste)....

2- taloha Andriamanitra (averiko ihany taloha be) nanaiky lova tsy mifindra raha ny baiboly no vakiana....taty aoriana vao nametraka lalàna izy fa ovana izany....

Ny antony? : tsy hotanteraka mihitsy ilay teniny hoe mamenoa ny tany raha tsy nanaiky izay Izy...
8. rhaj0 ( 17/12/2019 16:23)
Avo vava be mihintsy ry RBNIR teo hoe, TSY hanova lalàna I JK fa ny teo ihany no avadibadikany. Nefa efa hita izao fa nanova lalàna I JK, ary TSY nandeha tany @ Sinagaoga intsony.

Eto indray, ilay "mamely anabavy" hono normal (taloha) hozy RBNIR, fa taty aoriana vao niova.
(Io izao nefa mbola ampiharin'ny (kristiana) sasany..)

Ka ovana ny lalàna sa tsy ovana ry RBNIR aaa??

Izany no alehany rehefa RBNIR Rabetsindrontsindroka
RBNIR lehilahilehibe... tsy menatseee...
9. rhaj0 ( 17/12/2019 16:23)
10. RBNIR ( 17/12/2019 16:52)

rhaj0:

Avo vava be mihintsy ry RBNIR teo hoe, TSY hanova lalàna I JK fa ny teo ihany no avadibadikany. Nefa efa hita izao fa nanova lalàna I JK, ary TSY nandeha tany @ Sinagaoga intsony.

Eto indray, ilay "mamely anabavy" hono normal (taloha) hozy RBNIR, fa taty aoriana vao niova.
(Io izao nefa mbola ampiharin'ny (kristiana) sasany..)

Ka ovana ny lalàna sa tsy ovana ry RBNIR aaa??

Izany no alehany rehefa RBNIR Rabetsindrontsindroka
RBNIR lehilahilehibe... tsy menatseee...

Jehovah no nitondra ilay lalàna momba ny fanambadiana fa tsy i Jesosy...(Lev.18)...talohan'io dia mbola nifanambady ny mpiavana akaiky araka ny voasoratra (ohatra isaaka zanak'i Jakoba....

Jesosy nanohy izay napetrak'i Jehovah....isaky ny miteny Jesosy dia hoy Izy hoe efa voasoratra hoe....Izany hoe nanaja tsara ny voasoratra Izy izany.....

Tsy niala tamin'ny synagoga i Jesosy fa hoy ny voasoratra hoe...« Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny synagoga tamin'ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny. » (Lioka 4:16)

Araka ny fanaon'i Jesosy dia niditra tao amin'ny synagoga izy isaky andro Sabata...

11. rhaj0 ( 18/12/2019 02:32)
Fa ilay lalAna "mamely anabavy" toa Abel sy Kaina izany lasa niova, ary dia tsisy "nanaja ny voasoratra" intsony ny taty aoriana.. izay izy io ry RBNIR an?


Dia io ho'a i RBNIR Rabetsindrotsindroka, ka i Jesosy t@ mbola kely na fony tanora nandeha Sinagoga no notsindrohany. Nefa moa... f'angaha moa tsy nanangana Fiangonana ho azy i Jesosy ry RBNIR taty aoriana?

Ary io indrindra no ianaran'i HRNR, TSY mandeha Sinagoga intsony koa ry HRNRN sy RBNIR, ary pire, tsy mandoa ny rakitra any @ Sinagoga i RBNIR sy HRNRN, fa nokepohiny ho azy ny 1/10-karenan'olona.

Ka "sahy" sa "tsy sahy" mamaly resaka ry RBNIR aa??


12. RBNIR ( 18/12/2019 07:22)
Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny synagoga tamin'ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny. » (Lioka 4:16)
Jesosy efa nanomboka nitory ny tenin'Andriamanitra no teo....

Aiza ary izany ry rhajo faly hanohitra b fahatany fotsiny....

Synagoga = trano fivavahana....« dia hoy Izy taminy: Efa voasoratra hoe: Ny tranoko hatao hoe trano fivavahana (Isa. lvi. 7); fa ianareo kosa manao azy ho zohy fieren'ny jiolahy (Jer. 7. 11). » (Matio 21:13)

Rehefa misy trano hivavahan'ny 2 na 3 dia hoy i Jesosy hoe « Fa na aiza na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako, dia ao afovoany Aho. » (Matio 18:20)

Ka rehefa trano fivavahana dia afaka antsoina hoe synagoga...
13. RBNIR ( 18/12/2019 08:39)
rhaj0:

Dia io ho'a i RBNIR Rabetsindrotsindroka, ka i Jesosy t@ mbola kely na fony tanora nandeha Sinagoga no notsindrohany. Nefa moa... f'angaha moa tsy nanangana Fiangonana ho azy i Jesosy ry RBNIR taty aoriana?

Nanangana Izy satria voaroaka foana tany amin'ny synagoga....
Lojika B izany....

Tsy Izy no tsy te ho any fa ireo no nandroaka azy....« Izany teny izany no nolazain'ny ray aman-dreniny, satria natahotra ny Jiosy izy; fa efa nifanaiky rahateo ny Jiosy fa raha misy manaiky Azy ho Kristy dia horoahina hiala amin'ny synagoga. » (Jaona 9:22)
14. rhaj0 ( 18/12/2019 09:52)


Mazia-mazia... mirakla-mirakla aaa...

Izaho no Andrmntra. Izaho koa anefa no Zanak'Andmntra.
Ka dia izao ihany no Raiko. Ary izaho koa no nanabevohoka ny Reniko.


Aiza azany ny (tsy) lozika @ izany? hum.... tena tsy azoko mihintsy :-)
15. RBNIR ( 18/12/2019 10:24)

rhaj0:


Mazia-mazia... mirakla-mirakla aaa...

Izaho no Andrmntra. Izaho koa anefa no Zanak'Andmntra.
Ka dia izao ihany no Raiko. Ary izaho koa no nanabevohoka ny Reniko.


Aiza azany ny (tsy) lozika @ izany? hum.... tena tsy azoko mihintsy :-)

Efa nazavaina fa ny Andriamanitra (nom commun) dia fikambanan'ireo être vivant (créateurs) Voalohany ny Ray, eo ihany koa ny Zanaka ary eo ihany koa ny Fanahy Masina...

Ilay hoe tonga nofo, dia entina hanaporofona amin'ny olona fa tena misy Andriamantra any amin'ny tsy tazamaso any....
Rehefa mahita an'i Jesosy ianao dia tokony hiaky fa misy Andriamanitra any ambadika any...

http://forum.serasera.org/forum/message/m56b21d72b6a8b

« Ary izay mahita Ahy dia mahita Izay naniraka Ahy. » (Jaona 12:45)
16. RBNIR ( 18/12/2019 10:32)
misy fifandraisan'ny be ny Ray - Zanaka- Fanahy Masina « Izaho sy ny Ray dia iray ihany. » (Jaona 10:30)
Ary raha ny marina dia 1 ihany izireo amin'ny asa rehetra izay ataony....

Rehefa tena mivavaka ianao dia tena tsapanao izany....


17. rhaj0 ( 18/12/2019 13:55)
RBNIR:
« Izaho sy ny Ray dia iray ihany. » (Jaona 10:30)

Ka tena lehibe izany ny fitombenan'ity voalaza @ sary

kabari-nJesoa:
Izaho no Andrmntra. Izaho koa anefa no Zanak'Andmntra.
Ka dia izao ihany no Raiko. Ary izaho koa no nanabevohoka ny Reniko.


Bravo RBNIR... hahazo cadou ianao r@ 25.
Izany no tena hoe: CQFD a la RBNIR :-)
18. RBNIR ( 18/12/2019 13:59)

rhaj0:

RBNIR:
« Izaho sy ny Ray dia iray ihany. » (Jaona 10:30)

Ka tena lehibe izany ny fitombenan'ity voalaza @ sary

kabari-nJesoa:
Izaho no Andrmntra. Izaho koa anefa no Zanak'Andmntra.
Ka dia izao ihany no Raiko. Ary izaho koa no nanabevohoka ny Reniko.


Bravo RBNIR... hahazo cadou ianao r@ 25.
Izany no tena hoe: CQFD a la RBNIR :-)

Ka io tsy hoe isa ara-bakiteny fa FIRAISANA....Iray ihany izahay....hoy i JESOSY....
19. rhaj0 ( 18/12/2019 15:55)
Ka rahefa "iray ihany zareo" izany, hozy RBNIR, dia rahefa nametraka ny supermataozaohida tao @ Reniny ilay Rainy, dia mba tena "ao tsara @ ilay izy" koa izany ilay Zanany eee...

sa tena mifangaro voraka ny fahazoako azy, fa tsimpontsimponiko fotsiny ny etsy sy aroa (sahala @ fataon'i RBNIR), fa kay tsisy ifandraisany? :-)
20. rhaj0 ( 18/12/2019 23:58)
Mba mitantara angano arira (-mbazaha) i Bainina kely tamin-janany– Ezekiel 23:20
“There she lusted after her lovers, whose genitals were like those of donkeys and whose emission was like that of horses. ”

Fa mba menatra ihany i Andrianaivoravelona teo ampandikana ity angano arira (-mbazaha), ary dia novainy ilay "Tenin'Andrmntra", dia ny Baiboly.. :-)

Ezekiela 23:20
Fa izy dia maimay tamin'ireo lehilahiny, izay manana nofo tahaka ny nofom-boriky, ary ny avy aminy dia toy ny avy amin'ny soavaly.
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2189