You are here: home > Forum

Fiangonana inona no misy anao Inona no mahamarina ny ao aiza ny kilema inona no tokony atao

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Fiangonana inona no misy anao Inona no mahamarina ny ao aiza ny kilema inona no tokony atao
Valiny : 72
Pejy:  1 2 3 >  Farany
christian777 - 04/04/2011 14:27
Maro ny fiangonana milaza tena ho kristianina amin'izao andro farany izao.
Iza ary no tena izy?

Samia milaza ny azy.Ny kilemany. Ny mahatsara azy.Ny mahasamihafa azy.Ny mampitovy azy tamin'ny fiangonana kristianina voalohany.
Kristianina naorin'ny Paoly
Catholika Constatin
Protestant: FJKM sns...
Sabatista
Adventista
TJ
Jesosy mamonjy
Fivakri
Vahao ny oloko
Shyn
Fifohazana
Orthodoksa
Anglikanina
Mormons na Eglise des saint dernier jours
FPVM sy ilay mivaky aminy
Flamme de DIeu
RHEMA
RHEFI
Sns...
Valio | Miverina eny ambony
Miharena - 04/04/2011 14:46
Raha izaho no anotanianao dia hoy aho hoe tsy misy marina na dia iray aza izy rehetra fa ny Tenin'i Jesosy nilaza hoe:" Ray o! Mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony". Io ihany no mamehy ny famindram-po sy ny tohin'ny fiasan'i Kristy rehetra no an'ny olona tsy an-kanavaka izay samy manana ny kilemany avy.

Raha toa ka tsy mahatsiaro tena ny fiangonana hoe samy nanana kibay nivelezany ny rahalahiny/rahavaviny avy ka mamela izany tanteraka dia tsy tonga ny fitoviam-pijery ao amin'i Kristy.

Toy ny forogon'entana avokoa manko ny fijery ireo fitsarana ny hafa, ny fitsikerana isan-karazany, fametrahana fepetra momba ny famonjena izay samy manana ny azy sns...

Mila départ à zéro dia manavao tanteraka ny fomba fijery fa raha toa ka ity loha-hevitra lazainao ity Christian777 dia na ho lany daholo aza ny boky rehetra dia samy hanana izay hotantarainy ny fiangonana samihafa.
Valio | Miverina eny ambony
rijadolly - 04/04/2011 15:52
Christian777
Tandremo ary aza maiky mpiombona ka manao sonia hoe Jesosy no niteny an'ireo?
Omeo aloha ny anaran'ilay fiangonana azafady.

Soamary nobataiko taty ity hevitrao ity, fa mifampitohy amin' loha hevitrao eto

Tsy azoko ilay antony hangatahana ilay Anaram-piangonana, Iza no hinoanao? no tokony hipetraka raha izao manokana, Mino an' Andriamanitra sy Jesoa Kristy ary ny Fanahy Masina aho Ary ireo no miasa ankasitrahako hitohetra ato anatiko

HS be ve za? hihihihihi!
Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 05/04/2011 08:11
Ny fiangonako taloha dia Tj
Nipetraka ny fanontaniana hoe:
Fa maninona no 144 000 ihany no mihinana sy misotro ny mofo sy ny Divay?
Fa maninona no 1914 no Daty hoe manatrika i Jesosy Kenefa tsy mbola nisy tao amin'ilay fiangonana niakatra tany an-danitra?
Fa maninona no foana ny Herin'ny Fanahy masina ka tsy misy intsony ny Fahagagana fa izay manao izany amin'izao dia hoe Devoly?
Ny Watchtower ve dia tena fiangonana naorin'Andrimanitra ary raha izany maninona no misy diso ny fampianarany sasany?
Mpitory ny tenin'i Kristy ve ireo mpitory sa mpitondra tenin'ny fikambanana Watchtower fotsiny?
Maninona ny Tj no tsy mahazo manao recherche manokana amin'ny internet mba tsy ho hita ve hoe misy tsy fahamarinana ny azy?
Ny ra ve tsy ampidirina amin'ny olona efa ho faty?Resaka ain'olona no resahina eto.
Ireo rehetra ireo dia mapisalasala ahy tamin'io fiangonana io
Ny mahatsara azy:
Tena bien discipliné ny olona ao(eo amin'ny fanambadiana sy ny fiaraha monina)
Tena tsy mpikambana amin'ny raharaha eo amin'izao tontolo izao
Mazoto mitory
Mazoty mifanampy sy mifanohana raha hoarina ny amin'ny sasany
Mikely aina fatratra amin'ny fitoriana
Azo lazaina hoe mifankatia.

Niala tao izaho noho ilay fanontaniana napetrako tetsy ambony ireo izay sarotra amin'izy ireo no mamaly azy.

Ny fiangonako manaraka izay dia ny APOKALYPSY MAilhol

Misy an'ilay expulsion de Démon iny atao amin'ny fanondro:tsy zavatra amboarina fa tena misy ny masoko mihintsy no nahita.
Mahay mandresy lahatra I Pasteur Mailhol ary ainy tsara ny manazava ny Baiboly: Tena mahaliana tokoa.
Fa ilay tenin'ny hoe ho Prézidan amin'ny 2013 iny no tena tsy nahasarika ahy
Sy ilay hoe Maty Alarobia hono i Jesosy ary ny farany dia ilay nano Défit teny ambondrobe.
Grave be izany.
Nialako fa toa miantso hoe avia kanefa iraka hafa.

Nivavaka aho ary tena nataoko ampitomaniana mihintsy ilay izy

Ny Fiagonana farany misy ahy amin'izao dia ny FMFOI na Ziona FJTSA7
Hataoran'ny olona mihintsy ity fiangonana ity nefa raha eto Madagascar dia aleko tsy miala ao
satria tsy misy hitan'ny masoko hatramin'izay teto an-tany zavatra hitako tao.
Ary raha hifidy ihany dia heleo mankao.
Ilay fiangonana dia miorina amin'ny rafitry ny Apostoly sy ny mpaminany.(Tsy resaka izany fa tena izy mandehana izahao dia ho fantatrao)
Misy Apostoly - Mpaminany -Loholona -Evanjelistra -Diakona- Fahagagana -Miteny amin'ny fiteny tsy Fantatra -Mandika teny- Mpitandrina-fanomezana mahagaga -sns...
Ny moana miteny, ny maty mitsangana, ny boka sitrana sns...
Ary tanteraka ilay tenin'ny Tompo hoe ireo famatarana manaraka izay mino(dia tena izany mihintsy: na dia mihinana zava-mahafaty aza tsy mampaninona azy)
Tena gaga mihintsy ao ary rehefa mivavaka dia tsapanao fa tonga ilay fiadanana avy tamin'ny Tompo ka hoatrin'ny tsy eto an-tany intsony inao fa any an-danitra.(Qualité supérieur de spiritualité)Tsy mbola nahita hoatry izany mihintsy izao teto an-tany.
Ao no misy hoe tsy théorie intsony ny fivavahana fa tena pratique.
Mivavaka tsy mety reraka, tsy mety noana na dia 12 heures aza.
Fifadian-kanina en forme be mihintsy.(Misy afo midina avy any an-danitra mankao amin'ny vavony).Na trois jour izany na sept jours Pasteur 21 jour s et 21 nuits.
Aretina madinika (tazo)mivavaka 30 min dia afaka tena mahagaga deraina Jesosy.
Ary tena misy fiovana eo amin'ny fiainanao.
Betsaka maro tsy voatanisa ny fijoroana vavolombelona ary tsy karamaina satria na ianao aza dia teha hijoro vavolombelona fa tsy ampy ny fotoana.
Mitondra hafanam-po be, vitribitrika, mahery.
tena tsapanao hoe voavela ny helokao.

Misy an'ilay horohorontany saika nahazo an'i Madagasikara iny dia nivavaka be izahay araka ny faminaniana dia tsy nahazo antsika ilay izy.

Misy tany sy firenena iray anjavona eto (Rayer de la carte) ho avy tsy ho ela izany.

Tamin'ny 26 juin 2010 koa dia nasaina nivavaka be izahay tamin'io andro io(ny olona mifety ianao mivavaka be ho azy) dia tsy dia nisy korontana.

Raha an'i Tompo ianao dia ho tonga aho.
Dia tena tateraka aminao mihintsy ilay tenin'ny Tompo hoe Tsy mila mapianarin'ny olona ianareo.

Mahereza tiantsika i Jesosy
Mba lazalazao ny Fiangonana misy anaoValio | Miverina eny ambony
Miharena - 05/04/2011 09:02
Misaotra Christian777 fa mazava ny resakao. Ny zavatra tsikaritro fotsiny dia misy daholo ireo karazana asa lazainao eo amin'ny fiangonana roa farany izay nidiranao fa ny maha-samihafa azy fotsiny dia ilay resaka principe ifotorany avy.
Tsy dia hoe te-hitsara fa mametraka hevitra misokatra ihany hoe nahoana tokoa moa no mirohotra daholo ny olona hiditra fiangonana iray na maromaro ary mivaringarina hatrany izy mandra-pahitany izay "heveriny" fa mitana ny marina?
"Heveriny" : atao anaty farango sosona izy ity satria ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitry ny tsirairay raha mbola voafefy amin'ny lalàna samihafa tiany atao avy ny fiangonana aoriny hitarihany olona maro.
Ireo olona tarihina amin'izany dia mitavana fotsny amin'i Mpitandrina fa tsy manana ny maha-izy azy mihitsy.
Mbola ivelany eto ny finoana satria tsy miaina ao anaty Kristy raha mbola io no fomba fitondrantenan'ny olona tsirairay ka hitsara ny hoe ny an'i ranona na ranona dia tsy mety fa ny nidirako ihany sy ny noresahan'ny pasiteranay ihany no tena raitra...
Miala tsiny raha izay no tohin'ilay dinika Christian777 (mety ho HS ihany) fa izaho dia tsy manana fiangonana hotohanana hatramin'ny nampidirana an'i Kristy ao am-po ary IZY no mampianatra isanandro.
Valio | Miverina eny ambony
bor2lais - 05/04/2011 11:35
christian777 > tandremo sao dia niala tao Ankatso dia tonga ao Ambohidempona ary e !
Valio | Miverina eny ambony
rijadolly - 05/04/2011 13:28
Christian777
aiza ny kilema? inona no tokony atao?

hadinonao namaly ireo sa tsy manakilema ilay farany?
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 05/04/2011 15:59
Namana Christian,

Mbola misy manana fahasohavana maro hafa sy mihoatra lavitra (isehoan'i Jesosy Tompo sahala ny nataony tamin'i Paoly Apostoly) noho ireo hitanao farany ireo any namana, fa saingy tsy mba tia loatra ny mametraka ireny ho alohan'ny zavatra tokony himasoana mafy ary tsy mba tia ihany koa mametraka ireny ho tanjona hivavahana.
Inty teny ity no mifehy ny fototra fampianarina any « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Matio 6:33).
Ireo voatanisanao (fahagagana maro samihafa mampiadana anao ireo) dia gadoa (cadeau) fa tsy tanjona. Marina fa tsy maintsy tokony hisy ao amin'ny fiangonana ireo mba ho famantarana, ary raha sanatria tokoa ka tsy misy an'ireo ny fiangonana iray dia tokony hieritreritra ihany isika mpino saingy tsy tanjona tsy akory ireo.
Tokana ihany ny tanjona dia ny mba ahazoan'ny ny olona antoka fa ho azony tokoa ilay Loka sarobidy dia ny Fiainanana Mandrak'izay,
Ny fampianarana ny olona anao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra araka izay voasoratra ao anaty baiboly (Mat.7:21), tsy amboamboarina araka izay mahamety ny sain'ny olona fa araka izay nampianaran'ny Tompo azy ihany. Na koa ilay hoe fampianarana tsy misy kilema. Ireo no tokony himasoan'ny fiangonana.
Hampianatra ny olona rehetra hatahotra sy hahahala an'Andriamanitra marina tokoa ka hitandrina ny Didiny araka izay voasoratra hoe « Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala Azy isika, dia ny fitandremana ny didiny. » (1 Jaona 2:3).
Tsy amin'ny alalan'ny herin'ny tenany anefa, fa kosa amin'ny alalan'ny fandraisana ny fahasoavana nomen'i Jesosy Kristy Tompo.
Izay no antony tsy nijoroko vavolombelona loatra teto mikasika izay Soa rehetra azoko tamin'Andriamanitra (na dia marina tokoa fa nandritra ny nivavahako izay dia tsy niditra dokotera intsony aho sy ny ankohonako izay mparary lava teo aloha) satria tokoa mantsy tsy tiako sao sanatria ka izay no antony andehanan'ny olona hivavaka (ny ho sitrana satria ary misy manasitrana ny hanankarena satria ary mampanankarena sns...) hany ka mety adino ny ZAVA-DEHIBE INDRINDRA DIA NY FIKATSAHANA ILAY FIAINANA MANDRAK'IZAY.
Koa dia mitaona ny olona tsy hankanavaka aho mba hianatra ka haka ny anjarany fa misokatra ny varavaram-pahasoavana. Tsy sarotra sady tsy mavesatra ny entana tsy maintsy ho entina araka ny voasoratra hoe « Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako. » (Matio 11:30) ary koa mitaona ny olona mba hitia an'Andriamanitra ka hitandrina ny Didiny fa tsy mavesatra ny Didiny araka ny voasoratra hoe « Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny. » (1 Jaona 5:3)
Manasa an-tsika rehetra hijery ilay fandaharana ao amin'ny télé Jery isa-maraina amin'ny 5ora afatsy ny alahady ihany, fa tao no nahalalako ny "MARINA" rehetra izay nampangetaheta an'i pilato fony izy nanadina an'i Jesosy Tompo fahizay.

Samy ho tahin'ny Tompo anie isika rehetra.
Valio | Miverina eny ambony
rijadolly - 05/04/2011 17:10
Christian777
Samy teha hiteny ny azy daholo

Tsy mazava

Angahaa tsy hay atao foy ilay izay dia mahavaly tsara ny fanontaniana

Bosculade

Jereo sahady eto ny an' se, manaporofo fa tsy voazavan' ilay tian-kambara raha tsy lavalava ilay fanazavana, fa raha ny olona no manazava dia tsy te hamaky fa lazaina fa lavabe
Aza dia zatra manesika ny an' tena isika fa manjary manenjika ny hafa ho tsy marina ny hafarany dia mahasahy miteny avy eo hoe ny anay ihany no ho voavonjy, ary dia ny Anaram-piangonana no toriana fa tsy ny Filazantsaran' Kristy. Doka etsy Doka eroa.
Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 06/04/2011 05:54

rijadolly
Christian777
Samy teha hiteny ny azy daholo

Tsy mazava

Angahaa tsy hay atao foy ilay izay dia mahavaly tsara ny fanontaniana

Bosculade

Jereo sahady eto ny an' se, manaporofo fa tsy voazavan' ilay tian-kambara raha tsy lavalava ilay fanazavana, fa raha ny olona no manazava dia tsy te hamaky fa lazaina fa lavabe
Aza dia zatra manesika ny an' tena isika fa manjary manenjika ny hafa ho tsy marina ny hafarany dia mahasahy miteny avy eo hoe ny anay ihany no ho voavonjy, ary dia ny Anaram-piangonana no toriana fa tsy ny Filazantsaran' Kristy. Doka etsy Doka eroa.


Inona ny fiangonana misy anao dia miresaka tsara isika avy eo
Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 06/04/2011 06:01
Alohan'ny itenenanao dia lazalazao aloha ny fiangonana misy anao taloha
Izay ihany vao mitohy ny resaka
Tsy afaka mifanampy isika raha izany
Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 06/04/2011 06:02
Tsisy Doka io fa mba lazao koa ny an'ise raha manakambara
Vita tompoko
Valio | Miverina eny ambony
Miharena - 06/04/2011 06:07
Christian777
Inona ny fiangonana misy anao dia miresaka tsara isika avy eo


Raha manontany ity fanontaniana ity hatrany i Christian dia tsy handroso ny resaka satria toy ny milaza hoe aiza ny vala misy anao fa horeseko lahatra ianao fa tsy izy io fa ny ahy no izy. Dia mitohy toy ny nataon'i RBNIR ilay resaka dia manao toy izany hatrany ka tsy ho hita intsony ny marina ny fiafarany fa mihantona tanteraka ny dinika.

Ny zavatra tafiditra anaty honohono na fametrahan-kevitra no mamery ny olona. Ka asa raha azo sokafana bebe kokoa ny fomba fametrahana loha-hevitra. Milaza ny tsy fitoviana rehetra ve no hitondrana azy sa ny milaza izay iraisan'ny rehetra?Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 06/04/2011 06:18
Ny tsy tantin'ny olona ao @ FMFOI dia ny :
Tsy fihinanana kisoa (levitikosy 11)
Resaka fandevenana (maloto am-paty)
Resaka fiaraha-monina (Tandremo fa bezava-padiana ireo)
Resaka fahafolon-karena (omeko an'izay Andrimanitra hitokiko ny volako malakia 3 hebreo 10)
Resaka Sabata sy voloham-bolana(levitikosy 23)
Ny faharetana mivavaka (Maraina amin'ny efatra dia efa mivavaka dia hoy ny olona hoe mivavaka foana ve! ary tsy ankijanona mihitsy)Ary dia naharitra nivavaka ny Tompo

Izay ny hoe tsy tantin'ny olona ao

Ny sasany indray amin'ny mpino dia raha mandika discipline tonga dia voroaka (entitra be ny discipline ao ary tsy mifidy olona atao Boka ary tsy tafaverina intsony ny akamaroany satria enjana be ny hoe efa nahalala ka minia manota alao tsy manaonao foana

Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 06/04/2011 06:30
Désormais toute la semaine s’y préte, certains l’expliquant par la paupérisation croissante d’une population qui n’a plus d’autre alternative que de croire au miracle. Faux car à regarder de près les adeptes de ces nouvelles Eglises, ils ne sont pas plus malheureux que les autres. Mais il serait tout aussi faux, devant le phénomène, de conclure hâtivement à un dépeuplement des grandes Eglises traditionnelles face à la nouvelle vague. Elles affichent toujours complet et ne se privent pas de le montrer lors des grandes occasions. Alors ? Une nouvelle carte de la chrétienté malgache est en train de se dessiner, remodelant de l’intérieur certaines entités qu’on croyait immuables, et repoussant les frontières de la politique des…clochers.

LEVEZ-VOUS ET MARCHEZ !

L.R, une presque octogénaire d’Ambatofotsy Avaradrano se souvient comme si c’était hier de ce qui était arrivé à sa grand’mère alors qu’elle-méme n’avait qu’une dizaine d’années : « Mamabe était paralytique et ses pieds étaient déformés. Le prédicateur venait nous voir tous les jours pour des séances de prière et de lecture de la Bible. Et puis un vendredi il lui fit la recommandation suivante : dimanche prochain quand vous entendrez les cloches sonner, levez-vous et marchez mais ne touchez personne, car personne ne doit vous aider ». Et l’incroyable se produisit ! Dès les premières cloches, Mamabe se leva et fit trois ou quatre pas en claudiquant. Toute seule. Malheureusement, prise par l’émotion, sa fille aînée se précipita pour l’étreindre alors qu’elle ne devait toucher personne. Mamabe s’affaissa et redevint infirme comme avant, jusqu’à la fin de sa vie…

Des exemples comme celui-ci le christianisme malgache en général, les églises réformée et luthérienne en particulier, en regorge tout au long de son histoire. Seulement ils se passaient en général « ex cathedra » car ne cadrant pas avec le modèle cultuel à l’européenne imposé par les missions, fait de retenue, d’austérité, de soumission à l’establishment. Surtout pas d’exubérance ni d’alléluia à tout va ! Méme la légendaire Nenilava avait l’habitude d’officier au milieu de son cercle de Mpiandry plutôt que dans les structures figées de son Eglise.

UN DIEU AGISSANT

Pendant très longtemps nombre de temples prestigieux tananariviens ont effectivement rechigné à avoir des Mpiandry et autres Zanaky ny Fifohazana en leur sein car ils faisaient figure de noyaux sectaires, de vers dans le fruit. Trop dangereux. L’ancien Pasteur d’Andravoahangy Fivavahana Andrianantoandro dont la paroisse était pratiquement régentée par les Mpiandry de Manolotrony se vit accoler la réputation de magicien et finit par étre exclu. Mais depuis longtemps déjà l’idée que Dieu n’est pas simplement là pour étre adoré mais que c’est un Dieu agissant a fait son chemin. Celle aussi qu’on peut le vénérer autrement qu’en restant droit comme un piquet, une véritable révolution véhiculée d’une part par les adeptes du retour aux traditions artistiques malgaches, et d’autre part par la vogue du Gospel et des chanteurs évangéliques. Certes les grandes Eglises en ont profité pour se régénérer à grand renfort de synthétiseur, de batterie, de chants choraux rythmés et d’applaudissements désormais autorisés. Le Fihirana Fanampiny est en partie un recueil de louanges sur fond de musique profane. Mais, autre côté de la médaille, un véritable boulevard s’ouvrait aux autres associations cultuelles dont les plus modestes investissaient en attendant mieux les salles de classe des EPP. Au début on les a regroupées sous l’appellation globalisante de « sectes ». De l’eau a coulé depuis sous les… fonts et on utilise désormais l’expression plus conciliante d’Eglises «cadettes » ou Fiangonana Zandriny.

LA LOUANGE PLUTÔT QUE LA CONTRITION

Au sein du courant évangélique, certaines ont très tôt su acquérir une indiscutable respectabilité. C’est le cas du Foyer Evangélique International qui célèbre cette année son 25ème anniversaire et dont le Pasteur, M.Rakotobe est décrit en ces termes par un confrère : « Cet homme a investi des sommes astronomiques, de sa propre poche, pour son Eglise et les Å“uvres de Dieu en général. Je me souviens d’une visite de fraternité chrétienne que nous avions effectuée à l’ile Maurice. Nous étions quinze et M.Rakotobe a pris sur lui personnellement nos quinze billets et tous nos frais de séjour ». Au FEI il n’ya guère de place pour les artifices ou le tape à l’Å“il, pas d’imposition de mains ou autres mises en scène. Le style de culte, tout en louanges, met tout de suite à l’aise et rassemble le dimanche matin une communauté arc-en-ciel composée de malgaches, d’européens, d’africains.

Jocelyn Ranjarison des Messagers Radio Evangélique MRE est de son école mais on sent derrière l’homme d’église, moderniste et fin musicien de surcroit, un manager touche-à-tout à l’américaine. Sa radio a été la toute première du genre et continue d’émettre chaque jour à partir de 4 heures du matin. La MRE attire les fidèles des autres Eglises sans pour autant leur demander de les quitter, et l’option est on ne peut plus judicieuse. Bien épaulé par le plus conventionnel Pasteur Sylvain Raherivahatraina, un ancien du Groupe Biblique des Travailleurs, Jocelyn Ranjarison aime user d’exemples plaisants très appréciés des fidèles : « Quand vous prenez l’avion, vous faites aveuglément confiance au pilote alors que vous ne le connaissez pas, vous ne le voyez méme pas dans sa cabine, vous ne savez pas s’il a eu une dispute avec sa femme hier soir. Comment se fait-il que beaucoup soient sceptiques vis-à-vis de Dieu qui s’offre pourtant pour piloter leur vie ? » Une concurrence se dessine avec l’Eglise Evangélique SHINE du Pasteur Patrick Andrianarivo qui, à chaque culte, remplit en simultané et à l’aide d’un écran géant deux grandes salles de cinéma. Méme style, méme cible. Pour ce dernier la ligne peut tenir en une phrase : « Izahay tsy mitory tsy misy porofo », nous ne préchons pas sans preuve.

LA PRIORITE AUX MIRACLES

A côté de ces Eglises de louange fleurissent les associations mettant encore plus l’accent sur les Å“uvres pouvant étre attendues de Dieu et que n’explique pas la logique humaine. Certains y verront un fonds de commerce pouvant rapporter gros, d’autres une relecture de la Bible et du Nouveau Testament en particulier. La parole au Révérend Dimy Andriason fondateur du Centre Parole Vivante CPV : « Jésus exige votre foi en Lui si vous voulez qu’Il fasse quelque chose pour vous. Croire en Jésus c’est tout simplement le laisser veiller sur vous et vous faire sortir des situations pénibles que vous traversez. Notre Père Céleste est comme tous les parents, Il prend soin de ses enfants ». Souvent les malades viennent à la recherche d’une solution miraculeuse en dernier recours après avoir beaucoup dépensé mais sans résultat dans la filière médicale classique. C’est le cas de Mme P., 40 ans, victime d’une chute qui lui a décalé une partie de la colonne vertébrale et qui a souffert le martyr pendant 5 ans. « Quand le Révérend a imposé ses mains sur moi, j’ai commencé à trembler et une chaleur a envahi mon corps. Après quelques instants je me suis senti très en forme. Rien n’était plus comme avant, les douleurs au dos avaient totalement disparu ! » Ce genre de guérison se rencontre dans beaucoup d’autres associations cultuelles, que ce soient la FM- FOI du transfuge adventiste Benjamina, les Eglises RHEMA, ou le Vahao Ny Oloko du jeune Pasteur Heritiana. Parmi les plus récentes figure le Hazo Vanon-Ko Lakana ou HVKL qui se définit plutôt comme une Mission. Lors d’une réunion, Me M. , avocate au barreau d’Antananarivo, n’a pas hésité un seul instant à monter sur la scène et témoigner : « Aujourd’hui j’ai oublié mes lunettes et pourtant je n’ai eu aucune difficulté à suivre les paroles des cantiques sur le video-projecteur ! » Mais le plus médiatisé demeure le Pasteur-Prophète-Exorciste Mailhol de l’Eglise Apokalypsy dont l’aura dépasse désormais largement les vignes du Seigneur. Il est vrai que l’homme qui a défié les esprits d’Ambondrombe veut construire la plus grande église d’Afrique dotée d’un héliport sur le toit. Et qu’il se prédit une destinée nationale au plus haut niveau pour 2013 …

DES MISSIONNAIRES VENUS D’AILLEURS

Du côté des missions importées et longtemps après le Jesosy Mamonjy du précurseur indo-américain Daoud, deux ont plus particulièrement marqué l’univers des « nouvelles » Eglises : l’EURD ou Eglise Universelle du Royaume de Dieu, venue du Brésil, eut une expansion fulgurante avant de connaître une fin prématurée en raison d’un acte irréfléchi perpétré à Fianarantsoa par un de ses cadres. Le Pasteur Eduardo de cette Eglise pas comme les autres car très portée sur la dime est entré dans la légende avec son exclamation « Miracle, mon ami ! » et d’autres trouvailles colorées du genre « Si tu demandes à Djiou pousse pousse, Il te donnera pousse pousse. Si tu lui demandes Mercédès, Djiou te donnera Mercédès !» Mais les brésiliens n’ont pas préché dans le désert, leur héritage spirituel qu’on aime ou qu’on abhorre est resté. La seconde est sans conteste l’Eglise des Mormons (Eglise de Jesus Christ des Saints des derniers jours) sur laquelle nul n’aurait parié un cent au début en raison de la trop grande différence de culture et d’approche de la Bible. C’était compter sans la ténacité de ses jeunes missionnaires sillonnant deux par deux la capitale et ses alentours jusqu’au fin fond des elakelatrano. Au final, leur immense édifice principal de couleur ocre domine aujourd’hui la sortie d’Ampefiloha vers les 67Ha. The american way of winning ?

ET TOUJOURS ISRAËL

Dernière facette mais peut-étre pas la moindre, le paysage cultuel malgache « new look » possède aussi ses extrémistes. Ils sont surtout deux que tout semble opposer, mais qui ont des points communs comme le rejet du nom de Jésus-Christ remplacé par celui d’ Iaoshua. L’Association de « l’Episkopo » Samüelson Edouard est basée quelque part à Ambohidrapeto mais ne se marginalise pas pour autant. Bien au contraire, puisqu’elle estime détenir LA Vérité. Elle possède sa propre station radio, résolument provocatrice. Son fondement, non négociable, est le refus total des Dix Commandements et de toutes les lois de l’Ancien Testament, lesquels ont été rendus caducs par la Nouvelle Alliance. Les préches de l’Episkopo sont diffusés en boucle avec un immuable appel à ceux qui croient étre chrétiens : « Sortez de là où vous étes et où on continue à vous induire en erreur ! Quittez ces églises de la perdition et venez rejoindre les vrais Fils de Dieu ( Zanak’Andriamanitra) ! » Aux antipodes de ces thèses mais partageant leur rigidité, une Synagogue prônant le Judaïsme Messianique a pignon sur rue à Itaosy. On y enseigne inlassablement que la seule vraie religion est l’originelle et non celle revue et dénaturée par les grecs et les romains. Et le Cohen local que ne dérange pas l’étiquette « d’Anti-Christ » de la rapprocher de la pensée religieuse malgache d’avant l’introduction du christianisme. Conviction ou argumentaire clientéliste ? Il est vrai que certains idéalistes persistent à trouver aux Malgaches de lointaines racines sémites…
Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 06/04/2011 06:37
Par: bel
Date: 24 mars 2011 - 21:41

tsy azoko loatra aloha izy io hoe inona marina, fa rehefa mandefa télé alahady maraina aho, plus d 5 fois zay, dia miresaka "millions", "vola" foana no henoko!!!!!

Options: Répondre
Re: Vahao ny oloko
Par: tsotra
Date: 25 mars 2011 - 11:26

Refa mis evpoly enao de dakainy sy omeny totohondy asy kendaina .

Tao no niala zahay ary afaka mijoro vavolombelona am zany

Fehiny Devoly latsaka an tany io isika tsy miady amin ny nofo aman dra nefa devoly fanahy de le oul ampijalianan devoly ndray no vonoin le pastera taia vola hany manginy fotsiny ny ts mainints handoavana vola isaky ny mankany .

FPVM 2 io fa tandremo.

Tam zay tao de gaga be fa toa toriteny atsy am radio FMFOi no entin ingahy rainy ao zany oe manao photocopie ny toriteny sy fampianaran 'i pasteur benjamina fotsiny de refa avy eo enao lazainy fa tsy mahazo mihaino an 'iny.

Escroc io ry zareo aa aza mnkany Tany za novoa mangana ny vatako sy ny paosiko saika ny aiko no nanefa

TANDREMO

Options: Répondre
Re: Vahao ny oloko
Par: pim
Date: 25 mars 2011 - 14:17

Aiza kosa ry tsotra a! tsy marin'zany é, sa angamba ianao mpinon'i FM FOI?
Za tsy mpino ao akory fa mifandray akaiky @ tompon'andraikitra maro ao, rehefa misy fotoan-dehibe ao dia invitén-zareo izahay dia mandeha izahay rehefa malalaka. Fiangonana ohatran'ny fiangonana taty aoriana rehetra zareo, fa sabatiste, dia ny délivrance (na fanalana devoly) ny azy itako oe maka toerana be isaky ny fotoana. Tsy mamono izany kosa izy é, rehefa antsoina ny Fanahy Masina dia @ iny misy mi-se-manifesté ny olona sasany (ilay fanahy ratsy ao anatiny moa zany oe tsy mahazaka ny herin'ny Fanahy Masina), hira fotsiny aloha no anombohana azy dia efa misy mianjera ...Misy olona fantatro sasany nanana maladie incurable fa sitrana izy nohon'tonga tao. Hitanareo olona ilay efa oe avoakan'ny hopitaly reny fa tsisy azo atao tsony, dia olona voan'ny cancer koa, fa tsy nangataka na ariary aza Pasiteran zareo t@ zany fa gaga @ zany oe mangana vatana sy paosy zany aho. Hitako vao haingana, zaodahiko miasa any province ni-évacué-na d'urgence taty tana, marihiko fa multi-millionnaire ireo olona ireo, hospitalisé izy taty, tsy nety sitrana, tsy hitan-zareo tsony zay natao dia ireo olona fantatray ireo no nandresy lahatra azy hanatona Pasitera tao, nisy diabete koa moa izy, tapa-kevitra nankany izy fa sitrana izy à peine une semaine, tsy nangataka vola taminy ilay Mpitandrina malgré oe manambola izy fa izy no faly dia nanome, efa nody any aminy moa zareo zao dia manafatra CD tori-teny @ ireo olona ireo. Tsy manentana anao handoa vola be zany zareo fa fanatitra iny tsy an-tery fa vokatry ny fonao.
Tsy ho voatanisako eto daolo, fa ny azoko lazaina dia ny oe za mino fa fiangonana manompo an'i Jesosy zareo, marihiko fa tsy mpino ao ny tenako, misy tsy hitovizana ny fombanay (ohatra za tsy sabatiste, za mihinana kisoa, ...), fa manaiky ny fifasamihafana aho ary manaiky fa Jesosy no mahavonjy fa tsy fombafomba.
Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 06/04/2011 06:41
NY FIANGONANA VAHAO NY OLOKO

Resadresaka fampafantatarana ny momba ny fiangonana niarahana tamin'i Pasteur Hery Tiana RANDRIAMALALA D., Filoha mpanorina ny Fivavahana Vahao ny Oloko. Nangonin'i Rakotoson Marie Lucia.
Ny Antson'ny Tompo

Rehefa tao anaty aizina, anaty lavaka, anaty fotaka, dia nantsoin'i Jesosy ny tena, tao anaty adalàna, sy ny fahapotehana ary faharavana dia novonjeny. Ny zavatra nahafinaritra tamin'izany rehefa hoe voavonjy, dia tsy takatry ny saina tokoa ilay antson'ny Tompo fa nisy iraka manokana izay nampanaoviny. Rehefa nahita ireo olona marobe vehivavy sy lehilahy voageja sy nihosim-potaka, ohatran'ny toerana nisy an'ny tena teo aloha, dia tsy navelan'i Jesosy raha tsy nanafaka ny hafa ihany koa. Izay ilay antson'ny Tompo. Marihina fa mitodika amin'ny olona tsirairay avy io antson'ny Tompo io. Ny zavatra tsara dia ny nahafahan'ny tena namaly ilay antso. Folo taona mahery teo no nisian'izay antson'ny Tompo tamin'ny fitoriana Filazantsara izay dia ao anaty fanantanterahana izay asa izay ny tena amin'izao fotoana izao.
Ny anarana "Vahao ny Oloko" sy ny ''mission'' nobaikon'Andriamanitra

Voafatotra ny olona, ary ny ankamaroany tsy mahafantatra hoe misy zavatra mampijaly azy. Betsaka izy ireo no :
- potika tokantrano : vady maditra, vady mampirafy ;
- manana problema, afatotry ny fanahy ratsy potehin' ny devoly ;
- voagejan'ny aretina ary tsy mahalala fa io aretina mangeja azy io ange ka devoly.
-voagejan'ny fahantrana, trosa, fahapotehin'ny fiainany, tsy fahitan-tory, tahotra sy tebiteby, ranomaso, tsy misy fahasambarana, fahamoizam-po.
Mila ampahafantarina ny olona noho izany ny fomba hamahana izany dia ny Herin'Andriamanitra irery ihany.

Fanahy ratsy no mamatotra ireny olona ireny ka tsy misy hery manafaka eto ambonin'ny tany raha tsy ny Herin'Andriamanitra. Izay ilay iraka, ilay "mission" ilay hoe "liberez mon peuple" na "vahao ny oloko" amin'ny teny malagasy. Baikon'Andriamanitra ny hamahana ireo voageja ireo.
Fototra ijoroana : ny Baiboly

Ny Baiboly manontolo no fototra ijoroan'ny finangonana. Tsy miteny tsy akory hoe mahatanteraka zato isan-jato ny baiboly ny fikambanana Vahao ny Oloko, ka hirehareha. Tanjona ny fanatanterahana tanteraka ny Baiboly. Maro moa ny fiangonana amin'izao no manambara fa mahatanteraka zato isan-jato ny Baiboly. Ny ato amin'ny Vahao ny Oloko tsy dia sahy miteny an'izay loatra, fa eo andalàm-panatanterahana ny Sitrapon'Andriamanitra rehetra. Izay ilay ezaka sy ilay fototra ijoroana. Izay zavatra voasoratra ao anaty Baiboly no tanterahina.


Ny mampiavaka ny fiangonana

Ny zavatra ezahina dia ny hialàna amin'ny fifanaratsiana, fifanenjehana, fifanampotehana eo amin'ny samy fiangonana. Ny hany mampiavaka kely ny fiangonana Vahao ny Oloko amin'ireo fiangonana fifoazam-panahy hafa dia ireto manaraka ireto :

- Ny voalohany dia ny hampiray fo sy hampiray saina ny fiangonana rehetra, ny hisian'ny atao hoe fifankatiavana ao anatin'ny fahasamihafàna, sy tsy fitoviana, afaka mifampiresaka sy mifandray.

- Ny faharoa dia ny fisian'ny fotoam-bavaka isan'andro fa tsy ny asabotsy na ny alahady fotsiny ihany. Isan'andro dia miezaka ny hitady sy hanompo ary hikatsaka an'Andriamanitra. Manao izay mahafaly Azy indrindra noho ny tenin'ny Tompo hoe "katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany"

Tsy mifankaiza amin'ny fiangonana fifoazam-panahy rehetra ny ''Vahao ny Oloko''. Ny fikatsahana an'Andriamanitra no tena ampitaina amin'ny mpino sy ny mpivavaka, ampitomboana misimisy kokoa, hahamatomatotra kokoa ny fikatsahana an'Andriamanitra. Ny fotoana omena an'Andriamanitra ho hentitra kokoa, malaladalaka kokoa, mihoatra noho ny fandaniam-potoana rehetra.
Fifandraisana amin'ny Fiangonana hafa

Ny fifandraisana dia misy, ary tena miezaka ny hifandray amin'ny fiangonana rehetra ny "Vahao ny Oloko", ny iaraha-miasa moa rehefa hoe fiangonana dia ny fitoriana ny filazantsara. Zava-dehibe ao anatin'ny fo ny hamonjy olona, hamonjy fanahin'olona, zava-dehibe ao anatin'ny fon'ny pastera sy ireny fiangonana ireny ny tsy ho tia tena, na hijery tombontsoa manokana fa tena ao am-pony mihitsy ny hitory Filazantsara, tena hanafaka ny olona, ary manao ny ainy tsy ho zavatra.

Amin'ny fitoriana filazantsara dia ezahina ny hisian'ny fiaraha-miasa matotra izay mitaky dingana maro tsy maintsy lalovana. Misy rafitra tsy maintsy apetraka, ary miankina amin'ny fijoroan'ilay fikambanana te-hiara-miasa ny asa atao. Mety misy fiaraha-miasa amin'ny sehatra mandalo fotsiny, fiaraha-miasa amin'ny ara-pitaovana fotsiny ary, fiaraha-miasa amin'ny lafiny ara-panahy mihitsy, amin'ny sehatra avoavo, lalindalina kokoa arakaraky ny fijoroan'ilay fikambanana araka ny tena izy no ahafahana mametraka ny tena hoe fiaraha-miasa.
Ny dingana efa vita, ary ny vina ho amin'ny ho avy

Ny dingana efa vita sy ny zavatra tena nokendrena dia ny fanafahana ny olona eo am-pelatànan'satana. Tsy misy zavatra mahafaly sy mahafinaritra ary mahavelom-panantenana ohatry ny hoe afaka teo ampelatanan'satana, devoly sy losifera ny olona. Ka ny hoe dingana lehibe indrindra dia efa mahatratra ny aman'aliny vitsivitsy ireo olona afaka tamin'ny alalan'ity fikambanana ity. Anisan'ny fitaovana mahomby nampiasaina tamin'izany ny haino aman-jery (Radio FM 98 izay an'ny Fikambanana sy ireo Televiziona sy Radio rahavavy).

Ny dingana manaraka mbola ho tratrarina, dia mbola izay famahana ny olona izay ihany, hampitomboana ny olona hiasa, hampitomboana ny fitaovana ho ampiasaina, ho ampitomboana ny hery, hangataka hery misimisy kokoa sy matanjaka avy amin'Andriamanitra hahafahana manao dingana lalindalina sy matanjatanjaka kokoa ho famahana ny olona.
Valio | Miverina eny ambony
Miharena - 06/04/2011 07:17
Misaotra an'i Christian nametraka ireo hevitra be dia be ireo. Famintinana ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao tokoa ireo ary ny fototra iaingan'ny tsiraray avy ny fanehoana izay talenta na iraka nampanaovina azy avy araka ny fotoany avy.

Misy fitenenana iray izay hataon'ny olona mpanetry tena matetika hoe : Manana fitaovana maro ny Tompo hanehoany ny fahasoavany sy hampodiany ny olony. Ka ireo rehetra ireo izay nanaiky ho fitaovan'ny Tompo dia samy nanao izay afany avy.
Mandroso eto amin'izay àry ny dinika raha izay no itondrana azy.
Ny mandrava ny fefy, izay no antony nisian'ny FIFOHAZANA. Ny fototry ny Fifohazana dia Jesosy mifidy ny olona tso-po hatao fitaovana hampita ny hafaNY. Fantsona no azo ilazana azy koa, ka tsy izy intsony no velona fa Kristy ao anatiny mampiteraka fitondran-tena hafa mihitsy ary foto-pisainana hafa tanteraka.
Tsy ny fahagagana no zava-dehibe fa ny fiovam-po, ary ny fahaiza-mizara ilay FAHAZAVANA ao amin'Andriamanitra Loharanon'ny zava-drehetra.
Ny fefy nataon'ny fangonana milaza fa lehibe dia mazava fa ireo izay iadian'ny fiangonana zandriny hevitra lalandava (Andro fanompoana tsy mitovy, endrim-panompoana tsy mitovy) saingy ny mahavaka dia miala amin'ny fefy nataon'ny teo aloha dia miditra fefy hafa indray (fepetra vaovao izay voatanisa eo ambony ireo izay avy amin'ny Baiboly avokoa no nisarihana azy).
Ilay fivadibadihana izany no tiana resahina eto. Tsy mahatombina ny olona matoa voasarika etsy sy eroa. Tsy feno ny famakiana ny Tenin'Andriamanitra dia manaraka izay sombiny avy lazain'ny mpitarika etsy sy eroa.
Manontany lava nefa tsy omena ny marina fa tarihina amin'ny fivoriana maro be tsy mahafaka ny hetahetam-panahy. Rehefa tsy tanteraka ao anatin"ilay olona ny fanahin'i Kristy dia izay no antony mampandehandeha azy toy io.

Ny hany mba tiana hambara fotsiny amin'izao fotoana izao dia tsara raha samy mitana ny fahamarinana ao anatiny avy ary mampitombo ny fahatsoram-po ary hanaiky hotarihin'ny Tompo fa tsy olona eo amin'ny fandalinana rehetra atao mba hihamasaka hamokatra tsara hizara Fahazavana tsy misy fangarony.
Valio | Miverina eny ambony
christian777 - 06/04/2011 07:26
mbola tsy novalianao hoe fiangonana inona no misy anao azafady ô
Valio | Miverina eny ambony
Miharena - 06/04/2011 07:45
FJKM raha tianao fa tsy mitana ny anaran'io Fiagonana io ho zava-dehibe aho.

Ny zavatra tiana ambara aminao fotsiny amin'ny tantara bediabe sy fomba fijerinao dia ilay toetra asehon'ny mpitondra fivavahana isan-tokony izay nampihidy ny fahazavana tao anatinao. Tsy marim-pototra ianao izany fa mety tsy fantatrao hoe mety nataon'i Krsity mihitsy ny hisian'ny tranga toy izany entina hisedrana ny finoan'ny olona tsirairay.

Ankehitriny dia raha mbola amin'izany sehatra izany ihany ianao dia mbola tsy hahatombina ka aoka mba ho fifanakalozana mampitombo no hataontsika fa tsy fitsikerana manary ny marina.
Andron'ny fikororohana izao ka na ianao akofa na ianao voambary. Ny fanantenana fotsiny dia hoe Sombinain'Andriamanitra daholo isika mianakavy fa aza manao valala mifanipaka an-karona.
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  1 2 3 >  Farany