You are here: home > Forum

INONA NY ANTON'NY VITAO NY ASAN'NY FAHAMARINANA?

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Ekena azany mba tsy ifandirana e... Fa dia "farih...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2 3 > 
rhaj0 - 08/12/2014 21:01
Ekena azany mba tsy ifandirana e...

Fa dia "farihy mirehitra solifara" kay izany ilay ho alehako

Fa t@ radio vao teo, dia ny paradisa hono, @ imagination-n'ny Kebany aty, dia saha-na margerity be velarana, misy eolien mitandahatra atsy afara...
(margerity ilay voninkazo fa tsy margarita ilay zava-pisotro an... nareo mantsy tia zava-pisotro)
(dia ilay eolien hono tena tsy kopy ilay animatera fa maninona, fa toa hoe te-ho maoderina zareo dia iny aloha ny tao @ imagination collective-ny tao...)

Rizareo Kebany dia tena Kristiana h@ dadaben'ny neniben'ny dadabeny sy izay tsy takatra alavitra any.. Ianao gasy (na ilay gasy iray izay) dia, aza hadino fa, ny dadan'ny dadabenao anie ka TSY Kristiana an...
Asa foana izao izy ao am-pasana ao fa mivadibadika hoe, fa dia naninona loatrany ity zafiafiny...
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 09/12/2014 15:46

rhaj0
Ekena azany mba tsy ifandirana e...

Fa dia "farihy mirehitra solifara" kay izany ilay ho alehako

Fa t@ radio vao teo, dia ny paradisa hono, @ imagination-n'ny Kebany aty, dia saha-na margerity be velarana, misy eolien mitandahatra atsy afara...
(margerity ilay voninkazo fa tsy margarita ilay zava-pisotro an... nareo mantsy tia zava-pisotro)
(dia ilay eolien hono tena tsy kopy ilay animatera fa maninona, fa toa hoe te-ho maoderina zareo dia iny aloha ny tao @ imagination collective-ny tao...)

Rizareo Kebany dia tena Kristiana h@ dadaben'ny neniben'ny dadabeny sy izay tsy takatra alavitra any.. Ianao gasy (na ilay gasy iray izay) dia, aza hadino fa, ny dadan'ny dadabenao anie ka TSY Kristiana an...
Asa foana izao izy ao am-pasana ao fa mivadibadika hoe, fa dia naninona loatrany ity zafiafiny...

Mety faly kokoa ny razambeko hoe ouf mba avotra ny zafiafiko :D
Ny razambenin'ny kebany izany mety halahelo hoe tena very ny taranakay fa tsy mivavaka intsony fa lasa manaraka ireo athé :(
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 09/12/2014 19:53
Ahoana no hahafaly ny razambenao, ka izy efa lasana ambany rangolahy, fa kosa mitahy anao eo ihany.. Satria dia araka ny filazanao, "TSY afaka mibebaka intsony" izy ireo, fa dia ao izy izany ao, Rafotsibe very laona ao... Dia nefany ianao mitady mafy ny ho "avotra"... Tsy izany ve no "mitsipa-doha laka-nitana" ? manadino ny r-a-d fa sodokan'ny akanga tsara soratra ?

Fa dia TSY hifankahita intsony k'lou izany nareo kouh... na dia ao @ "imagination"-nao ao azany...
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 09/12/2014 21:10

rhaj0
Ahoana no hahafaly ny razambenao, ka izy efa lasana ambany rangolahy, fa kosa mitahy anao eo ihany.. Satria dia araka ny filazanao, "TSY afaka mibebaka intsony" izy ireo, fa dia ao izy izany ao, Rafotsibe very laona ao... Dia nefany ianao mitady mafy ny ho "avotra"... Tsy izany ve no "mitsipa-doha laka-nitana" ? manadino ny r-a-d fa sodokan'ny akanga tsara soratra ?

Fa dia TSY hifankahita intsony k'lou izany nareo kouh... na dia ao @ "imagination"-nao ao azany...


Oadray kosa ity ianao rhaj0, raha ianao ve ohatra miaina anaty fahantrana sy fahoriana dia tianao hiaina izany koa ny zanakao fa tsy tokony hiteny ve ianao hoe enga anie mba hahay hisafidy tsara ny zanako mba tsy hiafara toa ahy? sa rehefa tsy miaraka aminao na anaty fahoriana aza dia mitsipa-doha ny laka nitana?
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 10/12/2014 11:26
reciprocité ?
@ vavan'ny olona hoe... ireny izany ilay tafita (na avotra) dia ny tenany ihany no jereny fa ny razany nanome masoandro, izay any @ Helo, dia tsy rahirahiany akoriny, izy any @ Paradisa mangirangirana sy mangilohilo...
Valio | Miverina eny ambony
gasy1zay - 10/12/2014 12:45

rhaj0
reciprocité ?
@ vavan'ny olona hoe... ireny izany ilay tafita (na avotra) dia ny tenany ihany no jereny fa ny razany nanome masoandro, izay any @ Helo, dia tsy rahirahiany akoriny, izy any @ Paradisa mangirangirana sy mangilohilo...


Tsy resaka tsy firaharahina mintsy izany satria tsy misy na inona na inona azonao atao raha lasa any @ helo ny havanao na namanao na vadinao. Raha tsy tianao hoany @ helo izy dia dieny mbola fahavelony no tsy maintsy resena lahatra hino sy handray an'i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy fa rehefa tonga ny fahafatesana dia tsy misy na inona na inona azonao atao intsony.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/12/2014 10:39
Faly manasa an-tsika rehetra ampitiavana ny tenako hanaraka ny fandaharana Vitao ny asan'ny fahamarinana isa-maraina amin'ny 5 ora sy sasany (alatsinainy ka hatramin'ny zoma) ao amin'ny KOLO TV.
Ho anao izay mikatsaka izany atao hoe fiainana mandrakizay izany dia asaiko manokana ianao tsy hisalasala fa dia hotanteraka tokoa ny fanirianao.

Efa mandeha amin'ny canal sat koa izy io ankehitriny,

Samia ho tahin'ny Tompo namana
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 14/07/2015 07:39
Iza aminareo no tena mino fa io fitarihana an io Pasitera io no tena marina?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/07/2015 07:45

tealala
Iza aminareo no tena mino fa io fitarihana an io Pasitera io no tena marina?

Faly misera namana,
Ny olona iray tsy voatery hino avy hatrany (na koa tsy hino avy hatrany).....
Jesosy efa nametraka.....
« Mitandrema ianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia* mitoha izy.[*lopa] » (Mat.7:15)
« Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na aviavy amin'ny songosongo? » (Mat.7:16)
« Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. » (Mat.7:17)
« Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. » (Mat.7:18)
« Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. » (Mat. 7:19)
« Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. » (Mat.7:20)

Koa dia asaina am-pitiavana isika rehetra mba hanamarina araka izay efa nanafaran'i Jesosy Kristy Tompo azy.....

Samia ho tahin'ny Tompo namana....
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 14/07/2015 07:49
eo indrindra isika izao, saika anontany manko za oe tena manaja ny sabata amin'ny atsipirihany ve ianareo?
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 14/07/2015 08:02

RBNIR

tealala
Iza aminareo no tena mino fa io fitarihana an io Pasitera io no tena marina?

Faly misera namana,
Ny olona iray tsy voatery hino avy hatrany (na koa tsy hino avy hatrany).....
Jesosy efa nametraka.....
« Mitandrema ianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia* mitoha izy.[*lopa] » (Mat.7:15)
« Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na aviavy amin'ny songosongo? » (Mat.7:16)
« Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. » (Mat.7:17)
« Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. » (Mat.7:18)
« Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. » (Mat. 7:19)
« Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. » (Mat.7:20)

Koa dia asaina am-pitiavana isika rehetra mba hanamarina araka izay efa nanafaran'i Jesosy Kristy Tompo azy.....

Samia ho tahin'ny Tompo namana....

eo indrindra isika izao, saika anontany manko za oe tena manaja ny sabata amin'ny atsipirihany ve ianareo?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/07/2015 08:09

tealala
eo indrindra isika izao, saika anontany manko za oe tena manaja ny sabata amin'ny atsipirihany ve ianareo?

finaritra hatrany namana,
Araho moramora ny fandaharana namana,
Jesosy dia efa nametra planina ho an'ny tsi11...
Aza dodona fa tsy maintsy ho fantatrao ny marina rehetra fa "maneke" tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra dia ho hitanao fa hotanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra rehetra...
« Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Mat.5:17)

Tsy mbola nisy zaza "vao teraka" dia niteny ka nangataka hena matsiro.....dia toy izany koa tsy hisy ray aman-dreny hanome trondro fenotaolana ho an'ny zaza tsy misy nify (na dia maniry mafy aza ilay zaza. ka misavika ny tanany)....

Tohizo hatran'ny fanarahana ny fandaharana fa ain'ny Tompo ny mitondra anao mankany amin'ny fanjakany....

Aza adino mandrakariva « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Mat.6:33)

Raha hanaraka Azy ihany ianao dia ataovy lohan'ny zavatra rehetra ny Fikatsahana ny fanjakany sy ny famarinany...

Samia ho tahin'Andriamanitra namana.....
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 14/07/2015 08:17

RBNIR

tealala
eo indrindra isika izao, saika anontany manko za oe tena manaja ny sabata amin'ny atsipirihany ve ianareo?

finaritra hatrany namana,
Araho moramora ny fandaharana namana,
Jesosy dia efa nametra planina ho an'ny tsi11...
Aza dodona fa tsy maintsy ho fantatrao ny marina rehetra fa "maneke" tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra dia ho hitanao fa hotanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra rehetra...
« Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Mat.5:17)

Tsy mbola nisy zaza "vao teraka" dia niteny ka nangataka hena matsiro.....dia toy izany koa tsy hisy ray aman-dreny hanome trondro fenotaolana ho an'ny zaza tsy misy nify (na dia maniry mafy aza ilay zaza. ka misavika ny tanany)....

Tohizo hatran'ny fanarahana ny fandaharana fa ain'ny Tompo ny mitondra anao mankany amin'ny fanjakany....

Aza adino mandrakariva « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Mat.6:33)

Raha hanaraka Azy ihany ianao dia ataovy lohan'ny zavatra rehetra ny Fikatsahana ny fanjakany sy ny famarinany...

Samia ho tahin'Andriamanitra namana.....


anoizako ny fanontaniko nahitsy be teo (mitaky valiny mahitsy), dia azo ataon i Pasitera ve no mitontra fiara rehefa sabata? (raha misy fanazavana avy tao amin'ny baiboly, dia asio avy amin'ny testamenta taloha azafady indrindra )
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 14/07/2015 09:22

tealala

RBNIR

tealala
eo indrindra isika izao, saika anontany manko za oe tena manaja ny sabata amin'ny atsipirihany ve ianareo?

finaritra hatrany namana,
Araho moramora ny fandaharana namana,
Jesosy dia efa nametra planina ho an'ny tsi11...
Aza dodona fa tsy maintsy ho fantatrao ny marina rehetra fa "maneke" tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra dia ho hitanao fa hotanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra rehetra...
« Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Mat.5:17)

Tsy mbola nisy zaza "vao teraka" dia niteny ka nangataka hena matsiro.....dia toy izany koa tsy hisy ray aman-dreny hanome trondro fenotaolana ho an'ny zaza tsy misy nify (na dia maniry mafy aza ilay zaza. ka misavika ny tanany)....

Tohizo hatran'ny fanarahana ny fandaharana fa ain'ny Tompo ny mitondra anao mankany amin'ny fanjakany....

Aza adino mandrakariva « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Mat.6:33)

Raha hanaraka Azy ihany ianao dia ataovy lohan'ny zavatra rehetra ny Fikatsahana ny fanjakany sy ny famarinany...

Samia ho tahin'Andriamanitra namana.....


anoizako ny fanontaniko nahitsy be teo (mitaky valiny mahitsy), dia azo ataon i Pasitera ve no mitontra fiara rehefa sabata? (raha misy fanazavana avy tao amin'ny baiboly, dia asio avy amin'ny testamenta taloha azafady indrindra )

Niandry valiny ihany izaho fa tsy naazo, anefa mbola maro ihany ireo fanontanina tiako apetraka
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/07/2015 10:57
tealala

tealala

RBNIR

tealala
eo indrindra isika izao, saika anontany manko za oe tena manaja ny sabata amin'ny atsipirihany ve ianareo?

finaritra hatrany namana,
Araho moramora ny fandaharana namana,
Jesosy dia efa nametra planina ho an'ny tsi11...
Aza dodona fa tsy maintsy ho fantatrao ny marina rehetra fa "maneke" tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra dia ho hitanao fa hotanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra rehetra...
« Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Mat.5:17)

Tsy mbola nisy zaza "vao teraka" dia niteny ka nangataka hena matsiro.....dia toy izany koa tsy hisy ray aman-dreny hanome trondro fenotaolana ho an'ny zaza tsy misy nify (na dia maniry mafy aza ilay zaza. ka misavika ny tanany)....

Tohizo hatran'ny fanarahana ny fandaharana fa ain'ny Tompo ny mitondra anao mankany amin'ny fanjakany....

Aza adino mandrakariva « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Mat.6:33)

Raha hanaraka Azy ihany ianao dia ataovy lohan'ny zavatra rehetra ny Fikatsahana ny fanjakany sy ny famarinany...

Samia ho tahin'Andriamanitra namana.....


anoizako ny fanontaniko nahitsy be teo (mitaky valiny mahitsy), dia azo ataon i Pasitera ve no mitontra fiara rehefa sabata? (raha misy fanazavana avy tao amin'ny baiboly, dia asio avy amin'ny testamenta taloha azafady indrindra )

Niandry valiny ihany izaho fa tsy naazo, anefa mbola maro ihany ireo fanontanina tiako apetraka

Afaka mifanoratra mitokana isika.... tsy maninona....
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 14/07/2015 11:18

RBNIR
tealala

tealala

RBNIR

tealala
eo indrindra isika izao, saika anontany manko za oe tena manaja ny sabata amin'ny atsipirihany ve ianareo?

finaritra hatrany namana,
Araho moramora ny fandaharana namana,
Jesosy dia efa nametra planina ho an'ny tsi11...
Aza dodona fa tsy maintsy ho fantatrao ny marina rehetra fa "maneke" tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra dia ho hitanao fa hotanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra rehetra...
« Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka. » (Mat.5:17)

Tsy mbola nisy zaza "vao teraka" dia niteny ka nangataka hena matsiro.....dia toy izany koa tsy hisy ray aman-dreny hanome trondro fenotaolana ho an'ny zaza tsy misy nify (na dia maniry mafy aza ilay zaza. ka misavika ny tanany)....

Tohizo hatran'ny fanarahana ny fandaharana fa ain'ny Tompo ny mitondra anao mankany amin'ny fanjakany....

Aza adino mandrakariva « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Mat.6:33)

Raha hanaraka Azy ihany ianao dia ataovy lohan'ny zavatra rehetra ny Fikatsahana ny fanjakany sy ny famarinany...

Samia ho tahin'Andriamanitra namana.....


anoizako ny fanontaniko nahitsy be teo (mitaky valiny mahitsy), dia azo ataon i Pasitera ve no mitontra fiara rehefa sabata? (raha misy fanazavana avy tao amin'ny baiboly, dia asio avy amin'ny testamenta taloha azafady indrindra )

Niandry valiny ihany izaho fa tsy naazo, anefa mbola maro ihany ireo fanontanina tiako apetraka

Afaka mifanoratra mitokana isika.... tsy maninona....

Eny ary, dia aiza?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 14/07/2015 11:24
tealala
Eny ary, dia aiza?

Afaka mifandefa hafatra isika ka ao amin'ny rubrique Namana misy azy eto.....
Valio | Miverina eny ambony
Hajarilala7 - 21/07/2015 07:21

Aoka ho fantantsika fa tsy olona no hiezaka hitety izao tontolo izao hitory Filazantsara fa asan'ny Fanahy Masina io ary ny Soratra Masina efa niteny fa efa "Efa nivoaka any amin'ny tany rehetra ny feony"! Romana 10/ 18. Efa vita tompoko ny asan'ny Fahamarinana ary Jesosy Tompo no nanao izay nahavita tamin'ny nampidinany ny Fanahy Masina. Tsy ho tonga any amin'ny Pôle Nord ianareo raha olona na vondron'olona no hanao izany fa misy olona koa any ary misy tokony handre any! Tandremo fa voafitaka an!
[/quote]
Valio | Miverina eny ambony
tealala - 22/07/2015 06:56
Salama daholo,
ny fanontaniko dia inona ilay hoe "Fahamarinana"?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 22/07/2015 07:52

tealala
Salama daholo,
ny fanontaniko dia inona ilay hoe "Fahamarinana"?

« Ary hoy Pilato taminy: Mpanjaka va ary Hianao ? Jesosy namaly hoe: Voalazanao fa mpanjaka Aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nihaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. » (Jao.18:37)
Izay nolazain'i Jesosy no marina namana,
Koa raha misy olona iray milaza fa nampianariny mivantana dia tokony 100% mitovy amin'izay nampianariny fahiny ihany no lazainy ankehitriny.....

Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2 3 >