ANTSO AVO FANAIRANA LOZA: 54 taona 1960-2014 VOAPOIZINA ny fitondrana firenena eto Madagasikara

1. nygasysoafifameno ( 01/05/2014 15:56)
ANTSO AVO, PEDAGOJIA HAIfanabeazana ho olom-pirenena, FANAIRANA AVO sy FAOBE MAMBARA LOZA ! IARAN-DOZA GOAVANA indray ny TANINDRAZANTSIKA i MADAGASIKARA, ny VAHOAKA sy ny TARANAKA Malagasy ! « COMMUNICATION EDUCATION CITOYENNE : ALERTE GENERALE ! Madagascar, le peuple Malagasy et les générations Malagasy à venir, sont à nouveau en TRES GRAVE DANGER ! ».
Ny Profesora TAHINA Prezidà n’i Madagasikara mitandrina ary manentana ny Kolontsaina, ny HAIfampianarana, Ny HAIfanabeazana ho olom-pirenena sy ny HAIfampandrosoana, dia manao izao ANTSO AVO FAMBARA LOZA sy FANAMBARANA izao, ho antsika Malagasy eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao.
LOZA ho an’i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy ary ny taranaka malagasy, Ingahy Hery Martial Rajaonarimampianina izay SAHY mitonona ny tenany hoe Prezidà ny Repoblika, satria AOKA AZAVA, ary AVERIMBERINA isan’ANDRO isan’ANDRO mba tsy adino, fa FIFIDIANANA efa VOAPOIZINA (POIZINA TELO) no niakaran’ingahy Hery Martial Rajaonarimampianina eo amin’io FITONDRANA io : POIZINA VOALOHANY dia ny VATSY VOLA MIAFINA TSY MISY FAMERANA (FINANCEMENT OCCULTE SANS LIMITATION des DEPENSES) Ny POIZINA faharoa : BILETA fifidianana (bulletins de vote) tany Afrika ATSIMO no ( firy no nandeha làlana nankaiza ?). Ny POIZINA fahatelo : SOLOSAINA (LOGICIEL FANGALARANA fifidianana avy tany AFRIKA no nilazana fa izy hono no lany !!!). POIZINA TELO ! MPAMOSAVY TELO ! dia ingahy Norbert Lala Ratsirahonana (mpanao ny lalampifidianana ao ambany latabatra), Ramatoa ATTALHA Béatrice voakarama anao AMBOLETRA ny biletà any ivelany any Afrika sy ny SOLOSAINA fangalarana fifidianana avy tany Afrika, ary ireo Mpamosavy fahatelo : ireo ORINASA SAVOROVORO JIOLAHY sy ireo JIOLAHY miafina ao ambadikin’ny ataony hoe VONDRONA IRAISAM-PIRENENA mbola te amdripaka ny 99% ny HAREM-PIRENENA (Volamena, Illménite fasika mainty avo sandany, ny vy, kobalt, Nickel, solika, gaza, ireo harena maro ...mody takotakonana hoe andramena e !).
MAZAVA HO AZY FA IREO JIOLAHIN’NY VATSY VOLA MIAFINA efa nanetry nanambany nandripaka, no mbola manetry ny vahoaka malagasy ho vahoaka-FIrenena- Mpifidy ADALA (Peuple-Pays-électeurs IMBECILES) no tena mbola MANENDRY ireo hoe « MINISTRA » AMPIDI-DOZA ireo… mba ho VOARIPAKA anaty FAHANTRANA GOAVANA kokoa INDRAY i Madagasikara, ny Vahoaka, sy ny taranaka Malagasy.
MAZAVA ho AZY fa na Ingahy Hery Martial RAJAONARIMAMPIANINA aza dia prezidà ny VATSY VOLA MIAFINA, SOLOSAINA FANGALARANA FIFIDIANANA, SY BILETA Avy ANY AFRIKA mbola LONAKA anaty AIZINA. Modely farany izay RATSY MAMPIDI-DOZA indrindra ho an’ny TANORA sy ny Haifanabeazana ho olom-pirenena. (Mitovy amin’ingahy isany TSIRANANA, RATSIRAKA, RAVALOMANANA …) Lasa fitondrana adàla…voasolo ho fitondrana adàla !
MAZAVA ho azy fa Repoblika faha 4 efa VOAPOIZINA ka EFA MATY AMBOHOKA no mbola ataon’INGAHY Hery Martila Rajaonarimampianina AMBOLETRA eto Madagasikara.
MAZAVA be fa 54 TAONA izao (1960-2014) Repoblika TELO samy MATY AMBOHOKA : Ingahy TSIRANANA, ingahy RATSIRAKA, Ingahy RAVALOMANANA samy MPISANDOKA NITSAOKA nandositra daholo rehefa avy nanao FIFIDIANANA SANDOKA VATSY VOLA miafina ary niafara tamin’ny doro, sy fifampitifirana ho faty ireo olona mpiraitanindrazana aminy ! Avy teo dia TETEZAMITA KADRADRAKA tena ADALA indray NANDROBA 5 taona !
Manomboka eto àry ity filazana ary ny amerimberenana azy isan’ADRO isan’ANDRO, mba irodana farany izay aingana indrindra io FITONDRANA ADALA MAMOAFADY MAMPIDI-DOZA IO.
MAZAVA be ary 54 taona izao : fa Rehefa VOAPOIZINA ny fifidianana filoham-pirenena dia maty ny antenimiera, POTIKA ny tontolo iainan’ny lalàna, potika ny tontolo iainan’ny toekarena, Potika ny tontolo iaian’ny fampianarana sy ny fanabeazana, potika ny tontolo iainan’ny fivavahana, potika ny tafika malagasy, potika ny fitondrana rehetra. Ny JILOLAHY orinasa savorovoro, ny jiolahy ao ambadiky ny vondrona iraisam-pirenena sy ny malagasy jiolahy apetrany ao amin’ny fitondrana no mandripaka MANDRIPAKA ny harem-pirenena.
92% ny malagasy no lavo anaty fahantrana, 80% ny tanora 18 taona midina no lavo anaty fahantrana, ny mpianatra tsy mahatapitra taom-pianarana fa mahantra…
Ny FANDRAVANA io FITONDRANA ADALA efa VOAPOIZINA io, ary ny FANARENANA IFOTONY izay efa VONONA na ny Lafiny RAFITRA na ny lafiny SAINA izay ihany sisa no VAHAOLANA tokana mendrika matotra sy Maharitra. Ny Profesora TAHINA dia efa MANENTANA izany.
Ny Pofesora Johnson TAHINA
Enseignant d’Université
Professeur d’Economie - de Gestions - de Mondialisation - De Droit d’institution- de Méthodologie - Communication et Culture - De Pratique systémique et stratégie du Développement.
MANOHITRA ary TSY MANAIKY io FITONDRANA SANDOKA n’ingahy Hery Martial Rajaonarimampianina LANY tamin’ny VATSY VOLA MIAFINA JIOLAHY tsy nisy FAMERANA (ka efa VOAGEJA amin’ny TAMBINY), ny SOLOSAINA « logiciel » malaza FANGALARANA FIFIDIANANA efa fampiasa ao AFRIKA, ny BILETA avy tany afrika (tsy hita làlana…) io, ny Goveremantany (am-pelantanan’ireo JIOLAHY ANDROBA namatsy vola NIAFINA) sy ny Repobilka faha 4 MAMOAFADY MAMPIDI-DOZA efa MATY AMBOHOKA io. http://www.madagascar-animation-culturelle.blogspot.fr
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0952