You are here: home > Forum

Ny fanambadiana arak’i Jesosy

Lohahevitra : Fivavahana, finoana
Fitohizan'ny hafatra : Ka izao izany raha fehezina kely ny atao ao @ Fana...
Valiny : 0
Pejy:  < 1 2
rhaj0 - 09/03/2020 13:58
Ka izao izany raha fehezina kely ny atao ao @ Fanambadiana arak'i JEsosy.. averina kely:

1.
Matio 19:29Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia handray zato heny ka handova fiainana mandrakizay.

HAFOY NY (TOKAN-)TRANO SY NY ZANAKA DIA MANARAKA JESOSY.
Hafoizo... Hafoizo ... Hafoizo ...

2.
Fa raha tavela manambady ao nefa, dia izao no tokony ho izy, hozy ny Baiboly ao @ Efesiana 5:22: "Wives should submit to their husbands in EVERYTHING".
Everything... Everything... Everything...

Ary nohamafisina tsara akoriny azany io, araka ity sary ity, izay ao @ Timoty 2:12:
https://i.pinimg.com/236x/2f/7d/19/2f7d19546158bb238bcc1d3e1ae86b97.jpg
Mangina 'ty... Mangina 'ty... Mangina 'ty...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/03/2020 15:07
Dia tena hita marina tokoa hoe izay mampetipety ny baolinany ihany no nozarain'i rhajo fa ny tohiny modiany tsy hita...

« Hianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, dia tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana* ka nanolorany ny tenany hamonjy azy, [* Gr. eklesia] » (Efesiana 5:25)
« mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny; » (Efesiana 5:26)
« mba horaisiny* ho an'ny tenany izany ho fiangonana** malaza tsy misy pentimpentina, na fiketronana, na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. [* Gr. hatolony] [** Gr. eklesia] » (Efesiana 5:27)
« Dia tahaka izany koa, ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. » (Efesiana 5:28)
« Fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka an'i Kristy amin'ny fiangonana*; [ Gr. eklesia] » (Efesiana 5:29)
« fa momba ny tenany isika. » (Efesiana 5:30)

Tiavo ny vadinareo tahaka ny tenanareo.....dia mbola nampiany hoe fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony....

Ny kristiana tsy mahazo mamono vady (mivelatra be io tsy mahazo manao agression amin'ny vadiny (na vava, na totohondry na inona na inona fa sahala amin'ny mamono tena izy raha manao izany...
Ka olon-kafa ampianarina fa izahay efa manana mpampianatra mahay lavitra dia i Jesosy e!!!!
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 09/03/2020 15:09
izay no mahatonga ny vehivavy manaiky ho azy ny vadiny tsy terena tsy vozonanana satria mahatsapa izy fa tian'ilay vadiny tahaka ny tenany ihany....
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 09/03/2020 15:50
Jerreo tsarra ary halalino tsarra ry RBNIR fa dia ngo miangatra ianao be resaka io eee..
Tena "reciproque" DAHOLO ve izy io, sa ...

Ataovy lisitra mihintsy, fa raha tsy mahavita lisitra ianao ry RBNIR, mampiseho fa reciproque DAHOLO ny torolalana ho an'ny Lahy sy ny Vavy ao anaty Baiboly ao, na ao @ io Efesiana io fotsiny ohatra, dia ...
.. dia ho sirika foana fa ireny lehilahy kristiana mpanazinona vehivavy ireny ianao ry RBNIR.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/03/2020 07:32

rhaj0
Jerreo tsarra ary halalino tsarra ry RBNIR fa dia ngo miangatra ianao be resaka io eee..
Tena "reciproque" DAHOLO ve izy io, sa ...

Ataovy lisitra mihintsy, fa raha tsy mahavita lisitra ianao ry RBNIR, mampiseho fa reciproque DAHOLO ny torolalana ho an'ny Lahy sy ny Vavy ao anaty Baiboly ao, na ao @ io Efesiana io fotsiny ohatra, dia ...
.. dia ho sirika foana fa ireny lehilahy kristiana mpanazinona vehivavy ireny ianao ry RBNIR.


Aoka hazava aloha an! Hatramin'ny voalohany dia Andriamanitra no nametraka ny lehilahy ho lohan'ny vavy fa tsy olona...

Ny olona taty aoriana no mitady hanohitra ny natiora fa raha ny marina raha mijery ny fiainan'ireo biby maro be fotsiny dia tokony hanaiky fa ny lahy hatrany no napetrak'Andriamanitra ho lohany...

Tsy misy fankahalana na fanambaniana viavy mihitsy izany fa lalànan'ny natiora efa napetrak'Andriamanitra hatramin'ny voalohany....
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 10/03/2020 07:39
fa Jesosy dia nametraka fefy tsara mihitsy (miotra lavitra ny lalàna apetraky ny fiaraha monina ankehitriny) mba hahatonga ireo mpianany lehilahy tsy hihoampefy amin'ny vavy...

« Dia tahaka izany koa, ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. » (Efesiana 5:28)
« Fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka an'i Kristy amin'ny fiangonana*; [ Gr. eklesia] » (Efesiana 5:29)
« fa momba ny tenany isika. » (Efesiana 5:30)

Ka tsy misy olona mamono tena na mampijaly tena izany hoy aho (afatsy ny olona adala mila sitranina) rehefa tianao tahakan'ny tenanao ny vadinao tsy hampijaly azy izany mihitsy ianao e!

Ka izahay hoy aho efa manana mpampianatra TSARA LAVITRA NOHO IANAREO RAHA io resaka lehilahy sy vehivavy io ....

Tsy ilana lalàna be etsy sy eroa io fa rehefa mipetraka tsara eo amin'ny tokantrano sy eo amin'ny fiarahamonina fampianaran'i Kristy dia mandeha ho azy mahafinaritra ny fiaiana...

P.S : iza no tena be tsindrotsindroka tsy mahatakatra re olona??? Jereo aloha ny tena vao...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 10/03/2020 12:46
KA dia ao izany ianao sy ny fi(s)ainana primitif ny @ fifiandraisan'ny Lahy sy ny Vavy ry RBNIR aaa.. Hamafiso @ Ivadinao ao tsara izao ao @ izay ao @ Timoty 2:12:

https://i.pinimg.com/236x/2f/7d/19/2f7d19546158bb238bcc1d3e1ae86b97.jpg
Mangina 'ty... Mangina 'ty... Mangina 'ty...:

Fa ny tsaratsara kokoa anao ry RBNIR, dia ny manaja toa ny anakandriamaso ny hafatr'i Jesosy:
Matio 19:29Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia handray zato heny ka handova fiainana mandrakizay.

HAFOY NY (TOKAN-)TRANO SY NY ZANAKA DIA MANARAKA JESOSY.
Hafoizo... Hafoizo ... Hafoizo ...

Mino aho fa ho sambatra kokoa Ivadinao @ izay.
Valio | Miverina eny ambony
endriny - 16/03/2020 14:46
Dia misy koa ilay hoe ho lasa fananan'ny Lehilahy Ravehivavy.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 17/03/2020 13:12

endriny
Dia misy koa ilay hoe ho lasa fananan'ny Lehilahy Ravehivavy.

Izao no fampianaran'i Jesosy...

« Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roroa (Gen. 2. 24). » (Efesiana 5:31)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/03/2020 04:30
O Ratiatsindrontsindroka Betsimpontsimpona RBNIR ooooo....
Asivo fiheverana alohan'ny hitenitenenana ooooo....

Ny Efesiana dia nosoratan'i Paoly fa TSY fampianaran'i Jesosy.
Ny Genesisy dia an'ny Torah koa fa TSY an'i JEsosy.
Hanontanio i GAsy1zay ny @ fampianaran'i Jesosy direkta.

Aza manala-baraka Jesosy Ratiatsindrontsindroka Betsimpontsimpona RBNIR aaaa...
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/03/2020 07:52
izao vao azoko ny tsy hitiavan'i rhaj0 ny epistily nosoratan'i paoly sy ny bokin'ny apokalipsy....

satria manamarina sy manazava tsara amin'ny antsipirihiny ny zavatra rehetra izay somary sarotra takarina tamin'ny fampianaran'i Jesosy....

ka ny tena kritiana re rhaj0 mino ny baiboly a!

Baiboly = genesisy ka hatramin'ny apokalipsy...

Ary izao no voasoratra ao...

« Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity: Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy; » (Apokalypsy 22:18)
« ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia hesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazon'aina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. » (Apokalypsy 22:19)

Fanamafisana ny teny efa nambaran'Andriamanitra taloha ihany io....fa tsy hoe vaovao akory...

« Aza ampianareo ny teny izay andidiako anareo, ary aza anesoranareo, fa tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo izay andidiako anareo. » (Deotoronomia 4:2)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 19/03/2020 13:31
RBNIRny epistily nosoratan'i paoly sy ny bokin'ny apokalipsy... genesisy ka hatramin'ny apokalipsy... (Deotoronomia 4:2)

Eny azany fa dia tohizo foana azany ny ataonao Ratiatsindrontsindroka Betsimpontsimpona RBNIR aa..

Afangaroy @ ilay ao @ Deotoronomia koa ity resaka eto ity izany ry RBNIR, mba ahafeno ny Genesisy sy ny Korintiana eee... aza hadino mihintsy ny @ ilay Didy manao hoe:
Raha Ivadinao mba tia hamonjy anao @ fahavalonao, kanefa nilaozany nibeda ny ankasarotan'ilay fahavalonao, dia tapaho ny tanan'ny vadinao.
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 19/03/2020 15:51

rhaj0
RBNIRny epistily nosoratan'i paoly sy ny bokin'ny apokalipsy... genesisy ka hatramin'ny apokalipsy... (Deotoronomia 4:2)

Eny azany fa dia tohizo foana azany ny ataonao Ratiatsindrontsindroka Betsimpontsimpona RBNIR aa..

Afangaroy @ ilay ao @ Deotoronomia koa ity resaka eto ity izany ry RBNIR, mba ahafeno ny Genesisy sy ny Korintiana eee... aza hadino mihintsy ny @ ilay Didy manao hoe:
Raha Ivadinao mba tia hamonjy anao @ fahavalonao, kanefa nilaozany nibeda ny ankasarotan'ilay fahavalonao, dia tapaho ny tanan'ny vadinao.


Dia mba aza adino koa hoy aho fa niteny i Jesosy hoe...
« Ary Izy namaly ka nanao hoe: Ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny Raiko Izay any an-danitra dia hongotana. » (Matio 15:13)


Nisy ny nongotan'i Jesosy dia mila fantarina hoe inona avy ireo nongotany...
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 20/03/2020 13:58
Ka raha hendry sy mba misaina ary mitsinjo ny namanao kristiana izany ianao ry RBNIR, dia ONGOTY avy tao @ Baiboly tao mihintsy io Deotoronomia io fa mamitaka sy mamosavy ny sain'ny kristiana namanao izay mitavozavoza ka tsy mahalala an'izany ee...

Ka mba hendry sy mba misaina ary mitsinjo ny namanao kristiana izany VE ianao ry RBNIR??
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/03/2020 07:04
ka izay toetsaina miseho ho hendry eo anatrehan'Andriamanitra izay mihitsy no tena tsy tiany...

« Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. » (Matio 11:25)
Valio | Miverina eny ambony
rhaj0 - 23/03/2020 13:17
Ka toa ianao anie ry RBNIR no tena hotsahotsan'ny "miseho ho hendry" eto @ serasera eto (sy eo anatrehan'Atra, satria Izy HONO eny rehetra eny) dia mananananatra sy mitoritory ary mitsaratsara ny namanao Kristiana ee....

(Izaho tsy concerné @ izany
Valio | Miverina eny ambony
RBNIR - 23/03/2020 14:18
efa hoe, fampianaran'i Jesosy mivantana no entina eto .... raha mahita ianao hoe marina ilay fampianarana dia i Jesosy irery no mahazo dera amin'izany...
Valio | Miverina eny ambony
Pejy:  < 1 2