Tsikera!

1. rova30 ( 25/09/2007 22:46)
Mba sorena ihany ny saiko , mahita ny olona avy aty @ tany mandroso(vazaha ) \"ecolo\" hoy ny filazany azy!Tonga any amin\' ny tany mahantra :Afrika ohatra, na Mada...SNS...Dia tena ohatry ny hoe tonga dia manome tsiny ny nahasimba ny tontolo iainana (Tsapa @ fomba firesany izany !)Ary dia indro avy manome izao tolo -kevitra rehetra nentina antsoratra rehetra izao!Marihiko tsy ilay tolo-kevitra akory no ratsy, fa ny mahavariana ahy (izaho tsy nandalina fianarana ambony!)...Dia tsy azondry ecolo antsaina mihintsy ve hoe tsy manana \"gaz de ville\" na \"energie renouvelable \" ny any ambani-vohitra, matoa mandoto tanana amin\'ny charbon sy manapaka hazo hatao kitay handrahoana!sns...raha betsaka ny hazo saro-bidy fongana @ tany mahatra? Mino aho fa tsy feno gorodona amin\'ireny akory ny trano falafa!Efa lasa niondrana tompoko! Tsy misy iray efa hitako , tonga nanadihady , inona no hevitrareo mponina hiarovatsika ny tontolo iainana?!Tsy ao ilay fifanankalozan-kevitra!\"Izahay mpiteny ,ianareo mpanaraka; Mandritra izany fotoana izany ,sepotry ny pollution ny vahoaka any andrenivohitra! PARIS ohatra!avy tamin\'ilay afonkitay ve? Tsia tompoko! ny kodiara efatra no be loatra mikodiadia!Ny autoroute mila hifanosona!Mandritra izany fotoana izany, mbola kodiaran- tsarety no mikodia manatitra zezika eny antsaha. Mbola be no tiana hambara ;fa izay aloha! Raha mananko- lazaina ianao? Na momba, na tsia dia manasa anao amimpanajana hamela-belatra izay hevitrao!
2. Fiffi ( 26/09/2007 04:41)
"rova30":
Mba sorena ihany ny saiko , mahita ny olona avy aty @ tany mandroso(vazaha ) "ecolo" hoy ny filazany azy!Tonga any amin' ny tany mahantra :Afrika ohatra, na Mada...SNS...Dia tena ohatry ny hoe tonga dia manome tsiny ny nahasimba ny tontolo iainana
heu....alohan'ahasorena anao...maninnn kalou raha mba tazanina kely le tanjon'zareo am io ? ohatra:

http://www.cirad.mg/moteur_recherche/search.php?query=reboisement&search=1
http://www.francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-a4-rakotoarijaona.pdf

jereo angé ity an !

http://www.amadea.org/NewPages/C_C_Envir.html
3. Herimiafina ( 26/09/2007 05:35)
Mitombina ilay fahasorenanao kah. Samy hafa mihintsy ny fomba fijery avy amin'ny tany mandroso sy ny avy amin'ny tany "ekonomikment moins developpés"raha ny resaka tontolo iainana.
Ary raha ny politika manerantany aza dia maro no mifanipaka sy tsy mitovy hevitra, ao ny manaraka ny KYOTO ao no tsy manaraka, ary ny adihevitra lehibe dia entre ny europeana (CEE) sy ny firenena amerikana tavaratra (États-Unis du Mexique, USA, Canada).

Ny zavatra hanomezana tsiny ny tany madinika nefa be ressources toa antsika dia ny fahasimban'ny antsoina hoe diversité biologique na ny banky génétique izay mbola tsy mihoatra ny 20% akory manerantany no repertorié.

Ny tany mandroso indray dia enjehina noho ny fampiasana fiara, indostria, sns izay mamoaka CO2 sy NH4 be kokoa noho ny setroky ny doro tanety sns.:^)
4. Fiffi ( 26/09/2007 06:53)
"HM":
Ny tany mandroso indray dia enjehina noho ny fampiasana fiara, indostria, sns izay mamoaka CO2 sy NH4 be kokoa noho ny setroky ny doro tanety sns
marina zany ....na de efa somary tara aza ny fihetsika famonjena an'io.....

heu....ka le hoe resaka ecolo vahiny...ohatra ireo tonga any dago an ! mba fanampiana no ataony.....ohatra ny doro tanety....Madagascar de mbola anisan'ahitana karazana biby sy "plantes" tsy hita eran-tany.....de mba hitsinjovaa an'reo le fanampiana.....

Madagascar koh de nosy....ary mba hi-eviténa ny tsunami ohatra na ireny siklona be ireny....de io doro tanety io kalou no jerena aingana....satria raha tsy misy ny tanety de mahazo bahana ny rivo-doza tsy misy manakana....
5. xxx ( 26/09/2007 09:08)
Samy hitako marina ihany ny teninareo mianadahy etsy ambony, ary tena mitombona tokoa ny hafasorenana iainan'ny vahoaka madinika any @ tany an-dalam-pandrosoana.
Araka ny hevitro aloha mialohan'ny hitenenana hoe atsaharo ny doro taneny sns izay tena tsy mahatsara ny tontolo iainana tokoa, dia mba aondrano miverina any @ tany madinika ireo ny harena ahafahany manova ny fari-piainany aloha!!!, anamboary trano zareo, ampio ry zareo @ izany, tarito asio gaz de ville, hihihihih na ny any @ ville tananarivo aza tsy misy hihihi, dia tarito hatrany am-banivohitra izany avy eo; na koa anamboary, sy atoroy azy ireo ny mety ho fanamboarana ny fako ho akora ahafahana ampirehetina handrahoana sakafo sns..., izay vao mi-blablabla hoe tsy mety ity doro tanety sy afo kitay nareo ity fa izao no mety....., ary araka ny tenin'ilay ambony nametraka ny loha hevitra io mankaiza tokoa moa ny hazo raha tsy lasa gorodona any @ tany lazaina fa mandroso?:-o:{ ka iza no mpanararaotra @ izany??? sy mpanimba ny tontolo iainana???:evil::^)
6. rova30 ( 26/09/2007 09:35)
Fiffi! Tsy ny asa ataon\'ireo mpitandro ny voary akory no tsikeraiko ,TSIA! Isaorako aza izy amin\'izay efa vitany sy ny hotontosainy ,fa ny tiako holazaina dia izao: ny akamaroany, raha any amin\'ny tany mahatra ( ara- materiely) , dia voatery ,noho ny tsy fisiana , no mahatonga ny olona hanao ireny fihetsika mahasimba ny manodidina azy ireny!tsy misy safidy firy eo anoloany, ary azoko antoka fa raha misy izany, moramora aminy ny hiaro ny eo ampela-tanany.Fa kosa ireo any amin\'ny tany mandroso(ara- materiely ) dia mbola be dia be no safidy azony hatao, kanefa tsy dia asiana resaka firy , tsy haiko ny antony? ary raha ny doro tanety no resahana, na ny tany mandroso aza , mila ho isan-taona izany no miseho na i espana na i frantsa na sns!...
7. Fiffi ( 26/09/2007 19:38)
rova: marina zany.....fa...ozy zah hoe "soahiany koh fa misy ny olona mikarakara ny environnement....heu...raha ohatra aza ka tsy misy io , miampy am tsy fisian'fanana ohatra ny gaz sns...tsy vao maika loza ? fa mba misy kalou io de zay no nahatonga anaha nilaza ireo ;...
8. Herimiafina ( 26/09/2007 20:30)
Ny fahitako azy ry zareo dia misy fahamarinany mihinty ny tenin'i Rova amin'ny fomba entin'ny sasany miatrika ny olana indraindray.
Mbola mipetraka foana ilay fisainana colonisateur kely hoe doron-tenisany ny ala amambozaka, tsy miraharahany tontolo iainana ianareo, sns.

Amiko io fomba io dia ny olona profane tsy dia mahay loatra ilay toe-javatra no manao an'io sady be jugement de valeur rehefa tonga any amin'ny tany mahantra. Fahotana mahafaty na clochard tsy mahalala n'inon'inona amin'ny tontolo iainana aza dia afaka mitonontena ho ecolo ary mandeha any amin'ny tany iray ary mitabataba izay olona hitany mampiasa charbon ao.

Ny tena marina anefa dia efa hatramin'ny 1920 tany no efa tonga saina tamin'io ny matianina ary raha ny asa sy ny zavatra efa natao dia efa ho 47taona angamba raha farafahakeliny no nijery an'io ny karazan'olona afaka hanampy. 47taona nefa tsy hita izay fivoarany fa ny eo ihany no eo, izany hoe misy antony iray goavana ao tsy voadinika, satria mbola misy mihevitra foana fa donendrina ny tambanivohitra ka tsy mahay resaka fandrindrana na hahay handrindra ny tontolo iainany (savoirs locaux).:-D
9. tsaramaso ( 27/09/2007 03:22)
tssleeee!!!! rovina ny bandy vo tsy handoro tanety le ??!!!
- refa manana centrale nucleaire isam-paritany !!!!
- refa manary fako nucleaire any Larenion !!!!!!
- refa manana daba mangeto-tsetroka daoly ny zanak'anabavy !!!!!
- refa mifono plastika daoly ny entana eny Andravoangy!!!!
- refa misolo isaky ny 3 taona daoly ny salon multmedia any amin-dry ravalarivo !!!!

tssss!!!!! Doroy ny tanety e !!!!!! aripaho daoly ny ala !!!!!!! aringano ny gidro !!!!! za hirarah ???!!!!!!
10. LazaDaddy ( 27/09/2007 03:27)
Izaho indray tena gaga ahy amin'ny ankamaroan'ny Gasy izay miala sirika sy mihevitra fa ny fahantrana no anton'ny fahavoretrany.
11. rova30 ( 27/09/2007 07:08)
Aza kitihina ny zava- bohary ... dia ny tananareo hohanina! Mora lazaina ihany ilay izy , fa mandritra izany fotoana izany , dia mitohy hiany ny fiainan'ny sasany, toy ireo voalazan' i tsaramaso etsy ambony.Ary anisan' ny fahavoretrana amiko ry LazaDaddy ny mamorona fako (nucleaire, sns...) nefa tsy hita izay toerana anitrihana azy fa ahangona eo amin'ny sisintsisiny eo ihany; mitovy amin'ny mandrora paraky eo andoha fandriana.
12. LazaDaddy ( 27/09/2007 08:07)
rova30:
Ary anisan' ny fahavoretrana amiko ry LazaDaddy ny mamorona fako (nucleaire, sns...) nefa tsy hita izay toerana anitrihana azy fa ahangona eo amin'ny sisintsisiny eo ihany
Asa iza no resahinao amin'io i Madagasikara ve? :) Ny any Suisse sy Allemagne (Mt Terri sy Grimsel) mantsy dia tandremana toy ny anakandriamaso ireny fa tsy angonin'ny fanjakana eo amin'ny sisin'ny tonelina toy ny 4mi eto Madagasikara, araka ny teninao. Torak'izany koa ny any Frantsa (ANDRA).13. rova30 ( 27/09/2007 13:45)
Ahitsiko ary ilay teniko e: alevina toy ny tavoangy feno asidra!Ary raha mbola eto amin\' ny tany iainan\'ny zava- manan\'aina dia mbola sisiny izay amiko;...Harovana toy ny a...hoy ianao? Fainona no antony tena mahatonga andry zareo hiaro dia hiaro an\'ilay izy: sa satria loza miantona raha sanatria ka...Nefa tsy dia hanohy ny tsikera eny ivelany aho fa mbola be dia be no azo lazaina raha ny amin\'izay;na ianao milaza aza ,azoko antoka fa mahatsapa!... ny zava- misy eto amin- tsika no tiako asian-dresaka.Raha mandinika ianareo dia mba misy kely ataony ihany ny malagasy raha resaka recyclage no azony natao!
14. Herimiafina ( 27/09/2007 18:58)
Tadidinareo ve i Grand Moulin de Dakar, i Rio-Tinto, i Qit Minerals, i Dynatech, i Frisa Schmalz, sns.

Tantara miverina io! Sady mandrava ihany no mody mamboly sy manao programa fampandrosoana ny ambanivohitra manodidina izay ferana tsy hikitikitika amin'ny alalan'ny lalàna matanjaka.

Any Afrika, mbola manao laronde ny miaramila, misava ny vilany sy ny ala, ka aza mba tratra hoe nihaza biby na nanapaka kakazo kely fa tonga dia daroka vodibasy, sns.

Pauvres africains marina mafy!:^):@
15. Fiffi ( 27/09/2007 20:21)
LazaDaddy:

Izaho indray tena gaga ahy amin'ny ankamaroan'ny Gasy izay miala sirika sy mihevitra fa ny fahantrana no anton'ny fahavoretrany.
io kalou de heno matetika....fa mba misy fahamarinany ve io ?


16. rova30 ( 27/09/2007 21:38)
Raha ny fahadiovana andavan\'andro no lazaina dia miankina amin\'ny tsirairay angamba ho\'aho io!NY VORETRA ALOHA DIA AZO LAZAINA FA MAHANTRAN\'NY FAHADIOVANA E!Fa misy ilay mahantra tsy azo homena tsiny amin\'ny halotoany satria ao ny antony:ohatra hoe: misy zaza iray be lelo, ary matetika troany foana ilay izy, ary farany dia maina maloto eo amin\'ny tarehany:1°/ Mangatsiaka ilay zaza, tsy ampy akanjo mafana ka mora voan\'ny sery ,2°/Tsy misy mosoara jetable any ampaosiny amin\'izay fotoana izay, ka voatery izy na hamafa lelo amin\'ny tanan\'akanjony na hanisina lava ilay lelo amin\'ny tany,ary amin\'ireo sehatra roa ireo dia mihitatra ihany ny microbe! 3°/ Rehefa mangatsiaka, ka voan\'ny sery, sarotsarotra amin\'ny mahantra ihany ny ahita paompy misy rano mafana sy serviette madio hanalany ny maloto eo ampela-tanany.HOMENAO TSINY ARY VE ILAY ZAZA SA MISY TORO-HEVITRA AZONAO HATOLOTRA AZY?
17. LazaDaddy ( 27/09/2007 23:08)
Tsy vitan'ny hoe "mionona" @ fahavoretrana fa mbola mamporisika fahavoretrana koa isika Malagasy matetika, dia atao fialan-tsiny foana ny fahantrana.

Ohatra roa monja:

- Tsy misy fitandremana ny vola taratasy fa izay azo tonga dia aforiporitra sy lasa maloto be. Tsy voatery tehirizina anaty "coffre fort" anefa ny ariary zato =))

- Ny tompona "hotely" dia tsy mety manadio ny "hoteliny" satria hono tsy misy "kill" raha tsy somary malotoloto. Ny mpanjifa rahateo koa tsy mety miditra "hotely" raha tsy ireny "malotoloto" ireny. =))
18. rova30 ( 28/09/2007 00:20)
Aza ihomehezana moa e! Mafana ny andro, tsemboka lava ny tanan'ny olona mandray ilay vola,eo ny tanan'ny mpivarotra trondro, eo tanan'ny mpivaro-kena sns...Nefa vokatry ny hatsembohany ka tiany ho raisina!ary tena miasa sady mihodina ilay vola gasy, satria tsy dia betsaka ny mampiasa chèque, CB ,monneo,sy ny vente par correspondant ...Ary na vola efa tontan'ny ela aza, tsy voasolo matetika toy ny any ivelany! Fa noheverinao fa voatandrina ve no maha-vaovao ny ravim-bola eny ivelany?Izay mandalo any amin'ny banky ,ka tontatonta na misy rovitra ,dia voasolo vaovao!
19. Herimiafina ( 28/09/2007 00:23)
Hotely malotoloto = hotely siora fa mora ry Laza an!
Raha ireny varatra be ireny mantsy raha sendra tsy manambola tonga dia voalatsa be raha makao. lol :-D
20. rova30 ( 28/09/2007 00:34)
Tonga dia voalazan ' i Herimiafina ilay saika ho tohiny:Ohary fotsiny amin'ilay hotel 3étoile sy ilay eny amin'ny MC D.. Arakaratarehy voajavatra!
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.2098