FANAIRANA AVO MENA FAOBE LOZA MITOHY NY FAMOTEHANA an'i Madagasikara sy ansika vahoaka Malagasy

1. nygasysoafifameno ( 18/05/2015 14:46)


MADAGASIKARA Manentana ary Mitandrina ny Kolontsaina, ny Haren-tsaina,
ny HaiFAMPIANARANA, ny HaiFANABEAZANA ho olom-pirenena,
ny HaiFANARENANA, ny HaiFITONDRANA ny Firenena
sy ny HaiRINDRAn’ny FAMPANDROSOANA ny Firenena

Ny filoha sady namorona: Johnson Jacky THAÏNA
Professeur PLURIdisciplinaire et INTERdisciplinaire
Profesora Ny HaiMAROLAFY sy ny ROHIvondronan-taranja

Professeur d’Economie de Mondialisation des Problèmes de Relations Internationales
de droit et des Institutions De Gestions Marketing Technologie Finance
Ressources Humaines Management Méthodologie Communication et culture
Pratique systémique et stratégie de développement

Enseignant à l’Université de Rennes Campus Ker Lann
Ecole d’Ingénieur INSA CNAM Epac Saint Cyr

Consultant Ingénierie expertise systèmie et Stratégie:
Système Educatif – Formations - Communication et animation Culturelle
Expertise juridique - Economie – Gestions –Management - Entreprises
Expertise de la Bonne Gouvernance et Stratégie du Développement
Mondialisation et les Problèmes des Relations Internationales.

dia Mamerina Manao ANTSO AVO ! FANAIRANA AVO MENA FAOBE ! Ho antsika Raiamandreny, Ray aman-dReny, ny Tanora, ny Ankizy. Ho antsika ZANANY momba n'i Madagasikara
55 taona izao 1960-2015 no MANGARAHARA fa misy ZAVA-DOZA KAJY sy TETIKA GOAVANA POIZINA FAMOTEHANA ny lafiny RAFITRA sy ny lafiny SAINA an’i Madagasikara tanindrazantsika ho VOARIPAKA harem-pirenena ary ny VAHOAKA malagasy sy ireo TARANAKA malagasy mbola ho avy samy ho VOAHITSAKA loha sy lamosina ao anaty lavaka FAHANTRANA, SAFOTOFOTO FANAKORONTANANA, HOROHORO... ka ho vahoaka mpifidy adàla hifidy olona adàla mamarina an-kady... (électeurs imbéciles dans une élection empoisonnée, pour élire un(e) idiot(e) « danger public »)
Mitaky Haififampizarana fahalalàna, Haifampianarana, Haifanabeazana ho olom-pirenena, Haijery, Haifamakafakana mamoitra ny tena OLANA IFOTONY sy ny tena VAHAOLANA matotra tsàra sy maharitra izany rehetra izany.

Ny prezidà n’i Madagasikara Manentana ny Haifanarenana sy ny Hairindran’ny Fampandrosoana
Profesora TAHINA Johnson Jacky
Dia mandray ny ANDRAIKITRA AVO, sy ny ADIDY SAROBIDY tsy azo ihodivirana, ka manao izao fanamarihana, fifampizarana fahalalàna, pedagôjia fampianarana, fanabeazana ho olom-pirenena sy fanambarana 11 izao:
1°) TSY MISY eto Madagasikara ny tena haifampianarana NY TENA MARINA momba ny atao hoe fanontoloana (mondialisation) sy ireo tena OLANA ifotony ZAVA-DOZA KAJY TETIKA FAMOTEHANA eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, ny SANDOKA fampiasana ny hoe “VONDRONA” iraisampirenena. (les vrais problèmes des relations internationales)
2°) TSY MISY firenena ivelany na rafitra iraisam-pirenena manana tanjona voalohany ny hoe ny tena AMPANDROSO marina maharitra an’i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy.
TSY MISY RAFITRA TSYMISY FITSIPIKA natao iarovana marina ireo Firenena aty Afrika sy i Madagasikara, izay efa voakajy fa tsy natao ahazo tombotsoa amin’ny fanontoloana fa natao ARIPAKA harem-pirenena sy angalàna akora.
(La mondialisation est en réalité VIDE de gouvernance crédible :
Ny ONU (firenena « mikambana ») Banque mondiale (banky « iraisam-pirenena »), FMI (fonds monétaire International) OMC (Organisation mondiale du commerce), Tribunal International, Cour pénale internationale de justice... Rafitra nataon’ ny Amerika, Angletera, Frantsa sy Europe iarovan-dry zareo ny tombotsoan-dry zareo ireo fa tsy natao velively ho tombotsoa ho an’ireo firenena aty Afrika sy i Madagasikara izay firenena natao HARIPAKA ao anaty FAHANTRANA, safotofoto, korontana tondrozotra adàla, sandoka, fifidianana sandoka, fitondrana firenena adàla sy HOROHORO ...
Porofo manazava izany : manasa antsika Raiamandreny, Ray aman-dreny, Tanora, Ankizy
Jereo ao amin’i internet Youtube: Gouvernance mondiale qui s’y colle?
Jereo ao amin’ny internet Youtube: les révélations de jacques Chirac.
Jereo ao amin’ny internet Youtube: CEDS 50 ans toujours la crise
Fanazavana nataon’i Profesora TAHINA Johnson Jacky tao amin’ny Centre d’Etude Diplomatique et Stratégique.
3°) MANGARAHARA àry fa ny marina ao amin’ny atao hoe fanontoloana (mondialisation)dia
TSY MISY fa SANDOKA ny fampiasana ny hoe « VONDRONA » iraisam-pirenena. Ny tena marina dia TSY MISY mihitsy fifanakalozana MIFAMPITSINJO. TSY MISY fiheverana ain’OLONA…mahery vaika efa vita KAJY ny TETIKA AMOTEHANA ireo firenena nataon-dry zareo hoARIPAKA.
4°) Ireo Mpitondra firenena mikajy ny FAMOTEHANA an’i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no manome TONDROZOTRA adàla ampisafotofoto !!! MAHANTRA fahalalàna efa iaran’ny famotehana ny fampianara eto Madagasikara ka dia avy dia mino manaraka ambokony ny vahoaka malagasy…Afrikana no irahan-dry zareo anasavorovoro (dinika santatra e, fampiavanam-pirenena e, tena mbola tsy ao tsara e…) fa tsy sahy akory ry zareo tonga mivantana mifanatrika mandresy lahatra manazava ny tena olana ifotony sy ny vahaolana matotra sy maharitra.
5°) 55 taona 1960-2015 izao no VOAPOIZINA ho MATY AMBOHOKA ireo Repoblika rehetra 1,2,3,4 teto Madagasikara. VOAPOIZINA ireo FIFIDIANANA filohampirenena rehetra mba ho POTIKA ho azy daholo ireo rafitra FITONDRANA sisa REHETRA.
6°) EFA VITAN-DRY ZAREO ho LAHARANA SIVY ny FAMOTEHANA ireo RAFITRA rehetra FITONDRANA firenena eto Madagasikara :
- 1 FANAPOIZINANA Ny lalampanorenana sy ny Lalampifidianana
- 2 FANAPOIZINANA ny fifidianana ho filohampirenena.
- 3 FANAPOIZINANA sy FAMOTEHANA ny Governemanta ho Praiministra sy ministra adàla tendren-dry zareo any ivelany andripahana ireo harem-pirenena.
- 4 FAMOTEHANA ny Tontolo iainan’ny lalàna sy ny Fitsaràna ary ny Antenimiera ho adàla.
- 5 FAMOTEHANA ny tontolo iainan’ny TOEKARENA ho voaripak’ireo mpijirika sy jiolahy tsy mitsitsy ain’olona ao anaty fanontoloana.
- 6 FAMOTEHANA ny fampianarana sy ny fanabeazana ho olom-pirenena.
- 7 FAMOTEHANA ny FIVAVAHANA (260 sekta tsy tongatonga ho azy ireo, ingahy Ravalomanana Marc manao tia k’ano tsy tia k’ano manetry ny FJKM-Andriamanitra ho etam-barotra fitaovana afangaro amin’ny POLITIKA MALOTO fandika, fitaka, fifidianana sandoka vatsy vola miafina andripahana harem-pirenena ho an’ireo firenena miteny anglisy SADC sy Amerika...
- 8 FAMOTEHANA ny TAFIKA malagasy tokony iaro ny firenena, nefa lasa mampihoroho ny vahoaka no sady lasa fitaovana fitondrana misandoka no tsy mahalala menatra miambina miaro ny CENI-T MPAMOSAVY rafitra fangalarana fifidianana avy any Afrika, rafitra AMONO ny tanindrazany!...
MANGARAHARA be fa tena RATSY fampianarana FOTOTRA, RATSY fampianarana mitohy, tena MAMOHA FADY MAMPIDI-DOZA ny hoe TAFIKA MALAGASY rehefa tonga aty amin’ny hoe Kolonely sy Jeneraly na Amiraly.
- 9 Ny FAMOTEHANA ireo FIFIDIANANA REHETRA manerana an’i Madagasikara.

7°) IREO “VONDRONA” sandoka iraisam-pirenena no EFA manao SIVANA KAJY mialoha izay malagasy hitan-dry zareo fa TSY MANANA akory ny fahalalàna na fahaizana takian’ny ANDRAIKITRA AVO sy ny tena filàn’ny Firenena ka ataon-dry zareo ho filohampirenena adàla eto Madagasikara. “Mpitondra Ronono tsy tany an-tsekoly”, DJ mpanentana fandihizana, Dokotera na Miaramila TSY MANANA akory ny HaiJERY MITAMBATRA, TSY MISY PEDAGÔJIA manazava izay tena OLANA IFOTONY, TSY MISY Praograma mitondra ny tena VAHAOLANA matotra sy MAHARITRA, TSY MISY fahalalàna sy haiFITANDREMANA ny haiTOEKARENA, ny hailalàna, ny haifampianarana sy haifanabeazana, ny haiRINDRAn’ny tena FAMPANDROSOANA ao anaty fanontoloana feno FANDRIKA FAMOTEHANA. (fidio fa dada mpitondra ronono tsy tany an-tsekoly e, fidio fa neny sekretera “comptable” e, fidio fa pasitera e! Fidio fa dj mpanao lanonana e! Fidio fa jeneraly sy Amiraly tsy nanavao fahalalàna no sady efa lonaka anaty sandoka e! Fidio fa bôgôsy e!, fidio fa expert-comptable tao amin’ny Trésor ka lonaka vatsy vola jiolahy miafina tsy misy famerana sady any Afrika no atonta ny biletà fifidianana e! mba tsy ho hitan’ny vahoaka malagasy hoe biletà firy no nanidina nankaiza e! ka iantefa aiza e! Izay tsy faly dia andefasana Jeneraly Ampihorohoro e! TAIRO indray aloha ny lalampifidianana sy lalampanorenana efa VOAPOIZINA ao AMBANY latabatra e!...).

8°) TSY MISY ny HAIFAMPIANARANA sy ny HaiFANABEAZANA ho olom-pirenena tena izy mifandraika amin’ny tena filàn’ny Firenena sy ny HaiFITONDRANA ka tena SANDOKA , FAMOTEHANA mampidi-doza ary tena MALOTO ny FANDIKA ny hoe POLITIKA sy ny ANTOKO POLITIKA teto Madagasikara 55 taona izao 1960-2015.

9°) MPAMOSAVY TELO nampiasa POIZINA DIMY no nampiakatra an’ingahy Hery Rajaonarimampianina amin’ny vozon’akanjony ho filohampirenena SANDOKA fa tsy ny vahoaka malagasy velively akory no nifidy marina azy.
Ny POIZINA voalohany dia ny VATSY VOLA JIOLAHY miafina tsy nisy famerana, Ny POIZINA faharoa dia ny SOLOSAINA logiciel informatique fangalarana fifidianana efa malaza fampiasa any Afrika, Ny POIZINA fahatelo dia ny biletà fifidianana natonta tany Afrika mba tsy ho hitan’ny vahoaka malagasy biletà firy??? no nisidina nankaiza??? ka niantefa aiza???
Ny POIZINA fahefatra dia ny lalampanorenana sy lalampifidianana namela ny fampiarana ireo POIZINA voalaza ireo.
Ny POIZINA fahadimy dia ny CENI-T natao amboletra teto Madagasikara. Rafitra efa malaza FANGALARANA fifidianana ao Afrika izy io (Gabon, Cote d’Ivoire...).
Tsy filohampirenena NISANDOKA sahala amin’ingahy Hery Rajaonarimampianina velively akory no anao ny hoe: Firenena tan-dalàna!!!...IZY no OHATRA farany izay RATSY indrindra ho an’ny ankizy, ny Tanora mbola beazana sy ny Tantaram-pirenentsika.
Ireo MPAMOSAVY TELO dia ireo “VONDRONA” sandoka iraisam-pirenena, ingahy Norbert Lala Ratsirahonana efa kalaza amin’ny fanaovana lalampanorenana sy lalampifidianana sandoka sy voapoizina ao ambany latabatra, ary Ramatoa Attalha Beatrice nanao amboletra ny CENI-T ny solosaina fangalarana fifidianana ao Afrika sy ny biletà fifidianana nisidina avy any Afrika... nisidina nankaiza? iantefa aiza!
MITOHY TSY MAHAGAGA ny POIZINA ho FAMOTEHANA ireo fifidianana rehetra eto Madagasikara (ny be-ny tanàna tsy misy anarana!! tsy misy sary!!...).
Na ingahy Hery Rajaonarimampianina na ireo ao aminy Governemantany dia mangarahara fa Lehilahy sy Vehivavy lehibe efa samy TSY MAHALALA MENATRA MAMOHA FADY MANALA BARAKA ny FIRENENA, MANAO TSINONTSINONA MANETRY ny VAHOAKA MALAGASY ho adàla!.
10 °) Ny “VONDRONA” sandoka iraisam-pirenena, ingahy isany Hery Rajaonarimampianina, , Andry Rajoelina “Tetezamita kadradraka sandoka”, Marc Ravalomanana, Ratsiraka Didier, Tsiranana Phillibert, Norbert Lala Ratsirahonana, Ramatoa Atthalha Béatrice... ireo no tompon’andraikitra feno amin’ireo POIZINA FAMOTEHANA an’i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy sy ireo taranaka malagasy mbola ho avy ho voahitsaka loha sy lamosina ao anaty LAVAKA fahantrana, safotofoto sy horohoro ary sandoka.
11°) Bois de ROSE e andramena e! io no dradradradraina isan’andro isan”andro anodinana sandoka ny sain’ny vahoaka malagasy. Ny MARINA anefa dia VOARIPAKA isan’andro isan’andro ireo harem-pirenena rehetra an-dranomasina, an’àla, fasimainty avo sandany, ny volamena avo sandany, ny vy, ny kobalt, nikel, ny solika, ny gaz, ny vato soa, ireo tany sarobidy, ireo rano soa avo lenta, ireo fanaovana fanafody fitsabo avo sandany... Mandritra izany dia 93% ny vahoaka latsaka ao anty fahantrana, 80% ireo tanora latsaka ao anaty fahantrana, 60% mahery ny ankizy tsy mahavita taom-pianarana noho ny fahantrana , ny ankizy tsy miditra an-tsekoly tsy isaina intsony...mandritra izany lasa fitondrana firenena adàla voasolo fitondrana firenena mbola adàla be kokoa ary voapoizina sy voasandoka daholo ireo fifidianana rehetra ...

MANGARAHARA MAZAVA ho AZY àry ireto VAHAOLANA VALO MATOTRA sy MAHARITRA tsy AZO IHODIVIRANTSIKA intsony, TSY AZO sarahina fa soafifameno misy rohivondronana andrandrain’i Madagasikara Tanindrazantsika amintsika Zanany.
1°) Ny HaiFANAOVANA sy haiFIAROVANA ny Lalampanorenana sy ny Lalampifidianana tsy ho VOAPOIZINA intsony.
2°) Ny HaiFANADIOVANA sy HaiFIAROVANA ny FIFIDIANANA rehetra eto Madagasikara (tsy ho VOAPOIZIN’ireo vondrona sandoka iraisampirenena sy ireo malagasy voavatsin-dry zareo vola jiolahy miafina tsy misy famerana AMOTEHANA...).
3°) Ny HaiFANARENANA ary HaiFIAROVANA ny tontolo iainan’ny lalàna, ny Fitsaràna sy ny Antenimiera.
4°) Ny HaiFANARENANA sy HaiFAMPANDROSOANA ary HaiFIAROVANA ny tontolo iainan’ny TOEKARENA tsy ho VOARIPAKA ao anaty fanontoloana feno FANDRIKA ANDRIPAKA sy JIOLAHY manao akanjo fanao alahady tsy mitsitsy ain’olona.
5°) Ny HaiFANARENANA sy HaiFIAROVANA ny tontolo iainan’ny Fampianarana sy HaiFanabeazana ho olom-pirenena mifandraika amin’ny Haitoekarena.
6°) Ny HaiFANARENANA sy HaiFIAROVANA ny tontolo iainan’ny HaiFitondrana hitsinjaram-pahefana.
7°) Ny HaiFANARENANA sy HaiFIAROVANA ny tontolo iainan’ny FIVAVAHANA tsy ho POTIKA afangaro amin’ny POLITIKA sy ANTOKO POLITIKA MALOTO MAMOHA FADY FANDIKA sy ireo “sectes 260” tsy tongatonga ho azy teto Madagasikara...
8°) Ny HaiFANARENANA IFOTONY ny HaiFAMPIANARANA sy HaiFIAROVANA ny atao hoe TAFIKA Malagasy. (Miaro ny Firenena sy ny vahoaka malagasy, fa TSY NATAO ISANDOKA miray TSIKOMBAKOMBA amin”ny filohampirenena nisandoka fifidianana, MAMPANDRIPAKA harem-pirenena sady MAMPIHOROHORO vahoaka ny Ray aman-dreny sy ny ankizy... ).
Ny Profesora TAHINA dia efa manentana ireo rehetra ireo. Manangana ihany koa tambazotra sy LASITRA malagasy eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao ho fanavotana fanarenana sy fampandrosoana marina matotra ary maharitra an’i Mdagasikara tanindrazantsika sy ny vahoaka malagasy ary ireo taranaka malagasy mbola ho avy.
AZA ADINO àry rehefa misy ny FIFIDIANANA tena IZY:
Ny Madagasikara Manentana ny Haifanarenana sy ny Hairindran’ny Fampandrosoana
Ny Prezidà namorona ary manentana: Profesora TAHINA Johnson Jacky

MPANOHITRA ireo tompon’andraikitra feno izay 55 taona 1960-2015 FAMOTEHANA an’i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy, dia ingahy isany:
Hery Rajaonarimampinina, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka, Philibert Tsiranana, Norbert Lala Ratsirahonana, sy Ramatoa Atthalha Beatrice... Samy TOMPON”ANDRAIKITRA FENO amin’ny FAMOTEHANA an’i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy ireo.

Hafatra farany:
AOKA ISIKA Vahoaka malagasy TSY HISY HIFIDY INTSONY! ho POTIKA tanteraka ISIKA! .
AZA misy MIFIDY intsony na dia ny ho be-ny tanàna aza fa FIFIDIANANA efa VOASANDOKA sy efa VOAPOIZINA sahala amin’ny fifidianana filohampirenena SANDOKA sy VOAPOIZINA CENI-T an’ingahy Hery Rajaonarimampianina efa miray tsikombakomba amin’ingahy Marc Ravalomanana mpitondra ronono tsy tany an-tsekoly, nisandoka fifidianana, efa nandripaka ny harem-pirenena ho an’ ireo Firenena SADC miteny anglisy sy i Amerika, nanao TIA k’ANO tsy tia K’ANO manetry ny fiangonana FJKM –Andriamanitra ho etam-barotra ifangaro amin’ny POLITIKA MALOTO fandika, ny fangalarana tany, ny fandripahana ny harem-pirenena, ny famotehana fampianarana sy ny fanabeazana, ny fivarotana tanindrazana...
Ny FANDRAVANA io FITONDRANA SANDOKA efa VOAPOIZINA n’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny Governemantany ary ny Antenimierany sandoka io NO any VAHAOLANA TOKANA MATOTRA sy SOA MAHARITRA ho amin’ny tena Haifanarenana ifotony sy ny Hairindran’ny fampandrosoana ho an’ny vahoaka malagasy sy i Madagasikara.

Manasa antsika MPANOHITRA rehetra hivondrona ao anatin’ny rafitra hoe: ”COORDINATION des OPPOSANTS pour la REFONDATION systémique et STRATEGIQUE de Madagascar”
Azo adika hoe” FIVONDRONAN’ny MPANOHITRA ho amin’ny Haifanarenana IFOTONY ny Haifitondrana ny Firenena sy ny Hairindran’ny Fampandosoana an’i Madagasikara.
Misaotra antsika ampita ity filazana, fanambarana fifampizarana fahalalàna sy fanentana ity ho antsika rehetra: Raiamandreny, ny Ray aman-dreny, ny Tanora ary ny Ankizy malagasy rehetra eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao.
Mirary soa Profesora TAHINA Johnson Jacky thaina.johnson@neuf.fr
http://madagascar-animation-culturelle.blogspot.com


© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2714