Dia hoe ...

1. rhaj0 ( 14/10/2019 02:19)
Dia hoe...

Maty HONO i Jesosy, ary dia nalevina. Fa 3 andro taty aoriana, dia rahefa nankany ampasana ireo Raviavy, dia talanjona fa nivoha HONO ny varavarampasana; ary tsy tao intsony ny vatan'i Jesosy, fa hoe, HONO, efa 'niakatra' i Jesosy.

Dia nefa hoe, @ ankapobeny, dia ny 'fanahy' ihany no miakatra, fa ilay vatana, ilay nofo izay ho lasa vovoka, dia tavela eto an-tany.

Ka ny an'i Jesosy izany, noraofin'ny fanahin'i Jesosy ny vatany, ary dia iny ny anao lahy no lasa dia nianika ny lanitra eee...

Ny an'ny sarambabem-bahoaka (kristiana) anefa izao, dia efa lO ilay nofo izay vao tonga ity ilay hoe Fitsarana farany.

Ka dia ahoana izany no andraofan'ilay fanahin'ireto olona ny 'vatany' mba ho entiny hianika ny lanitra koa?

f'angaha tsy mampome rehefa hehezin'ny akoho toka-nify izao anganon'ny moyen-orient-de-l'an zero-izay-mbola-inoan'ny-kristiana-foana-h@-izao-2019-izao eee.... :-)
novalian'i RBNIR ny 15/01/2020 20:50
2. NytenakoIhany ( 15/10/2019 04:35)
Ny maha HONO azy dia arakaraka'ny safidin' isé, resaka finoana io

Ny maha vovoka na tsy vovoka azy dia tsy izay no zava-dehibe, satria ilay sarambabem-bahoaka kristiana tsy mivavaka @ ilay vovoka akory

Ny maha samihafa ny fanahy sy ny nofo ezahan' isé takarina aloha

Fa ny faran' ny androanao ri havako tsy maintsy ho isy na tianao na tsia

Tianao Andriamanitra Ray, tianao Jesosy zanany
3. rhaj0 ( 16/10/2019 00:09)
Ampiasao ihany ilay coco "tsindraidray" ry NytenakoIhany aa..

Ianao izany nampinoana hoe, ilay nofo ho lasa lO, fa ny fanahy ihany no hianika ny univers parallel.

Ny an'i Jesosy anefa, noraofiny ny vatany sy nofony alohan'ny ho lasa vovoka, ary dia iny izy no lasa.

Dia ao ianao izany ry NyTenakoIhany aaa... minou fotsy :-)
4. NytenakoIhany ( 16/10/2019 04:26)
Itanao ri rhaj0...

Fampisehoana ny maha lalintsaina ny olona iray ny fahaizany mandalina aloha vao maneho evitra

Indrindra...

Alohan'ny anan-kiananao zavatra iray dia fakafakao tanteraka aloha ny momba ilay zavatra

Ny tsy fahaizana izany dia azo itarafana ny maha anao anao

Indrisy...
5. rhaj0 ( 17/10/2019 01:51)
Dia hita mihintsy ry NytenakoIhany fa kristiana eee...

Tsisy resaka novaliany na nohalalininy fa ilay mpiresaka no resahiny.

Nefa toa tsy "kristiana" (manaraka an'i Kristy) indray ilay NytenakoIhany ity, satria ny ohatra namen-Jesosy aza TSY inoany sy arahiny.

Ka i NytenakoIhany moa izany ilay mino fa ny izao "fanahiny" izao ihany HONO no mianika ny univers parallel. Nefa i Jesosy nahatakatra tsara fa "hipetraka" eo ankavanana Izy, sady hisy "seza fiandrianana" izy teo.

Ka @ inona no "mipetraka @ seza" ry NytenakoIhany fa tsy @ divo aaa?? :-)

ka dia noraofin-Jesosy ny azy ny vatany sy nofony sy ny divony, fa tsy niandry ireo Raviavy nitondra sakay sa ranomanitra ho azy ao ampasana izy teo...

Esy eee ry NytenakoIhany tsy-kristiana eee... :-)
6. RBNIR ( 17/10/2019 08:41)
rhaj0:

Maty HONO i Jesosy, ary dia nalevina. Fa 3 andro taty aoriana, dia rahefa nankany ampasana ireo Raviavy, dia talanjona fa nivoha HONO ny varavarampasana; ary tsy tao intsony ny vatan'i Jesosy, fa hoe, HONO, efa 'niakatra' i Jesosy.

Efa nentina teto ny antony nananganana an'i Jesosy tamin'ny maty:
Mba hanaporofoana amin'ny olona fa misy marina tokoa ny fanananganana amin'ny maty (fa tsy hoe lainga akory)...

« Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana; » (1 Korintiana 15:13)
« ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo. » (1 Korintiana 15:14)
« Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana; » (1 Korintiana 15:16)
« ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo; ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo; » (1 Korintiana 15:17)

Tsy azoko hoe inona no olana amin'izany rhajo?
7. Timoty2009 ( 19/10/2019 04:34)
Mety tsy manaraka baiboly ianao, fa tamin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty ange ka mbola nofo e, ary niteny taminy mpianany mihitsy izy nanao hoe jereo ny tanako fa mbola ireo ny diana-fantsika namatsihana ahy ary ny matotoa tsy mba manana tôlana sy nofo amandrà tahakan'izao, izany mbola tsy fanahay izy tamininy,,ary aiza ho aiza ao @Baiboly moa no misy soratra hoe noraofiny fanahy ny vovo-taniny ref maty jesosy?
8. Timoty2009 ( 19/10/2019 04:43)

rhaj0:

Dia hoe...

Maty HONO i Jesosy, ary dia nalevina. Fa 3 andro taty aoriana, dia rahefa nankany ampasana ireo Raviavy, dia talanjona fa nivoha HONO ny varavarampasana; ary tsy tao intsony ny vatan'i Jesosy, fa hoe, HONO, efa 'niakatra' i Jesosy.

Dia nefa hoe, @ ankapobeny, dia ny 'fanahy' ihany no miakatra, fa ilay vatana, ilay nofo izay ho lasa vovoka, dia tavela eto an-tany.

Ka ny an'i Jesosy izany, noraofin'ny fanahin'i Jesosy ny vatany, ary dia iny ny anao lahy no lasa dia nianika ny lanitra eee...

Ny an'ny sarambabem-bahoaka (kristiana) anefa izao, dia efa lO ilay nofo izay vao tonga ity ilay hoe Fitsarana farany.

Ka dia ahoana izany no andraofan'ilay fanahin'ireto olona ny 'vatany' mba ho entiny hianika ny lanitra koa?

f'angaha tsy mampome rehefa hehezin'ny akoho toka-nify izao anganon'ny moyen-orient-de-l'an zero-izay-mbola-inoan'ny-kristiana-foana-h@-izao-2019-izao eee.... :-)

9. rhaj0 ( 19/10/2019 15:01)
Timoty2009:
Mety tsy manaraka baiboly ianao, fa tamin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty ange ka mbola nofo e, ary niteny taminy mpianany mihitsy izy nanao hoe jereo ny tanako fa mbola ireo ny diana-fantsika namatsihana ahy...

Ka dia izao izany hozy Timoty2009
1- maty Jesosy
2- dia nitsangana t@ maty
3- fa tena ny vatany sy nofony mihintsy no "nitsangana" dia nandehandeha izy, ary io naderaderany t@ mpianany io. Ary mazavabe hozy Timoty2009 fa tsy ny "fanahiny" no mandeha, fa ny vatany sy nofony, ary dia iny izy izany no handeha hianika any any an-danitra.

4- dia ahoana ilay ao @ fanaekem-pinoana: ilay andro faha-3 izany i Jesosy "nipetraka" teo ankananan'Atra, dia ilay Jesosy vatana sy nofo??

Sa ahoanoa indray ry Timoty2009? Ianao toa mahay Baiboly tsara.
10. Timoty2009 ( 19/10/2019 17:39)
Rehefa maty isika dia hitsangana rehefa tonga ny fotoana,ka raha mahazo ny fankajanilanitra dia hiakatra any andanitra isika,ary ny vatana sy nofo mihitsy io miakatra io,nefa tsy afaka handovan'ny lanitra ny nofo amandra saingy ampitafian'Andriamanitra ilay "Tsifahalovana" isika ka afaka mandova ny lanitra,,Mazava ho azy zany fa niakatra velona tany andanitra i Jesosy ary mbola vatana sy nofo tokoa iny niakatra iny nefa kosa hampitafian'Andriamanitra an'ilay "Tsifahalovana" izy ka afaka miditra ao @fanjakan'Andriamanitra,,,
11. Timoty2009 ( 19/10/2019 17:43)
ary vatana sy nofo mihitsy izy tamininy fanekempinoana iny fa saingy efa mitafy an'ilay "Tsifahalovana"
12. rhaj0 ( 19/10/2019 18:02)
Dia ianao nefa ry Timoty2009 dia Malagasy, ary efa nanatrika famadihana, ary mahita tsara fa lasa vovoka ilay nofo io. Koa na ny taolana aza rava; ny volo sy ny nify angaha sisa no tavela eo.

Ka inona intsony no "vatana sy nofo" afaka raofina dia entina hianika ny lanitra izany re ry Timoty2009?

Dia any @ lanitra aiza ho aiza koa nefa izany ee? Ianao efa nitaingina fiara-manidina ihany, dia mahalala tsara fa tsy azo taingenana io rahona io. Ianao efa mahita ny sarin'ny lanitra eraky ny internet, sary avy eny @ sambon-danitra ireny, ka aiza ho aiza @ izany no hipetraka ity "seza fiandrianana" re ry Timoty2009??


Sa tena mandainga ny Baiboly?? milaza atsanga tsy aman'orana ny (mpitantara ao @) Baiboly ry Timoty2009?? Sa tantara-angano no voalaza ao ary dia revirevy fotsiny izy io fa resaka TSISY mitombina??
13. Timoty2009 ( 19/10/2019 18:17)
Raha ohatra tsy fahalalana no ao aminao,dia hamindra fo aminao amzany tsy fahalalanao izany anie ny Tompo Jesosy Kristy avy any Nazareta, Fa raha tsy fitiavana sy fankahalana ny amzany Jesosy Kristy zany no ao aminao dia tsy hahafantatra ny aminy zava-miafina aminy fanjakan'Andriamanitra izany ianao, fa izany fitsanganan'ny maty handova ny fianana mandrakzay ao @Jesosy kristy izany no zava-miafina ao @fanjakan'ny lanitra ka tsy ho fantatrao na ho hitanao raha tsy miova amizao fotokevitra izao ianao
14. rhaj0 ( 20/10/2019 02:22)
Ry Timoty2009 zany koa anie, vao tsikafohana ny absurdité an'ilay izy, tonga dia tsy te-hiasa intsony ny coco-ndraTimoty, ary tonga dia soketainy hoe (sao) mankahala olona ny olona, fa tsy ny fandehan-javatra no avadibadiny tsara eee...

Ity azany jereo tsara ry Timoty, dia lazaovy koa hoe, (sao) feno fankahalana daholo ireo olona nanao ny video ee..

Dia ao ianao izany ry Timoty2009 mitsaratsara ny olona rehetra ao aaa... izany ve no kristiana re ry Timoty2009 ee?

15. Timoty2009 ( 20/10/2019 05:01)
Tsapako hoe tsy fahalalana sy tsy fitiavana nenao,sa mody mitapy?? ary enao tena itako hoe manohitra ny fivavahana,zany hoe tena "fankahalana" nenao, isaky ny mis dinika resaka finoana otrzao ato dia ianao tsikaritro manohitra foana ka de vakina fotsiny hoe mankahala ny Baiboly ianao, nefa hoy aho hoe raha tena tsy fahalalana tokoa no mis ao aminao de hamindra fo aminao ny tompo dia voavonjy ianao,, sa ianao mody mitapy?? mody te hampiasa loha olona fotsiny?? asa aloha tsy fantatro,,,fa raha io video anao io zavatra afaka amboarina ange io e! laingambazaha... fa zaho tena manahy mafy ny aminao ry RajhO tena ho very enao raha mbola ts miova,,iza ary no namorona anzao tontolo izao raha tsy mis Andriamanitra
16. Timoty2009 ( 20/10/2019 05:08)
Tena fankahalalana no betsaka ao aminao,ary miampy tsy fahalalana,,tsikaritro rehefa misy dinika resaka finoana toy izao ato dia ianao mpanohitra foana dia vakina fotsiny hoe tsy tia fivavahana ity olona ity, Sa enao mody mitapy fa tsy hoe tsy mahalala? te hampiasa loha olona ato @dinika fotsiny? tsy haiko aloha...raha io video alefanao io de afaka amboarina ange reny e, laingam-bazaha
17. rhaj0 ( 20/10/2019 10:26)
Timoty2009:
fa raha io video anao io zavatra afaka amboarina ange io e! laingambazaha...

Iza @ ireo "vazaha" no mandainga ry Timoty2009?

Ireo "vazaha" de l'an-zero-tao-moyen-orient, sa ireto "vazaha" nanao ny video, izay mitantara nu "laingan'ireo vazaha de l'an-zero-tao-moyen-orient"? :-)
18. Timoty2009 ( 20/10/2019 10:37)
ka ireo vazaha ireo koa tsy tia fivavahana mitovy aminao de izay maharatsy an'i jesosy no tantarainy sy afafiny ao de mino tokoa ry bory saina isany,,,Enao ve anefa mino fa misy Andriamanitra de mivavaka ve enao sa tsy mivavaka, fa raha olona tsy mino an'Andriamanitra mantsy tsy mba afaka hino izay lazaian'ny filazantsara, ka raha tsy mino enao de aleo ho anao samy irery zany tsy finoanao azy izany, nefa tsarovy fa mbola hoadinina aminao io ref tonga lay fotoana, tsy fantatrao anga fa sambatra kokoa ny mino nefa tsy mahita
19. rhaj0 ( 20/10/2019 11:47)
Timoty2009:
ka ireo vazaha ireo koa tsy tia fivavahana mitovy aminao de izay maharatsy an'i jesosy no tantarainy...

O ry Timoty2009: "(maha)ratsy Jesosy" hoz'ianao hoe ee????

Nefa anie dia "tantara" ao anaty Baiboly mazabave daholo ireo, ary nitranga t@ l'an-zero HONO, fa natao video @ izao l'an-2000 izao fotsiny ireo eee...

Ka ny "tantara" inona @ ireto ry Timoty2009 no "maharatsy an'i jesosy" azany eee:
- ilay Jesosy "mandeha eo ambony rano HONO", sa
- Ilay Jesosy "manjono HONO nefa kay misy akama manipy trondro", sa
- Ilay Jesosy "mamadika ny rano ho lasa divay HONO", sa
- Ilay Jesosy "nampitsangana t@ maty ny voalavo HONO", sa
- Ilay Jesosy "mamelona ny tolabila maty HONO", sa
- Ilay Jesosy "manasitrana ny malemy (@ kasi-tanana) sy ny jamba (@ fotaka) HONO", sa
- Ilay Jesosy "mamelona trondro efa voahendy HONO", sa
- Ilay Jesosy "mandoro ny boky vetakely HONO", sa
- Ilay Jesosy "mamelona ny bitro sy biibilava tanaty sary HONO", sa
- Ilay Jesosy "nianjera avy teny ambony lakroa dia lasa nitsangana t@ maty HONO"...


Hitako ery i Timoty2009 misanasana sahala @ ireo olona voan'ny finoanoam-poana ao @ ilay video ... esy eee... :-)

Aoka re ry Timoty2009 fa dia hihomehezan'ny Ankizy fotsiny anie nareo eee :-)
20. Timoty2009 ( 21/10/2019 03:47)
Nenao fankahalana no be indrindra fa ireny video ireny tantara misy ao aminy Baiboly no natao FILM mba entina ampitaina aminy olona ny zava-mahagaga nataony Jesosy ka olombelona no nilalao an'iny FILM iny fa tsy Jesosy ka ataon'ilay olombelona ahoana mo ny hande eny ambony ranomasina,hamaditra ny trondro ho lasa bediabe fa ny maha FILM azy dia atao izay fomba hahapety azy de natao "mise enscén" fa i Jesosy tena nandeha teny ambony ranomasina,nanangana ny maty fa tsy voalavo velively,Jesosy dia zanak'Andriamanitra ka mahay ny fahagagana izay tsy takatry ny sainao bado be io,,
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1727