A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Uninitialized string offset: 1044

Filename: libraries/bbcode.php

Line Number: 430

Fitohizan'ny hafatra : EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA http://forum.serasera.org/forum Fitohizan'ny hafatra EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA mg fakitera@serasera.org Copyright 2018 EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA RBNIR http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8
« Efa antomotra ny andro lehiben'i Jehovah; Eny, efa antomotra sady mihafaingana indrindra,
Injay! feon'ny andron'i Jehovah! Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any. » (Zefania 1:14)
« Andro fahatezerana izany andro izany, Andro fahoriana sy fahalahelovana, Andro fandravana sy fanafoanana, Andro maizina sy manjombona, Andro mandrahona sy maizim-pito. » (Zefania 1:15)
« Andro fahaveloman'ny anjomara sy ny akora, Hamelezana ny tanàna mimanda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorony. » (Zefania 1:16)
« Ary hampahory ny olona Aho, Handehanany toy ny jamba, Satria efa nanota tamin'i Jehovah izy; Ny ràny dia haidina toy ny vovoka, Ary ny nofony ho toy ny zezika. » (Zefania 1:17)
« Na ny volafotsiny na ny volamenany dia samy tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, Fa holevonin'ny afon'ny fahasaro-piarony ny tany rehetra; Fa fahafonganana, eny, fahafonganana tampoka* tokoa no hataony amin'ny mponina amin'ny tany. [*Na: mahatsiravina] » (Zefania 1:18)

Vakio tsara: and.14 "Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any"....Lehilahy mahery : ireo lehilahy matanjaka aza dia "hitomany mafy" amin'izany andro izany.....

Raha ireo lehilahy mahery ireo aza hitomany mafy, maika v ka isika olon-tsotra???

Tsy hoe ho faly akory Andriamanitra fa ho tezitra hoy ireo teny ireo...ary fahoriana no hiandry ny zanak'olombelona fa tsy ho fifaliana akory.....

Samia mandinika.....samia mieritreritra....hoy ny teny ao amin'ny andininy faha 17 hoe "Satria efa nanota tamin'i Jehovah izy"......]]>
Wed, 25 Jul 2018 16:46:33 +0200
1. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA rhaj0 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5baef50f896e8 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5baef50f896e8 primeaza maniratsira an'Andriamanitra, toy ny zava-poana azo anaovana kivazivazy Izy sy izay voalazan'ny baiboly...
Io indray ry Prime efa resaka efa ela teto aa...

http://forum.serasera.org/forum/message/m55e095c83f796

Bien sûr qu'on peut se moquer des religions
zany no position ofisialin'ny ao @ provansin'i Kebek, Kanada.

Nampian'ilay PM hoe (jereo eto):
"La liberté d'expression consiste à pouvoir dire des choses multiples, y compris les choses les plus étranges et même parfois révoltantes, tant qu'on ne franchit pas une ligne que la société doit marquer... La liberté d'expression comprend le droit de dire des niaiseries, qu'on doit par la suite critiquer et dénoncer (...) Mais où est la ligne ? Il n'y a pas de liberté dans la société sans ligne. Est-ce que l'appel à la violence, par contre, doit être toléré ? Voilà la question qu'on pose."


hi hi hi... ny fahazoako azy...
- La liberté d'expression comprend le droit de dire des niaiseries ---> religion = niaiseries
- qu'on doit par la suite critiquer et dénoncer


Mino aho fa ny any Eoropa any koa, dia efa "normal" izany... taloha sy taorian'ireny Charlie ireny...

... fa io izany tsy zakan'ny tsenan'i Prime.. ka dia ao ianao izany ee...
]]>
Sat, 29 Sep 2018 05:44:15 +0200
2. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA prime http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5bae2338bae07 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5bae2338bae07 rekinbeloEfa porofo mitohaka io famarotana eglizy io e, tena efa akaiky tokoa ny farany, mbola famarotana aza no hitantsika izao fa aiza rehefa tonga ny fandravana ny atao hoe fivavahana rehetra eto an-tany???
Ny hany azo atao sady mbola fotoana izao dia ny mitady an'i Jehovah sy fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy izany hoe minoa an'i Jesosy izany intsony no ilaina izao
Hono hoy aho rekinbelo, iza moa Jehovah dia inona ilay ataonao hoe fanjakan'Andriamanitra? fa somary tsy maharaka kely ny tianao ambara aho, nefa avy eo ianao miteny hoe tsy ilaina intsony ny hoe minoa an'i Jesosy??? (misaotra mitondra fanampim-panazavana)]]>
Fri, 28 Sep 2018 14:48:56 +0200
3. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA prime http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5bae21db8e708 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5bae21db8e708 rhaj0Ameo Iphone x na Samsung Galaxy Note 9 i Jehovah dia TSY ho tezitezi-poana sy TSY mba ho io tsy mahay miaina toa io intsony eee... Hajaiko tanteraka ny tsy finoanao an'i Jehovah Ray Andriamanitra sy ny tsy fitiavanao an'i Kristy Jesosy sy ny mpanaradia Azy... tsy maninona izany satria safidinao... fa miangavy aho no sady mananatra, na dia noho ny fahendrena maha-Malagasy fotsiny aza hoe : aza maniratsira an'Andriamanitra, toy ny zava-poana azo anaovana kivazivazy Izy sy izay voalazan'ny baiboly... rehefa tsy itovianao hevitra dia lazao fotsiny ny tsy finoanao Azy... mbola fitiavana no ilazana izany aminao...

Ekeko ny hoe tofoka angamba ianao amin'ny voalazan'ny baiboly... hajaiko izany, satria tsy fantatro ny antony mahatonga anao hanana fihevitra toy izany... raha tsy tianao ny filazanay mitonona ho kristiana, dia teneno mafy izahay, teneno ratsy mihitsy noho Ilay Andriamanitra inoanay fa aza Jesosy no anaovana kisangisangy fa tsy mora hany anie ny hiseho amin'izany andro izany, voasoratra ho avy amin'ny andro ihavian'i Jesosy eny amin'ny rahon'ny lanitra...

Mahereza!]]>
Fri, 28 Sep 2018 14:43:07 +0200
4. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA rhaj0 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b9d1c631027f http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b9d1c631027f andrainamichel1« Na ny volafotsiny na ny volamenany dia samy tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, Fa holevonin'ny afon'ny fahasaro-piarony ny tany rehetra; Fa fahafonganana, eny, fahafonganana tampoka* tokoa no hataony amin'ny mponina amin'ny tany.
Ameo Iphone x na Samsung Galaxy Note 9 i Jehovah dia TSY ho tezitezi-poana sy TSY mba ho io tsy mahay miaina toa io intsony eee...]]>
Sat, 15 Sep 2018 16:51:15 +0200
5. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA andrainamichel1 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b9c7cceeab71 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b9c7cceeab71 RBNIR
Fantatrao v fa efa antomotra ilay andro hamalian'Andriamanitra ny olona?

« Efa antomotra ny andro lehiben'i Jehovah; Eny, efa antomotra sady mihafaingana indrindra,
Injay! feon'ny andron'i Jehovah! Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any. » (Zefania 1:14)
« Andro fahatezerana izany andro izany, Andro fahoriana sy fahalahelovana, Andro fandravana sy fanafoanana, Andro maizina sy manjombona, Andro mandrahona sy maizim-pito. » (Zefania 1:15)
« Andro fahaveloman'ny anjomara sy ny akora, Hamelezana ny tanàna mimanda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorony. » (Zefania 1:16)
« Ary hampahory ny olona Aho, Handehanany toy ny jamba, Satria efa nanota tamin'i Jehovah izy; Ny ràny dia haidina toy ny vovoka, Ary ny nofony ho toy ny zezika. » (Zefania 1:17)
« Na ny volafotsiny na ny volamenany dia samy tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah, Fa holevonin'ny afon'ny fahasaro-piarony ny tany rehetra; Fa fahafonganana, eny, fahafonganana tampoka* tokoa no hataony amin'ny mponina amin'ny tany. []]>
Sat, 15 Sep 2018 05:30:22 +0200
6. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA rhaj0 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b9c533cedb7e http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b9c533cedb7e rekinbeloEfa porofo mitohaka io famarotana eglizy io e, tena efa akaiky tokoa ny farany, mbola famarotana aza no hitantsika izao fa aiza rehefa tonga ny fandravana ny atao hoe fivavahana rehetra eto an-tany???
Dia toa ny ao @ Kristianisma (ihany) izany no, rehefa mivoatra, dia miharatsy... raha ny fahitanao azy ry REkinbelo.

Rehefa mivoatra araky ny taona nefa ny teknolozia ohatra, ohatra hoe tomobila (404, lasa 4x4), na iphone, dia mihatsara hatrany.

Sa fivoarana any @ tsaratsara kokoa kosany ilay "famarotana leglizy"??

Dia nefany koa ho'a Jesosy ilay tezitra be rehefa mivarotra entana tao @ Leglizy ny olona. Izao ho'a namidin'ny olona h@ Leglizy.. ka efa TSY "tranon'Andmntra" intsony izany fa efa lafo ee... tsisy atao mampatezitra intsony ]]>
Sat, 15 Sep 2018 02:33:00 +0200
7. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA rekinbelo http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b9a01154044b http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b9a01154044b Ny hany azo atao sady mbola fotoana izao dia ny mitady an'i Jehovah sy fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy izany hoe minoa an'i Jesosy izany intsony no ilaina izao
]]>
Thu, 13 Sep 2018 08:17:57 +0200
8. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA endriny http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b7ce843ba397 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b7ce843ba397
RBNIR
Vakio tsara: and.14 "Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any"....Lehilahy mahery : ireo lehilahy matanjaka aza dia "hitomany mafy" amin'izany andro izany.....


Ianao ve tsy mahatsapa fa lalam-piainana izany. Ireo olona mpanao baolina taloha, mihazakazaka ohatran'ny soavaly, izao mitomany vao tafaka any ambony rihany, fa marary daholo ny lamosina sy lohalika

Ary rehefa ireo no mitranga dia hifarana ny andron'ilay olona.]]>
Wed, 22 Aug 2018 06:36:19 +0200
9. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA endriny http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b7593e358d10 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b7593e358d10
joshrah698
Miha miroborobo ankehitriny ny antoko-pivavahana eto amitsika ka samy manao izay fara-heriny mba hisariana olona maro... , sanatria lasa fifaninana ve???.Tsy hoe fifaninana akory, fa fidiram-bola mahomby sy tsy dia manasatra firy kanefa mahasarika maro ny harato.

Ireto ondry koa moa donendrina be dia izay mahay misioka tsara ihany no arahiny.

Raha manarak tsara isika dia ry zareo efa samy ao anatin'ny vala kristianina ihany no mifampisarika eo.]]>
Thu, 16 Aug 2018 17:10:27 +0200
10. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA rhaj0 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b722b0aa1c18 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b722b0aa1c18 joshrah698Miha miroborobo ankehitriny ny antoko-pivavahana eto amitsika
- Ka tena sitrapon'izao Andrmntra izao mihintsy ve izany, na hoe tso-dranoNY,
- sa tena tsisy idiran'izao Andrmntra izao mihintsy izany rehetra izany
]]>
Tue, 14 Aug 2018 03:06:18 +0200
11. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA joshrah698 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b6f1f9d588ce http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b6f1f9d588ce Miha miroborobo ankehitriny ny antoko-pivavahana eto amitsika ka samy manao izay fara-heriny mba hisariana olona maro... , sanatria lasa fifaninana ve???.]]> Sat, 11 Aug 2018 19:40:45 +0200 12. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA endriny http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b6e9a5028107 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b6e9a5028107 Sat, 11 Aug 2018 10:12:00 +0200 13. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA rhaj0 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b6cc4f107cd0 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b6cc4f107cd0 Tsy poisson d'avril ity fa tena izy
AGENCE QMI
Dimanche, 1 avril 2018 14:26
MISE à JOUR Dimanche, 1 avril 2018 14:28
Avec la diminution de la fréquentation des lieux de culte du Québec, on estime que plus de 450 églises ont fermé leurs portes entre 2003 et 2016.


hi hi hi.. mitsangam-bolo ao am-pasany ao mihitnsy angamba i Jesosy.. T@ nivarotra AO ANATIN'NY tranon'ny Ray ny olona, tezitra be ilery, izao ilay tranon'ny Ray miihintsy no amidy.

ka rehefa tsy hitahy kosany Izy, maninona no tsy mifoha hiady vomanga]]>
Fri, 10 Aug 2018 00:49:21 +0200
14. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA endriny http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b6c5a1e0f5ed http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b6c5a1e0f5ed Mimima
Tena marina izany...anefa mbola tsy ampy ny asa fitoriana ny filazantsara ary mbola tena miandry ahy sy ianao.tsy eto an drenivohitra ihany akory fa misy ny toerana maro zai mbola tsy mahalala na dia "Jesosy" korina arany.


Mba vonjeo ry zareo fa amidin'ny olona ny entana a

]]>
Thu, 09 Aug 2018 17:13:34 +0200
15. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA rhaj0 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b6709502857c http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b6709502857c
Efa noresahina tato io ry RBNIR aa.. ary hozy ny poltitsiana fa TSY kanosa toa an'i RBNIR, fa hoe
Fara-andro - 23 Aprily 2018]]>
Sun, 05 Aug 2018 16:27:28 +0200
16. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA endriny http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b65736258cf6 http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b65736258cf6
Sadikadikan-draha]]>
Sat, 04 Aug 2018 11:35:30 +0200
17. EFA ANTOMOTRA ILAY ANDRO HAMALIAN'ANDRIAMANITRA NY OLONA Mimima http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b5898c35d29e http://forum.serasera.org/forum/message/m5b588d49eb3c8/m5b5898c35d29e Wed, 25 Jul 2018 17:35:31 +0200